Ehitama conjugation

Conjugate ehitama (ehitada) - build

Turn on pronunciation markers

Main forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
ma infinitive
ehitama build
da infinitive
ehitada build
participle past active
ehitanud built
participle past passive
ehitatud been built

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
ehitan I build
Sa
ehitad you build
Ta
ehitab he/she/it builds
Me
ehitame we build
Te
ehitate you all build
Nad
ehitavad they build
Negative
ei ehita (do/does) not build
Passive
ehitatakse it is built
Pass. Neg.
ei ehitata it is not built

Perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olen ehitanud I have built
Sa
oled ehitanud you have built
Ta
on ehitanud he/she/it has built
Me
oleme ehitanud we have built
Te
olete ehitanud you all have built
Nad
on ehitanud they have built
Negative
ei ole ehitanud, pole ehitanud (have/has) not built
Passive
on ehitatud it has been built
Pass. Neg.
ei ole ehitatud, pole ehitatud it has not been built

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
ehitasin I built
Sa
ehitasid you built
Ta
ehitas he/she/it built
Me
ehitasime we built
Te
ehitasite you all built
Nad
ehitasid they built
Negative
ei ehitanud did not build
Passive
ehitati it was built
Pass. Neg.
ei ehitatud it was not built

Pluperfect past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olin ehitanud I had built
Sa
olid ehitanud you had built
Ta
oli ehitanud he/she/it had built
Me
olime ehitanud we had built
Te
olite ehitanud you all had built
Nad
oli ehitanud they had built
Negative
ei olnud ehitanud, polnud ehitanud had not built
Passive
oli ehitatud it had been built
Pass. Neg.
ei olnud ehitatud, polnud ehitatud it had not been built

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
ehitaksin, ehitaks I would build
Sa
ehitaksid, ehitaks you would build
Ta
ehitaks he/she/it would build
Me
ehitaksime, ehitaks we would build
Te
ehitaksite, ehitaks you all would build
Nad
ehitaksid, ehitaks they would build
Negative
ei ehitaks would not build
Passive
ehitataks it would be built
Pass. Neg.
ei ehitataks it would not be built

Conditional perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
oleksin ehitanud; oleks ehitanud; ehitanuksin; ehitanuks I would have built
Sa
oleksid ehitanud; oleks ehitanud; ehitanuksid; ehitanuks you would have built
Ta
oleks ehitanud; ehitanuks he/she/it would have built
Me
oleksime ehitanud; oleks ehitanud; ehitanuksime; ehitanuks we would have built
Te
oleksite ehitanud; oleks ehitanud; ehitanuksite; ehitanuks you all would have built
Nad
oleksid ehitanud; oleks ehitanud; ehitanuksid; ehitanuks they would have built
Negative
ei oleks ehitanud; poleks ehitanud; ei ehitanuks would not have built
Passive
oleks ehitatud it would have been built
Pass. Neg.
ei oleks ehitatud; poleks ehitatud it would not have been built

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
ehita build
Ta
ehitagu let him/her/it build
Me
ehitagem let's build
Te
ehitage build
Nad
ehitagu let them build
Passive
ehitatagu be built

Imperative negative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
ära ehita do not build
Ta
ärgu ehitagu let him/her/it not build
Me
ärgem ehitagem, ärme ehitame let him/her/it not build
Te
ärge ehitage do not build
Nad
ärgu ehitagu let them not build
Passive
ärgu ehitatagu do not be built

Quotative tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
ehitavat he/she/it (allegedly) builds
Negative
ei ehitavat (allegedly) does not build
Passive
ehitatavat (allegedly) it is built
Pass. Neg.
ei ehitatavat (allegedly) it is not built

Quotative perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olevat ehitanud; ehitanuvat he/she/it (allegedly) has built
Negative
ei olevat ehitanud; polevat ehitanud; ei ehitanuvat (allegedly) has not built
Passive
olevat ehitatud (allegedly) it has been built
Pass. Neg.
ei olevat ehitatud; polevat ehitatud (allegedly) it has not been built

