یافتن [yâftán] (to find) conjugation

Persian
26 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
یاب
yâb
find
یافت
yâft
found
Participles
یابنده
yâbandé
finding
یافته
yâfté
found
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌یابم
mí-yâbam
I find
می‌یابی
mí-yâbi
you find
می‌یابد
mí-yâbad
he/she finds
می‌یابیم
mí-yâbim
we find
می‌یابید
mí-yâbid
you all find
می‌یابند
mí-yâband
they find
Present progressive tense
دارم می‌یابم
dấram mí-yâbam
I am finding
داری می‌یابی
dấri mí-yâbi
you are finding
دارد می‌یابد
dấrad mí-yâbad
he/she is finding
داریم می‌یابیم
dấrim mí-yâbim
we are finding
دارید می‌یابید
dấrid mí-yâbid
you all are finding
دارند می‌یابند
dấrand mí-yâband
they are finding
Present perfect tense
یافته‌ایم
yâfté-im
I have found
یافته‌اید
yâfté-id
you have found
یافته‌اند
yâfté-and
he/she has found
یافته‌ام
yâfté-am
we have found
یافته‌ای
yâfté-i
you all have found
یافته است
yâfté ast
they have found
Past tense
یافتیم
yâftim
I found
یافتید
yâftid
you found
یافتند
yâftand
he/she found
یافتم
yâftam
we found
یافتی
yâfti
you all found
یافت
yâft
they found
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
یابم
yâbam
I found
یابی
yâbi
you found
یابد
yâbad
he/she found
یابیم
yâbim
we found
یابید
yâbid
you all found
یابند
yâband
they found
Past imperfect tense
می‌یافتیم
mí-yâftim
I used to find
می‌یافتید
mí-yâftid
you used to find
می‌یافتند
mí-yâftand
he/she used to find
می‌یافتم
mí-yâftam
we used to find
می‌یافتی
mí-yâfti
you all used to find
می‌یافت
mí-yâft
they used to find
Past progressive tense
داشتیم می‌یافتیم
dấštim mí-yâftim
I was finding
داشتید می‌یافتید
dấštid mí-yâftid
you were finding
داشتند می‌یافتند
dấštand mí-yâftand
he/she was finding
داشتم می‌یافتم
dấštam mí-yâftam
we were finding
داشتی می‌یافتی
dấšti mí-yâfti
you all were finding
داشت می‌یافت
dâšt mí-yâft
they were finding
Pluperfect tense
یافته بودم
yâfté búdam
I had found
یافته بودی
yâfté búdi
you had found
یافته بود
yâfté bud
he/she had found
یافته بودیم
yâfté búdim
we had found
یافته بودید
yâfté búdid
you all had found
یافته بودند
yâfté búdand
they had found
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم یافت
xâhám yâft
I will find
خواهی یافت
xâhí yâft
you will find
خواهد یافت
xâhád yâft
he/she will find
خواهیم یافت
xâhím yâft
we will find
خواهید یافت
xâhíd yâft
you all will find
خواهند یافت
xâhánd yâft
they will find
Imperative mood
-
بیابید
béyâbid
you find
-
-
بیاب
béyâb
you all find
-
Subjunctive present tense
بیابم
béyâbam
I have found
بیابی
béyâbi
you have found
بیابد
béyâbad
he/she have found
بیابیم
béyâbim
we have found
بیابید
béyâbid
you all have found
بیابند
béyâband
they have found
Subjunctive past tense
یافته باشیم
yâfté bấšim
I find
یافته باشید
yâfté bấšid
you find
یافته باشند
yâfté bấšand
he/she find
یافته باشم
yâfté bấšam
we find
یافته باشی
yâfté bấši
you all find
یافته باشد
yâfté bấšad
they find

