Zdecydować (to decide) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zdecyduję
I will decide
zdecydujesz
you will decide
zdecyduje
he will decide
zdecydujemy
we will decide
zdecydujecie
you all will decide
zdecydują
they will decide
Imperative
-
zdecyduj
you decide!
niech zdecyduje
let him/her/it decide
zdecydujmy
let's decide
zdecydujcie
you all decide
niech zdecydują
let them decide
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zdecydowałam
I decided
zdecydowałaś
you decided
zdecydowała
she decided
zdecydowałyśmy
we decided
zdecydowałyście
you all decided
zdecydowały
they decided
Future feminine tense
zdecyduję
I will decide
zdecydujesz
you will decide
zdecyduje
she will decide
zdecydujemy
we will decide
zdecydujecie
you all will decide
zdecydują
they will decide
Conditional feminine tense
zdecydowałabym
I would decide
zdecydowałabyś
you would decide
zdecydowałaby
she would decide
zdecydowałybyśmy
we would decide
zdecydowałybyście
you all would decide
zdecydowałyby
they would decide
Conditional perfective feminine tense
zdecydowałabym była
I would have decided
zdecydowałabyś była
you would have decided
zdecydowałaby była
she would have decided
zdecydowałybyśmy były
we would have decided
zdecydowałybyście były
you all would have decided
zdecydowałyby były
they would have decided
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zdecydowałem
I decided
zdecydowałeś
you decided
zdecydował
he decided
zdecydowaliśmy
we decided
zdecydowaliście
you all decided
zdecydowali
they decided
Future masculine tense
zdecyduję
I will decide
zdecydujesz
you will decide
zdecyduje
he will decide
zdecydujemy
we will decide
zdecydujecie
you all will decide
zdecydują
they will decide
Conditional masculine tense
zdecydowałbym
I would decide
zdecydowałbyś
you would decide
zdecydowałby
he would decide
zdecydowalibyśmy
we would decide
zdecydowalibyście
you all would decide
zdecydowaliby
they would decide
Conditional perfective masculine tense
zdecydowałbym był
I would have decided
zdecydowałbyś był
you would have decided
zdecydowałby był
he would have decided
zdecydowalibyśmy byli
we would have decided
zdecydowalibyście byli
you all would have decided
zdecydowaliby byli
they would have decided
Impersonal
zdecydowano by
there would be decided
zdecydowano by
there would be decided

Examples of zdecydować

Example in PolishTranslation in English
! Może ja powinienem zdecydować?Don't I get to decide?
"Planuję zdecydować w następne 48 godzin."I plan to decide in the next 48 hours."
"Wy musicie zdecydować, według jakich kryteriów dokonamy selekcji.""You just need to decide what criteria you'd use for selection. "
"gdy próbowałam zdecydować, czy będę zdolna z kimś być.""while I tried to decide if I was capable of being with somebody."
'Słowo, spojrzenie wystarczy' 'by zdecydować, czy wejdę do domu Twego ojca dziś wieczór...' 'czy też nigdy.''A word, a look will be enough 'to decide whether I enter your father's house this evening... 'or never.'
- I zdecyduj, jak będziesz mi dziękować.- and decide how you're gonna thank me.
- Sam zdecyduj o stopniu zaangażowania!look... - You decide your level of involvement!
- Sama zdecyduj.- You decide.
- Ty zdecyduj, dobra? - Dobrze.Well, whatever you decide, all right?
- Ty zdecyduj, skarbie. - Dobrze.You decide, darling.
Okay, zdecydujmy kto jest bardziej pogmatwany.Okay, let's decide Who is more confused.
Teraz zdecydujmy co będziemy robili.Now let's decide what we're going to do.
Więc zdecydujmy się.So let's decide.
"Teraz zdecydujcie, co byście zrobili z podaniem Julia Quintana, gdybyście byli częścią"Now decide what you would do with Julio Quintana's application
A jeśli o mnie chodzi, o 16:00, albo sfinalizuję układ z Russellem Clarkiem, albo oskarżę jego syna o morderstwo - zdecydujcie.And as far as I'm concerned, come 4:00, I'm going through with the deal that I made with Russell Clark or arraigning his son for murder, you decide.
Amerykańska dziewczyna, idealna córeczka, wy zdecydujcie.All-American girl, the perfect daughter, you decide.
Czeka nas sporo wspinania, więc zdecydujcie, co zostawiacie.We've got hard climbing ahead of us... so decide how much of this gear you can do without.
Dobrze, zdecydujcie.You decide.
"A więc, zdecydowałam się wyjść za mąż".And so I've decided to get married.
"Ach, zdecydowałam się wziąć ślub!"Oh, I've decided to get married.
"Ciężko mi to pisać, ale zdecydowałam się zatrzymać dziecko."It kills me to write this, but I have decided to keep the baby.
"Dawno temu zdecydowałam, że"# I decided long ago
"Talent" zdecydowałam sprawdzić to słowo."Talent. " I decided to look the word up.
