Zatrzymywać (to stop) conjugation

Polish
73 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zatrzymuję
I stop
zatrzymujesz
you stop
zatrzymuje
he/she/it stops
zatrzymujemy
we stop
zatrzymujecie
you all stop
zatrzymują
they stop
Imperfective future tense
będę zatrzymywać
I will stop
będziesz zatrzymywać
you will stop
będzie zatrzymywać
he/she/it will stop
będziemy zatrzymywać
we will stop
będziecie zatrzymywać
you all will stop
będą zatrzymywać
they will stop
Imperative
-
zatrzymuj
you stop!
niech zatrzymuje
let him/her/it stop
zatrzymujmy
let's stop
zatrzymujcie
you all stop
niech zatrzymują
let them stop
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zatrzymywałam
I stopped
zatrzymywałaś
you stopped
zatrzymywała
she stopped
zatrzymywałyśmy
we stopped
zatrzymywałyście
you all stopped
zatrzymywały
they stopped
Future feminine tense
będę zatrzymywała
I will stop
będziesz zatrzymywała
you will stop
będzie zatrzymywała
she will stop
będziemy zatrzymywały
we will stop
będziecie zatrzymywały
you all will stop
będą zatrzymywały
they will stop
Conditional feminine tense
zatrzymywałabym
I would stop
zatrzymywałabyś
you would stop
zatrzymywałaby
she would stop
zatrzymywałybyśmy
we would stop
zatrzymywałybyście
you all would stop
zatrzymywałyby
they would stop
Conditional perfective feminine tense
zatrzymywałabym była
I would have stopped
zatrzymywałabyś była
you would have stopped
zatrzymywałaby była
she would have stopped
zatrzymywałybyśmy były
we would have stopped
zatrzymywałybyście były
you all would have stopped
zatrzymywałyby były
they would have stopped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zatrzymywałem
I stopped
zatrzymywałeś
you stopped
zatrzymywał
he stopped
zatrzymywaliśmy
we stopped
zatrzymywaliście
you all stopped
zatrzymywali
they stopped
Future masculine tense
będę zatrzymywał
I will stop
będziesz zatrzymywał
you will stop
będzie zatrzymywał
he will stop
będziemy zatrzymywali
we will stop
będziecie zatrzymywali
you all will stop
będą zatrzymywali
they will stop
Conditional masculine tense
zatrzymywałbym
I would stop
zatrzymywałbyś
you would stop
zatrzymywałby
he would stop
zatrzymywalibyśmy
we would stop
zatrzymywalibyście
you all would stop
zatrzymywaliby
they would stop
Conditional perfective masculine tense
zatrzymywałbym był
I would have stopped
zatrzymywałbyś był
you would have stopped
zatrzymywałby był
he would have stopped
zatrzymywalibyśmy byli
we would have stopped
zatrzymywalibyście byli
you all would have stopped
zatrzymywaliby byli
they would have stopped
Impersonal
zatrzymywano by
there would be stopped
zatrzymywano by
there would be stopped

