Wytłumaczyć (to explain) conjugation

Polish
62 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wytłumaczę
I will explain
wytłumaczysz
you will explain
wytłumaczy
he will explain
wytłumaczymy
we will explain
wytłumaczycie
you all will explain
wytłumaczą
they will explain
Imperative
-
wytłumacz
you explain!
niech wytłumaczy
let him/her/it explain
wytłumaczmy
let's explain
wytłumaczcie
you all explain
niech wytłumaczą
let them explain
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wytłumaczyłam
I explained
wytłumaczyłaś
you explained
wytłumaczyła
she explained
wytłumaczyłyśmy
we explained
wytłumaczyłyście
you all explained
wytłumaczyły
they explained
Future feminine tense
wytłumaczę
I will explain
wytłumaczysz
you will explain
wytłumaczy
she will explain
wytłumaczymy
we will explain
wytłumaczycie
you all will explain
wytłumaczą
they will explain
Conditional feminine tense
wytłumaczyłabym
I would explain
wytłumaczyłabyś
you would explain
wytłumaczyłaby
she would explain
wytłumaczyłybyśmy
we would explain
wytłumaczyłybyście
you all would explain
wytłumaczyłyby
they would explain
Conditional perfective feminine tense
wytłumaczyłabym była
I would have explained
wytłumaczyłabyś była
you would have explained
wytłumaczyłaby była
she would have explained
wytłumaczyłybyśmy były
we would have explained
wytłumaczyłybyście były
you all would have explained
wytłumaczyłyby były
they would have explained
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wytłumaczyłem
I explained
wytłumaczyłeś
you explained
wytłumaczył
he explained
wytłumaczyliśmy
we explained
wytłumaczyliście
you all explained
wytłumaczyli
they explained
Future masculine tense
wytłumaczę
I will explain
wytłumaczysz
you will explain
wytłumaczy
he will explain
wytłumaczymy
we will explain
wytłumaczycie
you all will explain
wytłumaczą
they will explain
Conditional masculine tense
wytłumaczyłbym
I would explain
wytłumaczyłbyś
you would explain
wytłumaczyłby
he would explain
wytłumaczylibyśmy
we would explain
wytłumaczylibyście
you all would explain
wytłumaczyliby
they would explain
Conditional perfective masculine tense
wytłumaczyłbym był
I would have explained
wytłumaczyłbyś był
you would have explained
wytłumaczyłby był
he would have explained
wytłumaczylibyśmy byli
we would have explained
wytłumaczylibyście byli
you all would have explained
wytłumaczyliby byli
they would have explained
Impersonal
wytłumaczono by
there would be explained
wytłumaczono by
there would be explained

