Çekilmek (to withdraw) conjugation

Turkish
19 examples

Conjugation of eiti

Ben
Sen
O
Present tense
çekilirim
I withdraw
çekilirsin
you withdraw
çekilir
he/she/it withdraws
Future tense
çekileceğim
I will withdraw
-
-
Past tense
çekildim
I withdrew
-
-
Present continuous tense
çekiliyorum
I am withdrawing
-
-

Examples of çekilmek

Example in TurkishTranslation in English
- Geri çekilmek zorundayız.-We have to withdraw.
- Hemen çekilmek istiyorum.- I'd like to withdraw immediately.
- Prensip gereği çekilmek istemiyorum. - Efendim...I don't want to withdraw on principle.
-Kitabımda geri çekilmek yok.-lt's not in me to withdraw.
13 saat içinde, Romulanlarla savaşmak ya da geri çekilmek zorunda kalacağız.In 13 hours, we'll be forced to either withdraw from the border or fight the Romulan fleet.
Ama keşfedilmemiş topraklara bayrağı ben dikeceğim diyorsan eğer söylemen yeter, ben memnuniyetle geri çekilirim.But if your planning to plant your flag in that terra incognita.. Then just say the word and I'll gracefully withdraw.
- Nasıl öylece geri çekilirsin?How can you just withdraw?
Ne kadar zamanda geri çekilirsin?How soon can you mobilize a withdrawal?
"Zira su sıvıdır ve çekilir.""for water is liquid and withdraws."
Japonya geri çekilir.Japan withdraws.
Kontrolünü bitirince dişi sürecin son aşamasını beklemek için geri çekilir.Inspection over, she withdraws to await the final stage of the process.
Nerede olduğunu bilmek istiyorum.İ Adaylıktan çekilir çekilmez elimizi çabuk tutmalıyız.Now, once he withdraws, we have to move quickly.
Bu konuda anlaştıysak, davadan çekileceğim ve yerime başka bir avukat geçecek.Now, if it comes down to that, I will withdraw and let another lawyer step in.
Sen çizim yaparken ben geri çekileceğim.I will withdraw while you draw.
Bu sürecin bir parçası olmak istemedim ve Northampton'un göreli loşluğuna çekildim.you have to constantly create new ones. And I really didn't feel I wanted to be part of that process and so I withdrew to the relative obscurity of Northampton.
Böylece inzivaya çekildim.So I withdrew into myself.
Elemelerden çekildim.I withdrew my name from consideration.
Eğitim mücadelesinden çekildim, bu vicdanımı sızlatıyor.I withdrew myself from the Education fight, and that is my cross to bear.
Onu öldürmemi engellemek için çekildim.I withdrew to stop myself from killing her.

More Turkish verbs

Other Turkish verbs with the meaning similar to 'withdraw':

None found.
Learning languages?