Zstąpić (to descend) conjugation

Polish
24 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zstąpię
I will descend
zstąpisz
you will descend
zstąpi
he will descend
zstąpimy
we will descend
zstąpicie
you all will descend
zstąpią
they will descend
Imperative
-
zstąp
you descend!
niech zstąpi
let him/her/it descend
zstąpmy
let's descend
zstąpcie
you all descend
niech zstąpią
let them descend
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zstąpiłam
I descended
zstąpiłaś
you descended
zstąpiła
she descended
zstąpiłyśmy
we descended
zstąpiłyście
you all descended
zstąpiły
they descended
Future feminine tense
zstąpię
I will descend
zstąpisz
you will descend
zstąpi
she will descend
zstąpimy
we will descend
zstąpicie
you all will descend
zstąpią
they will descend
Conditional feminine tense
zstąpiłabym
I would descend
zstąpiłabyś
you would descend
zstąpiłaby
she would descend
zstąpiłybyśmy
we would descend
zstąpiłybyście
you all would descend
zstąpiłyby
they would descend
Conditional perfective feminine tense
zstąpiłabym była
I would have descended
zstąpiłabyś była
you would have descended
zstąpiłaby była
she would have descended
zstąpiłybyśmy były
we would have descended
zstąpiłybyście były
you all would have descended
zstąpiłyby były
they would have descended
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zstąpiłem
I descended
zstąpiłeś
you descended
zstąpił
he descended
zstąpiliśmy
we descended
zstąpiliście
you all descended
zstąpili
they descended
Future masculine tense
zstąpię
I will descend
zstąpisz
you will descend
zstąpi
he will descend
zstąpimy
we will descend
zstąpicie
you all will descend
zstąpią
they will descend
Conditional masculine tense
zstąpiłbym
I would descend
zstąpiłbyś
you would descend
zstąpiłby
he would descend
zstąpilibyśmy
we would descend
zstąpilibyście
you all would descend
zstąpiliby
they would descend
Conditional perfective masculine tense
zstąpiłbym był
I would have descended
zstąpiłbyś był
you would have descended
zstąpiłby był
he would have descended
zstąpilibyśmy byli
we would have descended
zstąpilibyście byli
you all would have descended
zstąpiliby byli
they would have descended
Impersonal
zstąpiono by
there would be descended
zstąpiono by
there would be descended

