Zginąć (to die) conjugation

Polish
104 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zginę
I will die
zginiesz
you will die
zginie
he will die
zginiemy
we will die
zginiecie
you all will die
zginą
they will die
Imperative
-
zgiń
you die!
niech zginie
let him/her/it die
zgińmy
let's die
zgińcie
you all die
niech zginą
let them die
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zginęłam
I died
zginęłaś
you died
zginęła
she died
zginęłyśmy
we died
zginęłyście
you all died
zginęły
they died
Future feminine tense
zginę
I will die
zginiesz
you will die
zginie
she will die
zginiemy
we will die
zginiecie
you all will die
zginą
they will die
Conditional feminine tense
zginęłabym
I would die
zginęłabyś
you would die
zginęłaby
she would die
zginęłybyśmy
we would die
zginęłybyście
you all would die
zginęłyby
they would die
Conditional perfective feminine tense
zginęłabym była
I would have died
zginęłabyś była
you would have died
zginęłaby była
she would have died
zginęłybyśmy były
we would have died
zginęłybyście były
you all would have died
zginęłyby były
they would have died
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zginąłem
I died
zginąłeś
you died
zginął
he died
zginęliśmy
we died
zginęliście
you all died
zginęli
they died
Future masculine tense
zginę
I will die
zginiesz
you will die
zginie
he will die
zginiemy
we will die
zginiecie
you all will die
zginą
they will die
Conditional masculine tense
zginąłbym
I would die
zginąłbyś
you would die
zginąłby
he would die
zginęlibyśmy
we would die
zginęlibyście
you all would die
zginęliby
they would die
Conditional perfective masculine tense
zginąłbym był
I would have died
zginąłbyś był
you would have died
zginąłby był
he would have died
zginęlibyśmy byli
we would have died
zginęlibyście byli
you all would have died
zginęliby byli
they would have died
Impersonal
zginięto by
there would be died
zginięto by
there would be died

