Zabić (to kill) conjugation

Polish
127 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zabiję
I will kill
zabijesz
you will kill
zabije
he will kill
zabijemy
we will kill
zabijecie
you all will kill
zabiją
they will kill
Imperative
-
zabij
you kill!
niech zabije
let him/her/it kill
zabijmy
let's kill
zabijcie
you all kill
niech zabiją
let them kill
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zabiłam
I killed
zabiłaś
you killed
zabiła
she killed
zabiłyśmy
we killed
zabiłyście
you all killed
zabiły
they killed
Future feminine tense
zabiję
I will kill
zabijesz
you will kill
zabije
she will kill
zabijemy
we will kill
zabijecie
you all will kill
zabiją
they will kill
Conditional feminine tense
zabiłabym
I would kill
zabiłabyś
you would kill
zabiłaby
she would kill
zabiłybyśmy
we would kill
zabiłybyście
you all would kill
zabiłyby
they would kill
Conditional perfective feminine tense
zabiłabym była
I would have killed
zabiłabyś była
you would have killed
zabiłaby była
she would have killed
zabiłybyśmy były
we would have killed
zabiłybyście były
you all would have killed
zabiłyby były
they would have killed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zabiłem
I killed
zabiłeś
you killed
zabił
he killed
zabiliśmy
we killed
zabiliście
you all killed
zabili
they killed
Future masculine tense
zabiję
I will kill
zabijesz
you will kill
zabije
he will kill
zabijemy
we will kill
zabijecie
you all will kill
zabiją
they will kill
Conditional masculine tense
zabiłbym
I would kill
zabiłbyś
you would kill
zabiłby
he would kill
zabilibyśmy
we would kill
zabilibyście
you all would kill
zabiliby
they would kill
Conditional perfective masculine tense
zabiłbym był
I would have killed
zabiłbyś był
you would have killed
zabiłby był
he would have killed
zabilibyśmy byli
we would have killed
zabilibyście byli
you all would have killed
zabiliby byli
they would have killed
Impersonal
zabito by
there would be killed
zabito by
there would be killed

Examples of zabić

Example in PolishTranslation in English
! Bo przybyłem tu, by go zabić i tym samym zginąć!Because I came here to kill him and die in the process!
! Chcesz nas zabić?Are you trying to kill us both?
! Chciałeś zabić mnie i naszego ojca!You tried to kill me and our father.
! Oni próbowali nas zabić!They were trying to kill us!
! Próbuje mnie zabić!He's trying to kill me, Leonard!
"Buddy, zabij prezydenta, ale zrób to dyskretnie!""Buddy... "... I want you to kill the President, but don't make it a big thing!"
"Chodź i zabij to!"Come and kill it!
"Gdy spotkasz swego mistrza, zabij go.""If you meet your master on the road, kill him."
"I zabij ich, gdziekolwiek znajdziesz.""and kill them wherever you find them.
"Po prostu mnie zabij mnie, John."Just kill me, John.
"Mniejsza o Ezekiela Bornsa, zabijmy Alana Shore'a"."Never mind executing Ezekiel Borns, let's kill Alan Shore instead."
"Na początek, zabijmy wszystkich prawników"."first thing we do, let's kill all the lawyers."
- Nie, najpierw je zabijmy.- No, let's kill them first.
- To go zabijmy i zabierzmy tę posadę.Well, then let's kill him and take his job.
- Ale zniszczcie im furtkę i zabijcie ich wszystkich!But pull down their fence and kill them all!
- No tak. Cóż... Może po drodze wpadnijcie do Iraku, zabijcie tam kogoś... albo sami dajcie się zabić.Yeah, well, you get into a wreck on your way to a notification... you kill somebody, you get yourself killed, how's that gonna feel?
- Posłuchajcie, zabijcie mnie i gra będzie skończona.Listen, kill me and the game's over
- Proszę, zabijcie mnie!Please kill me
- Proszę... zabijcie mnie.- Please... kill me. Just stay calm.