Jussive mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
ehitagu so that he/she/it build
Negative
ärgu ehitagu so that he/she/it do not build
Passive
ehitatagu so that it be built
Pass. Neg.
ärgu ehitatagu so that it not be built

Jussive perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olgu ehitanud so that he/she/it have built
Negative
ärgu olgu ehitanud so that he/she/it do not have built
Passive
olgu ehitatud so that it have been built
Pass. Neg.
ärgu olgu ehitatud so that it not have been built

Other forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
des form
ehitades while building
ma inessive
ehitamas while building
ma elative
ehitamast (due to/following/for) building
ma translative
ehitamaks for the purpose of building
ma abessive
ehitamata without build
participle pres. active
ehitav that can be built
participle pres. passive
ehitatav being built

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ehitama

Examples of ehitama

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
(Rapmuusikamängimine)? vaata, nad teid üles ehitama murda sind ?( Rap music playing ) ♪ see, they build you up to break you down ♪
- Ja mina pääsen lõpuks oma vallikraavi ehitama.- I'll finally get to build that moat.
- Ma hakkan raketi ehitama.I'm gonna build a rocket.
- Maja ehitama.- To build a house.
"Kuidas ehitada juustukera pomm.""how to build a cheese- ball bomb."
"Kuidas ehitada juustukerapomm.""how to build a cheese-ball bomb."
"Lootustäratavat arhitekti, kelle unistuseks oli ehitada Pico Tower... 3. ja Pico tänava nurgale.""a budding architect, "his dream was to build Pico tower " On the corner of 3rd and Pico.
"Skemaatilise diagrammi abil saad ehitada uue kiibi..."Schematic diagram will allow you to build a replacement unit...
"See on siiralt uskumatu kuidas sa oled oma firma üles ehitanud"It is genuinely incredible how you have built your business
- Isa hoiab sind oma udutegemisvabrikus pantvangis. Sa pole veel isegi telefoniputkat ega hamstripuuri ehitanud.- Dad keeps you hostage in that little myth-making factory of his, while you still haven't built so much as a telephone booth or a hamster cage.
- Silda polnud veel ehitatud.How do you know? - The bridge hadn't been built yet.
Hüperboloid on ehitatud, Rolling on "Arizonal".The hyperboloid has been built. Rolling is on the "Arizona".
JAMES:Kui see oleks ehitatud Hyundai või Kia poolt /(ia, siis ei peaks muretsema.JAMES: If this had been built by Hyundai or /(ia, then you wouldn't worry.
Ja nad on ehitatud ühe kindla asja jaoks.And they have been built to do one perfect thing:
"Ma ehitan endale nunnatehase.""i'm gonna build me a nun factory."
"Ma pühin ära Moriah' mäe ja ehitan üles uue templi.""I will raze Mt. Moriah and build upon it a new temple."
"Selle kalju peale, ma ehitan oma kiriku.""Upon this rock, I will build my church. "
"Kui sa selle ehitad, siis nad tulevad."If you build it, they will come.
"Mida sa sellega mõtled, " Kui sa selle ehitad, siis nad tulevad"?TRACY MORGAN: What? "If you build it, they'll come"?
"Mida sa sellega mõtled, "" Kui sa selle ehitad, siis nad tulevad""?What you mean, " If you build it, they gonna come"?
- Sa ei tea, kes selle ehitab. Ei.- You don't know who builds it!
- Te ei tea, kes selle ehitab. Ei.You don't know who builds it!
Adolf Hitler ehitab Saksa sõjamasinat, ja tirib kogu Euroopa sõtta.Adolf Hitler builds the German military machine... and drags all of Europe into war.
" Me ehitame pisikese kodu, " ainult meile kahele, " ja me ei peaks enam uitama. " Kes võiks?♪ We'll build a little home ♪ ♪ Just meant for two ♪ ♪ From which I'll never roam ♪ ♪ Who would?
" Me ehitame pisikese kodu," We'II build a Iittle home
"Me ehitame pargi"Park We will build it, the park
- Ise ehitate ka?- You build boats?
- Mida te ehitate?- What are you building?
