Rehellinen noun declension

Finnish
106 examples

Conjugation of rehellinen

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
rehellinen
honest
rehellinen
honest
rehellisen
honest
rehellisen
(of) honest
rehellistä
(part of) honest
rehellisessä
(in) honest
rehellisestä
(out of) honest
rehelliseen
(into) honest
rehellisellä
(at) honest
rehelliseltä
(from) honest
rehelliselle
(onto) honest
rehellisenä
(as) honest
rehelliseksi
(into) honest
rehellisettä
(without) honest
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
rehelliset
honest
rehelliset
honest
rehellisten
(of) honest
rehellisiä
(part of) honest
rehellisissä
(in) honest
rehellisistä
(out of) honest
rehellisiin
(into) honest
rehellisillä
(at) honest
rehellisiltä
(from) honest
rehellisille
(onto) honest
rehellisinä
(as) honest
rehellisiksi
(into) honest
rehellisin
(with) honest
rehellisittä
(without) honest
rehellisine
(together with) honest

Examples of rehellinen

Example in FinnishTranslation in English
"Kahden rehellisen ihmisen merkki"An emblem of to people being honest
"On kulmakarvansa rehellisen hien kastamat.""His brow is wet with honest sweat.
- Esitän rehellisen kysymyksen.- Just asking her an honest question.
- Haluatko rehellisen mielipiteeni?Jim... You want my honest opinion here?
- Haluatko rehellisen vastauksen?- Do you want me to answer honestly? - Of course.
"Et voi huijata rehellistä.""You can't cheat an honest man."
"Kun sota oli ohi, he jatkoivat entistä, rehellistä elämäänsä."And when the war was over, they returned to earn an honest living.
"Poikani", hän sanoi ja osoitti rehellistä soturia."My sons," he proclaimed, pointing to the honest Injun,
- Ainakin työ on rehellistä.At least it's honest work.
- Ei kovin rehellistä.- That's not very honest.
- Näytä heille rehellisessä kilvassa.–So show them! ln an honest battle.
Ainoa ongelma rehellisessä rahassa on, että sitä on niin vaikea saada.The only problem with an honest buck is they're so hard to make. The margins are too low.
Aion pysyä rehellisessä ja suoraselkäisessä, huorasopimuksessa.I'm going to stick with the honesty and integrity of the traditional hooker-john arrangement.
Et ole ikinä ollut rehellisessä taistelussa.You've never had an honest fight in your life.
Kieltäydymme puolustautumasta muuten kuin rehellisessä keskustelussa.We categorically refuse to defend ourselves except in honest discussion.
"Kuudes kaupunginosa ei ole muuta kuin saastan ja paheiden likakaivo, - missä ajatus rehellisestä työstä on yhtä harvinaista kuin raitis siirtolainen."the 6th ward is nothing more" than a cesspool of filth and vice where the idea of honest labor is as rare as the sober immigrant.
"Rehellinen palkka rehellisestä työstä." Se on mennyttä.Honest pay for an honest
Hän etsii aina fiksuja työtekijöitä, jolle antaa rahaa rehellisestä työstäHe's always looking for bright young employees to give money to, in exchange for honest work.
Hän kuulee rehellisestä miehestä pienessä pitäjässä, - jossa jotkin kuntalapset kulkevat palotikkaitapitkin - joiden olisi pitänyt jäädä kouluun jumiin.Hears about an honest man up in Crackerville where some cracker kids go down with a fire escape that was supposed to be stuck with more than spit to their schoolhouse.
Höpötit 10 minuuttia turvaverkoista ja rehellisestä hallinnasta.You blathered on for 10 minutes about social safety nets and honest governance and improving lives.
- Niin teit. Blair tietää totuuden ja hän voi puhua siitä Naten kanssa. Hyvä suhde perustuu rehelliseen kommunikaatioon.honest communication is what every good relationship is based on, at least, that's what i hear. l just--i think how i'd feel, you know, if i loved someone, and they betrayed me.
-Menkää sitten rehelliseen työhön.Then get the hell out of lnternal Affairs, and get an honest job.
Mikään ei ollut valmistanut minua rehelliseen rakkauteen jota annoit.Nothing in my experience prepared me for the kind and open, honest love you gave me.
