Zaśpiewać (to sing) conjugation

Polish
80 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaśpiewam
I will sing
zaśpiewasz
you will sing
zaśpiewa
he will sing
zaśpiewamy
we will sing
zaśpiewacie
you all will sing
zaśpiewają
they will sing
Imperative
-
zaśpiewaj
you sing!
niech zaśpiewa
let him/her/it sing
zaśpiewajmy
let's sing
zaśpiewajcie
you all sing
niech zaśpiewają
let them sing
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaśpiewałam
I sang
zaśpiewałaś
you sang
zaśpiewała
she sang
zaśpiewałyśmy
we sang
zaśpiewałyście
you all sang
zaśpiewały
they sang
Future feminine tense
zaśpiewam
I will sing
zaśpiewasz
you will sing
zaśpiewa
she will sing
zaśpiewamy
we will sing
zaśpiewacie
you all will sing
zaśpiewają
they will sing
Conditional feminine tense
zaśpiewałabym
I would sing
zaśpiewałabyś
you would sing
zaśpiewałaby
she would sing
zaśpiewałybyśmy
we would sing
zaśpiewałybyście
you all would sing
zaśpiewałyby
they would sing
Conditional perfective feminine tense
zaśpiewałabym była
I would have sung
zaśpiewałabyś była
you would have sung
zaśpiewałaby była
she would have sung
zaśpiewałybyśmy były
we would have sung
zaśpiewałybyście były
you all would have sung
zaśpiewałyby były
they would have sung
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaśpiewałem
I sang
zaśpiewałeś
you sang
zaśpiewał
he sang
zaśpiewaliśmy
we sang
zaśpiewaliście
you all sang
zaśpiewali
they sang
Future masculine tense
zaśpiewam
I will sing
zaśpiewasz
you will sing
zaśpiewa
he will sing
zaśpiewamy
we will sing
zaśpiewacie
you all will sing
zaśpiewają
they will sing
Conditional masculine tense
zaśpiewałbym
I would sing
zaśpiewałbyś
you would sing
zaśpiewałby
he would sing
zaśpiewalibyśmy
we would sing
zaśpiewalibyście
you all would sing
zaśpiewaliby
they would sing
Conditional perfective masculine tense
zaśpiewałbym był
I would have sung
zaśpiewałbyś był
you would have sung
zaśpiewałby był
he would have sung
zaśpiewalibyśmy byli
we would have sung
zaśpiewalibyście byli
you all would have sung
zaśpiewaliby byli
they would have sung
Impersonal
zaśpiewano by
there would be sung
zaśpiewano by
there would be sung

Examples of zaśpiewać

Example in PolishTranslation in English
" Larry Leonard, piosenkarz... stał się sławny... bo umiał zaśpiewać "Only You" w 6 językach".-" Larry Leonard, the croner..." -Crooner. " ...made a name for himself being able to sing, in six languages, 'Only You."'
"Czuję się lepiej i wracam do domu by zaśpiewać ci nową piosenkę.""I am feeling better and coming home to sing you a brand-new song.
"Przybyłem, by zaśpiewać pieśń miłościI've come to sing a song oflove
"nad kryształowo czystym potokiem..." Nauczył mnie w swoje urodziny piosenki i muszę mu ją dziś wieczorem zaśpiewać. I zabij mnie, ale zupełnie nie pamiętam o czym to było.He taught me a song for his birthday, and I have to sing it for him tonight at bedtime, and I can't think, for the life of me, what it is.
"zaśpiewać o legendarnej rzece Qin Huai,""to sing the legend of the Qin Huai River,"
"Jestem tylko małym blaszanym żołnierzem, zaśpiewaj ze mną...""I'm just a little brave tin soldier, sing with me..."
"Nie bądź nieśmiały, chodź i zaśpiewaj"♪ don't be shy, come on, sing out ♪
# Więc zaśpiewaj znów... ## So sing it again #
# Więć chodż i zaśpiewaj piosenkę ## So come on and sing a song #
*Przytrzymaj mą głowę na swych kolanach i zaśpiewaj mi kołysankę*"Keep my head your lap and sing me a lullaby"
# Oh, zaśpiewajmy wesołą wiosenną piosenkę, śpiewamy wszyscy razem # Fa la la, roll de ay, twit twit awee* Oh, let's sing a gay little spring song, let's get together and sing
- Do dobra panowie, zanim zaczniemy, zaśpiewajmy narodowy hymn Japonii.All right, you guys, before we begin, let's sing the Japanese national anthem.
- Nie, zaśpiewajmy.- No, come on, let's sing.
