Olemassa oleva noun declension

Finnish
32 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
olemassa oleva
existing
olemassa oleva
existing
olemassa olevan
existing
olemassa olevan
(of) existing
olemassa olevaa
(part of) existing
olemassa olevassa
(in) existing
olemassa olevasta
(out of) existing
olemassa olevaan
(into) existing
olemassa olevalla
(at) existing
olemassa olevalta
(from) existing
olemassa olevalle
(onto) existing
olemassa olevana
(as) existing
olemassa olevaksi
(into) existing
olemassa olevatta
(without) existing
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
olemassa olevat
existing
olemassa olevat
existing
olemassa olevien
(of) existing
olemassa olevia
(part of) existing
olemassa olevissa
(in) existing
olemassa olevista
(out of) existing
olemassa oleviin
(into) existing
olemassa olevilla
(at) existing
olemassa olevilta
(from) existing
olemassa oleville
(onto) existing
olemassa olevina
(as) existing
olemassa oleviksi
(into) existing
olemassa olevin
(with) existing
olemassa olevitta
(without) existing
olemassa olevine
(together with) existing

Examples of olemassa oleva

Example in FinnishTranslation in English
He tahtovat liittää jo olemassa olevan kaavan heidän geneettiseen koodiinsa.They want to insert a pre-existing pattern into their genetic code.
Mitä todella tapahtuu, on että se yhdeksän miljardia luodaan yksinkertaisesti tyhjästä ilmasta sen olemassa olevan 10 miljardin dollarin tallennuksen lisäksi.What really happens, is that the nine billion is simply created out of thin air on top of the existing 10 billion dollar deposit.
Se vaatisi olemassa olevan ja elottoman hiilipohjaisen rakenteen.If one took an existing but inanimate - carbon-based structure--
Vetolujuus paljon yli meidän olemassa olevan teknologiamme.Exhibited a tensile strength far beyond our existing technology.
- Ohjelmamme käyttää olemassa olevaa langatonta teknologiaa... jonka me muunsimme täysin uudeksi ohjelmaksi.Our program uses existing wireless technology... Which we modified , transforming it into a completely new program .
Casey ratkaisi tajunta-ongelman - käyttämällä olemassa olevaa mieltä.Casey's solution to the problem of self-awareness: Use an existing mind.
Käyttämällä olemassa olevaa filmiä, voisimme sijoittaa hänet filmiin, jonka teemme naisesta, - valkoisesta naisesta.Using existing footage, we could insert him in a film we make of a woman- a white woman.
Muuntelin olemassa olevaa tuotetta.Modified it from an existing product.
Pankilla ei ole vielä asiakkaita, mutta sen omistajat ovat tehneet keskuspankkitalletuksen - 1111,12 dollarin arvosta olemassa olevaa käteistä rahaa. Vaadittu varantosuhde on 9:1However the bank's investors have made a reserve deposit of one thousand one hundred and eleven dollars and twelve cents of existing cash money at the central bank and the required reserve ratio is 9:1.
Hän ei ole siinä olemassa olevassa suurlähetystössä.They didn't take Missy to the Russian Embassy... not the existing one.
On loogista olettaa, että tämä yhdeksän miljardia tulee kirjaimellisesti olemassa olevasta 10 mrd. talletuksesta, - mutta itse asiassa tämä ei mene niin.Now, it is logical to assume, that this nine billion is literally coming out of the existing ten billion dollar deposit. However, this is actually not the case.
Toisin sanoen, raha ei tule olemassa olevasta omaisuudesta.In other words, the money doesn't come out of their existing assets.
Sinä tyydyt olemassa olevaan.You're content just existing.
Tämä on muistijälki yhdistettynä - olemassa olevaan tietoisuuteen.This is an imprint married to an existing consciousness.
Uusi raha perimmiltään varastaa arvoa olemassa olevalta rahalta.The new money essentially steals value from the existing money supply.