Oli erehdys luulla, - että tämä kaupunki olisi kypsä rehelliseen vaalikampanjaan.and we made a mistake in thinking... that the town was ready for an honest political campaign.
Rohkaisemme Sabressa rehelliseen kommunikaatioon.Don't like that. - At Sabre, we really encourage honest communication.
- Kuule, nukun yöni rauhallisesti koska ansaitsen leipäni rehellisellä, jumalaapelkäävällä tavalla.- Let me tell you something, mister. I can sleep at night, because I make a decent, God-fearin', honest livin'.
20-vuotisen sodan jälkeen, rehellisellä sotilaalla - oli vain pennonen taskussaan - ja kolme kuivaa keksiä pitkää kotitaivalta varten. Hän kuului kuninkaallisten husaareiden rykmenttiin.After 20 years of war, with a soldier, an honest soul... with nothing but a shilling in his pocket... and three dry biscuits for the long trudge home.
Eikö kukaan halua tienata rehellisellä työllä?Nobody wants to do an honest day's work for an honest day's pay?
Jatkan rehellisellä linjalla.I'm gonna go forward with honesty.
Maanmiehemme urakoivat tehtaassa. He tienaavat rehellisellä työllä ostaakseen maitoa perheilleen. Eikö maito maksa ainakin parikymppiä litralta?As we speak, our fellow countrymen are rolling the new Kabletown couches off the assembly line, earning an honest day's pay so they can go to the store and buy milk for their families, which costs...
- Eihän hän näytä rehelliseltä. - Tinkerkö?Yes, but he doesn't look an honest man though, does he?
- Et kuulosta kovin rehelliseltä, Ted.- That doesn't sound very emotionally honest to me, Ted. It really doesn't.
- Hienolta, rehelliseltä näyttävä.-She looks like a fine, honest girl.
- Hän vaikuttaa niin rehelliseltä.He seems so honest.
- Hän vaikuttaa rehelliseltä.He seems honest.
- Anteeksi. Onko teillä sijaa sydämessänne - rehelliselle miehelle ja hänen vanhemmilleen?Uh, do you have a place at your hearth for an honest man and his... uh, elderly parents?
Kannattaa myös muistaa, että lääke kehitettiin - yhteistyössä sairaalan kanssa. Tämä olkoon - malliksi tulevalle epärehelliselle - anteeksi, rehelliselle -It is also noteworthy that this drug that this drug was developed in cooperation, not competition with Chicago memorial hospital in what we hope will be the model for a continued dishonest excuse me, honest...
Maailma voi olla julma paikka rehelliselle miehelle, Frank.The world can be a cruel place... to an honest man.
Mitä rehelliselle avoimuudelle kävi?- Of course I did. - What happened to the whole "we need to be open and honest" thing?
Nykyinen elintapamme ei sovi sinunlaiselle rehelliselle miehelle.Hsiao Chiang-pei, the way we lead our lives now isn't for an honest man like you
- Se on ainoa tapa pitää tämä rehellisenä.- lt's the only way to keep it halfway honest.
-Miten kuvernööri pysyy rehellisenä?The problem seems to be keeping him honest thereafter.
Ei Debra, vaan rehellisenä kyttänä olemisesta.No,for being an honest cop,debra.
Ei sellainen mies pysy rehellisenä pitkään.And no man given that kind of influence will remain honest for very long. Yes?
Ensimmäinen päivä rehellisenä ja hajoat jo palasiksi.One day of bein' honest, and you're fallin' apart.
- Oletko ryhtynyt rehelliseksi?Have you decided to make an honest living? Ah, yes, the law.
- Tunnen itseni rehelliseksi.- l'm feeling honest with myself.
Ei muuta, kuin että maailma on tullut rehelliseksi.None, my lord, but that the world's grown honest.
Eversti Herrera päätti ryhtyä rehelliseksi.It looks like Colonel Herrera suddenly turned honest. Know what I mean?
Jokaista Amiraali George Deweyn palkinnon saajaa voitaisiin kuvailla ahkeraksi, luovaksi ja rehelliseksi.Each winner of the Admiral George Dewey Award for Achievement could be described as hardworking, creative and honest.
- En. Teillä on rehelliset kasvot.-No, you have an honest face.
