Mbroj (to protect) conjugation

Albanian
112 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
mbroj
I protect
mbron
you protect
mbron
he/she/it protects
mbrojmë
we protect
mbroni
you all protect
mbrojnë
they protect
Past tense
mbrova
I protected
mbrove
you protected
mbroi
he/she/it protected
mbruam
we protected
mbruat
you all protected
mbruan
they protected
Future tense
do të mbroj
I will protect
do të mbrosh
you will protect
do të mbrojë
he/she/it will protect
do të mbrojmë
we will protect
do të mbroni
you all will protect
do të mbrojnë
they will protect
Imperative tense
-
mbro
you protect
-
-
mbroni
you all protect
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
mbroja
I was protecting
mbroje
you were protecting
mbronte
he/she/it was protecting
mbronim
we were protecting
mbronit
you all were protecting
mbronin
they were protecting
Past perfect tense
kam mbruar
I have protected
ke mbruar
you have protected
ka mbruar
he/she/it has protected
kemi mbruar
we have protected
keni mbruar
you all have protected
kanë mbruar
they have protected
Past pluperfect tense
pata mbruar
I had protected
pate mbruar
you had protected
pati mbruar
he/she/it had protected
patëm mbruar
we had protected
patët mbruar
you all had protected
patën mbruar
they had protected
Future perfect tense
do të kem mbruar
I will have protected
do të kesh mbruar
you will have protected
do të ketë mbruar
he/she/it will have protected
do të kemi mbruar
we will have protected
do të keni mbruar
you all will have protected
do të kenë mbruar
they will have protected
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të mbroj
I protect
të mbrosh
you protect
të mbrojë
he/she/it protect
të mbrojmë
we protect
të mbroni
you all protect
të mbrojnë
they protect
Subjunctive past tense
të mbroja
I protect
të mbroje
you protect
të mbronte
he/she/it protect
të mbronim
we protect
të mbronit
you all protect
të mbronin
they protect
Subjunctive past perfect tense
të kem mbruar
I have protected
të kesh mbruar
you have protected
të ketë mbruar
he/she/it have protected
të kemi mbruar
we have protected
të keni mbruar
you all have protected
të kenë mbruar
they have protected
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha mbruar
I have protected
të kishe mbruar
you have protected
të kishte mbruar
he/she/it have protected
të kishim mbruar
we have protected
të kishit mbruar
you all have protected
të kishin mbruar
they have protected
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të mbroja
I would protect
do të mbroje
you would protect
do të mbronte
he/she/it would protect
do të mbronim
we would protect
do të mbronit
you all would protect
do të mbronin
they would protect
Conditional past perfect tense
do të kisha mbruar
I would have protected
do të kishe mbruar
you would have protected
do të kishte mbruar
he/she/it would have protected
do të kishim mbruar
we would have protected
do të kishit mbruar
you all would have protected
do të kishin mbruar
they would have protected
Optative present tense
mbrofsha
I may protect
mbrofsh
you may protect
mbroftë
he/she/it may protect
mbrofshim
we may protect
mbrofshit
you all may protect
mbrofshin
they may protect
Optative past perfect tense
paça mbruar
I may have protected
paç mbruar
you may have protected
pastë mbruar
he/she/it may have protected
paçim mbruar
we may have protected
paçit mbruar
you all may have protected
paçin mbruar
they may have protected
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
mbruakam
I (apparently) protect
mbruake
you (apparently) protect
mbruaka
he/she/it (apparently) protects
mbruakemi
we (apparently) protect
mbruakeni
you all (apparently) protect
mbruakan
they (apparently) protect
Admirative past tense
mbruakësha
I (apparently) protected
mbruakëshe
you (apparently) protected
mbruakësh
he/she/it (apparently) protected
mbruakëshim
we (apparently) protected
mbruakëshit
you all (apparently) protected
mbruakëshin
they (apparently) protected
Admirative past perfect tense
paskam mbruar
I (apparently) have protected
paske mbruar
you (apparently) have protected
paska mbruar
he/she/it (apparently) has protected
paskemi mbruar
we (apparently) have protected
paskeni mbruar
you all (apparently) have protected
paskan mbruar
they (apparently) have protected
Admirative pluperfect tense
paskësha mbruar
I (apparently) had protected
paskëshe mbruar
you (apparently) had protected
paskësh mbruar
he/she/it (apparently) had protected
paskëshim mbruar
we (apparently) had protected
paskëshit mbruar
you all (apparently) had protected
paskëshin mbruar
they (apparently) had protected
participle
gerund present
gerund past
Other
mbruar
protected
duke mbruar
protecting
duke pasë mbruar
having protected

