Zranić (to hurt) conjugation

Polish
81 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zranię
I will hurt
zranisz
you will hurt
zrani
he will hurt
zranimy
we will hurt
zranicie
you all will hurt
zranią
they will hurt
Imperative
-
zrań
you hurt!
niech zrani
let him/her/it hurt
zrańmy
let's hurt
zrańcie
you all hurt
niech zranią
let them hurt
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zraniłam
I hurt
zraniłaś
you hurt
zraniła
she hurt
zraniłyśmy
we hurt
zraniłyście
you all hurt
zraniły
they hurt
Future feminine tense
zranię
I will hurt
zranisz
you will hurt
zrani
she will hurt
zranimy
we will hurt
zranicie
you all will hurt
zranią
they will hurt
Conditional feminine tense
zraniłabym
I would hurt
zraniłabyś
you would hurt
zraniłaby
she would hurt
zraniłybyśmy
we would hurt
zraniłybyście
you all would hurt
zraniłyby
they would hurt
Conditional perfective feminine tense
zraniłabym była
I would have hurt
zraniłabyś była
you would have hurt
zraniłaby była
she would have hurt
zraniłybyśmy były
we would have hurt
zraniłybyście były
you all would have hurt
zraniłyby były
they would have hurt
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zraniłem
I hurt
zraniłeś
you hurt
zranił
he hurt
zraniliśmy
we hurt
zraniliście
you all hurt
zranili
they hurt
Future masculine tense
zranię
I will hurt
zranisz
you will hurt
zrani
he will hurt
zranimy
we will hurt
zranicie
you all will hurt
zranią
they will hurt
Conditional masculine tense
zraniłbym
I would hurt
zraniłbyś
you would hurt
zraniłby
he would hurt
zranilibyśmy
we would hurt
zranilibyście
you all would hurt
zraniliby
they would hurt
Conditional perfective masculine tense
zraniłbym był
I would have hurt
zraniłbyś był
you would have hurt
zraniłby był
he would have hurt
zranilibyśmy byli
we would have hurt
zranilibyście byli
you all would have hurt
zraniliby byli
they would have hurt
Impersonal
zraniono by
there would be hurt
zraniono by
there would be hurt

