Zderzać (to collide) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zderzam
I collide
zderzasz
you collide
zderza
he/she/it collides
zderzamy
we collide
zderzacie
you all collide
zderzają
they collide
Imperfective future tense
będę zderzać
I will collide
będziesz zderzać
you will collide
będzie zderzać
he/she/it will collide
będziemy zderzać
we will collide
będziecie zderzać
you all will collide
będą zderzać
they will collide
Imperative
-
zderzaj
you collide!
niech zderza
let him/her/it collide
zderzajmy
let's collide
zderzajcie
you all collide
niech zderzają
let them collide
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zderzałam
I collided
zderzałaś
you collided
zderzała
she collided
zderzałyśmy
we collided
zderzałyście
you all collided
zderzały
they collided
Future feminine tense
będę zderzała
I will collide
będziesz zderzała
you will collide
będzie zderzała
she will collide
będziemy zderzały
we will collide
będziecie zderzały
you all will collide
będą zderzały
they will collide
Conditional feminine tense
zderzałabym
I would collide
zderzałabyś
you would collide
zderzałaby
she would collide
zderzałybyśmy
we would collide
zderzałybyście
you all would collide
zderzałyby
they would collide
Conditional perfective feminine tense
zderzałabym była
I would have collided
zderzałabyś była
you would have collided
zderzałaby była
she would have collided
zderzałybyśmy były
we would have collided
zderzałybyście były
you all would have collided
zderzałyby były
they would have collided
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zderzałem
I collided
zderzałeś
you collided
zderzał
he collided
zderzaliśmy
we collided
zderzaliście
you all collided
zderzali
they collided
Future masculine tense
będę zderzał
I will collide
będziesz zderzał
you will collide
będzie zderzał
he will collide
będziemy zderzali
we will collide
będziecie zderzali
you all will collide
będą zderzali
they will collide
Conditional masculine tense
zderzałbym
I would collide
zderzałbyś
you would collide
zderzałby
he would collide
zderzalibyśmy
we would collide
zderzalibyście
you all would collide
zderzaliby
they would collide
Conditional perfective masculine tense
zderzałbym był
I would have collided
zderzałbyś był
you would have collided
zderzałby był
he would have collided
zderzalibyśmy byli
we would have collided
zderzalibyście byli
you all would have collided
zderzaliby byli
they would have collided
Impersonal
zderzano by
there would be collided
zderzano by
there would be collided

Examples of zderzać

Example in PolishTranslation in English
Atakuję i zderzam się z nim...Attack and collide... that's my style, actually.
To co robię, madam, to zderzam się z szaleństwem i próżnością za każdym razem, gdy wychodzę z tego pokoju.what I do, madam, is collide with folly and conceit whenever I am rash enough to step outside this room.
A w przypadkach ekstremalnych niektórzy turyści cierpią na dziwną patologiczną reakcję, kiedy ich wyidealizowana wersja miasta zderza się z tą prawdziwą.And, in extreme cases, some tourists suffer a bizarre pathological reaction when their idealized version of this city collides with the real thing.
Jedna cząsteczka zderza się z drugą, gazy roszerzają się, planety kurczą i zanim się obejrzysz mamy statki kosmiczne, holodeki i rosół.One particle collides with another, gases expand, planets contract and before you know it, we've got starships and holodecks and... chicken soup.
Moje serce zderza się z twoim.My heart collides with yours
- Gdy zderzają się prawo i polityka prawo zawsze wychodzi z tego najgorzej.- When the law and politics collide the law will always come off worst.
A co wtedy, gdy zderzają się sprawiedliwość i polityka?And what about when justice and politics collide?
A gdy się zderzają, wzajemnie się unicestwiają.When they collide, they annihilate each other. Total annihilation, boom.
Chodzi o to, kiedy zderzają się światy, jak zamierzasz się przygotować na uderzenie?I mean, when your worlds collide, how do you brace for impact? Better men than us have failed to answer that.
Co jakiś czas niektóre z tych obiektów zderzają się ze sobą docierając coraz głębiej w Układ Słoneczny.Some of this debris Might collide with each other And then they get pushed in Towards the solar system.
Alpy wypiętrzyły się około 15 milionów lat temu, kiedy Afryka, przesuwając się na północ, zderzała się z południową częścią Europy.The Alps were raised some 15 million years ago as Africa, drifting northwards, collided with the southern edge of Europe.
Układ Słoneczny narodził się w wirze miliarda skał, które zderzały się, aby utworzyć planety jakie dzisiaj znamy.The solar system was born in a maelstrom, as billions of rocky boulders collided to form the planets we know today.
Światy zderzały się albo były rozrywane przez wulkanizm lub też wyrzucane przez Gwiazdę.Worlds have collided or been paved over by runaway volcanism, or even ejected from the Sun's grasp.
Tyle razy się ze mną zderzał, że przeciążył generator osłon.Why? He collided with me so many times my shield generator overloaded.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'collide':

None found.
Learning languages?