- A więc zdecydowałaś się na rozwód, ty?- Have you decided to get a divorce, you?
- I zdecydowałaś właściwie.And you decided correctly.
- Tommy... - Wiesz... kiedy zdecydowałaś się wyjawić swój występek przeciw naszemu małżeństwu, to mogłem powiedzieć wiele rzeczy. Ale nie powiedziałem.tommy- you know,when you decided to enumerate the vast litany of your transgressions against our marriage, there are a lot of things I could've said,but I didn'T.
- Trzeba było o tym pomyśleć zanim zdecydowałaś się zostać lesbijką.Should have thought of that before you decided to be a lesbian.
- Ty zdecydowałaś...- You decided it...
"Marilyn żyła z Elvisem Presleyem w polowie lat 80-tych zanim zdecydowała się przeprowadzić do Matalascanas"."Marilyn lived with Elvis Presley in the mid-eighties until she decided to move to Matalascanas".
"Mary Fisher zdecydowała ustanowić pewne prawa."Mary Fisher had decided to lay down the law!
- Ale umowa przepadła, kiedy Tara pokłóciła się z siostrą, i zdecydowała, że nie wyda tego nagrania.But your deal went south when Tara had an argument with her sister and decided not to release the tape.
- Bailey zdecydowała, że bez prądu, lepiej będzie, żeby tu została, aż do obudzenia.Bailey decided, with the power out, it's safest just to keep her here till she wakes up.
- Była chyba kierowcą na pół etatu,/ ale kiedy dzieciaki zaczęły mu dokuczać w szkole,/ ona...cóż,/ pewnego dnia się zwolniła/ i zdecydowała się uczyć go w domu./She used to drive a semi or something like that but the kids started really bothering him at school, so she just-- one day she just quit and decided to home-school him.
"ale zdecydowałyśmy obrac nową ścieżkę w naszym życiu."but we've decided to take another direction in our lives.
- A. Andre... Jak widać jeszcze nie zdecydowałyśmy, ale to nie ma znaczenia, bo jesteśmy tu, żeby zrobić kolejny krok.We haven't fully decided yet, clearly, but, it really doesn't matter, 'cause we're just here to take the work to the next level.
- Już zdecydowałyśmy.- We already decided.
- Nie, ale zdecydowałyśmy, jako, że urodziny są zazwyczaj nieprzyjemne...- No, no, no, but we decided that, seeing that birthdays are so generally unpleasant...
- po tym jak nie mogłaś wczoraj, zdecydowałyśmy się zostać na dodatkową noc u mojej siostry i zrobić ci niespodziankę.- After you couldn't make it yesterday, we just decided to stay an extra night at my sister's and surprise you.
Breckyn, Jordanna, tak się cieszę, że zdecydowałyście się przyjść.Breckyn! Jordanna! I'm so glad you guys decided to come.
Myślałem, że rozmawiałyście i zdecydowałyście, że każda zajmie się swoimi sprawami?I thought you two talked and decided that you're going to do your own things?
Więc to jest to, co zdecydowałyście zrobić, zamiast przyjść na moją uroczystość pogrzebową? Co?So this is what you guys decided to do instead of come to my memorial?
"Teraz władze zdecydowały się wysłać oba zespoły do szatni..."- Do you know what you're doing to me? - "The umpire has decided..." ... to send both teams into the dugouts.
- Cheerleaderki głosowały i zdecydowały że ja opiekuję się Billy-drugim w tym roku.- Good. - The cheerleaders, they made this vote. Uh, and they decided that I'm in charge of Billy-two this year.
/Dlatego też delfiny zdecydowały,/ /że opuszczą planetę na własną rękę./So they eventually decided they would leave Earth by their own means.
/Służby sanitarne zdecydowały odizolować /ten budynek ze względów bezpieczeństwa.The health authorities have decided to seal off the building for safety reasons.
/Więc kobiety zdecydowały /dać karmie szansę, /a numerem jeden /na ich listach było /"źle traktowałam służącą".So the women decided to give karma a try... and number 1 on all their lists was mistreating their maids.
"Bez wątpienia będziesz zastanawiał się, dlaczego zdecydowałem się..."You will no doubt be wondering why I've decided...
"Kończyło mi się paliwo więc zdecydowałem że odpuszam.""l got low on fuel so I decided to abandon it."
"Myślałem o tym od paru tygodni i zdecydowałem, że czas coś zmienić."I've thought it over these past few weeks... "and decided the time has come to make a change.
"Priya, zdecydowałem."Priya, I have decided.
"Wiec zdecydowałem zrobić to za nas oboje, i nie żałuję żadnej cholernej chwili w tym miejscu..""So l decided to do it for the both of us, and l've loved every damn minute of it."
- Co zdecydowałeś, Wodzu?- What've you decided, Chief?
- I zdecydowałeś się zapisać do wojska.And then you decided to join the war.
- I zdecydowałeś, że to zrobisz.And you decided to find it, and tell him.
