Portus etymology

Latin

Latin word portus comes from Proto-Germanic *feraną, Proto-Indo-European - -tus, and later Proto-Indo-European *pértus (Crossing.)

Etymology of portus

Detailed word origin of portus

Dictionary entry Language Definition
*feraną Proto-Germanic (gem-pro)
- -tus Proto-Indo-European (ine)
*prē- Proto-Indo-European (ine)
*pértus Proto-Indo-European (ine) Crossing.
*portus Proto-Italic (itc-pro) Harbour.
portus Latin (lat) Harbour, port. Haven, refuge, asylum, retreat. Warehouse.

Words with the same origin as portus

Descendants of *feraną

imperator partus periculum porro prima princeps pro