Examples of wytłumaczyć

Example in PolishTranslation in English
"Hej, zabawmy się", a zaraz potem porzucasz mnie i opowiadasz dowcipy, które "zbyt trudno wytłumaczyć".One minute you're like, "Hey, let's hang out," and the next you're ditching me and sharing "too hard to explain" jokes.
"Muszę też coś Ci wytłumaczyć."I also have to explain something to you
"To nie jest prosto, ani łatwo wytłumaczyć.""It's not simple, nor is it an easy matter to explain.
# I żebym mógł lepiej wytłumaczyć dlaczego to zdarzenie jest fundamentalnym dla mnie,... # # ... lepiej się cofnąć ... o rok. #But to explain why this thing's so fundamental to me, let's jump back a year.
- ...to będzie ciężko wytłumaczyć... - ...posiada zdolność ...rozmawiania i widzenia ludzi ...którzy zmarliUh...and this is going to be kind of hard to explain.But... she has the ability to talk to and see people who have died
! Proszę , wytłumacz się!Please explain yourself!
"To pewnie przez słowa których używam, więc ty wytłumacz.""lt must be the words l use, so you explain."
- /Lepiej wytłumacz to teraz.- [Rebecca] You better explain it now.
- Carlo, wytłumacz się.Carlo, explain yourself.
- Christiane, wytłumacz im te dane. - A jeśli o pana poproszą?Christiane, ask them to explain these figures.
A teraz lepiej się wytłumaczcie, albo zginiecie.Now explain yourselves or be shot.
Ale wszyscy wiemy, że on wróci, potem znowu i znowu i ja naprawdę .nie chcę, by tak się działo, zatem wytłumaczcie mi, jak mamy się go stąd pozbyć.But we all know that he'll be back, and back, and back and I don't want that happening. So explain to me how we're gonna get him out of here.
Hrabio, wytłumaczcie to!Count, will you explain this?
Ja powiedziałem wytłumaczcie, a wy mówicie po naukowemu.I said explain it to me, not talk science.
Matki, nie puszczajcie pociech po domach, i wytłumaczcie im, że tatuś to głodny zombie, który wyszedł naostrzyć widły ze słowami, że coś by schrupał.So, moms, skip trick-or-treating this year, and instead, sit your little toddler down and explain that daddy's a hungry zombie, and before he went out to sharpen his pitchfork, he whispered to mommy that you looked delicious.
-Już ci wytłumaczyłam, a teraz idź stąd!- I've already explained, now just go!
I wiem, że nie zapomnicie: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni"... bo wam to dobrze wytłumaczyłam.And I know you won't forget, "Judge not lest ye be judged"... because I explained that to you.
Już raz Ci to wytłumaczyłam.I explained it to you once.
Kiedy się oświadczył, wytłumaczyłam mu mój problem ze spaniem.So when he proposed, I explained to him about the sleeping.
Poszłam z nakazami do różnych sędziów żeby chronić czystość śledztwa, jak właśnie wytłumaczyłam.I took the warrants to different judges to protect the integrity of the investigation, as I just explained.
Ale jeśli wytłumaczysz to Billowi tak, jak wytłumaczyłaś mnie, na pewno cię weźmie.But if you explained it to Bill the same way you just explained it to me, I'm sure he'd take you.
Ciągle nie wytłumaczyłaś mi dlaczego opuściłaś szkołęAnd you still haven't explained to me why you left school.
Dobrze, że mi to wytłumaczyłaś.ln a dumb sort of way. l'm glad you explained it to me.
Pięknie to wytłumaczyłaś, Winnie.You explained it beautifully, Winnie.
Świetnie to wytłumaczyłaś.Yeah. You've explained it really well.
Doktor Pinder-Schloss wytłumaczyła nam wszystko.Dr. Pinder-Schloss explained everything. What a lovely woman.
Helen to wytłumaczyła.Helen explained that.
I wtedy wytłumaczyła mi, co mam robić.And that's when she explained everything that I had to do.
Jak Alice by to wytłumaczyła?How do you think Alice would've explained that?
Jeszcze nigdy mi nie wytłumaczyła tego tak dobrze.And she's never explained anything to me that well.
Jeśli chodzi o dokładny charakter tych działań, w piśmie z dnia 26 grudnia 2002 r. władze francuskie wytłumaczyły, że miały one na celu zapobieganie chwilowym nadwyżkom podaży nad popytem, a w czasie kryzysu – zmniejszenie ich wymiaru, poprzez działanie na trzech poziomach: na rynkach zewnętrznych, rynku wewnętrznym i w przetwórstwie.As far as the exact nature of the measures was concerned, in their letter of 26 December 2002, the French authorities explained that they were aiming to prevent or, in the event of crises, to mitigate the effects of supply temporarily exceeding demand by acting on three levels: external markets, the internal market and processing.
Władze Niemiec wytłumaczyły, że zagrożenie to jest w Niemczech mniejsze ze względu na dobrze funkcjonującą infrastrukturę wyszkolonych służb zwalczania szkodników i użytkowników zawodowych posiadających licencję, obejmujących rolników, ogrodników i leśników, jak również dostępność alternatywnych metod zwalczania szkodników w budynkach, w szczególności w odniesieniu do myszy.Germany, however, has explained that that risk is less prevalent in Germany thanks to Germany’s well functioning infrastructure of trained pest control operators and licensed professionals, such as farmers, gardeners and foresters, together with the availability of alternative methods for pest control within buildings, especially for control of mice.