Examples of zstąpić

Example in PolishTranslation in English
Więc bogowie odeszli pozwalając demonom zstąpić z niebios....andcruel. Sothegodsleft... ...allowingthedemons to descend from the sky.
Jesteśmy jeszcze nienarodzeni, więc zstąpmy.We're not yet born, so let's descend.
Pierwsi Ludzie, zamieszkujący Mishupashup usłyszcie mnie i zstąpcie.First People, who dwell in Mishupashup hear me and descend.
"Droga do gwiazd zstąpiła z nieba"."Road to the stars," "descended from the sky."
Czerwona mgiełka zstąpiła na Krisa.The red mist had descended on Chris.
Podczas dnia pracującego, zstąpiła i... i jej stopy dotknęły ziemi, a kiedy to zrobiła, fontanna wystrzeliła z ziemi.Right in the middle of a working day, she descended and... her foot touched earth, and where it did, a fountain shot up from the ground.
Według księgi Chilam Balam, która jest księgą Kapłana Jaguara, w tym czasie droga do gwiazd zstąpiła z nieba i 13 oraz 9 bogów przybyło na Ziemię.According to the Chilam Balam book, which is the Book of the Jaguar Priests, at that time, the road to the stars descended from the sky, and the 13 and nine gods came to Earth.
"które zstąpiły na miasta"who descended upon cities
Bo według pism i wierszy, które zostały napisane o nim później, został odwiedzony przez jedną z istot, które zstąpiły z nieba, która powiedziała Echnatonowi:Why did he do this? Because according to his writings and his poems that were written about him later on, he was visited by one of those beings that descended from the sky, who told Akhenaten, "This is the way.
Czy anioły, które zstąpiły na górze Hermon tysiące lat temu i kosmici, którzy byli podobno widziani nad Roswell w stanie Nowy Meksyk w 1947 roku należą do tej samej rasy istot pozaziemskich?Narrator: Could the angels that descended on mount Hermon thousands of years ago, and the aliens who were reportedly seen over roswell, new Mexico, in 1947 belong to the same extraterrestrial race?
Interesującą częścią jest fakt, że ich najwcześniejsze pisma są przepełnione wzmiankami o tych dziwacznych istotach zwanych Anunnaki, które zstąpiły z niebios.And the interesting part is the fact that their earliest writings are filled with references of these bizarre beings that descended from the sky called the Anunnaki.
Nagle dach stanął w płomieniach i zstąpiły z niego opancerzone smoki, paląc wszystko wokół do gołej ziemi.The rooftop suddenly burst into flames, and from it, armored dragons descended, burning the hall to the ground.
A kiedy Rzymianie ją zabrali, żaden nie zstąpił z niebios, by im przeszkodzić.And when the romans took her, Not one descended from the heavens to intervene.
Ale sami Inkowie wierzyli, że obszar ten został wybudowany przez wcześniejszą bezimienną rasę ludzi, prowadzoną przez potężnego boga, który zstąpił z nieba.But the Inca themselves believed the site was constructed by an earlier unnamed race of people, led by a powerful God who descended from the skies.
Anioł zstąpił naprzeciw niego.An Angel has descended right opposite to him.
Bogami, którzy kiedyś zstąpili z niebios do nas, mieszkańców Ziemi.the gods who once descended from the sky to us earthlings.
Byli oni bardzo nieugięci odnośnie faktu, że ich bogowie zstąpili z gwiazd.They are very adamant about the fact that their gods had descended from the stars.
Opowieść kryjąca się za tymi figurkami Dogu jest bardzo jasna i każdy może pójść i przeczytać tłumaczenia starożytnych tekstów mówiące, że Dogu bardzo dawno temu zstąpili z nieba i uczyli pierwszych japońskich ludzi w wielu różnych dziedzinach.The story behind those Dogu figures is very clear, and anyone can go and read translations of the ancient texts that the Dogu, a long time ago, descended from the sky and taught the first Japanese people in various disciplines.
Pozwolono im skończyć, i dano im cztery i pół sekundy, po czym bogowie zstąpili.They were allowed to finish, given four and a half seconds, then the gods descended.
Według legend, Tep Zepi było, gdy "bogowie nieba" zstąpili z gwiazd na Ziemię na latających "łodziach", a następnie zamienili błoto i wodę w nowe królestwo.According to legends, Tep Zepi was when "sky-gods" descended from the stars to Earth on flying "boats," and then turned mud and water into a new kingdom.
Jak potężna pięść Boga, tak Armageddon zstąpi na Los Angeles - na to miasto grzechu, miasto Sodomy i Gomory - powstaną wody i oddzielą to grzeszne, rozpustne miasto od reszty kraju.Like the mighty fist of God, Armageddon will descend upon the city of Los Angeles - the city of sin, the city of Gomorrah and Sodom - and waters will arise and separate this sinful, sinful city from our country.
Można przeczytać to, co wyrzeźbiono w kamieniu, że bóg Bolon Yokte zstąpi z chwałą.And you can read... chiseled in stone... will descend with glory, god Bolon Yokte.
Moi pobratymcy zstąpią z Czarnych Wzgórz i cały...My Shadow Orc brethren will descend from the Black Hills and the tents of mo--
Góra Hermon jest także obszarem, gdzie według Księgi Henocha 200 upadłych aniołów zstąpiło na Ziemię.Mount Hermon is also the site where the 200 fallen angels descended to earth in the book of enoch.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'descend':

None found.
Learning languages?