Examples of zranić

Example in PolishTranslation in English
"Czy to nie ty chciałeś zranić mnie pożegnaniem?"Weren't you the onewho tried to hurt me with goodbye?
"Mam zamiar cię zranić" "tak bardzo, żeby cię odepchnąć."My plan is to hurt you just enough to push you away.
"Proszę, nie mów im. Nie chcę zranić ich uczuć"."Please don't tell them. I don't want to hurt anyone's feelings."
"aby je nie zranić, w ten sposób, oddajemy im honor.""so as not to hurt them, and in that way, we honor them."
* Nie jesteś jedyną, która próbowała * * zranić mnie i się pożegnać. *Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
- Lepiej jej nie zrań.Yeah, I know she... You better not hurt her.
- Nie zrań jego uczuć.- Don't let it hurt his feelings.
- No dalej, zrań Angelę kolejny raz.- Go ahead, hurt Angela again.
- Proszę nie zrań mojej mamy.- Please don't hurt my mother.
- Proszę, nie zrań mnie.- Please don't hurt me.
- Nie zrańcie Alexa!- No, don't hurt Alex!
Nie zrańcie jej.Don't you hurt her.
Nie zrańcie się.Don't get hurt.
Pomożcie mu albo zrańcie go.You help him or you hurt him.
"Była czy nie, zraniłam ją.Ex or not, I hurt her.
"Sama sie zraniłam."I hurt myself.
'I zraniłam wiele ludzi'.'And I hurt a lot of people.'
- Bardzo cię zraniłam?Have I hurt you very bad? You have.
- Chyba bardzo go zraniłam.I think I really hurt him.
# Powiedziałabym, że mnie zraniłaś, ale to byłoby kłamstwo. ## I could say that I'm hurt, but it wouldn't be true. #
- Ale go zraniłaś.But you hurt him.
- Ale zraniłaś mnie, Joanna.- But you hurt me, Joanna.
- Chyba zraniłaś jego uczucia.- I think you've hurt his feelings.
- Dana, jeśli zraniłaś Li w samoobronie... - Nie.- Dana,if you hurt li in self-defense-- - no.
"Mama zraniła mnie w głowę"."My mommy hurt my head."
- Abigail, zraniła nogę w kostce.- Abigail. She hurt her ankle.
- Mówię, że mnie zraniła.I'm saying she hurt me.
- Reg, wiem że Leosa zraniła cię. Ale chowanie się w holodeku nie jest rozwiązaniem.Look, Reg, l know Leosa hurt you, but hiding inside a hologrid isn't the answer.
- Upadła i się zraniła.- She fell and got hurt.
Ponieważ one rozumieją ludzką mowę, a wy zraniłyście ich uczucia.Because they do understand human talk, and you hurt their feelings.
- Tak? /Poza Bobem Satterfieldem /zraniły mnie tylko /moje byłe żony.Besides Bob Satterfield, the only ones who ever hurt me were my ex-wives.
Ale te wydarzenia zraniły cię bardziej, niż ktokolwiek może pojąć i zrujnowały nas.But unfold they did in a way that hurt you more than anyone can ever know and ruined us.
Bo dokonałem złych wyborów, które cię zraniły.Because I make bad choices that hurt you.
Kiedy dzieci popełniły błąd lub zraniły się, myślałem że oszaleję.I mean the kids would make a mistake or hurt themselves, I'd go crazy.
Mam na myśli to że będąc rodzicami Acklinsowie posprzątaliby to, żeby dzieci się nie zraniły.I mean, being parents, the Acklins would have been hard-wired to clean that up so their kids don't get hurt.
- Bałem się, że cię zraniłem, te jęki...I was scared maybe I hurt you, it sounded like...
- Czy zraniłem cię?- Did I hurt you?
- Do kogoś, kogo zraniłem.To write a letter of apology to someone I hurt.
- Ja jej nie zraniłem.I didn't hurt her.
- Ja też ją zraniłem.- But I hurt her, too.
"Anton, zraniłeś mnie bardzo głęboko"."Anton, you hurt me very badly.
"Jestem zraniona, smutna, zraniłeś moje uczucia blah blah blah.""I'm so hurt, I'm so sad, you hurt my feelings, blah blah blah.
"Nie martw się, nie zraniłeś mnie."Don't worry, you didn't hurt me.
- A ty umyślnie zraniłeś moje uczucia.- And you deliberately hurt my feelings - No
- Ale zraniłeś przy tym więcej osób.- But you hurt more people.
"Mamo, on mnie nie zranił.""Mummy, he didn't hurt me.
"On zranił ciebie.""He hurt you."
,Oboje wiemy, że ten okrutny żart był nie na miejscu. Ale choć głęboko mnie zranił, chcę ci podziękować, że przyjechałaś mnie przeprosić."I know that the cruel joke you played on me was wholly out of character, and although it hurt me beyond description,
- A co gdyby kogoś zranił?- What if he had hurt someone?
- A co z tym dzieciakiem co zranił Pete'a?- How about that kid that hurt Pete?
/Tylko jeszcze bardziej cię zraniliśmy.Everything we did just hurt you more.
Cóż, zraniliśmy go i to głęboko, było to widać.Well, we've hurt him, deeply, it would appear.
Doc, zraniliśmy go.Doc, we hurt him!
Myślisz, że ją zraniliśmy?Do you think we hurt her?
Myślę, że zraniliśmy jego uczucia.I think we hurt his feelings.
Jasne, zraniliście mnie ale położyłem ten prezent pod choinkę zanim ktokolwiek przybył.Sure, I was hurt, but I put that under the tree before anyone even arrived.
Kiedykolwiek się zraniliście?Have you ever tripped and hurt yourself?
Mała podwyżka, bo zraniliście ich uczucia, nie idąc prosto do nich.Small mark-up, cos you did hurt their feelings not going straight to them.
Najwyraźniej oboje się zraniliście.My uncle. Clearly, you both have hurt each other,
Naprawdę zraniliście kogoś, kto był świetnym uzupełnieniem tej szkoły.You really hurt someone who was a great addition to this school.
- Czy oni zranili cię, ojcze?- Did they hurt you, father?
- Poważnie zranili Joe'go.- Mac, they hurt Joe real bad! Say!
- Wszyscy, którzy cię gnębili, zranili, którzy ci uwłaczali i myśleli, że jesteś słaby, bezwartościowy.- What do you mean, "everyone else"? - Everyone who ever bullied you, who ever hurt you, belittled you, who thought that you were weak and worthless and small.
- Zgodnie z pana poleceniem, nie zranili jej poważnie.As you requested, she wasn't seriously hurt.
- dlaczego ludzie cię zranili?Why would humans hurt you?
"Kochasz mnie i rzucasz, nigdy więcej mnie nie zranisz!""Oh no you loving me leaving me baby will hurt no more"
/Jeśli tego nie zrobisz, zranisz tych, /których kochasz najbardziej.If you do not, you will hurt the ones you love most.
- Boję się, że mnie zrani.l'm afraid it will hurt me.
Jeśli to zrobię, ci ludzie zranią twoją rodzinę, a nie mogę do tego dopuścić.If I do, that man will hurt your family, and I won't let that happen.
Ale jeśli to tak na ciebie wpływa, jeśli przez to naprawdę myślisz, że zraniłbym cię w ten sposób, to skończę z tym wszystkim.But if it's affecting you like this, if it's making you actually think that I would hurt you in that way, I'm done with all of this.
Skandal zraniłby wszystkichA scandal would hurt everyone.
"Tato, nigdy nie zrobię nic, co by cię zraniło.""Pa, I'm not ever gonna do anything to hurt you."
#Przypuszczam, że# #nie zraniło mnie to zbytnio,# #kiedy zastanawiałaś się,# # gdzie byłem#well, i guess it didn't hurt me enough ? ? when you wondered where i'd been ?
- Christopha to naprawdę zraniło.- Christoph is really hurt.
- Co cię zraniło?- You're hurt by what?
- Dziecko, jakieś dwanaście lat temu, zraniło się bawiąc się tutaj, prawie zmarło.Uh, a kid about 12 years ago got hurt playing here, almost died.
Ale nie mogę być z tobą, ponieważ gdybym był, zraniłoby to mojego przyjaciela.But I can't be with you... because if I am, it would hurt a friend of mine.
Ale to zraniłoby moje uczucia.But then, that would hurt my feelings.
Nie mógłbym, ponieważ zraniłoby to twoje uczucia.I wouldn't have. Because it would hurt your feelings.
Pewnie obawiał się, że zraniłoby to jego wizerunek.He's probably afraid it would hurt his public image.
Teraz, wiem, że dostawałeś twojego chłopca, Jaya, tutaj, jak twój drużba, ale myślę , że to nie zraniłoby by mieć parę twoi kuzyni jak drużbowie czy coś takiego.Now, I know you got your boy, Jay, here, as your best man, but I don't think it would hurt to have a couple of your cousins as groomsmen or something.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'hurt':

None found.
Learning languages?