- Heillä on rehelliset kasvot.- Honest... honest faces, all of 'em.
- Hänellä oli rehelliset silmät?- He had honest eyes?
Annat minulle suorat ja rehelliset vastaukset - ilman asennetta.You're going to give me frank and honest answers without any attitude.
En halua olla epäkunnioittava, pastori Said- kun sanon, että rehelliset ansaitsevat rehellisen palkan.when I say it's honest people who deserve an honest wage.
Estit rehellisten, kovaa raatavien työmiesten työnteon.You were stopping' honest, hardworking people from doing their job.
He saavat varttua rehellisten maalaisten parissa - ja sitten heidät lähetetään Italiaan saamaan syvällisyyttä.Bring them up among honest country folk for freshness... send them to Italy for... subtlety.
Joka päivä, rehellisten kansalaisten tarpeet on laitettu toiseksi ahneuden ja henkilökohtaisen edun vuoksi.Every day, the needs of honest citizens are put second to greed and personal gain.
Kuulin, että Qin Hui käyttää taitavia taistelijoita likaisissa töissään Kuten rehellisten lavastamisessa.I heard that Qin Hui exploits martial arts experts to do his dirty jobs - such as framing the honest people.
Me emme ole sellaisia jotka antaisivat rehellisten mielipiteiden tulla väliin.I mean, we are not the kind of people who are gonna allow an honest difference of opinion to come between us.
"Jos rehellisiä ollaan, minulla ei ollut mahkuja."If I'm being honest, I didn't stand a chance."
"Nämä ihmiset eivät pysty olemaan rehellisiä itselleen."- of being honest with themselves. "
"Olkaa rehellisiä. " Lerpulla?"Be honest." Floppy disk?
"Ystävät ovat aina rehellisiä.""Friends are always honest."
- Ainoa mahdollisuutemme on olla rehellisiä toisillemme.Our only shot is to be honest with each other.
- Kiitos, Shelly - rehellisistä ja innoittavista sanoistasi.Thank you,Scully. For those honestly,inspiration words
- Tykkään rehellisistä valehtelijoista.I really like an honest liar.
Hän haluaa vakuuttaa teidät rehellisistä aikeistaan.He wants to reassure you, in any way he can, of his honest intentions.
Joten Jumalan kiitos rehellisistä ihmisistä, niinkuin sinä.So thank god for honest people like yourself.
Kai se johtuu rehellisistä kasvoistani.I guess it's 'cause I got a honest face.
Ei, rehellisiin harmaisiin silmiini.No, grey. My honest grey eyes.
Katsokaa rehellisiin sinisilmiini.Look deep into my honest blue eyes.
Rahapula näyttääkin olevan aika yleinen ilmiö - kun sai novellikirjailija Luusalmenkin - tänne rehellisiin töihin.Lack of money seems to be quite a common phenomenon... or why else would short-story writer Luusalmi be here, doing honest work? And sober even.
Halusin jatkaa kansan palvelemista rehellisillä tavoilla.So I could sit in that Senate and serve the people in 1 000 honest ways.
Livius, rehellisillä soturinkasvoillasi oli hetken filosofin ilme.There is much for a Roman to think of these days. Why Livius, For a moment that honest warrior's face of yours took on the philosopher's look.
Täytämme laivat rehellisillä miehillä ja lähetämme ne vieraisiin maihin. Opiskelemme.fill ships with men, honest, working men, send them to trade in the furthest lands.
- Nautit rehellisiltä ihmisiltä varastamisesta?-So you get a kick out of taking money from hard-working, honest people.
He vaikuttavat rehellisiltä. Paitsi tuo herra takana.They just seem like good, honest, friendly people, all of them except that gentleman on the end there.
Jos mies voi - nyhtää rahaa rehellisiltä työläisiltä saadakseen kaiken tämän, -And if, to get them, one must extort money from an honest worker,
Meidät on yhdistetty veljinä, koska mopotuolin viedessä työt rehellisiltä, - ahkerilta taksareilta, se vie myös ruoan autonmyyjien lasten suusta!We are united as brothers because just as handicar's taken away jobs from honest, hard-working cab drivers, it's also taking food from the mouths of the children of car salesmen!