Examples of mbroj

Example in AlbanianTranslation in English
Ai mendon vetëm në atë, se si ti mbroj njenjat e veta.He thinks of nothing but protecting his own feelings.
Duhet ta mbroj nga vetvetja.I need to protect him from himself.
- Që ta mbroj tim bir.- To protect my son.
Kam bërë qk kam mundur, Kay, që t'ju mbroj nga tmerri i kësaj bote.I did what I could, Kay, to protect all of you from the horrors of this world.
Dua të të mbroj nga këta tipa.I want to protect you from these guys.
Dhe kësi njerëz mbron me dhimbjen tënde!And these are the people you protect... with your pain.
Po vijnë këndej? Kështu më mbron ti mua?Here? ls this your protection?
Jo e di se emri yt eshte SUPER POLICI, Njeri qe e perkrah ligjin ...dhe i mbron qytetaret nga njerzit e lige.No, I know your name is Super Cop, the one who upholds the law ...and protects citizens against evil.
Ai njeri na mbron!The guy protects us, you know protects the people.
Ai mbron njerëzit.He protects men.
Shiko, ne do të të mbrojmë. -Po, mjaft.Look, we're gonna protect you.
Ne do t'i marrim të gjitha masat e nevojshme t'i mbrojmë organet tua vitale.We wanna take every precaution necessary to protect your vital organs.
Kate, nëse do na duhet të mbrojmë ata që lamë pas, nesër në mëngjes, do të më duhet ti bind të gjithë të gënjejnë.Kate, if we're gonna protect the people that we left behind, tomorrow morning, I'm gonna have to convince everyone to lie.
Të bëjmë një imitim që të mbrojmë vetëvetën.Let's do an imitation of protecting our asses.
Susan, kujdesemi që ti mbrojmë robotët.Susan, we look to robots for protection.
Ne jemi njerëz të qetë dhe ju duhet të na mbroni.We are peaceful people and you must protect us.
A pranoni të qëndroni ke ne dhe të na mbroni?Would you stay with us and protect us?
Kuptova se,ju do na mbroni, sepse rreshteri shkoi.I think that you will protect us, now when the sergeant has gone.
Don Pako Fuentes, premtoni se do ta dashuroni dhe ta mbroni Hali Ficxharaldin sipas rregullave të Kishës së Shenjtë Romake?Don Paco Fuentes, do you promise to love and protect Hally Fitzgerald. according to the rites of the Holy Roman Church?
Mirë, mirë, do të them, por... Duhet të premtoni, se do të më mbroni.All right, all right, I'll tell you, but... ... you gotta promise protect me...
Tani supozohet t'i ruash ata nga ne... ...dhe ata na mbrojnë nga ty.You're supposed to be protecting them from us... ...and they're protecting us from you.
Policët nuk mund të të mbrojnë.Cops ain't gonna protect you.
Zakonisht lotët mbrojnë dhe pastrojnë syrin.Tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye.
Në qoftë se nga jeta ime ose vdekje unë mund të ju mbrojnë... ...If by my life or death I can protect you... ...
Por a mund të të mbrojnë ata ty?But can they protect you?
Të dua, dhe do të mbroj.And I will protect you. Now you did a great job of Finding a car.
Brus, do të mbroj kompaninë tonë, punonjësit tanë, aksionarët dhe ty.Bruce, I will protect our company, Our employees, our shareholders and you.
Më premton... Që do të mbrosh Mikën dhe Akon nga armiqtë tanë.Promise me you will protect Mika and Ako from our enemies.
Sepse, në këtë kohë, çdo arkë, sidomos e fundita, do të bëjë dallim, nëse mburojajonë e vogël do të mbrojë gjithë planetin, apojo.For, at this time, each crate, in particular the last, will make the difference, if our little shield will protect the entire planet, or not.
Mund të jetë vonë për shpirtin tim, por do të mbrojë tëndin. - E di se nuk është një nocion modern. - Nuk është modern.For my soul is perhaps the most, But I will protect yours. ~ I know it is not modern. ~ It is not modern but ancient.
Sepse, në këtë kohë, çdo arkë, sidomos e fundita, do të bëjë dallim, nëse mburoja jonë e vogël do të mbrojë gjithë planetin, apojo.For, at this time, each crate, in particular the last, will make the difference, if our little shield will protect the entire planet, or not.
Mund të jetë vonë për shpirtin tim, por do të mbrojë tëndin.It might be too late for my soul, but I will protect yours.
Të jemi të sinqertë, secili do të mbrojë njëri-tjetrin njësoj, jam i sigurt.To be fair, everyone will protect each other equally, I'm certain.
