Zanotować (to note) conjugation

Polish
21 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zanotuję
I will note
zanotujesz
you will note
zanotuje
he will note
zanotujemy
we will note
zanotujecie
you all will note
zanotują
they will note
Imperative
-
zanotuj
you note!
niech zanotuje
let him/her/it note
zanotujmy
let's note
zanotujcie
you all note
niech zanotują
let them note
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zanotowałam
I noted
zanotowałaś
you noted
zanotowała
she noted
zanotowałyśmy
we noted
zanotowałyście
you all noted
zanotowały
they noted
Future feminine tense
zanotuję
I will note
zanotujesz
you will note
zanotuje
she will note
zanotujemy
we will note
zanotujecie
you all will note
zanotują
they will note
Conditional feminine tense
zanotowałabym
I would note
zanotowałabyś
you would note
zanotowałaby
she would note
zanotowałybyśmy
we would note
zanotowałybyście
you all would note
zanotowałyby
they would note
Conditional perfective feminine tense
zanotowałabym była
I would have noted
zanotowałabyś była
you would have noted
zanotowałaby była
she would have noted
zanotowałybyśmy były
we would have noted
zanotowałybyście były
you all would have noted
zanotowałyby były
they would have noted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zanotowałem
I noted
zanotowałeś
you noted
zanotował
he noted
zanotowaliśmy
we noted
zanotowaliście
you all noted
zanotowali
they noted
Future masculine tense
zanotuję
I will note
zanotujesz
you will note
zanotuje
he will note
zanotujemy
we will note
zanotujecie
you all will note
zanotują
they will note
Conditional masculine tense
zanotowałbym
I would note
zanotowałbyś
you would note
zanotowałby
he would note
zanotowalibyśmy
we would note
zanotowalibyście
you all would note
zanotowaliby
they would note
Conditional perfective masculine tense
zanotowałbym był
I would have noted
zanotowałbyś był
you would have noted
zanotowałby był
he would have noted
zanotowalibyśmy byli
we would have noted
zanotowalibyście byli
you all would have noted
zanotowaliby byli
they would have noted
Impersonal
zanotowano by
there would be noted
zanotowano by
there would be noted

Examples of zanotować

Example in PolishTranslation in English
- Muszę zanotować twoje kwalifikacje.I have to note your qualifications.
Agentko Farnsworth, zanotuj to.Uh, Agent Farnsworth, take a note of that.
Idź po kartkę i długopis i zanotuj to, żeby ułożyć do kupy całą historię, kiedy trafisz do aresztu.Why don't you go and get a piece of pen and paper, so you can make some notes, so you can keep your story straight for when you're in custody?
Jeśli chcesz od razu o czymś zapomnieć, zanotuj sobie, że to trzeba pamiętać.If you wish to forget anything on the spot, make a note that this thing is to be remembered.
Ojcze Keeley, zanotuj, że musimy wysłać do pana Krafta... kopie z autografem.Father Keeley, make a note that we must send Mr. Kraft... an autographed copy.
Pam, prosze zanotuj że Andy jest patryiotą.Pam, please take a note that Andy is patriotic.
Wszyscy zanotujcie, że może być funkcjonalny i stylowy jednocześnie.You'd all do well to note That one can be functional and stylish at the same time.
Mam nadzieję, że zanotowałaś, iż zrobiliśmy wszystko, by to naprawić.I hope you've noted that we've taken all the steps we can think of to correct it. I've noted that.
Chcę, byś to zanotowała.I want you to understand that and I want it noted down.
Sekretarka zanotowała to, co jej szef powiedział.The secretary noted down what her boss had said.
Siostra Mckay zanotowała że nie spał o 21:30 podczas sprawdzania łóżek.Nurse Mckay noted that he was awake and in bed at the 9:30 p.m. bed-checks.
Inną rzeczą, którą zanotowałem w pamięci o Stanley'u była wspaniała obsesja, że nigdy całkiem nie odkrył fascynacji II Wojną Światową i przemysłem filmowym, a Goebbelsem tamtego okresu.I suppose the other thing I noted about Stanley was there were still magnificent obsessions he never quite realized. His fascination with World War II and with the movie industry and Goebbels during that period.
Jesse, zanotowałem twoje obawy.But what if you are? Jesse, your misgivings have been duly noted.
Przy okazji, odpowiednio zanotowałem, że pracowałeś... nad swoimi problemami na terapii przez kilka lat.By the way, I've duly noted that you've been working on your issues in therapy for some years.
W jej wyniki wpisałeś nazwisko Samanthy i zanotowałeś, że guza odnaleziono podczas jej operacji. Potem umieściłeś to w jej karcie.You put Samantha's name on the biopsy results, you noted that the tumor was found during her surgery, and then you placed them into her chart.
/Lekarz w szpitalu zanotował, że Ellis nie miał żadnych ran.Doctor at the hospital noted that Ellis had no injuries.
Kolumb zanotował w dzienniku, że jarzący się obiekt wynurzył się z wody i udał się w kierunku atmosfery. Co zobaczył Kolumb?Columbus noted in the log a glowing object rise out of the water, and head off into the atmosphere.
Kolumb, podczas swojej pierwszej podróży zanotował w dzienniku: "Błyszczący obiekt wynurzył się z wody i pomknął w kierunku atmosfery".Columbus, on his first voyage, he noted in the log, a glowing object rise out of the water and head off into the atmosphere.
Mr. Foley zanotował, że nie płakała pani, gdy zobaczyła ciało Savilla.Mr Foley noted that you did not cry when you saw Savill's body.
Proszę by Wysoki Sąd to zanotował, że on jest w gruncie rzeczy oszustem.And I would ask your honor that he be noted as such. He is a profound trickster, it must be said.
Powiedzmy, że na tę chwilę zanotujemy wasze żądanie Parlamentu.Let us say that, at present we will note your demand for the parliament.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'note':

None found.
Learning languages?