Władze belgijskie wytłumaczyły również Komisji, że nie można było oszacować kosztów wynikających z wywiązywania się z zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych oraz wpływów z wywiązywania się z tych zobowiązań.The Belgian authorities have further explained to the Commission that it was not possible to determine the costs incurred in discharging the public service obligations and the receipts for discharging those obligations.
Władze szwedzkie wytłumaczyły, że zagrożenie to jest mniejsze w Szwecji dzięki szwedzkiemu systemowi ubezpieczeń, w ramach którego ubezpieczenia gospodarstw domowych zazwyczaj pokrywają koszty zwalczania szkodników.Sweden, however, has explained that that risk is less prevalent in Sweden thanks to the Swedish insurance system, in which householder insurances typically cover the cost of professional pest control in case of an infestation.
Włochy wytłumaczyły, że w przypadku, gdyby inny operator przemysłowy chciał skorzystać z tego zwolnienia, nie napotkałby żadnych przeszkód na odpowiednim rynku.Italy explained that if any other industrial operator had requested the same benefit, it would not have encountered any obstacle to its access to the relevant market.
- Bo ci wytłumaczyłem. - Co ty gada...- Because I explained it to you.
- Bo ci wytłumaczyłem.- Because I explained it to you.
- Już to wytłumaczyłem.- I already explained that
A ja wytłumaczyłem ci, że tego nie mamy.And I explained to you that we didn't have it.
Ale czemu pani... P-przecież się wytłumaczyłem.But why are you... l-i just explained to you.
- I nie wiedziałam, co się dzieje, kiepsko to wytłumaczyłeś.- I also didn't know what was going on or where we were. It wasn't explained well.
Brzmiało o wiele fajniej zanim to wytłumaczyłeś.That was way cooler before you explained it.
Cóż, właśnie mi wytłumaczyłeś, dlaczego ją kocham.Well, you've just explained to me why I love her.
Jeszcze nic nam nie wytłumaczyłeś.You haven't explained anything yet, sir.
Nic nie wytłumaczyłeś do cholery!You haven't explained a damn thing!
- Nikt mi nie wytłumaczył.- No one explained it to me.
- Tak. Wiesz, ale czy ktoś wytłumaczył ci to szczegółowo?Yes, but has anyone explained the details to you?
/Panie prezydencie Kapitan Bridger /wytłumaczył już zjawisko /pod powierzchniowych prądów.Mr. President, Capt. Bridger... has already explained about the sub-surface currents.
/ale jej ojciec wytłumaczył, że terapiaBut her father explained that the therapy
A Harding, właściciel tego sklepu sportowego, wytłumaczył się z tego odcisku na narzędziu zbrodni.And,uh,harding,the guy who owned the sporting goods store he explained away his print on the uh,murder weapon.
Aż wytłumaczyliśmy, że oczywiście był tylko jej małym przyjacielem Chrisem.Ha! Till we explained, of course, it was just her little friend Chris.
Tak, wytłumaczyliśmy mu wszystko, a on twierdzi, że to śmieszne.Did he stick around? Yeah, we explained the situation, and he thinks it's hilarious.
"Życie gwiazd bez dzieci jest puste." Mam nadzieję, że wytłumaczyli także jak możemy ją zapłodnić, bo nie wiem czy potrafię.I hope it also explained how we can make her fertile, because I don't think I can.
/Chyba tak, ale rodzice /mi to wytłumaczyli.Yeah, I guess, but Mom and Dad explained it to me.
Już wytłumaczyli.They have explained it.
Redaktor naczelny Informacji Christian Jensen oraz kierownik administracji Mette Davidsen-Nielsen tak wytłumaczyli swoją decyzję:Information's Editor-in-Chief Christian Jensen and administrative director Mette Davidsen-Nielsen explained their choice to hand over the reins:
- Ale jeśli chcesz, wytłumaczę ci wszystko po kolei.However, if you wish, I will explain it to you step by step.
- Nie możemy tego zrobić, później wytłumaczę.Yeah, but... It is imperative that we do not. I will explain later.
- Oz to wytłumaczy!The Wizard will explain it! To the Wizard!
Mam dowody w zabezpieczonych aktach cyfrowych które wszystko wytłumaczą.I have evidence in a secure digital file that will explain everything.
Postępujący paraliż opuszkowy wytłumaczyłby objawy.Progressive bulbar paralysis would explain the symptoms.
Pamiętasz z ostatniej nocy coś, co wytłumaczyłoby jak 7-tonowa kolejka wylądowała na ulicy bez żadnej ofiary śmiertelnej?Now, do you remember anything last night that would explain how a 7-ton skytrain belly flops onto main street without a single fatality?

More Polish verbs

Related

natłumaczyć
translate
potłumaczyć
do
przetłumaczyć
translate
tłumaczyć
translate

Similar

natłumaczyć
translate
potłumaczyć
do
wytłomaczyć
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning languages?