Σκαντζόχοιρος etymology

Modern Greek word σκαντζόχοιρος comes from Ancient Greek άκανθος, Ancient Greek χοῖρος, Ancient Greek χοίρος

Etymology of σκαντζόχοιρος

Detailed word origin of σκαντζόχοιρος

Dictionary entry Language Definition
άκανθος Ancient Greek (grc)
χοῖρος Ancient Greek (grc)
χοίρος Ancient Greek (grc)
ἀκανθόχοιρος Ancient Greek (grc)
κανθόχοιρος Koine Greek (Koine)
σκαντζόχοιρος Modern Greek (1453-) (gr) Hedgehog.