"Hej, myślę, że kogoś zabiłam, i byłam szantażowana przez wariatkę, która udaje kogoś, kim nie jest"i mean,"hey, i think i killed someone, "and i'm being blackmailed by a crazy girl pretending to be someone else"
"Prawie zabiłam Adama.""I almost killed Adam."
"Tak, zabiłam dwoje ludzi i próbowałam zabić siebie i brata."Yeah, I killed two people, "and tried to kill myself and my brother.
"W końcu ją zabiłam.""I finally killed her"?
"tak się zabiłam."I killed myself like this.
"Więc zabiłaś swoje dziecko."So you killed your baby?
"Zoe, omal mnie nie zabiłaś"."Zoë, you almost killed me!"
*Tak...ty...mała sprytna suko...zabiłaś mnie...* *a mimo to jestem tutaj.*Yes, you clever little minx, you killed me and yet... here I am.
- Bo kogoś zabiłaś.- Cos you killed somebody.
- Bo mnie jeszcze nie zabiłaś.Because you haven't killed me yet.
"Dlaczego Ashley zabiła swoją siostrę?"Why did Ashley get her sister killed?
"Mówi się, że zabiła wiele dzieci w ciałach ich matek.They say she's killed many children in their mothers' wombs.
"Naprawdę sądzisz, że ona się zabiła?""Do you really think she killed herself?"
"Przyszła na górę i mnie zabiła.""She came upstairs and killed me."
"To znaczy, dramat księżniczka, która zabiła lisa sama" "."I mean, drama princess, killed that fox herself"
- Myślałyśmy, że cię zabiłyśmy.We thought we killed you. - What are you doing?
Bo prawie zabiłyśmy dwie mamusie i jakiegoś faceta ubranego jak Edward Nożycoręki na Hollywood Boulevard.'Cause we almost killed two yoga moms and some guy dressed as Edward Scissorhands on Hollywood Boulevard.
Dlatego powiedział, że to my go zabiłyśmy?Is that why he said we killed him?
Ilu jeszcze... naszych sojuszników zabiłyśmy dzisiaj?How many others... that might have been our allies have we killed this day?
Jako jedyny wiedział, że zabiłyśmy Huntera Bella.He was the only person who knew that we killed Hunter Bell.
- To obie go zabiłyście.She was. Fine. Then you both killed him.
- Wy dwie ją zabiłyście.-You two killed her.
Co jest z wami? Prawie mnie zabiłyście!What are you doing, you almost killed me!
Jak go zabiłyście, gdzie ukryłyście nóż.How you two killed him, where you hid the knife.
Razem z Evelyn zabiłyście Sarę?Evelyn and you killed Sarah?
"Tajemnicze zawały, które zabiły ponad 30 ludzi w ciągu 4 lat... dosięgły kolejną ofiarę."The mystery heart condition that has killed over 30 people in 4 years... has claimed another victim.
'Wygrały z psami, zabiły koty.-Rats. "They fought the dogs and killed the cats...
- A wysłane przez nią informacje zabiły wielu dobrych agentów.Yeah, and the information she sent home got a lot of good agents killed.
- Dowiedziały się o waszym związku i za to ją zabiły.They found out about your relationship with her and they killed her for it!
- Gliny... zabiły sześć osób. Był ogromny zgiełk, zrobiło się nieciekawie i odnowiły się spory pomiędzy policją a mieszkańcami.- Something like... six people were killed by the cops, there was all this turmoil and it got really ugly and just opened up a lot of old wounds between the police and the people of the area.
- Gdybym mogła, zabiłabym cię w tej chwili.I would kill you now if I could.
Bo zabiłabym za grillowaną szynkę i ser.I would kill for a grilled cheese.
Boże, zabiłabym za kawę.God, I would kill for a coffee.
Carla, zabiłabym dla twoich włosów.Carla, you know, I would kill for your hair.
A mimo to zabiłabyś mnie na sto sposobów.And yet you would kill me 100 ways.
