Zastrzelić (to shoot) conjugation

Polish
90 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zastrzelę
I will shoot
zastrzelisz
you will shoot
zastrzeli
he will shoot
zastrzelimy
we will shoot
zastrzelicie
you all will shoot
zastrzelą
they will shoot
Imperative
-
zastrzel
you shoot!
niech zastrzeli
let him/her/it shoot
zastrzelmy
let's shoot
zastrzelcie
you all shoot
niech zastrzelą
let them shoot
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zastrzeliłam
I shot
zastrzeliłaś
you shot
zastrzeliła
she shot
zastrzeliłyśmy
we shot
zastrzeliłyście
you all shot
zastrzeliły
they shot
Future feminine tense
zastrzelę
I will shoot
zastrzelisz
you will shoot
zastrzeli
she will shoot
zastrzelimy
we will shoot
zastrzelicie
you all will shoot
zastrzelą
they will shoot
Conditional feminine tense
zastrzeliłabym
I would shoot
zastrzeliłabyś
you would shoot
zastrzeliłaby
she would shoot
zastrzeliłybyśmy
we would shoot
zastrzeliłybyście
you all would shoot
zastrzeliłyby
they would shoot
Conditional perfective feminine tense
zastrzeliłabym była
I would have shot
zastrzeliłabyś była
you would have shot
zastrzeliłaby była
she would have shot
zastrzeliłybyśmy były
we would have shot
zastrzeliłybyście były
you all would have shot
zastrzeliłyby były
they would have shot
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zastrzeliłem
I shot
zastrzeliłeś
you shot
zastrzelił
he shot
zastrzeliliśmy
we shot
zastrzeliliście
you all shot
zastrzelili
they shot
Future masculine tense
zastrzelę
I will shoot
zastrzelisz
you will shoot
zastrzeli
he will shoot
zastrzelimy
we will shoot
zastrzelicie
you all will shoot
zastrzelą
they will shoot
Conditional masculine tense
zastrzeliłbym
I would shoot
zastrzeliłbyś
you would shoot
zastrzeliłby
he would shoot
zastrzelilibyśmy
we would shoot
zastrzelilibyście
you all would shoot
zastrzeliliby
they would shoot
Conditional perfective masculine tense
zastrzeliłbym był
I would have shot
zastrzeliłbyś był
you would have shot
zastrzeliłby był
he would have shot
zastrzelilibyśmy byli
we would have shot
zastrzelilibyście byli
you all would have shot
zastrzeliliby byli
they would have shot
Impersonal
zastrzelono by
there would be shot
zastrzelono by
there would be shot

Examples of zastrzelić

Example in PolishTranslation in English
! - Każę cię zastrzelić!- I'll order security to shoot you!
! To słuchajcie! Musicie najpierw zastrzelić swojego chłopaka!You have to shoot around your boy!
"Dlaczego oni trzymają mnie dalej, czy chcą mnie zastrzelić?"I}This was the worst time for me. "Why had they kept me behind", {y: I}except to shoot me.?
"Jestem gotowy zastrzelić się, jeżeli w ten sposób uda mi się zejść z twoich kolan.""I'm ready to shoot myself if it'll get me off your lap."
"Na stryczek! " Powinienem pana zastrzelić."Hang him! Hang him!" I ought to shoot you right now.
! Por, zastrzel ją!Por, shoot her!
"Czekaj, zastrzel mnie, nie jego!".Wait, don't shoot him! Shoot me!"
"Idź i zastrzel psy.""Go ahead and shoot the dogs!"
"Jak się znów ruszy, zastrzel go"."If he moves again, shoot him."
"No, nie siedź tak, zastrzel go!""Well, don't just sit there, shoot him!"
Oddał broń, zastrzelmy go.He fired his gun, let's shoot him.
- I nie zastrzelcie mnie.Okay. And don't shoot me.
- Jeśli to zrobi, zastrzelcie go.- If he draws his weapon, shoot him.
- Jeśli ucieknie, zastrzelcie go.If he runs, shoot him! Don't shoot!
- Po prostu mnie zastrzelcie.anoosh, his cousin. hi. i'm adrianna. oh, just shoot me now.
/Jeśli go zobaczycie... /...to będzie moja osobista opinia... /...zastrzelcie go.If you see him, and this is my personal opinion... shoot to kill.