Examples of zginąć

Example in PolishTranslation in English
! Dlaczego oni wszyscy musieli zginąć?How come they all had to die?
"Chcę dziś zginąć i zabrać kogoś ze sobą"?"I want to die today and take somebody with me"?
"Lepiej jest zginąć z honorem na polu,"I believe that it is better to die honorably in the field
"Naszym celem w tej wojnie nie jest zginąć na polu chwały."Our aim in this war isn't to die on the field of honor.
"Pogromco, wyjdź i zgiń""Slayer, come out and die."
"Przyznaj, że rozpowszechniłeś mój trailer i zgiń.""Admit you leaked my trailer and die."
"Żyj wolny albo zgiń próbując".'Live free or die tryin'.
- Bądź grzecznym chłopcem i zgiń.Why can't you just be a good boy and die? You first.
- Lub zgiń.- Or die.
- Nie zgińcie.- Yeah? Don't die.
I nie zgińcie zbyt prędko.And do not die too quickly.
Idźcie i zgińcie z honorem.Go, and die with honour.
Jeśli macie skończyć tak jak ja, to zgińcie póki możecie!You guys... If you're going to end up like me, then die while you can!
Nie zgińcie! Co za sukinsyn.Don't die!
"Omal nie zginęłam."l almost died.
A potem zginęłam.And then I died.
Ale każdego dnia żałuję, że to nie ja zginęłam w tym wypadku zamiast Griffina.But every day, I wish... I wish it was me that died in that car instead of Griffin.
Ale rok temu zginęłam nagle w wypadku samochodowym.But a year ago I died suddenly In a car accident
Byłam pocięta, prawie zginęłam.I was slashed,I almost died.
- O mały włos nie zginęłaś?- You saying you almost died?
- Ostatnio o mało przez to nie zginęłaś.Last time you helped... You got shot and almost died.
- Prawie przez niego zginęłaś!You almost died 'cause of him! But I didn't.
- Prawie przez niego zginęłaś.- Well, you almost died because of him.
- Prawie tam zginęłaś.- You nearly died in Prague.
! Ta sama dziewczyna, dwa razy, i dwa razy zginęła, ta sama!The same woman, twice, and she died both times, the same woman!
"... ale dzień przed przyjazdem Yena..." "... zginęła w wypadku w czasie wycieczki w góry..."But the day before Yen's return she died in a mountaineering accident.
"Czerwony Kapturek", jak ta, co zginęła.A "Red Riding Hood" like the one that died.
- A kiedy zginęła Alice Graves?And Alice Graves died when?
- A potem ona zginęła.That she had died.
- Moja droga, my zginęłyśmy.Dear, we died!
- Prawie zginęłyśmy.-We nearly died!
Przykro mi, że zginęłyście.I'm sorry that you died.
Ty i Bixby prawie zginęłyście przez to, co po mnie przyszło.You and Bixby almost died because that thing came after me.
Ty i Bixby prawie zginęłyście przez to, co przyszło po mnie.You and Bixby almost died because that thing came after me.
W gazetach piszą, że zginęłyście w jakimś strasznym wypadku.The newspaper said you all died in some terrible accident.
- Boże, te wszystkie dzieci właśnie tu zginęły.God, all those children died right here. Back in the sense that they've started up again... as a cult.
- Od czasu gdy zginęły jego żona i córka?Since his wife and daughter died?
- Wszystkie zginęły.~ They have all died.
- Wszystkie zginęły?There's no way they all died.
-Pracę? Moja żona i córka o mało dzisiaj nie zginęły.My wife and daughter almost died today.
Znam siłę ojcowskiej miłości i prędzej zginęłabym, nim pozwoliłabym, aby coś stało się pańskiej córce.I know the power of a father's love. And I would die before I let anything happen to your daughter.
W wojnie zginęłyby miliony, w większości dolnostrefowcy.ln a war millions would die and most of them would be Downzoners.
! Prawie zginąłem!I almost died!
- Bo prawie tam zginąłem!Because I almost died in there!
- Odczep się, ja też wtedy zginąłem!Hey, back off! I died in that crash too.
- Omal nie zginąłem...- I almost died...
- Prawie zginąłem w tym samochodzie.- I nearly died in that car.
- I zginąłeś.- And you died.
- Myślałem, że zginąłeś.I thought you died. I did.
- Myśleliśmy że zginąłeś.We thought you died in the crash.
- Nie zginąłeś na próżno!-You will not have died in vain! -Stay down.
- Powiedzieli, że zginąłeś w Lompoc.They told me that you had died at Lompoc.
! I nie zapominajmy co zrobiła z twoim ojcem, który zginął próbując chronić nas od zagrożenia, które ​​wykonała udając Agenta Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co jest przestępstwem federalnym.! [ Sobs ] And let's not forget what she did to your father, who died trying to protect us from threats that she made posing as a Homeland Security agent, which is a federal crime.
! Złapaliśmy cię niedaleko trasy, gdzie rano zginął Ricky Simmons!We got you on the causeway The morning Ricky Simmons died!
"Biedny Artie, oddał życie za to miejsce i zginął w samotności"?He gave his life to this place and he died alone"?
"Długi [long] żołnierz" zginął.Long Ranger died.
"Gościem programu będzie Donald Stevens, którego syn, kapitan Colter Stevens zginął w Afganistanie w lutym i został pośmiertnie odznaczony Srebrną Gwiazdą."Donald Stevens will join host, Leonard Watt, to discuss "the death of his son, Army Captain Colter Stevens, "who died in Afghanistan in February,
- Omal nie zginęliśmy!We almost just died.
- Po tym jak prawie zginęliśmy...- After we practically died trying to...
- Prawie zginęliśmy!- We almost died!
- Prawie zginęliśmy.- We almost died.
- Wszyscy zginęliśmy, Albert.We all died, Albert.
- Albo jak zginęliście.- Or how you died.
