Πράσινος etymology

Modern Greek word πράσινος comes from Ancient Greek (to 1453) πράσον

Etymology of πράσινος

Detailed word origin of πράσινος

Dictionary entry Language Definition
πράσον Ancient Greek (to 1453) (grc)
πράσινος Ancient Greek (to 1453) (grc)
πράσινος Modern Greek (1453-) (gr) (figuratively, of plants and fruit) green, unripe (not ready to be picked). Green (colour of growing foliage).