- I zastrzeliłam go.And I shot him.
- Szkoda, że cię nie zastrzeliłam.!-How l'd like to take another shot at you!
- Zabrałam mu ją i go zastrzeliłam!- I took it and I shot him! - What's she saying?
/Prawie go zastrzeliłam.Almost shot him.
A wtedy... zastrzeliłam Nathana.And then... -l shot Nathan.
"Ilu złoczyńców zastrzeliłaś?".Like, "How many bad guys have you shot?"
- I mimo to zastrzeliłaś Kyvan?And you shot Kyvan anyway?
- Matko boska. Louise, zastrzeliłaś go.- Jesus, Louise, you shot him.
- O Boże, zastrzeliłaś ją!- Oh, my God. You shot it!
- Prawie zastrzeliłaś naszą córkę?- So you nearly shot our daughter?
- Banda dzieciaków go zastrzeliła? Tak sądzę.A couple of boys before would have shot him?
- Bo nie żyje. Sours go zastrzeliła.- Because he was dead, Mrs. Sours shot him.
- Był z kobietą, która się zastrzeliła.He was with the woman who shot herself.
- Dopadli Ninę zanim go zastrzeliła.- They got to Nina before she shot him.
- Gordon zastrzeliła Ryba?Gordon shot Ryba?
Nie wiem, ale w telewizji powiedzieli, że zastrzeliłyście mężczyznę i kobietę bez żadnego powodu.Still, I'm no judge. But on TV they said you shot a family man and a woman, for no reason.
"które własnie zastrzeliły zabójcę brata bliźniaka naszego miłościwego prezydenta Mac Bee""who just shot down the assassin of the twin brother of our beloved President Mac Bee"
- Gliny mnie zastrzeliły.The cops shot me.
- Mówi, że białasy go zastrzeliły.- He said them white dudes shot him.
/Linda... /Gliny zastrzeliły /twojego brata w "Próżni".Linda... The police shot your brother at The Void
/Wszystkie trzy się zastrzeliły /w ciągu ostatnich dwóch lat.All three shot themselves in the past two years.
Czy on nie rozumie, że sama zastrzeliłabym tego gościa?I mean, doesn't he know that I would shoot this guy myself?
"..."zastrzeliłem pana George'a Grisby'ego,"... I shot and killed Mr. George Grisby...
"Wieczorem 9 sierpnia zastrzeliłem George'a Grisby'ego".-Confession! "On the evening of August 9, I shot and killed George Grisby."
- Bo ich zastrzeliłem.They're dead because I shot them.
- Chcesz powiedzieć że ja go zastrzeliłem?- You're saying I shot him?
- Jeszcze nikogo nie zastrzeliłem.- I never shot anyone before.
"Naturalna przyczyna" nie zadziałała na niego tak dobrze jak na pozostałą dwójkę. Więc go śledziłeś i zastrzeliłeś."Natural causes" didn't work as well for him as it did for the other two, so you followed him and you shot him.
- A ty zastrzeliłeś matulę.And you shot Moogie!
- A więc zastrzeliłeś człowieka?- So you shot a man?
- Ale go zastrzeliłeś!- But you shot him.
- Był żywy. Pobiłeś go i zastrzeliłeś...You beat him up, shot him.
"Gdybym go był nie zastrzelił, zapomnieliby, komu służą"."well, if I hadn't shot him dead, they'd have forgotten under whom they were serving."
"Lou wybiegł z domu, po tym jak zastrzelił Nancy.""lou ran you Out of the house After He shot nancy."
"Mam gdzieś ilu ludzi zastrzelił.""I don't care nothing about how many men they say he shot. "
"Oto pingwiny", powiada roześmiany reporter, a 30 sekund później informuje nas, że w USA jakiś szaleniec zastrzelił 20 osób.Here are the penguins, says a smiling presenter, and 30 seconds later. He tells us that in the US, 20 people have been shot down.
"Szalony" oszalał a "Spluwa" się zastrzelił.Mad Fist went mad and The Gun shot himself.
/Chodzi o kapitana, /którego zastrzeliliśmy?Is it about the captain we shot?
A właśnie zastrzeliliśmy osoby, które znały kombinację.Tumbler locks. And we just shot the only peoplewho knew the combination.