- Już zdecydowaliśmy. / - Ty zdecydowałeś.SHANNON You've already decided.
- Nie zdecydowałeś czasem wcześniej?- Haven't you decided it previously?
"Kiedy zdecydował się otworzyć oczy... widzisz, przyjacielu... albo nie widzisz.... jak płoną światła... nawet jaśniej niż przedtem.When he decided to open his eyes... you see, friends or don't you see... how the lights are shining... even brighter than before?
"Sąd Okręgowy w Frankfurcie nad Menem zdecydował co następuje:"District Court, Frankfurt am Main, has decided the following:
"widząc, że ogromna jest niegodziwość człowieka", zdecydował się zniszczyć całe stworzenie.Also written in the book of Genesis, the story of Noah tells how God "saw that the wickedness of man was great ," and decided to destroy all of creation.
'Huragan Eleonora zdecydował oddalić się na wschód... '...może by ominąć te wszystkie korki... 'i ostrzeżenie o silnym wietrze zostało wycofane.Hurricane Eleanor has decided to move off east maybe to avoid all that traffic and the high wind advisory of last night has been lifted.
'Kilkaset metrów dalej, ' ogier Richard zdecydował się miłosne z klaczy James ''A few hundred yards further on, 'Richard's stallion decided to get amorous with James's mare.'
"...zdecydowaliśmy się zapytać Go o to. Modliliśmy się do Niego."."...we decided to ask Him about it.
"Ale dlatego, że zaszliśmy razem tak daleko i ponieważ 'nie mieliśmy jeszcze śniadania, James i ja zdecydowaliśmy się nagiąć reguły''But, because we'd come so far together, and because 'we hadn't had breakfast yet, James and I decided to bend the rules.'
"Zdałam sobie sprawę, że wciąż kocham Jeffa Fischera, dlatego zdecydowaliśmy się uciec.""I realized I'm still in love with Jeff Fischer, which is why we've decided to elope."
#Razem z Wendy zdecydowaliśmy się wyjechać. Odwiedzić jej brata w St. Petersburgu. #Wendy and I decided to visit William in Saint Petersburg.
'.. zdecydowaliśmy. że prawdziwe źródło było w północnej Tanzanii.'..we decided the actual source was in northern Tanzania.'
- Czy zdecydowaliście się mówić?Have you decided to talk? I have decided...
- Oboje o tym zdecydowaliście, co?You both decided that, huh?
- Pomyśleliście o ludziach Bhopal'u... zanim zdecydowaliście się rozpuścić te plotki?- Did you think about the people of Bhopal when you decided to peddle this stunt?
- Słyszałem, że nie zdecydowaliście.All I heard was you hadn't decided yet.
- Więc zdecydowaliście się zrobić krok do tyłuSo you two have decided to take a step back
"Gdyby tylko zdecydowali się wrócić do Seatlle..." "Nie będą już dzisiaj żyli..."If only they decided to stay back in Seattle... they'd all be alive today.
"Moi rodzice zdecydowali, że nic się nie układa.""My mum and dad have decided that things aren't working out.
- Państwo się zdecydowali?Have you decided?
- Przywódcy obu królestw zdecydowali, że żadna z nich nie będzie przeważała. Żadna ze stron nie będzie rządziła drugą.The leaders of both kingdoms decided that no side would rule the other.
- To dlatego ojcowie narodu zdecydowali się robić te obie rzeczy na raz.That's why the founding fathers decided we should have both. It's called "having your cake and eating it too."
- Ja o tym zdecyduję.I will decide on what is enough.
- Ja zdecyduję, co jest godne uwagi króla Filipa.I will decide what is worthy of King Philip's attention.
- Ja zdecyduję.- I will decide.
/To wy, a nie my, zdecydujecie, kto zaliczy szkolenie.You will decide who passes this course, not us.
- Oni zdecydują, kto przejmie opiekę.They will decide who gets custody.
2 i pół minuty twojego życia. zdecydują o twoim przeznaczeniu.Two and a half minutes of your life will decide your fate.
"Nasze grono pedagogiczne zdecydowało się przeznaczyć na rzecz funduszu równowartośc dziennego wynagrodzenia, aby wesprzeć dzieci, które straciły ojców."Our team has decided to transfer one day's salary into the Fund for Children left without Fathers," she continued.
- Przedstawiciele 17 prowincji zdecydowało nie wybierać Przewodniczącego, ale wybrać marszałka Wielkiego.- China's first Republic. - Representatives from the 17 provinces have decided not to elect a President, but to elect a Grand Marshal.
...zoo zdecydowało nazwać małą pandę imieniem drużyny, która wygrała Super Bowl......the zoo decided to name the baby panda after Super Bowl champions...
..zdecydowało pokryć koszty jego dlaszych badań...has decided to fund his further research.
/Mimo tego, muzeum zdecydowało się /traktować ten obraz jak oryginał.However, the museum decided to conserve this fabulous portrait as an original.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'decide':

None found.
Learning languages?