بوسیدن [busidán] (to kiss) conjugation

Persian
37 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
بوس
bus
kiss
بوسید
busid
kissed
Participles
بوسنده
busandé
kissing
بوسیده
busidé
kissed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌بوسم
mí-busam
I kiss
می‌بوسی
mí-busi
you kiss
می‌بوسد
mí-busad
he/she kisses
می‌بوسیم
mí-busim
we kiss
می‌بوسید
mí-busid
you all kiss
می‌بوسند
mí-busand
they kiss
Present progressive tense
دارم می‌بوسم
dấram mí-busam
I am kissing
داری می‌بوسی
dấri mí-busi
you are kissing
دارد می‌بوسد
dấrad mí-busad
he/she is kissing
داریم می‌بوسیم
dấrim mí-busim
we are kissing
دارید می‌بوسید
dấrid mí-busid
you all are kissing
دارند می‌بوسند
dấrand mí-busand
they are kissing
Present perfect tense
بوسیده‌ایم
busidé-im
I have kissed
بوسیده‌اید
busidé-id
you have kissed
بوسیده‌اند
busidé-and
he/she has kissed
بوسیده‌ام
busidé-am
we have kissed
بوسیده‌ای
busidé-i
you all have kissed
بوسیده است
busidé ast
they have kissed
Past tense
بوسیدیم
busidim
I kissed
بوسیدید
busidid
you kissed
بوسیدند
busidand
he/she kissed
بوسیدم
busidam
we kissed
بوسیدی
busidi
you all kissed
بوسید
busid
they kissed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
بوسم
busam
I kissed
بوسی
busi
you kissed
بوسد
busad
he/she kissed
بوسیم
busim
we kissed
بوسید
busid
you all kissed
بوسند
busand
they kissed
Past imperfect tense
می‌بوسیدیم
mí-busidim
I used to kiss
می‌بوسیدید
mí-busidid
you used to kiss
می‌بوسیدند
mí-busidand
he/she used to kiss
می‌بوسیدم
mí-busidam
we used to kiss
می‌بوسیدی
mí-busidi
you all used to kiss
می‌بوسید
mí-busid
they used to kiss
Past progressive tense
داشتیم می‌بوسیدیم
dấštim mí-busidim
I was kissing
داشتید می‌بوسیدید
dấštid mí-busidid
you were kissing
داشتند می‌بوسیدند
dấštand mí-busidand
he/she was kissing
داشتم می‌بوسیدم
dấštam mí-busidam
we were kissing
داشتی می‌بوسیدی
dấšti mí-busidi
you all were kissing
داشت می‌بوسید
dâšt mí-busid
they were kissing
Pluperfect tense
بوسیده بودم
busidé búdam
I had kissed
بوسیده بودی
busidé búdi
you had kissed
بوسیده بود
busidé bud
he/she had kissed
بوسیده بودیم
busidé búdim
we had kissed
بوسیده بودید
busidé búdid
you all had kissed
بوسیده بودند
busidé búdand
they had kissed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم بوسید
xâhám busid
I will kiss
خواهی بوسید
xâhí busid
you will kiss
خواهد بوسید
xâhád busid
he/she will kiss
خواهیم بوسید
xâhím busid
we will kiss
خواهید بوسید
xâhíd busid
you all will kiss
خواهند بوسید
xâhánd busid
they will kiss
Imperative mood
-
ببوسید
bébusid
you kiss
-
-
ببوس
bébus
you all kiss
-
Subjunctive present tense
ببوسم
bébusam
I have kissed
ببوسی
bébusi
you have kissed
ببوسد
bébusad
he/she have kissed
ببوسیم
bébusim
we have kissed
ببوسید
bébusid
you all have kissed
ببوسند
bébusand
they have kissed
Subjunctive past tense
بوسیده باشیم
busidé bấšim
I kiss
بوسیده باشید
busidé bấšid
you kiss
بوسیده باشند
busidé bấšand
he/she kiss
بوسیده باشم
busidé bấšam
we kiss
بوسیده باشی
busidé bấši
you all kiss
بوسیده باشد
busidé bấšad
they kiss

