Złamać (to break) conjugation

Polish
96 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
złamię
I will break
złamiesz
you will break
złamie
he will break
złamiemy
we will break
złamiecie
you all will break
złamią
they will break
Imperative
-
złam
you break!
niech złamie
let him/her/it break
złammy
let's break
złamcie
you all break
niech złamią
let them break
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
złamałam
I broke
złamałaś
you broke
złamała
she broke
złamałyśmy
we broke
złamałyście
you all broke
złamały
they broke
Future feminine tense
złamię
I will break
złamiesz
you will break
złamie
she will break
złamiemy
we will break
złamiecie
you all will break
złamią
they will break
Conditional feminine tense
złamałabym
I would break
złamałabyś
you would break
złamałaby
she would break
złamałybyśmy
we would break
złamałybyście
you all would break
złamałyby
they would break
Conditional perfective feminine tense
złamałabym była
I would have broken
złamałabyś była
you would have broken
złamałaby była
she would have broken
złamałybyśmy były
we would have broken
złamałybyście były
you all would have broken
złamałyby były
they would have broken
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
złamałem
I broke
złamałeś
you broke
złamał
he broke
złamaliśmy
we broke
złamaliście
you all broke
złamali
they broke
Future masculine tense
złamię
I will break
złamiesz
you will break
złamie
he will break
złamiemy
we will break
złamiecie
you all will break
złamią
they will break
Conditional masculine tense
złamałbym
I would break
złamałbyś
you would break
złamałby
he would break
złamalibyśmy
we would break
złamalibyście
you all would break
złamaliby
they would break
Conditional perfective masculine tense
złamałbym był
I would have broken
złamałbyś był
you would have broken
złamałby był
he would have broken
złamalibyśmy byli
we would have broken
złamalibyście byli
you all would have broken
złamaliby byli
they would have broken
Impersonal
złamano by
there would be broken
złamano by
there would be broken

Examples of złamać

Example in PolishTranslation in English
"Macie minutę, żeby złamać następujący szyfr:"You've got one minute to break the following code:
"Musisz złamać moją?" - zapytałam.I'm what? "Why do you have to break mine?", I asked him.
"Musisz złamać niektóre zasady, aby zrobić omlet.""You have to break some rules to make an omelet."
"Nie chcemy złamać zasad", powiedział, popijając piwko i jadąc skradzionym Mercedesem, przekraczając znacznie prędkość i jadąc bez trzymanki."l guess we wouldn't want to break any rules," he said, drinking his beer as he drove the stolen Mercedes ridiculously over the speed limit, and, look, no hands!
"ciąć", "kroić", "odłączyć" lub "złamać"."to nick, to slice, to disconnect, or to break."
"Pomyśl życzenie i złam obojczyk kurczęcia". - Co to kość szczęścia?Make a wish and break this, the V-shaped clavicle of a fowl."
- Ben, ty je dałeś i ty je złam.- Ben, you gave it, you break it.
- Kochanie złam mi serce.- Oh, man! - l dare you to break my heart.
- Nie czuję dobrze, złam następnego.- Can't tell, better break another one.
- Nie złam mi serca.- Don't break my heart.
W porządku, w takim razie, złammy go.Well, in that case, let's break it.
Więc go złammy.So let's break him.
/Weźcie jego kciuk /i złamcie, jeśli musicie!Take ahold of his thumb and break it if you have to!
A potem mówiłem: "zwiążcie je w pęczek i teraz złamcie".Then I'd say "tie them sticks in a bundle and try to break that".
Ale nie wybijcie sobie barku ani nie złamcie ręki.But try not to dislocate a shoulder or break an arm.
Lepiej nie złamcie zasady numer 2.Better not break the Rule No. 2
Nie bierzcie tego lekko, nie złamcie obietnicy.Don't be a promise-breaker. Be a history-maker.
"Och, złamałam paznokieć!""Oh, l broke a nail!"
- Boże, chyba złamałam rękę.Oh, God, I think I broke my arm.
- Chyba złamałam rękę.- Yeah, I think I broke my hand.