A teraz chłopcy, zaśpiewajcie razem z nami wspaniały hymn, którego tak często słuchaliscie w kaplicy...Now, lads, I want you to join with us in singing that fine old hymn you've heard so often in chapel,
Ale wyjdźcie na sześć minut i zaśpiewajcie.All I want is for you guys to go out there and sing together.
Chór, zaśpiewajcie moją piosenkę.Singers, sing my song, sing my song, sing my song.
Dziewczynki, zaśpiewajcie maleństwu!- Girls, sing for Baby.
Gówniarze, zaśpiewajcie coś innego!You little pricks, sing something else!
- Tak, pobłogosławiłam, zaśpiewałam.- Yes, l blessed it, l sang to it.
- Właśnie to zaśpiewałam.- That's what I just sang.
I wstałam i zaśpiewałam podczas otwartej nocy Mike'a jednego wieczoru.I got up and I sang at an open mike the other night.
Kiedy byłam w trzeciej klasie, pierwszą piosenką, jaką zaśpiewałam był "Man in the Mirror".I love it. When I was in third grade, the first song I sang in school was "Man in the Mirror."
Lubię sobie śpiewać w aucie i zanim spotkałam Finna, śpiewałam sama, a to była pierwsza piosenka, którą zaśpiewałam z nim w czasie naszych przejażdzek, więc to dla niego.I like to sing in the car and, um... and before Finn, I used to sing alone and this was the first song that I... sang with him when we would... drive around together, so... this is for him.
I Kaushalya, zaśpiewałaś w dzień narodzin mojej córce"And Kaushalya, you too sang the day my daughter was born"
Nie mylisz się, zaśpiewałaś piosenkę i Daleks uciekł!That's right, I sang a song and the Daleks ran away!
Ostatnio zaśpiewałaś pierwszą zwrotkę 2 razy.The other night, you sang the first verse twice.
Pięknie zaśpiewałaś.You sang beautifully.
Powiedziałaś, zaśpiewałaś, kupiłaś pistolet.You said it, you sang it, you bought an unregistered handgun.
- Wspaniale to pani zaśpiewała.MAX: You sang it great. JENNY:
/kiedy to zrobiła zaśpiewała piosenkęAs she did so she sang a song...
Byłoby miło, gdyby Dottie zaśpiewała Lili Marléne.It would be nice if Dottie sang Lili Marlene.
/Ale my jeszcze nawet nie zaśpiewałyśmy./ /A czy to ma jakieś znaczenie?But we haven't even sang yet.
Pamiętam, gdy po raz pierwszy zaśpiewałyśmy razem.I remember the first time you sang with me.
Słowo do którego miałyście się wpasować to "it." A zaśpiewałyście "it's."The word you needed to match was "it." And you sang, "it's."
"Wtedy syreny znów zaśpiewały czarującymi głosami.The sirens sang again with their voices irresistible.
Coś, co Rachel zaśpiewałaby, gdyby była tutaj.What Rachel would sing, if she were here.
Blaine, zaśpiewałem ci piosenkę w której wyraziłem swój żal.Blaine, I sang you a song to express my regrets.
Czy to było coś co zaśpiewałem ?was it something I sang?
Danny, właśnie zaśpiewałem wokalnie najbardziej wymagającą piosenkę Backstreet Boys bez fałszowania.Danny, I just sang the most vocally challenging Backstreet Boys song without hitting one flat note.
Kotku, pamiętasz jak żeśmy tu przyszli po raz pierwszy, a ja zaśpiewałem ci piosenkę?PINERO: Baby, you remember the first time we came here I sang you a song?
Na pewno kilka ci zaśpiewałem.Pretty sure I sang you a few.
- Wstałeś i zaśpiewałeś.- You got up and sang.
Dobrze dziś zaśpiewałeś.You sang good tonight.
Hey, człowieku, kiedy zaśpiewałeś, to ruszyło mnie.You gotta come and see us. Hey, man, when you sang, it moved me.
I zobaczyła te wszystkie rzeczy, o których jej zaśpiewałeś?And did she get to see all those things you sang about?
Napisałeś dla niej piosenkę miłosną i zaśpiewałeś ją na ślubie.What? You wrote her her own love song and you sang it to her at the wedding.
"Pączek na wysokim konarze pojawił się (dzwoniec zaśpiewał dziś w sercu mym);A bud has burst on the upper bough the linnet sang in my heart today
- Dzieci, zapytajcie najpierw rodziców o zgodę i dajcie nam znać, kto waszym zdaniem zaśpiewał dobrze, a kto nie trafił z nutą.Kids, make sure to have your parents' permission. --and let us know who you think sang out and who you think hit a wrong note.
