Ευχαριστώ etymology

Modern Greek word ευχαριστώ comes from Ancient Greek εὐχαριστέω

Etymology of ευχαριστώ

Detailed word origin of ευχαριστώ

Dictionary entry Language Definition
εὐχαριστέω Ancient Greek (grc)
ευχαριστώ Modern Greek (1453-) (gr) Thank Thank you!, thanks! (first-person singular of verb).