Sitä on vaikea uskoa, mutta tunnutte rehellisiltä. Uskon siksi ainakin osan puheistanne.It sounds pretty far-fetched, but you seem honest so I believe some of what you say.
- Rehellistä työtä rehellisille miehille.well, it was honest work for honest men:
Haluan viedä sinut treffeille, aivan rehellisille treffeille, joita varten pukeudumme hienosti.I want to take you out on a date. A real honest-to-God sit-down date where you dress up like a lady and I dress up like a gentleman.
Kaiken, minkä lupasimme miljoonille ihmisille, rehellisille amerikkalaisille.He is a philandering faux conservative who will destroy everything, every single thing that we have promised to millions of people, honest Americans. What are we gonna say to them?
Onneksi elämme oikeus valtiossa. Päätöksenteko ei kuulu piirisyyttäjälle, - vaan tavallisille, rehellisille valamiehille.We're lucky that we live in a country where the rule of law prevails, where we're judged not by the prosecutor or the district attorney but by a jury of our peers... regular, honest citizens.
Sen jälkeen korjautan sen ja vuokraan asunnot rehellisille, ahkerille ihmisille.Then I'll fix it up, rent the apartments to honest, hardworking people.
- Pidän meidät molemmat rehellisinä.Just keeping us both honest.
- Yhdessä pysymme rehellisinä.We'll keep each other honest. You know,
Ainakin se pitäisi kaikki rehellisinä.Certainly keep everybody honest.
Asioita jouduttaaksemme ja pitääksemme Lumotut rehellisinä...On that fairness issue, I submit that in order to expedite matters and to keep The Charmed Ones honest --
Hän pitää kaikki rehellisinä.She keeps everyone honest, this one.
- Vaikuttaa siltä, että jonkun toisen teeskenteleminen - on ainoa tapa saada ihmiset rehellisiksi.Pretending to be somebody else is the only way to get people to be honest with me.
Kun tässä kerran ruvettiin rehellisiksi...Well, as long as we're being honest...
Kutsutko näitä hintoja rehellisiksi?You call these prices honest?
Käydään alastomiksi, rehellisiksi ja paljastaviksi.Come back to my place, maybe get a little more naked, - honest and revealing? - Oh, no.
Mutta meidän kannalta on hyvä, että hänelle kävi kuten kävi - eikä meidän tarvitse ruveta rehellisiksi.But good thing for us he turned up the way he did and we don't have to get honest.
- Ei kaikkein rehellisin.It's not the most honest plan.
- Hän on rehellisin tuntemani mies.Fieger: He is the most honest man I know.
- Pelko on rehellisin tunne.Fear is the most honest of all emotions, Captain.
- Richard Pryor on rehellisin ihminen.Richard pryor is like the most honest human being.
- Surullinen väite, kun olen rehellisin eläin täällä.But it's a sad statement when I'm the most honest guy in the place.
"Hän on enimmäkseen rehellinen ja luotettava."For the most part, he is honest and reliable,
"Hänen tyylinsä on yhtä upea ja rehellinen kuin hän itse."'His style is perfect and honest than himself.'
"Ihanne mieheni on - utelias kuin lapsi, kypsä - sinisilmäinen, rehellinen - sanavalmis.""My ideal guy has... child like wonder, maturity... blue eyes, honesty... knows what to say without being told."
"Jos olen rehellinen itselleni, heillekään ei ole hyötyä minusta."'But if I am to be honest with myself... '... I must admit that they have no use for me, either.
"Minä se olen, 20. vuosisadan suurin taideväärentäjä", - hän voi uskoakseni jälleen olla rehellinen itselleen."yes, it's me. I am the great art forger of the 20th century." Now I think he can recapture that personal honesty.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

regressiivinen
regressive
rehellisempi
some
rannempi
some
ravitseva
nutritious
rahanahne
mercenary
refraktaarinen
refractory
reteä
relaxed
rehevä
lush
retrospektiivinen
retrospective
rasistisempi
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'honest':

None found.
Learning languages?