Σμυρνιός etymology

Modern Greek word Σμυρνιός comes from Modern Greek (1453-) Σμύρνη (Smyrna, İzmir (city on west coast of Turkey).)

Etymology of Σμυρνιός

Detailed word origin of Σμυρνιός

Dictionary entry Language Definition
Σμύρνη Modern Greek (1453-) (gr) Smyrna, İzmir (city on west coast of Turkey).
Σμυρνιός Modern Greek (1453-) (gr)