Examples of یافتن

Example in PersianTranslation in English
هدف اصلی گروه کانون یافتن راه‌هایی بود که از طریق آن‌ها بتوان مردم را برای خرید دامنه مشخصی از محصولات ترغیب نمودThe original aim of the focus group had been to find ways to entice people to buy a limited range of mass-produced goods.
... گودلهمچنیندرحالدستوپنجهنرم کردن برای یافتن ابزارهایی برای دانش بود که ،بر تجربه و استدلال ریاضی استوار نیستندGödel also was wrestling with some... finding means of knowledge, which are not based on experience and on mathematical reasoning, but on some sort of intuition.
این موسسه برای انجام تحقیقات انگیزشی است مکانی که وقف کار وسوسه انگیز یافتن علت رفتارها و شیوه‌های خرید مردم شده استThis is The Institute for Motivational Research, a place devoted to the intriguing business of finding out why people behave as they do.
ستاره شناس معروف یوهانس کپلر این سوال مهم را پرسید و سالهای زیادی را صرف یافتن دلیل فیزیکی این مسئله کرد قوانین طبیعی ای که لازم است تا زمینWell, starting in the late 1 500s, the famous astronomer Johannes Kepler asked that very question, and he spent years trying to find a physical reason, some law of nature that requires the Earth to be 93 million miles from the Sun.
،در این لحظه احساساتمان ما را از یافتن کلماتی مناسب .برای توصیف دوستمان باز می داردOur emotions at this moment prevent us from finding suitable words to describe our friend.
‏و... اون سایه چشم ‏خیلی کم یاب ـهAnd... that shade is very hard to find.
با استفاده از طلسم مکان یاب میخوادTo find your daughter.
بهش برای اجرای افسون مکان‌یاب نیاز دارم .تا بتونم جای لنگر رو پیدا کنمI need it to do a locator spell so I can find the anchor.
فریا یه طلسم مکان‌یاب روی ما اجرا کردهFreya is doing a locator spell to find us.
،و بنابراین گودل نیز مانند کانتور قبل از خود سرانجام مساله‌ای یافت که از جان گذشته ،قصد حل آن را داشت .اما نتوانستAnd so Gödel, like Cantor before him, had finally found a problem, he desperatly wanted to solve, but could not.
هر دوی ژاد بنفش و کف دریا تنها در یه منطقه ی خاصی از ترکیه یافت می شنBoth violet jade and sepiolite are found only in a certain region of Turkey.
‏ سیا یک ارتش شورشی را تربیت و تجهیز کرد ‏و رهبر جدیدی برای کشور یافت بنام سرهنگ آرمس. ‏Working with the United Fruit Company the CIA trained and armed a rebel army and found a new leader for the country called Colonel Armas.
L'متر کاملا خاص این است جاوا باشد بهترین چیزی که ما تا کنون یافت و آن را جاوا باشد تی رکس کامل است.I'm absolutely certain this is gonna be the best thing we ever found and it's gonna be a complete T-Rex.
به جرم آوردن محصولات به ایالات با ایجاد یک عبارت نادرست هیئت منصفه نیز lnstitute یافت.The jury also found the Institute guilty of bringing goods into the States by making a false statement.
از نیاکانی وحشی و کمتر خوردنی پرورش یافته‌اند اگر گزینش مصنوعی قادر به چنین تغییرات عمیقی تنها در ۱۰ یا ۱۵ هزار سال استIf artificial selection can work such profound changes in only 10 or 15,000 years, what can natural selection do operating over billions of years?
هیچ كس نمی‌دانست از كجا آمده را یافته Ako و یا چگونه مسیرش بهNo one knew where he came from or how he found his way to Ako.
روان‌پریشی که آن را وابسته ،به مدرنیسم می‌یابید نوعی روان‌پریشی است که نه تنها با عقلانیت گره خورده استThe kind of madness that you find associated with Modernism, is the kind of madness that's bound up with, not only rationality, but with all the paradoxes that arise from self-consciousness.
،تورینگ را مرده یافتندTuring was found dead.
بالاخره ترا یافتمAt last I found you
، و یافتم ،" در خیابان " لیبوتوکس ، یک شیرینی فروشی کوچکThat's how I found, on the Rue Lebouteux, a little bakery where I got in the habit of buying the cookies and pastries that became the mainstay of my meals.
بالاخره عشق رو یافتم.I had finally found love.
چه یافتی، در دنیای خارج؟What you found in the outside world?
اما از آنجا که بیرحمی نسبت به حیواناتی که برای ،غذا پرورش می یابند کافی نبود ما راههایی برای استفاده از آنها :در تهیه لباس هایمان هم پیدا کرده ایمBut as though cruelty toward animals raised for food wasn't enough, we've also found ways of making use of them for all our clothes.
قسم میخورم به جانم که هر کسی که بدن منو لمس کنه اون رو خاک سردی خواهد یافت به جایI swear if someone comes to touch my body, he will find dust only.
اینجا در مرکز وهسته تمدن مایان ها Here, in the centre, in the core of the once-great Mayan civilization, ما هرمی گمشده را خواهیم یافت we will find a lost pyramid.Here, in the centre, in the core of the once-great Mayan civilization, we will find a lost pyramid.
،همونطور که در خواهید یافت در حساب دیفرانسیل چند متغیری ...اغلب چندین .راه حل برای یک مسئله واحد وجود دارهAs you will find in multivariable calculus, there is often... a number of solutions for any given problem.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

بافتن
weave
گرفتن
grab

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'find':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In