Unë vetëm shpresoj që kur ne të lisim raketat retë do të mbrojnë tokën.I just hope that when We launch rockets cloud protector will protect the Earth as much.
Dhe nëse mbreti s'është më... mbro popullin.L-lf the king is no more... protect the people.
Billy, mbro tavanin.Billy, protect the roof.
Më mbro në çdo hap."... protect me at every step. "
Më mbro, Jupiter.Jupiter, protect me.
Kujtoja se po të mbroja.I thought I was protecting you.
Po mbroja shtëpinë timeI was protecting my home.
Unë po e mbroja atë.I was protecting her.
- Po mbroja shtëpinë time.- I was protecting my home.
Po mbroja Elenan.I was protecting Elena.
Pra në këtë mënyrë ti po e mbroje veten.So you were protecting yourself in that way.
Thoje se doje të mbroje mua dhe fëmijën.I know you thought you were protecting me and the baby.
Nëse do të arrij ta marr kutinë e zezë që ti po mbroje... do të jem gjithnjë e më afër shkatërrimit të Persi-t.If I can get my hands on that black box you were protecting... ...I'm one step closer to bringing down Percy.
Dhe gjithë kësaj kohe që mendoja se ti po më mbroje.And all this time I thought you were protecting me.
l Holli po e mbronte Maksin.The Thin Man was protecting Max.
Ajo po të mbronte ty.She was protecting you.
Konardi po e mbronte atë gjithë kohës.Conrad was protecting her all along.
Shum e cuditshme. Frank tha qe po i mbronte.Well, that's interesting because Frank told me he was protecting them.
Ai mendoi se po na mbronte neve, Dejmon.He thought he was protecting us, Damon.
Ne nuk na interonte se cilin mbronim.We didn't care who we were protecting.
Ata po më mbronin.They were protecting me.
Sepse ata po mbronin veten dhe po groposnin të vërtetën.Because they were protecting their own and burying the truth.
Dua të të mbroj nga këta tipa.I want to protect you from these guys.
Dhuroji urtësi të udhëheq dhe të mbroj ...qytetin tonë madhështor.Grant him the wisdom to guide and protect... ...our glorious city.
Dhe kjo ëshë pse unë mund të ndihmoj të të mbroj.Like you protected Landry?
Unë do të të mbroj, vëIIs.I'll protect you, my brother.
- Dreu, mjaft! - Këtu nuk ka kush të të mbroj.- Linemen aren't here to protect you, haole boy.
Misioni yt është të mbrosh kodin me çdo kusht.Your mission is to protect the code... at all costs.
Mundësia e dytë: mund ta pranosh detyrën, të bëhesh Jacobi i ri, e të mbrosh ishullin.Second option, You can accept the job, Become the new jacob and protect the island.
Dua që ti të mbrosh gjashtë njerëz.There's six people I need you to protect.
Do të pranosh përgjegjësinë që të mbrosh këtë vend për sa kohë mundesh.You'll accept the responsibility That you will protect this place for as long as you can.
Dhe atë, ti duhet të mbrosh.And that's what you have to protect.
Kërkon të të mbrojë.He feels like he has to protect you.
Dobi duhet të mbrojë Hari Poter.Dobby has to protect Harry Potter.
I krijuari duhet që ngandonjëherë të mbrojë krijuesin.The created must sometimes protect the creator.
Është vetëm një histori e vjetër, Babi do të mbrojë.It's just an old story. Papa's here to protect you.
- Nuk do t¹më gjej gjë, por nëse të zbulojnë nuk do të mund të të mbrojë!I'll be fine. But if you get made I can't protect you.
Shiko, ne do të të mbrojmë. -Po, mjaft.Look, we're gonna protect you.
Kate, nëse do na duhet të mbrojmë ata që lamë pas, nesër në mëngjes, do të më duhet ti bind të gjithë të gënjejnë.Kate, if we're gonna protect the people that we left behind, tomorrow morning, I'm gonna have to convince everyone to lie.
Të bëjmë një imitim që të mbrojmë vetëvetën.Let's do an imitation of protecting our asses.
S'kemi premtuar të të mbrojmë nga ana tregtare.We never promised to protect you commercially.
Ne nuk do të jemi në gjendje që të mbrojmë të gjithë fshatin.We won't be able to protect the entire village.
- që doni të mbroni shoqen tuaj. - Po.- ...you wanna protect your friend.
Sot, Ju dhe ky mjet, do të mbroni të ardhmen.Together, you and this device, shall protect the future.
Ai me tha të ju them, "Ju nuk mund të mbroni gruan tuajë."He said to tell you... ...say... ..."You can't protect your women."
Ju thjesht nuk mund të mbroni ndonjë nga gratë tuaja. Shkojmë.You just can't seem to protect any of your women.