- Sellest, mille te mulle ehitate.oh, the cage you're going to build for me.
"Oota ja vaata, kui nad ehitavad siia selle kaubamaja, koos nende marketitega, nagu nad on aasta otsa planeerinud, siis saab sellest kohast kullapott.""You just wait and see, when they build that mall, with all the superstores like they've been planning on for years, this place is going to be a goldmine."
"Surm tuleb meile kõigile, aga suured saavutused ehitavad ausamba, mis jääb püsima, kuni päike külmaks muutub.""Death comes to us all, but great achievements, they build a monument which shall endure until the sun grows cold."
(nad teavad, mis on madal, kuna nad ostavad kõike kokku) ja alustavad siis veel rohkem raha tagasipanemist majandusse ning siis ehitavad selle taas üles.(and they know the low because then they buy everything up) and then they build it back up.
- Me ei ehita mingit impeeriumit...- We're not building an empire...
DiNozzo, sul on kümme sekundit, et öelda mulle, miks ma ei ehita Mehhikos tekapuust mullivanni.DiNozzo, you have ten seconds to tell me why I am not building teak hot tub in Mexico.
Kõige tähtsam: sa ei ehita talle seda kummutit.Most importantly... you will not build her that dresser.
Ma olen ehitanud impeeriumi võimalustega.We have built an empire threatening.
Mida mina olen ehitanud. Tuhandeid ohustatud inimesi.This threatens everything that we-- everything that I have built.
See ähvardab kõike, mida me... Mida mina olen ehitanud.This threatens everything that we-- everything that I have built.
Hr Tesla on ehitanud ebatavalisi masinaid ebatavaliste inimeste jaoks.Mr. Tesla has built unusual machines for unusual people.
Kas tahad tulla vaatama, millise kapi Dahlgren on ehitanud? - Kapi?Don't you want to join in and see the cabinet Dahlgren has built?
Armee, mida me oleme ehitanud, on valmis.The army you have built is ready.
Ka üksainus nõid Salemis võib hävitada kõik, mida oleme ehitanud ja kunagi siia ehitada lootsime!Even a single witch in Salem is enough to destroy everything we have built and ever hope to build here!
Hüperboloid on ehitatud, Rolling on "Arizonal".The hyperboloid has been built. Rolling is on the "Arizona".
- Anakin, Watto ei lubaks seda - Watto ei tea, et ma selle ehitasin- Anakin, Watto won't let you. - Watto doesn't know I've built it.
- Ei midagi. Kuid see on ju väga lahe, et ma selle ehitasin?But how cool is it I built this?
- Ise ehitasin.-I built it.
- Jah. Ja ka ehitasin selle.And built it.
"Nad ehitasid platvormid, isegi treppide, kuid see kõik jäi kinni 'in õigusvaidluste ja nii nad kunagi ehitatud jaam pinnal."They built the platforms, even the staircases, but it all got tied up in legal disputes and so they never built the station on the surface.
"Sa ehitasid pilvelõhkujaid ja ronisid mägedes tihti"You climbed mountains and built skyscrapers
"Sa ronisid mägedes, ja ehitasid pilvelõhkujaid""You climbed mountains and built skyscrapers
"Sellest, kuidas muistsed egiptlased püramiide ehitasid, on mitmeid oletusi."There are many theories about how the ancient Egyptians built the pyramids.
"... mille Jack ehitas.""...that Jack built."
"Magnus Quintus ehitas selle kindluse valitseja Valentinio II kuuendal valitsusaastal."Magnus Quintus "built this fort "in the sixth year of the reign of the Emperor Valentinian ll.
"Mis asus majas... " "... mille Jack ehitas.""That lay in the house..." "...that Jack built."
- Arusaadav, miks ta pommi ehitas.- Now you know why he built that bomb.
- Ja siis? Noh... me ehitasime ka ühe.So... we built one, too.
- Me ehitasime aastaid.We built for years.
- Me ehitasime kuristikku maja.- We built a hall in the gorge.
- Me ehitasime neid mitmeid.- We built several of them.
- Me ehitasime selle linna tuhandeid aastaid tagasi.We built this city thousands of years ago.
- Ise ehitasite?- You built this boat yourself?
- Nii et ehitasite selle tähevärava?- So you built that... - ..
