Występować (to occur) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
występuję
I occur
występujesz
you occur
występuje
he/she/it occurs
występujemy
we occur
występujecie
you all occur
występują
they occur
Imperfective future tense
będę występować
I will occur
będziesz występować
you will occur
będzie występować
he/she/it will occur
będziemy występować
we will occur
będziecie występować
you all will occur
będą występować
they will occur
Imperative
-
występuj
you occur!
niech występuje
let him/her/it occur
występujmy
let's occur
występujcie
you all occur
niech występują
let them occur
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
występowałam
I occurred
występowałaś
you occurred
występowała
she occurred
występowałyśmy
we occurred
występowałyście
you all occurred
występowały
they occurred
Future feminine tense
będę występowała
I will occur
będziesz występowała
you will occur
będzie występowała
she will occur
będziemy występowały
we will occur
będziecie występowały
you all will occur
będą występowały
they will occur
Conditional feminine tense
występowałabym
I would occur
występowałabyś
you would occur
występowałaby
she would occur
występowałybyśmy
we would occur
występowałybyście
you all would occur
występowałyby
they would occur
Conditional perfective feminine tense
występowałabym była
I would have occurred
występowałabyś była
you would have occurred
występowałaby była
she would have occurred
występowałybyśmy były
we would have occurred
występowałybyście były
you all would have occurred
występowałyby były
they would have occurred
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
występowałem
I occurred
występowałeś
you occurred
występował
he occurred
występowaliśmy
we occurred
występowaliście
you all occurred
występowali
they occurred
Future masculine tense
będę występował
I will occur
będziesz występował
you will occur
będzie występował
he will occur
będziemy występowali
we will occur
będziecie występowali
you all will occur
będą występowali
they will occur
Conditional masculine tense
występowałbym
I would occur
występowałbyś
you would occur
występowałby
he would occur
występowalibyśmy
we would occur
występowalibyście
you all would occur
występowaliby
they would occur
Conditional perfective masculine tense
występowałbym był
I would have occurred
występowałbyś był
you would have occurred
występowałby był
he would have occurred
występowalibyśmy byli
we would have occurred
występowalibyście byli
you all would have occurred
występowaliby byli
they would have occurred
Impersonal
występowano by
there would be occurred
występowano by
there would be occurred

Examples of występować

Example in PolishTranslation in English
- A plazma występuję tylko na płaszczyźnie duchowej.- And plasma only occurs on the spiritual plane.
(+) Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania.(+) Scientific evidence is not conclusive to demonstrate that nicotine occurs naturally in the concerned crop and to elucidate its mechanism of formation.
"Wymień trzy hrabstwa w Anglii, w których rzadko występują gwałtowne burze.""Name three counties in England where violent storms rarely occur."
(Jeśli w obrębie obszaru występują zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe, należy dokonać osobnych wpisów w odniesieniu do każdej z form.)(Where both priority and non-priority forms occur within the site, entries should be made separately for each of the forms.)
- Czasami występują dziwne trójkąty.Sometimes awkward triangles occur.
Jak wynika jednak z motywu 91, niekorzystne warunki atmosferyczne, które występowały w przedmiotowym przypadku, zniszczyły mniej niż 30 % normalnej produkcji zainteresowanych rolników.However, as stated in recital 90, the adverse weather conditions that occurred in this case destroyed less than 30 % of the normal production of the farmers concerned.
Poleciłem mojemu pracownikowi dzwonić do wszystkich osobistości, u których państwo występowali.One of my colleagues contacted the establishments where you occurred.
Learning languages?