Dhe pa marrë parasysh se çfarë, ju duhet të qëndroni me të dhe ju duhet të mbroni atë.And no matter what, you should stand by him and you should protect him.
Policët nuk mund të të mbrojnë.Cops ain't gonna protect you.
Por a mund të të mbrojnë ata ty?But can they protect you?
Budallenjtë me makinat e shkrimit... do të të mbrojnë?What, you think a bunch of nerds with typewriters are gonna protect you from Griffin?
Do të të mbrojnë nga drita deri sa të kryejë funksionin e tij ilaçi.They'll protect you from the light until the buffer kicks in.
Ju nuk mund të mbrojnë edhe vetë ju.You can't even protect yourselves.
Urdhërat e mi ishin të mbroja kodin.My orders were to protect the code.
Më vjen keq që nuk të thashë gjë, por doja të të mbroja.I'm sorry I kept you in the dark. I was only trying to protect you.
Do të të mbroja ty.I was going to protect you.
Të të mbroja.To protect you.
Gjithçka doja ishte të të mbroja, akoma edhe sikur të fitoja urrejtjen tënde.All I ever meant to do was to protect you, even if it earned your hatred.
Ishte mashtrim të mbroje një polic të keq, dhe ti dhe unë e dinim.It was a lie to protect a bad cop, and you knew it, and I knew it.
E di, por ti doje vetëm të mbroje njerëzit e tu.Right, right. But you were just trying to protect the guys in your unit.
Ai e dinte që ti do të bëje çdo gjë që të mbroje familjen tënde.He knew you'd do anything to protect your family.
Thoje se doje të mbroje mua dhe fëmijën.I know you thought you were protecting me and the baby.
Po përpiqeshe të mbroje grupin. Jemi në rregull.You were trying to protect the group.
Lideri i tyre ishte një burrë i quajtur Benjamin Linus, i cili do bënte gjithçka mundej të mbronte ishullin.There leader was a man named Benjamin Linus, and he would do anything in his power to protect the Island. uhh!
Ai mendonte që kishte detyrimin të mbronte këtë vend.He thought he was the protector of this place.
Që të të mbronte.To protect you.
Edhe babai im mendonte se mund të mbronte familjen e tij.My father thought he could protect his family too, Will.
Po mundohej të të mbronte.She was trying to protect you.
Donim dikë të garantuar që të mbronim programin.We needed a fail-safe to protect the integrity of the program.
Dhe meQë nuk mundëm të të largonim nga hakmarrja juaj, të paktën mundëm të të mbronim.And since we couldn't keep you from your revenge, at least we could protect you.
U betuam, se do të mbronim njerëzit tanë kur të rriteshim.We were gifted, meant to protect our people when we grew up.
Ne vetëm po mundoheshim të të mbronim ty.We were just trying to protect you.
Kujtova se the se përparësia jonë ishte që të mbronim mbretin.I thought you said our priority was to protect the King.
Ashtu edhe mendova, do të bënin gjithçka vetëm të të mbronin.I guessed as much, that they would do anything to protect you.
Bëri çfarë duhej për të ndihmuar Të Tjerët të mbronin ishullin nga ata të Dharma Initiative.he did whatever it took to help the others protect the Island from outsiders like the Dharma initiative. You want us to go get his body?
Por Templarët u krijuan që të mbronin Tokën e Shenjtë.But the Templars were created to protect the Holy Land.
Trupat e UN-së kishin detyrë të mbronin dhe ndiqnin karavanët e ushqimit të UNHCR-së... ..pa asnjë të drejtë për të ndërhyrë në konflikt.UN troops were assigned to protect and follow UN food relief convoys... without any right to interfere in the conflict.
Duhet të mësonin të mbronin veten si mendërisht dhe fizikisht.They would need to learn to protect themselves, both mentally and physically. Hey.
"Ai më tha se do të mbronte sekretin e librit të magjive.He told me he would protect the secret of the spell book.
Nëpërmjet kësaj varëses, vëllai yt u betua se nëse do të mbanim paqe ai do të mbronte tokat tona.By this totem, your brother swore if we kept the peace, he would protect our land.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

duroj
bear
mësoj
teach
urroj
hate

Similar but longer

mbaroj
complete

Random

çlirohem
become free
jam
be
konsistoj
consist
ligjëroj
legalize
luftoj
fight
mbaroj
complete
mbuloj
cover
mund
can
ndërlikoj
complicate
organizoj
organise

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'protect':

None found.
Learning languages?