- O tak, wszyscy troje zginęliście, bo czekaliście na znak od Boga, który nigdy nie nadszedł, więc jesteście martwi.- Because you waited for a sign. It never came and you three died.
Cofnąłem go znów, by ją uratować i udało się, ale ty i reszta, Simon i Kelly, wszyscy zginęliście.So I went back again, to save her, which I did, but that meant you and all the others, Simon and Kelly, you all died.
Kiedy ciocia Liz powiedziała mi, że zginęliście w wypadku...You know, when aunt Liz told me you died in the accident...
Nazywają was "bohaterami"... Ale wy zginęliście... jak psy.They call you "heroes" but you died like dogs.
"Imponujące, zważywszy że jego rodzice zginęli w eksplozji, gdy miał 9 lat"."at age nine, when both his parents died in a horrific explosion."
"Jej biologiczni rodzice zginęli pod japońską okupacją""Her adoptive father died under the Japanese occupation"
"Nasi koledzy zginęli po odebraniu telefonów śmierci""Some of my classmates died after picking up the death call"
"Rennie, twoi rodzice zginęli w wypadku"."Rennie, your parents have died in a car accident."
"Szczęśliwa" koszula, którą dała Saszy jest obecnie eksponatem w radzieckim muzeum składającym honor tym, którzy walczyli i zginęli za wolność podczas II wojny światowej.The good-luck shirt she gave to Sasha is now displayed in a Russian museum honouring those who fought and died for freedom during World War 2.
"Gdy popełnicie błąd - zginę. ""Don't do the right thing and I will die. "
"Jeśli będziecie mieli z nimi cokolwiek wspólnego, zginę. ""If you have any more to do with them, I will die. "
"Jeśli będą policjanci, zginę."If the fuzz are involved, I will die.
'Mówią, że kiedy ja zginę, sprawa też umrze.'"'They think that when I die. The case will die.
- Gunnar, zginiesz na darmo.Gunnar, you will die in vain.
"Dziękuję z głębi mego serca żaden syn więcej nie zginie w tym bezsensownym, krwawym koflikcie"Thank you from the bottom of my heart "that no more sons will die in this pointless bloody conflict!"
"Skontaktuj się z policją, a ona zginie.""Contact the police and she will die."
#Prawie połowa światowej populacji zginie natychmiastowo. #Nearly half the world's population will die instantly.
- A wtedy wszyscy zginiemy.And then everybody will die.
"Jeśli pójdziecie na policję, zginiecie."If you go to the police, you will die.
"Nie pozostało wiele czasu, jeżeli tutaj zostaniecie - zginiecie"."The ship does not have much time to live, and if you stay here, you will die. "
- To jest oszustwo i zginiecie za to.This is cheating and you will die for this.
- Więc zginiecie tam.Then you will die up here.
"Niektóre z nich zginą. I nic, co zrobię, tego nie powstrzyma.""Some will die, and there's nothing I can do that will stop it."
"ONI zginą"."THEY will die."
"Poddaj się albo oni zginą.""Surrender or they will die."
"Poddajcie się albo oni zginą."You will surrender or they will die.
- "Wiedząc, że zginą w finałowym odcinku...". - Zginą?Knowing they will die in the final episode
Jeśli chodziłoby tylko o mnie, zginąłbym dla ciebie.If it were only me, I would die for you.
Ale zginąłbyś i Lily też.But you'd die, and Lily would die, too.
- Mężczyzna zginąłby ratując własne dzieci.A man would die to save his own.
Każdy z nich zginąłby dla mnie.Every one of them would die for me.
Każdy zginąłby za szansę bycia na nowo tamtym człowiekiem.Every man here would die for the chance of becoming that man again.
Bez tlenu zginęlibyśmy w cztery minuty, a jednak nie darzę powietrza szczególnym uczuciem.Without oxygen, we would die in four minutes. I still don't like air.
Beze mnie zginęlibyście jak szczury.Without me, you two would die here more miserable than rats.
"Wiele osób zginęło, ja ocalałem.“Many died, but I was saved.
'Manchester United, najwspanialsza drużyna jaką Wielka Brytania stworzyła od czasu wojny, '...siedmiu z nich zginęło w katastrofie.'Manchester United, the finest soccer team Britain has produced since the war, 'and seven of them died in the crash.
- 9 osób zginęło dla tego układu, a ty nie miałeś żadnego prawa, by się wtrącać!There are 9 men have died for that right, daly, and you have no reason to come in and interfere in the work that should come from this.
- Bo jedno z nich jest twoje, Kyle. Także dlatego, bo troje ludzi zginęło przez skażone dragi sprzedane przez ciebie i także dlatego, że zabiłeś swoją byłą dziewczynę.Because, Kyle, you're the one we matched, and because three people died from tainted drugs that you sold, and 'cause I know you killed your old girlfriend.
Gdyby ci się udało, wielu moich towarzyszy zginęłoby.MEI: If your plan succeeded... many in the flying Daggers would die.
Gdyby tego nie zrobił, zginęłoby tysiące ludzi.If he didn't, then thousands of people would die.
Jeśli uderzyłaby w jedno z większych, europejskich miast, zginęłoby ponad milion ludzi.And if that had exploded midair over any of the major cities of Europe, a million people would died like that.

More Polish verbs

Related

ginąć
die
naginąć
bend
poginąć
get lost
przeginąć
cross the line
wyginąć
vanish
zaginąć
do

Similar

ominąć
bypass
owinąć
wrap
skinąć
nod
uwinąć
despatch
zasnąć
fall asleep
zginać
die
zionąć
breathe
zipnąć
do
zminąć
do
zsunąć
slide
zwinąć
collapse
zygnąć
do

Similar but longer

zaginąć
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning languages?