Mitä meidän pitäisi tehdä olemassa olevalle adrenolle?What would you like us to do with our existing Adreno stock?
- Säilyttäisitkö kaikki olemassa olevat rakennukset? - Kyllä.So you think you keep all the existing structures?
Heidän mielestään olemassa olevat tittelit olivat riittämättömiä, joten he loivat minulle uuden.Any existing title was inadequate so they created a new one for me.
Ja hän oli myös ensimmäinen keksijä joka älysi yhdistää olemassa olevat koneet luodakseen uuden ja paremman.And he was also the first inventor To think to combine existing machines To create new and improved ones?
Koska olemassa olevat öljyputket Kaspian Mereltä - kulkevat pohjoiseen.Because the existing pipelines from the Caspian Sea go to the north. Here.
Meitä käskettiin sulkemaan kaikki olemassa olevat UTS:sät.We were instructed to shut down all the existing NGUs, which we did.
On paljon helpompaa ja nopeampaa siirtää hänet olemassa olevien yhteyksien luokse.It's a lot easier, faster, if we just move him to the existing lines.
Joskus täytyy käyttää olemassa olevia osia.Sometimes you have to use existing parts.
Jättimäiset telakat työllistävät yli 10000 työntekijää ja laajentavat olemassa olevia aluksia.Gigantic yards employing more than 10,000 workers cut and extend the existing ships.
Langley on keksinyt tietokoneviruksen, joka voi kytkeytyä mihin tahansa sähköiseen vasteeseen - vaikkapa, asuntosi sähköpistokkeeseen - käyttäen olemassa olevia johtoja - levitäkseen suoraan kansallisen verkon lävitse.Langley has invented a computer virus that can plug into any electrical receptacle -- that is, the wall outlet in your apartment -- using existing wiring to spread right through the entire national grid .
Meidän on tutkittava olemassa olevia fyysisiä todisteita, - kunnes saamme selville, miksi emme voi lukea hänen ajatuksiaan.We'll need to look over the existing physical evidence until we can understand why we can't read her mind.
Saastunut vesi itsessään ei ole suolapitoista. Se katalysoi olemassa olevia ruumiin nesteitä, - aiheuttaen massiivisia ja nopeita soluvaurioita.Though the contaminated water itself is not saline, it appears to catalyze existing body fluids, causing massive and rapid cellular damage.
"Liiketoimintasuunnitelma tukee uusia yrityksiä" "tai auttaa tekemään muutoksia jo olemassa oleviin."That's why I'm not. "Business plans that are created in support of new ventures are to implement profound changes in existing venture."
Asgardien DNA on ohjelmoitu kasvattamaan täysikasvuinen klooni vain kolmessa kuukaudessa, - mutta ne ovat oikeastaan vain tyhjiä kuoria, - ennen kuin jo olemassa oleva tajunta voidaan siirtää siihen.Asgard DNA is programmed to grow a clone to maturity in three months, but they're an empty shell until an existing consciousness is transferred.
Kaikki olemassa oleva RL65 tuhotaan.All existing RL65 is being destroyed.
Olemme kiitollisuudenvelassa Timothy Ryanille, komppanian torvenpuhaltajalle - ja ainoalle eloonjääneelle, hänen päiväkirjastaan - joka on ainoa olemassa oleva asiakirja tragediasta ja sen jälkeisestä kampanjasta.We are indebted to Timothy Ryan, bugler, 5th United States Cavalry... the company's sole survivor, for his diary... the only existing record of this tragedy, and the campaign that followed.
Tämä lentokone torjuu paremmin tulevia sotia kuin mikään olemassa oleva tekniikka.Well, reasonable men may differ but this aircraft will do more to deter a future war than any other existing technology.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

oleellinen
essential
olematon
nonexistent
oikeustieteellinen
jurisprudential
oksaisa
some
ohuehko
some
odotuksenmukainen
anticipated
okkulttinen
occultic
ongelmainen
problematic
nuori
young
okkultistinen
occultic

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'existing':

None found.
Learning languages?