Επαχτίτης etymology

Modern Greek word Επαχτίτης comes from Modern Greek (1453-) Ναύπακτος (Naupactus, Lepanto (large town in Central Greece).)

Etymology of Επαχτίτης

Detailed word origin of Επαχτίτης

Dictionary entry Language Definition
Ναύπακτος Modern Greek (1453-) (gr) Naupactus, Lepanto (large town in Central Greece).
Επαχτίτης Modern Greek (1453-) (gr)