Examples of بوسیدن

Example in PersianTranslation in English
ولی... از بوسیدن شرم دارمbut... ashamed to kiss.
.مامان و بابا همدیگه رو بوسیدن - .یالا مارج --Mom and Dad have been kissing. -Gotta run.
قبل از بوسیدن میزننIt's for your breath before kissing.
من بهش گفتم , فقط بوسیدن بودI told him. I told him it was only kissing.
وقتی بنجی و ساری هم دیگه رو بوسیدن - اونها واقعا بهم متعهدن -- When Benji and Sari did the kiss... - They committed to it.
.تو بزرگترين زن سوار کار ِ جنوب ميشي .يه بوس بده باباYou'll be the greatest horsewoman in the South. Give your daddy a kiss. Mr. Rhett!
یه بوس به من نمیدی ؟- Aren't you gonna give me a kiss?
يالا بيا و يه بوس آبدار گنده به مامان بدهCome on and give your mommy a big sloppy kiss.
! يه بوس گنده آبدار ميخوامI want a big sloppy kiss!
بلدي چطوري بوس کنيYou know how to kiss.
اونو به یه فروشگاه برد و برگشتند وقتی وارد گاراژ شدند به سمت اون زن خم شد و لباشو بوسیدShe drove her to the store and when they drove back and when they drove into the garage she leaned over and gave her a big kiss on the lips and thereafter the sister who had perhaps never been kissed before
من یک ستاره بودم اون به من گفت که وقتی که من متولد شدم صورتمو بوسید با تمام عشقی که در قلبش داشتI was a star, like he told me when l was born right, that he kissed my face with so much love in his heart...
پرید تو اتاق و منو بوسیدSnuck into the room, kissed me.
منو بوسید- He kissed me. - (laughter)
و اونطوری کلارنس ؛ آملیا را در آغوش کشید, بلندش کرد و بوسیدش مثل هر زنی که تا الان بوسیده نشده بود پایان...and with that Clarence took Amelia into his arms, held her and kissed her, like a woman had never been kissed before.
# زندگی جدیدت توسط هماهنگی بوسیده شده% May your new life be kissed by harmony
.پدربزرگت میگه که فقط اونجات رو بوسیدهYour granddad says he just kissed your kitty-cat.
اگرچه خواب دیدم که توسط یه ترول بوسیده شدمAlthough I dreamt I was kissed by a troll.
.فکر نکنم تا حالا دختری رو بوسیده باشهI don't think he's even kissed a girl.
.من خواب دیدم که دارم می‌بوسم‌ـش .چون واقعا عاشق‌ـشمI have these dreams where I'm just kissing him, 'cause I just love him so much!
♪ مثل قبل همدیگه رو می‌بوسیم ♪♪ we'll kiss just as before ♪
. بعدش همیدگه رو بوسیدیمAnd then we kissed.
برای اینکه من تو رو بوسیدمIt's because I kissed you.
تا سردخونه همراش رفتم و صورتشم بوسیدمI walked into the mortuary and kissed her face.
من یه دختر و بوسیدم, و دوسش دارمI kissed a girl and I liked it.
،اولین باری که پدرت رو بوسیدم اوه خدای منThe first time I kissed your father, oh, dear! (giggles)
آخرین باری که یه مرد رو بوسیدی کِی بود؟When was the last time you kissed a man?
الان همیشه یادت بمونه که من اولین دختری بودم که بوسیدیNow you'll always remember I was the first girl you ever kissed.
تو اون مرد رو بوسیدیYou kissed that man!
وقتي بوسم کرد، نيمه شق کردمI got halfa stalk when she kissed me.
،من تو رو بوسيدم .فکر کردم جواب بوسم رو ميديI kissed you, I thought you kissed me back.
...اولين بار که ما هم ديگه رو ديديم ، رنگي ـم کرد .بوسم کرد...The first time we met, instead of coloring me she kissed me.
.باشه .بچه رو از طرف من ببوسAll right. Give the baby a kiss for me.
بيا و لبهاي منو ببوسCome and be kissed on the lips.
و... کیت منو ببوسAnd... kiss me, Kate, we will be married o' Sunday.
اول من و ببوس "کیت" بعد خواهیم رفتFirst kiss me, Kate, and we will.
کیت ، بیا و مرا ببوسCome on, and kiss me, Kate.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

بوییدن
smell
بخشیدن
donate
پرسیدن
ask
لیسیدن
lick

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'kiss':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In