Czy ty właśnie powiedziałaś, że zabiłabyś się, będąc mną?Did you just say if you were me you would kill yourself?
- Ale temperatura wody zabiłaby nas w trzy minuty.But the temperature of the water would kill us in three minutes.
- Hipotermia zabiłaby dziecko.The hypothermia would kill the baby.
- Twoja matka zabiłaby mnie.- Sorry, your mum would kill me.
/Każda sieć telewizyjna zabiłaby, /żeby móc z nim pracować.Every network would kill to work with him.
10 minut. Ta dawka zabiłaby zwykłego człowieka, ale widocznie ja jestem niezwykły.They said that dosage would kill an ordinary man, but apparently, I'm not ordinary.
Bette i Tina zabiłyby cię.Oh, you can't do that. Bette and Tina would kill you.
Bette i Tina zabiłyby ją, ponieważ...Bette and Tina would kill her because she's...
Górskie klany zabiłyby mnie dla moich butów.The hill tribes would kill me for my boots.
Kobiety w Ameryce zabiłyby za taką figurę.There are women in America who would kill for that figure.
Kobiety zabiłyby, by być moimi partnerkami.Women would kill to be my partner.
! Nienawidzicie faktu, że zabiłem wszystkich!You hate how I killed everyone off?
! Właśnie kogoś zabiłem!I just killed a man!
" ale sposób, w jaki zabiłem mojego ojca..." "To było dzieło sztuki."Now, the way that I killed my father... that was a work of art.
"Ale nie zrobiłbym tego dla siebie ani dla człowieka, którego niedawno zabiłem," "ani nawet dla twoich rodziców."'But I wasn't doing this for me, or the man I killed two months ago, 'or even your parents.
"By udowodnić, że to ja ich zabiłem..."To prove I killed them,
! Prawie zabiłeś moich rodziców!You almost killed my parents!
"Omal kogoś nie zabiłeś.""You almost killed someone."
"P.K.", zabiłeś już wielu""""C. F ´."", you´ve killed many"
"P.K.", zabiłeś wielu"""C.F ´."", you have killed many"
! - Behrooz go zabił.- Behrooz killed him.
! - Chce znaleźć człowieka, który zabił pana żonę....to the person who killed your wife—
! Chciał nam przekazać, imię mężczyzny, który go zabił.He was trying to tell us the name of the man who killed him.
! Pytanie brzmi, Wasza Wysokość, kto go zabił?The question is, Your Majesty, who killed him?
! Słuchaj, muszą się dowiedzieć że Dease zabił LiI' Mame i doktora.Look, they gotta know that Dease killed Lil' Mama and Doc.
"Przepraszamy za straty uboczne i że 25 min wcześniej zabiliśmy babcię."?"oh, sorry for the collateral damage... Sorry that we killed grandma 25 minutes early"?
"Wczoraj w nocy kiedy miałeś służbę, zabiliśmy tych wszystkich więźniów.""Last night, while you were service, we killed all those prisoners. "
"zabiliśmy większość ludzi których poznaliśmy"and we've killed most of the people we've met.
- Albo zabiliśmy.Or killed her.
- Cholera. - Jezu, zabiliśmy go.Jesus, we killed him.
"Wy, Amerykanie, zabiliście mnóstwo piasku."You Americans have killed a lot of sand.
- Aż go zabiliście.- Until you got him killed.
- Bo wszystkie zabiliście!- No, cos you killed them all!
- Był jednym z nas. A wy go zabiliście!He was one of us, and you killed him.
- Dlatego zabiliście mojego ojca?This is why you killed my dad?
! Chcesz, żeby nas zabili? !Do you want us to get killed?
! Wiedziałeś, że zabili mi matkę i nic mi nie powiedziałeś?You knew my moms was killed and you ain't tell me!