- O mały włos nie złamałam Nogi.- I almost broke my leg.
- Przez niego złamałam nogi!I broke my leg thanks to him!
- Ale ty złamałaś swoje!- But you broke yours.
- Aw, złamałaś paznokcia?- Aw, you broke a nail?
- Bo złamałaś mi obcas.- Because you broke my heel. - So what?
- Bo złamałaś mi serce!- Because you broke my heart!
- Chyba złamałaś mi żebro.I think you broke a rib. I did?
"O, nie, moja parówka odpadła i złamała się w pół."My wiener fell off and broke.
"Ona złamała mi serce."She broke my heart.
'Bo jeśli ktokolwiek potrzebuje celibatu, to właśnie Meredith, bo ona złamała George, rozumiesz?so I can switch them out with hers so she can really believe she's knitting because if anybody needs to be celibate, it's Meredith, because she broke George.
'Ofiaruję Ci siebie z powrotem z sercem, które jest bardziej Twoje dzisiaj' 'niż osiem i pół roku temu, kiedyś je nieledwie złamała.''I offer myself to you with a heart even more your own, 'than when you broke it eight years and a half ago.'
- Beverly Brown złamała zasady.Beverly Brown broke the rules.
Może raz czy dwa złamałyśmy jakiś szyfr.We may have broken some code once or twice.
Podbiegnę do niej, zanim pogada z tą laską, której zęba złamałyśmy.I'm going after her before she talks to that lady whose mouth we broke.
Ale złamałyście przepisy.- But you broke the rules. - You broke the rules.
Nie dość, że zlekceważyłyście życzenie rodziny... to jeszcze złamałyście prawo!Not only did you disregard the family's wishes, you broke the law!
"Wkońcu i tak wszystkie złamały mi serce."In the end, they've all broken my heart.
- I co, złamały ci je?- So they broke your foot?
- Tak, widziałeś jak im się nogi złamały?Yeah. See how their legs broke?
/Ta dziewczyna jest wszystkimi kobietami, /które złamały mi serce.This girl is at once all the women that broke my heart.
/Te krwawe dni me serce złamały.These bloody days have broken my heart.
A poza tym... utrata ciebie złamałaby mi serce.Also your loss would break my heart.
Prawda złamałaby jego stare drogie serce, i wydała Bitię na tułaczkę lub śmierć.The truth would break his dear old heart and send Bithiah into exile or death.
Prawda złamałaby mu serce. O Świętym Mikołaju i o tym, jak ludzie chorują, i cię zawodzą, i wszystko się sypie.Finding out the truth would break his freaky little heart... about Santa Claus and how people get sick and let you down, and everything just falls apart.
Twoja zdrada złamałaby mu serce.Your treachery would break his heart.
"""Kto wie gdzie złamałem swoje serce""""I've broken a heart... I don't know where"
# Ale tylko złamałem nogę #~ But when I fell over I just broke my leg
(śmiech) złamałem, że od dwóch miesięcy przed wy jeszcze podłączona.[LAUGHS] I broke that off two months before you guys even hooked up.
- Ale złamałem piąte przykazanie.l'm off duty right now. But l've broken the Fifth Commandment again.
- Bijąc się, złamałem regulamin.- I broke the rule when I fought.
"Jeśli reguły złamałeś, musisz się cofnąć kawałek"."A law of Jumanji having been broken... you will slip back even more than your token."
- (Kim) I złamałeś kark,co?- (Kim) And broke your neck, right?
- A teraz ty je złamałeś.Mammy has a bad heart! -And now you've broken it.
- Bo złamałeś zasadę pierwszą!- 'Cause you broke rule one!
- Boże, złamałeś mi palec!Oh, god, you broke my finger!
"Ankle-breaker," ponieważ złamał mi staw skokowy podczas rozgrywek J.V."Ankle-breaker," 'cause he broke mine during J.V. playoffs.
"Film ten złamał wszystkie zasady, i stworzył parę nowych."A film that broke all the rules and invented some new ones.