- Tere, mulle meeldib see vahvlitipi, mis te ehitasite.Hi. I like that waffle teepee that you have built.
"Neljanda dünastia vaaraod ei ehitanud püramiide.""The pharaohs of the fourth dynasty did not build the pyramids."
Millal akadeemiline ühendus hakkab aktsepteerima seda, et vaaraod neljandast Dünastiast ei ehitanud suurt püramiidi?When is the academic community going to accept that the pharaohs of the 4th Dynasty did not build the Great Pyramid?
- Kas mitte inglise? Ei, ta ehitati Iirimaal.No, it was built in Ireland.
- Majad ehitati endise kalmistu peale.Just that that development was built on a former cemetery.
- Mina ka. Kuulge geeniused, seletage mulle, miks ehitati 1826 aasta maja ümber puu?Hey, geniuses, explain to me why a house built in 1826 was built around a tree.
- Mind ehitati valmis.- I was built ready.
Impeeriumi ei ehitatud ühe päevaga.The empire was not built in a day.
See park ei ehitatud ainult superrikastele.- Donald. This park was not built to cater only for the super rich.
See juhtus minu ja teistega samal ajal, õnnelikul ajal, mil ma olin ehitanud oma pesa suure palee tippu tohutus Tahhükardia kuningriigis.At a happy time where I had built my nest at the top of the large palace in the immense kingdom of Tachycardia
Kui ma Lexiga abielus olin, näitas ta mulle salakäike, mille ta oli ehitanud rünnaku puhuks.When i was married to lex, he showed me these escape passageways He had built in case of another home invasion.
Mõrvatud peidikus, mille ta oli ehitanud maa alla.Murdered in a room he had built below ground.
Mõrvatud toas, mille ta oli ehitanud maa-alla.Murdered in a room he had built under the earth.
Hongkongis ehitaksin pilvelõhkuja ja võtaksin renti.In HK I would build a skyscraper and collect rent.
Puudutasin üht neist ja see polnud kolisev teras nagu meie ehitaksime.I touched one of them, and it wasn't some clunky steel can like we would build.
"Danny, ära kunagi arva nii, vaid ehita neid nii-kui-nii. ""Danny, never mind that, just build 'em anyway."
* Me ei ehita ise *♪ we won't build ourselves ♪
- Christy ei ehita sildu.- Christy doesn't build bridges.
- Jah, ehita kindlus.- Yeah, build a fort.
- Siis ehitage.Then build one.
Dr Marlowe, ehitage uksest võimalikult kaugele barrikaadDr. Marlowe, I want you to build yourselves a barricade as far from the back wall as you possibly can.
Jumal ütleb, et ehitage pühakodasid.God says... build temples.
Lammutage see siis maani maha ja ehitage uus.By all means, tear it down and rebuild.
On vaja midagi palju enamat, et segada Dan Sandersit unistuste linna ehitamast.It's gonna take a lot more than that to keep Dan Sanders from building his utopia.
Tulime naisega just autistidest lastele mänguväljakuid ehitamast ja meil sai kütus otsa.My wife and I were driving home from building Nerf playgrounds for autistic children, and we ran out of gas.
Kes ehitaks seadme, mis taasalustab aega iga kümne tunni pärast?Uh... Who would build a device that loops time every ten hours?
Kes selle ehitaks?Who would build it?
Täielikult. Kes küll ehitaks arvuti, kui tal poleks elektrit?Who would build a computer unless they had electricity?

Questions and answers about ehitama declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ehitama
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Estonian conjugation game!

Practice Estonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
avitamasuffice
eastamado
edutamabring up
ehitumado
elatamasubsist
elutamado
eostamabeget
eputamashow off
eretamablaze
eritamaemanate
erutamaexcite
esitamabring forth
evitamaimplement
ihitamado
koitamado
Different length:
ehistamado
kehitamado
mehitamaman

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ehistamado
ehitumado
diskotamado
ebeldamado
avardumaenlarge
asimado
erastamaprivatize
elutsemaabide in
eritumasecrete
ergutamaenergise