"Chociaż zabili mojego Pana. [ze względu na kontrowersyjność odcinka, później zmieniono tą kwestię na: Nie uważam, że zabili mojego Pana.]Even though they killed my Lord
"Jedenastu chłopów zabili,tylko jednego zostawili".They've already killed eleven, And left one in fetters, Lie here Janek, all alone,
"Jeśli ją zabili dlaczego zostawili przy życiu Acida? ""If they killed her why did they leave Acid alive?"
"Ja jeszcze zabiję kogoś dzisiaj przed północą, chyba że mnie powstrzymasz".(computer beeping) "I will kill "someone else before
"Ja jeszcze zabiję"..."I will kill"...
"Jeśli jeszcze kiedyś mnie tkniesz, to cię zabiję.""if you ever touch me again,I will kill you.
"Jeśli kiedykolwiek spróbujesz się z nami skontaktować, zabiję cię, obiecuję.""If you ever try to contact us again I will kill you, and that's a promise"
"Jeśli nie odejdziesz, zabiję cię"."If you don't leave, I will kill you."
"to tylko kwestia czasu zanim kogoś zabijesz"."it's just a matter of time. You will kill someone."
"A on cnotliwy, i zabije Ravan oraz ...""and he's virtuous, and he will kill Ravan, and..."
"Oddajcie nam Góry Czarne i wszystkie tereny łowieckie albo nie będziemy was więcej żywić, i zabijemy Siedzącego Byka, i wszystkich tych, którzy będą walczyć"."Give the Black Hills and your old hunting lands to us or we will no longer feed you, and we will kill Sitting Bull and all those who continue to fight."
"Zabij go albo my zabijemy ciebie"."Kill him, otherwise we will kill you."
! Rodzice Cię zabiją!Your parents will kill you!
"A jeśli cię złapią, zabiją cię.""Whenever they catch you, they will kill you.
"I jeśli cię złapią, zabiją Cię.""And whenever they catch you, they will kill you.
"Inaczej zabiją mi syna." To twoje słowa.They will kill my son, you said.
"Powiedz jedno słowo, a zabiją Julio.""Say one more word, and they will kill Julio."
"Jeśli byłbym tobą zabiłbym się.""If I were you, I would kill myself."
- Dobra, zabiłbym cię, bracie Omar.- OK, I would kill you, brother Omar.
- Nie. Ale to mój dom. Gdyby ktoś mnie poza nim uwięził, zabiłbym, aby do niego powrócić.No... but this is my home... and if someone were keeping me from it, I would kill to return.
- Wiem o tym i zabiłbym cię.- I know that and i would kill you.
- Mój narzeczony, Tracy, zabiłby mnie.-- my fiancé, Tracy, would kill me.
- Nie. Twój ojciec zabiłby mnie, gdyby się dowiedział.Your father would kill me if he found out.
- Peter zabiłby za takie wyniki.Peter would kill for those numbers.
- zabiliby mnie, chcąc dostać książkę.- would kill me to get this book.
/Inni zabiliby, / by być na twoim miejscu.♪Folks would kill to fill your shoes ♪
Bo porywacze zabiliby prezydenta i pana. Dlatego uratowałam pana.Because abducters would kill president and you.
"A" prawie go dzisiaj zabiło."A" almost killed him tonight.
"A" prawie mnie zabiło."A" almost killed me.
"O mój Boże, TO nas zabiło".It's killed us.
"Wojny Światów" piękna historia była w zmyśle że, na samym końcu, wspólne zimno zabiło obcych."The War of the Worlds" was a beautiful story in the sense that, at the very end, the common cold killed the aliens.
- 40 zabiłoby większość z nas.40 lashes would kill most of us.
- Powiedzenie mu teraz zabiłoby go.Telling him now, it would kill him.
- Wielu zabiłoby za prywatność.There's too many around that would kill for privacy.
A większość dziewczyn, które ja znam, zabiłoby ciebie.And most girls I know would kill you.
Ale eksperci twierdzą, że to zabiłoby prawie wszystkie stworzenia.But the experts say that would kill pretty much every other critter up there.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'kill':

None found.
Learning languages?