"Gdy miał prawie 13 lat, mój brat Jem poważnie złamał rękę w łokciu"."When he was nearly 13, my brother Jem got his arm badly broken at the elbow."
"Gdy miał prawie 13 lat, mój brat Jem złamał sobie rękę w łokciu.""When he was nearly 13, my brother Jem got his arm badly broken at the elbow."
"Marvin Beckett nie złamał prawa." Wow, wow."Marvin Beckett hasn't broken any law."
- Co takiego? Według podpunktu C35 regulaminu złamaliśmy protokół, gdy zmieniliśmy metodę rozliczeń.Well, according to subsection C35 of the bylaws, we broke protocol when we changed the compensation formula.
- Tak, ale to my go złamaliśmy.–Yeah, because we broke him.
- Wygląda na to, że złamaliśmy zasady. #Looks like we broke the house rule.
/I nigdy nie złamaliśmy tej obietnicy.We never broke that promise.
/Jesteśmy tu, bo złamaliśmy prawo.Each of us is here because we broke the law.
- Mówiliście, że złamaliście ich ducha! - Złamaliśmy.I thought you said you broke their spirits.
- Nic nie złamaliście!- You broke nothing!
. Wiecie ile praw złamaliście ?Do you realise how many laws you've broken?
Ale złamaliście prawo.But you broke the law. All of you.
Ale złamaliście zasady...But you broke the rules...
- Bulldogs złamali dulkę.- The Bulldogs broke an oar lock.
- Doktorze, złamali zawieszenie broni. - Oddzwoń natychmiast.'Doctor, the ceasefire's broken down.' Call me now.
- Nasi ludzie złamali szyk i uciekli.Our men broke rank and fled.
- Nie złamali ci nosa?- I thought they broke your nose.
- Nie złamali jeszcze kodów. - Kto?- They haven't broken the code yet.
- Którą mu złamię!- Which I will break!
"Zniszcz obraz, a złamiesz wroga."Destroy the image, and you will break the enemy.
"Zakład, że Ted złamie nogę na nartach"."Lily bets Marshall that Ted will break his leg skiing."
- Kamień się złamie. - 2,000 niewolników trzyma liny.- The stone will break.
- złamiemy serce twojego ojca.- it will break your father's heart.
- Myślą, że Chińczycy cię złamią.They think the Chinese will break you.
Bo ten widok złamałby mu serce.'Cause seeing you like this would break his heart.
Jego uśmiech złamałby ci serce.His smile would break your heart.
Nikt nie złamałby rozejmu bez poparcia.Well, no. No one would break the truce without sanction.
Popatrz na niego... złamałby mi serce gdyby nie wyglądał tak beznadziejnie.Look at him... it would break my heart if he didn't look so pathetic.
Powiedzieli, że już nigdy nie zatańczę, ponieważ oni... ponieważ złamaliby mi rzepki.They said I would never dance again, because they would-- because they would break my kneecaps.
"Jedno bezlitosne, gwałtowne pchęcie złamało go niosło ze sobą wszystko i zapach i smak brocząc krwią moją niewinność w każdym skrawku mojego ciała.""And in one merciless, violent thrust broke in and carried all before him, and scented and brewed reeking with blood of my virginity up to its utmost length in my body."
'Próbowała, ale jej serce złamało niewyobrażalne uczucie'He has tried to resign himself, but his heart was broken by an impossible passion.
- Coś się złamało.Uh-oh,something's broke.
- Krzesło się złamało.- The chair broke.
- O mój Boże, to złamało mi serce.Oh, my god, it broke my heart.
- To złamałoby jej serce. - Na milion kawałków.- It would break her heart.
A to złamałoby jej serce, wiedząc, że jej piękna, dobra i inspirująca córka cierpi w taki sposób.And it would break her heart to know that her beautiful, kind, inspiring daughter was suffering like this.
Ale to naprawdę złamałoby jej serce.But it really would break her heart.
Chcę ciebie ponieważ to złamałoby serce Wonga.I want you 'cause it would break Wong's heart.
Co złamałoby ci serce, prawda?Which would break your heart, wouldn't it?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'break':

None found.
Learning languages?