Wysychać (to dry) conjugation

Polish
18 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wysycham
I dry
wysychasz
you dry
wysycha
he/she/it dries
wysychamy
we dry
wysychacie
you all dry
wysychają
they dry
Imperfective future tense
będę wysychać
I will dry
będziesz wysychać
you will dry
będzie wysychać
he/she/it will dry
będziemy wysychać
we will dry
będziecie wysychać
you all will dry
będą wysychać
they will dry
Imperative
-
wysychaj
you dry!
niech wysycha
let him/her/it dry
wysychajmy
let's dry
wysychajcie
you all dry
niech wysychają
let them dry
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wysychałam
I dried
wysychałaś
you dried
wysychała
she dried
wysychałyśmy
we dried
wysychałyście
you all dried
wysychały
they dried
Future feminine tense
będę wysychała
I will dry
będziesz wysychała
you will dry
będzie wysychała
she will dry
będziemy wysychały
we will dry
będziecie wysychały
you all will dry
będą wysychały
they will dry
Conditional feminine tense
wysychałabym
I would dry
wysychałabyś
you would dry
wysychałaby
she would dry
wysychałybyśmy
we would dry
wysychałybyście
you all would dry
wysychałyby
they would dry
Conditional perfective feminine tense
wysychałabym była
I would have dried
wysychałabyś była
you would have dried
wysychałaby była
she would have dried
wysychałybyśmy były
we would have dried
wysychałybyście były
you all would have dried
wysychałyby były
they would have dried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wysychałem
I dried
wysychałeś
you dried
wysychał
he dried
wysychaliśmy
we dried
wysychaliście
you all dried
wysychali
they dried
Future masculine tense
będę wysychał
I will dry
będziesz wysychał
you will dry
będzie wysychał
he will dry
będziemy wysychali
we will dry
będziecie wysychali
you all will dry
będą wysychali
they will dry
Conditional masculine tense
wysychałbym
I would dry
wysychałbyś
you would dry
wysychałby
he would dry
wysychalibyśmy
we would dry
wysychalibyście
you all would dry
wysychaliby
they would dry
Conditional perfective masculine tense
wysychałbym był
I would have dried
wysychałbyś był
you would have dried
wysychałby był
he would have dried
wysychalibyśmy byli
we would have dried
wysychalibyście byli
you all would have dried
wysychaliby byli
they would have dried
Impersonal
wysychano by
there would be dried
wysychano by
there would be dried

Examples of wysychać

Example in PolishTranslation in English
/Jeśli tor zacznie wysychać, /deszczowe opony /będą spowalniać zawodników.If the track starts to dry out, the wet-weather tyres will no longer be as quick.
Fundusze na badania zaczynają wysychać.Research funding has begun to dry up.
Gdy woda zmienia wzór są widoczne od razu znaki, że te lasy zaczynają wysychać.As weather patterns change, there are already signs that these forests are starting to dry.
Jak zacznę mieszać, to będzie wysychać. Jak będzie schła za szybko, musisz dolać wody.All right, when I mix this, it's gonna start to dry, all right?
Jak zacznę mieszać. Będzie szybko wysychać.When I add the mix, it's gonna start to dry quick.
Wiesz, jak łatwo wysycham pod wpływem stresu.You know how easily I dry out under stress.
/Forma wysycha, /a Lee pewnego dnia ją sprawdza /przed wytworzeniem aparatu.The mold dries, and Lee is examining it one day before fabricating an appliance.
/Glo-Coat łatwo zmywa /i szybko wysycha.Glo-Coat's patented formula goes on easy and dries in seconds.
Bo tusz, tak naprawdę, nigdy nie wysycha.Because the ink never really dries.
Będziesz jak strumień który wysycha? Kochasiu!Will you be like a stream that dries up?
Cztery miesiące później, klej wysycha, bomba spada na dół... następnego dnia, listonosz zabiera ją z resztą poczty.Four months later, the glue dries up, the bomb falls down, and the next day, the mailman picks it up with the rest of the mail.
- Te rzeczy wysychają.- These things dry up, you know.
/ - Studnie wysychają.Wells go dry.
Ale wysychają.But they're running dry.
Bez swoich naturalnych meandrów i siedlisk rzecznych, rzeka płynęła znacznie szybciej, co prowadziło do erozji jej koryta.W rezultacie, obniżył się poziom wód gruntowych, a rolnicy zaczęli skarżyć się, że ich pola wysychają.Włączając Obere Drau do sieci Natura 2000, władze rzeczne zdecydowały się przyjąć łagodniejsze podejście do zarządzania tą rzeką.Wzdłuż 40-kilometrowego odcinka zastąpiono meandry, otwarto dopływy oraz przywrócono do pierwotnego stanu przyrzeczne tereny podmokłe.Groundwater levels dropped as a result andfarmers began to complain that their fields were drying out. With the Obere Drau’s inclusion in Natura 2000 the river authorities decided to adopt a softer approach to managing the river.Meanders were replaced along a 40 km stretch, side streams opened up and riverine wetlandsrestored.
Chociaż oceany wysychająThough the oceans run dry
Nie dość, że wyglądały absurdalnie, to w dodatku kąpielówki nigdy nie wysychały.Not only were those fruity ornaments absurd, but the trunks never dried.
O Boże! 'A gdy wysychał, poszedłem zobaczyć jak radzą sbie inni.'And while it dried, I went to check on the others.
Learning languages?