Examples of zatrzymywać

Example in PolishTranslation in English
"Dlaczego ten mądry musi się zatrzymywać i odpowiadać na tyle głupich pytań?"'Why is the smart one having to stop and answer so many questions? '
- Dlatego nie chcę zatrzymywać się na długo.That's why I don't want to stop here too long.
- Mówiłem Ci żeby się nie zatrzymywać!- I told you not to stop!
- Nie ma powodu żeby mnie zatrzymywać.- He's got no reason to stop me.
# A potem sie zatrzymuję# And then I stop
*Na twój widok zatrzymuję krokBut l also come to a stop when l see you
- Czy ja cię zatrzymuję?- Am I stopping' you?
- Nie jadam w kasynie z dużym "M." - nie zatrzymuję się nigdzie.I don't mess with the big "M." I'm not stopping anywhere.
- Nie zatrzymuję cię.I wont stop you.
* Czy jest tam, gdzie się zatrzymujesz *♪ ♪ Is it the place where you stop ♪
- Czemu mnie zatrzymujesz?What are you doing? Why are you stopping me?
- Dlaczego się zatrzymujesz?- Why did you stop for? - That.
- Dlaczego tu się zatrzymujesz?- Why are you stopping here?
"zatrzymuje ruch.""stops the traffic."
(Hałas uliczny zatrzymuje) Wszystko wygląda tak inaczej.( Traffic noise stops ) Everything looks so different now.
(Muzyka sie zatrzymuje)(Music stops)
(Muzyka zatrzymuje)(Music stops)
*On nigdy nie zatrzymuje nikogo.*"These days he never stops anyone."
- Chwila... czemu się zatrzymujemy?Wait... why are we stopping?
- Czemu się tu zatrzymujemy?- Why are we stoppin here?
- Czemu się zatrzymujemy?- Why are we stopping?
- Dlaczego sie zatrzymujemy?- Why are we stopping?
- Dlaczego się tu zatrzymujemy? /-What we stop here for?
- Dlaczego mnie zatrzymujecie?Why you have stopped me?
- Dlaczego zatrzymujecie pociągi?- You're stopping trains. Why?
- Nasza kolej. Jeśli zobaczycie broń, zatrzymujecie się i...?All right, if you see a gun, you stop and...
A wy zatrzymujecie się, żeby wąchać róże?And you two stop to smell the roses?
Czemu zatrzymujecie nas na wrzosowisku tym złowróżbnym powitaniem?Or why upon this heath you stop our way with such prophetic greeting?
- Chyba zatrzymują się na odpoczynek.They appear to be stopping for a rest.
- Czemu się zatrzymują?- Why are they stopping?
- Dlaczego tego nie zatrzymują?- Why don't they stop it?
- Jak możesz prowadzić, nie zatrzymują cię?How come you can drive, don't you get stopped?
- Lidia, zatrzymują się.- Lydia, stop. - What?
! I nie zatrzymuj się póki nie znikniesz z mego widoku.Do not stop until you are out of my sight and do not delay, or I will kill you.
"Nie zatrzymuj się pod żadnym pozorem." - W porządku?It just means don't stop for anything.
"Och, chrześcijanin, proszę nie zatrzymuj się."Oh, Christian, please don't stop.
# I nie zatrzymuj. # Kręć go do boogie bang bang.♪ And you don't stop, the rock it ♪
* Nie zatrzymuj się * na raz obranej ścieżce nawet, * jeśli twój cień będzie próbował zatrzymać cię jutroDon't stop as you walk along lf you are stopped tomorrow by the shadows of the past l'm with you always
# Jestem z nia, nie zatrzymujcie mnie # Nie jestem paparazzi# I'm with her, don't stop me I'm not the paparazzi
* Nie zatrzymujcie mnie, przyjaciele"Don't stop me, friends"
- Nie zatrzymujcie mnie.- No, don't make me stop.
- Nie zatrzymujcie się!- Don't stop running!
Nie zatrzymywałam się, by pomyśleć.Never stopped to think.
Ona śledziła mnie, nigdy nie zatrzymywała się.S.he tailed after me, she never stopped.
W mojej książce były agent KGB zabił niewykrywalną trucizną, która zatrzymywała serce.In my book "Gathering Storm," the former KGB official killed with an undetectable poison that stopped the heart.
"niezwykłe wydarzenia nigdy się tam nie zatrzymywały.""exceptional happenings never stopped there.
Czasy, kiedy pociągi zatrzymywały się na granicach z powodu a impliqué l’adoption de plus de 1 odprawy paszportowej, należą już także do przeszłości.The days when trainsstopped at the frontier while passports were checked are also a thing of the past.
Inaczej byśmy się nie zatrzymywały w Del Taco?Otherwise, why would we have stopped at Del Taco?
Ryby wyskakiwały z wód, konie zatrzymywały się w galopie tylko po to by posłuchać jego muzyki.Fish jumped out of water, and horses stopped eating to listen to his music
A ja często zatrzymywałem się, aby zobaczyć jak Mowgliemu ludzkiemu młodemu się wiedzie.And I often stopped by to see how Mowgli the man cub was getting along.
To ja zatrzymywałem windy.Used to be the one who stopped elevators. - Stole, my ass.
Teraz, dobrze rozumiem, zatrzymywałeś czas w chwilach emocjonalnego przymusu, nigdy z własnej woli?Now, as I understand, you've only stopped time at moments of emotional duress, never by will?
"Gdy się zatrzymywał, uzbrojony mężczyzna okradał ludzi w aucie i zabierał pojazd"."Once stopped, armed men rob the occupants and steal the car.
- Nikt mnie nie zatrzymywał.- No one stopped me.
A pociąg na każdej stacji zatrzymywał się na niewyobrażalnie długo.And the train stopped at each station for an unbelievably long time.
Bad zatrzymywał nas nie bez powodu.Bud stopped us for a reason.
Beztrosko stąpał nasz mały Kolumb w to bezbrzeżne pustkowie, zatrzymywał się, potykał i ślizgał.With cheerful optimism our little Columbus descended, then stopped, stepped, slipped and slid.
Nie zatrzymywaliśmy się na stacji.We haven't stopped at a gas station.
No wiesz, zatrzymywaliśmy się, upadaliśmy, nie podnosiliśmy się...You know, we stopped, Fell down, didn't get up,
Tylko dwa razy się zatrzymywaliśmy.Only stopped twice.
Za każdym razem, gdy my się zatrzymywaliśmy, to też się zatrzymywało.And... every time we stopped, it stopped.
Zmierzając na północ, zatrzymywaliśmy się w każdym mieście, wiosce, i farmie po drodze.Heading north, we stopped at every town, village, and farmhouse on the way.
A moi rodzice nigdy mnie nie zatrzymywali.And my parents never stopped me.
Ale musicie to wiedzieć, inaczej byście nas nie zatrzymywali.But you know that or else you wouldn't have stopped us.
Celnicy nie zniknęli. Nadal zatrzymywali ciężarówki i pociągi towarowe,aby sprawdzać dokumenty przewoźników, a nierzadko także i zawartośćkontenerów.Customs officers did not disappear.They still stopped lorries and freighttrains to check their paperwork andoften the contents of their containersas well.
Co chwilę zatrzymywali ludzi jadących z Miami na północ.They always stopped people that he/she went toward the north, but it was never known that they stopped them if they went toward the south.
Dwa razy zatrzymywali mnie gliniarze.I was stopped twice, prowler cars.
Jeśli szedłbyś z nim ulicą... zatrzymywałby się co dwie minuty, żeby z kimś porozmawiać.If you walk down the street he would stop every two minutes to talk to someone.
"To" się zatrzymywało?"It" stopped?
- To nigdy nie zatrzymywało mnie.- It's never stopped me.
Mimo to, nigdy wcześniej cię to nie zatrzymywało.That's never really stopped you before, though.
Moim ojcem był Charles Kingsley. Był wizjonerem i nic go nie zatrzymywało.He had a vision that stretched halfway around the world, and nothing ever stopped him.
Przesunięcie przełącznika w lewo, zawsze zatrzymywało to przedtem.Well, moving the switch to the left always stopped it before.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning languages?