Ale jakaś kobieta posłała strzałę i zabiła jednego z naszych... wtedy my zastrzeliliśmy ją.But this squaw, she loosed an arrow and killed one of the fellers, and then we shot her.
Broniąc się, zastrzeliliśmy kilku podejrzanych, łącznie z panem Maitlandem.ln defending ourselves, we shot several suspects, including Mr Maitland.
Dziś rano zastrzeliliśmy twojego przyjaciela.We shot your friend early this morning.
A jeżeli przypadkiem mojego żyda zastrzeliliście?You could have shot one of my Jews, by Accident!
Ale nie zastrzeliliście żadnego bandydtyYou can't stop us. But you've shot none of the outlaws.
Gdy któryś z Indian protestował, zastrzeliliście go z zimną krwią.When any Indians protested, you shot them down in cold blood.
Myślę, że zastrzeliliście tę starszą panią tak jak... Tak jak postrzeliliście Doggie'go.I think that you shot the old lady just like, uh... just like you shot Dougie over there.
Nie zastrzeliliście nigdy nikogo.Y'all ain't never shot nobody.
"Gdy pobiegło dwóch mężów, żołnierze obu zastrzelili.""When two husbands ran, the soldiers shot both of them."
- Bo ich zastrzelili.-They got shot.
- Chcesz by cię zastrzelili?- You want to get shot?
- Chcesz, żeby mnie zastrzelili?- You trying to get me shot?
- Cholera mało co i my byśmy cię zastrzelili.--Hell, we almost shot you.
- Cofnij się albo go zastrzelę!- Stay back or l will shoot him!
- Jezu Chryste, nie dawaj ich mnie, bo Marvin zastrzeli tu nas obu!Jesus Christ, don't pay it to me. Marvin here will shoot us both.
- Pewnego dnia ktoś go zastrzeli. - Nie!Someday, someone will shoot him.
- Nie może być tu, bo cie amerykanie zastrzelą'Cos the Americans will shoot you. Stop! Thank you!
Ale dla ciebie, zastrzeliłbym Naczelnego Lekarza Kraju.But for you, I would shoot the Surgeon General.
Gdyby nie podziękowała, zastrzeliłbym najpierw ciebie, a później twoją małą.Thanked me, I would shoot you first, and then your daughter.
Gdybym nie był gliną, zastrzeliłbym go w ciemnej alejce i zostawił ślady sugerujące, że stoją za tym jego właśni ludzie.If I weren't a cop, I would shoot him in a dark alley and leave evidence suggesting his own people were behind it.
Douvier zastrzeliłby mnie przy pierwszym spotkaniuDouvier would shoot me on sight. Not if he doesn't recognize you.
Gdybyśmy spróbowali, starzec zastrzeliłby nas własnoręcznie.If we tried that, the old man would shoot us himself.
Kto zastrzeliłby gnoma?Who would shoot a gnome?
Oh, zastrzeliłby mnie pan?Oh, you would shoot me?
Jeśli ci kolesie zastrzeliliby kogoś za teksty utworów, na pewno zabiliby za coś takiego.If these guys would shoot somebody over lyrics, they'd definitely kill over this.
Prawdopodobnie zastrzeliliby mnieProbably... I would shoot.
Są ludzie w tym kraju, którzy zastrzeliliby cię za słuchanie jej.There are people in this country who would shoot you for listening to it.
Są ludzie w tym kraju, którzy zastrzeliliby cię za to pytanie.There are people in this country who would shoot you for asking that question.
Wtedy zastrzeliliby księdza i więcej by ksiądz już nie cierpiał.Then they would shoot you quickly and you mustn't suffer much.
/Wziąłem prostytutkę za zakładnika /i zastrzeliło mnie trzech uzbrojonych łajdaków."Took a prozzie hostage and was shot by three armed bastards." Don't let this get out of control.
Dwóch facetów biło się i zastrzeliło mojego szefa.There were two guys fighting and they shot my boss. Then they took off.
Dwóch facetów zastrzeliło mojego tatę... na jego zmianie.Two guys shot my dad for his watch.
Dwóch z nich się zastrzeliło.Two of them shot themselves.
Dziecka, które zastrzeliło człowieka.A child who shot a man.
I pewnie Air Force, zastrzeliłoby was za to.And usually the Air Force would shoot you for doing that.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'shoot':

None found.
Learning languages?