Załamać (to collapse) conjugation

Polish
22 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
załamię
I will collapse
załamiesz
you will collapse
załamie
he will collapse
załamiemy
we will collapse
załamiecie
you all will collapse
załamią
they will collapse
Imperative
-
załam
you collapse!
niech załamie
let him/her/it collapse
załammy
let's collapse
załamcie
you all collapse
niech załamią
let them collapse
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
załamałam
I collapsed
załamałaś
you collapsed
załamała
she collapsed
załamałyśmy
we collapsed
załamałyście
you all collapsed
załamały
they collapsed
Future feminine tense
załamię
I will collapse
załamiesz
you will collapse
załamie
she will collapse
załamiemy
we will collapse
załamiecie
you all will collapse
załamią
they will collapse
Conditional feminine tense
załamałabym
I would collapse
załamałabyś
you would collapse
załamałaby
she would collapse
załamałybyśmy
we would collapse
załamałybyście
you all would collapse
załamałyby
they would collapse
Conditional perfective feminine tense
załamałabym była
I would have collapsed
załamałabyś była
you would have collapsed
załamałaby była
she would have collapsed
załamałybyśmy były
we would have collapsed
załamałybyście były
you all would have collapsed
załamałyby były
they would have collapsed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
załamałem
I collapsed
załamałeś
you collapsed
załamał
he collapsed
załamaliśmy
we collapsed
załamaliście
you all collapsed
załamali
they collapsed
Future masculine tense
załamię
I will collapse
załamiesz
you will collapse
załamie
he will collapse
załamiemy
we will collapse
załamiecie
you all will collapse
załamią
they will collapse
Conditional masculine tense
załamałbym
I would collapse
załamałbyś
you would collapse
załamałby
he would collapse
załamalibyśmy
we would collapse
załamalibyście
you all would collapse
załamaliby
they would collapse
Conditional perfective masculine tense
załamałbym był
I would have collapsed
załamałbyś był
you would have collapsed
załamałby był
he would have collapsed
załamalibyśmy byli
we would have collapsed
załamalibyście byli
you all would have collapsed
załamaliby byli
they would have collapsed
Impersonal
załamano by
there would be collapsed
załamano by
there would be collapsed

Examples of załamać

Example in PolishTranslation in English
/Jones próbuje załamać /nasze wszechświaty.Jones is trying to collapse both universes.
/Co by się stało gdyby załamała się /integralność strukturalna wokół rdzenia napędu?What would happen if the structural integrity around the warp coils collapsed?
/Większość głównych miast padła, /dostawy żywności są wstrzymane... /...gospodarka planety załamała się, /a służba medyczna nie istnieje.Most major cities have fallen, food shipments have stopped... the planetary economy has collapsed, and medical treatment is virtually nonexistent.
Być może jaskinia załamała się pod jego ciężarem.The cave must have collapsed underneath them.
Carrie ześwirowała i wylazła z rezonansu, a potem się załamała.So, Carrie freaked and crawled out of the MRI, and then she collapsed.
Chcieliśmy porozmawiać z kimś na miejscu, ale tak jak mówimy już od tygodni, rozmowy dyplomatyczne między Bialyą i sąsiadującym Pokolistanem załamały się.We're trying to get someone on the ground, but as we've been reporting for weeks diplomatic efforts between Bialya and neighboring Pokolistan have collapsed
I wtedy w 1985, ceny ropy załamały się.And then, in 1985, the prices of oil collapsed.
Jego interesy zupełnie się załamały.His affairs had utterly collapsed.
My Jesteśmy na władzy stanu zagrożenia, tak jest, i wszystkie szyby windy załamały się.We're on emergency power, sir, and all the elevator shafts have collapsed.
Te ostatnie dosłownie załamały się.The latter basically collapsed.
Rezultat byłby taki, że fundamentalne ortodoksyjne systemy wierzeń każdej zorganizowanej religii na Ziemi załamałyby się.The result would be that the fundamentalist orthodox belief systems of every organized religion on Earth would collapse.
Kiedy byłem drugoroczniakiem na studiach załamałem się, nie byłem zdolny się poruszyćThen when I was a sophomore in college I collapsed, being unable to move at all
Tak, no cóż... W końcu załamałem się pod ciężarem własnego geniuszu i zastrzeliłem się.Well, I finally collapsed under the weight of my own genius and shot myself.
"Oficjalny opó załamał się na wszystkich frontach o 12:42."Formal resistance has collapsed on all fronts as of 12:42.
- Nie, to twój organizm się załamał.- No, your metabolism collapsed.
29 Października 1929 rynek załamał się.And on the 29th of October 1929, the market collapsed.
I chłopak... załamali się zupełnie.And the boy... he collapsed, the poor thing.
/Jeśli zostanie to ujawnione, infrastruktura/ / dwóch sieci wywiadowczych załamie się./If all are exposed, the infrastructure of two intelligence networks will collapse.
Ceny się załamią!Prices will collapse!
Inaczej, załamalibyśmy się przez cały ten ludzki dramat.Otherwise, we would collapse under the sheer weight of the human drama.
Jedno z połączeń uległo przegrzaniu i całe pole prawie się załamało.The coupling overheating and the field almost collapsed.
Pole spójności strukturalnej załamało się.Structural integrity field has collapsed.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'collapse':

None found.
Learning languages?