Πορνογραφία etymology

Modern Greek word πορνογραφία comes from Ancient Greek (to 1453) γράφω, Ancient Greek (to 1453) πορνεία, Ancient Greek (to 1453) πορν-, and later Latin pornographia (Pornography.)

Etymology of πορνογραφία

Detailed word origin of πορνογραφία

Dictionary entry Language Definition
γράφω Ancient Greek (to 1453) (grc)
πορνεία Ancient Greek (to 1453) (grc)
πορν- Ancient Greek (to 1453) (grc)
πορνογράφος Ancient Greek (to 1453) (grc)
pornographia Latin (lat) Pornography.
pornographie French (fr) Pornography.
πορνογραφία Modern Greek (1453-) (gr) Pornography.