A gdy Shah Rukh Khan zaśpiewał "Widzę w tobie Boga", a ja dostrzegłem łzy w jej oczach, moim największym pragnieniem stało się, aby pewnego dnia poczuła to samo do mnie.And when Shah Rukh Khan sang "I See God in You," and I saw tears in her eyes, I hoped more than anything I've ever wanted... that one day she might feel that way for me.
Ale zaśpiewał tylko dla mnie.But he sang right to me.
Ben mi zaśpiewał.Ben sang to me.
Bunty, dopiero co zaśpiewaliśmy piosenkę.Bunty, we just sang a duet song.
Gdy wracaliśmy z polowania, zaśpiewaliśmy pieśń zwycięstwa, pieśń, która znana mi była jako kołysanka, ale jest to pieśń wojownika.Tonight, as we came home, we sang a song of victory. A song known only to me as a lullaby. But it is a warrior's song.
Napomknęliśmy coś o uczuciach, zaśpiewaliśmy piosenkę. - Nasze twarze się zbliżyły.We hinted at some budding feelings, sang a song, our faces got unusually close...
Nie zaśpiewaliśmy jeszcze "Sto lat".Now? They haven't even sang "happy birthday" yet.
Przyszliśmy, zaśpiewaliśmy, my--We came, we sang, we--
Ludzie, zaśpiewaliście razem połowę "West Side Story".Uh, you guys sang half of "West Side Story" together.
Niedawno wy zaśpiewaliście dla mnie. Dziś ja odwdzięczę się wam tym samym.You all sang for me the other day... so today I'd like to return the favor.
- Powiedziała, że to moje urodziny, więc przynieśli mi tort i zaśpiewali.- She told it was my birthday, They brought me a cake, and they sang to me.
Co gdybyśmy to ty i ja zaśpiewali i śmiali się razemWhat if you and I just sang and laughed together
Poza studiem zaśpiewali tylko raz.Outside the studio they've only sang once.
Towarzystwo się ruszało, piło drinki moi dzidkowie zaśpiewali piosenkę.People walked around, had grown-up drinks, and my grandparents sang me a song. I turned a deep shade of red.
"Ale zaśpiewam".".. but I will sing."
"Ianka, zaśpiewasz dla mnie, a ja cię uwolnię"."lanka, you will sing for me, and I will bring you freedom."
"Znajdziesz miłość znów Twoje serce znów zaśpiewa".You'll find love once again Your heart will sing once again
- Jeżeli zaśpiewa Mary.Only if Mary will sing. No, no.
- Mój łuk zaśpiewa z twym mieczem.- My bow will sing with your sword.
- " zaśpiewamy tę piosenkę" - "Ta piosenka"- We will sing this song - This song
- zaśpiewamy tą piosenkę - zaśpiewamy tą piosenkę- We will sing this song - We will sing this song
Najpierw zaśpiewacie parę taktów, a ja powiem wam czy teatr jest czy nie waszym powołaniem. Lepiej usłyszeć to ode mnie teraz niż potem od swoich przyjaciół.First, you will sing a few bars and l will give you a sense of whether or not the theater is your calling, Better to hear it from me now than from your friends later,
Ty i Michael zaśpiewacie.You and Michael will sing.
"Wszyscy zaśpiewają pieśń szczęściaEveryone will sing this happy song
* Na ich cześć zaśpiewają pieśni * Z tej sterty kamieniEvery one will sing it then
/Pewnego dnia ptaki zaśpiewają moją piosenkę# Someday the birds will sing my song #
A teraz, nasze urocze Viki i Lola zaśpiewają jedyne w swoim rodzaju.And now our delightful Vicky and Lola will sing the one and only Cole Porter's...
A w jego gałęziach wszystkie anioły Pana zaśpiewają... - Alleluja.And in its branches, all the angels of the Lord will sing hallelujah.
Gdybym miał dobry głos, zaśpiewałbym ci psalm koni.If I had a voice to sing, I would sing you the psalm of horses.
Santana Lopez spytała się mnie czy Boża Brygada zaśpiewałby miłosną piosenkę dla Brittany S. Pierce.Santana Lopez asked me if the God Squad would sing a love song for Brittany S. Pierce.
Na przykład zamiast używać słowa z podtekstem politycznym "Bod" określającym Tybet, piosenkarze zaśpiewaliby Kangjong (Ziemia Śniegów).For example, instead of using the politically loaded Tibetan word "Bod" for Tibet, singers would sing Kangjong (Land of Snows).
Lecz gdy stanęło się w drzwiach i zaśpiewało się piosenkę, którą lubiła... spoglądała w górę i od razu się uśmiechała.But if you stood in the doorway and you sang a song that she liked... why, she would just look up and smile.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'sing':

None found.
Learning languages?