Wypowiadać (to express) conjugation

Polish
4 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wypowiadam
I express
wypowiadasz
you express
wypowiada
he/she/it expresses
wypowiadamy
we express
wypowiadacie
you all express
wypowiadają
they express
Imperfective future tense
będę wypowiadać
I will express
będziesz wypowiadać
you will express
będzie wypowiadać
he/she/it will express
będziemy wypowiadać
we will express
będziecie wypowiadać
you all will express
będą wypowiadać
they will express
Imperative
-
wypowiadaj
you express!
niech wypowiada
let him/her/it express
wypowiadajmy
let's express
wypowiadajcie
you all express
niech wypowiadają
let them express
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wypowiadałam
I expressed
wypowiadałaś
you expressed
wypowiadała
she expressed
wypowiadałyśmy
we expressed
wypowiadałyście
you all expressed
wypowiadały
they expressed
Future feminine tense
będę wypowiadała
I will express
będziesz wypowiadała
you will express
będzie wypowiadała
she will express
będziemy wypowiadały
we will express
będziecie wypowiadały
you all will express
będą wypowiadały
they will express
Conditional feminine tense
wypowiadałabym
I would express
wypowiadałabyś
you would express
wypowiadałaby
she would express
wypowiadałybyśmy
we would express
wypowiadałybyście
you all would express
wypowiadałyby
they would express
Conditional perfective feminine tense
wypowiadałabym była
I would have expressed
wypowiadałabyś była
you would have expressed
wypowiadałaby była
she would have expressed
wypowiadałybyśmy były
we would have expressed
wypowiadałybyście były
you all would have expressed
wypowiadałyby były
they would have expressed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wypowiadałem
I expressed
wypowiadałeś
you expressed
wypowiadał
he expressed
wypowiadaliśmy
we expressed
wypowiadaliście
you all expressed
wypowiadali
they expressed
Future masculine tense
będę wypowiadał
I will express
będziesz wypowiadał
you will express
będzie wypowiadał
he will express
będziemy wypowiadali
we will express
będziecie wypowiadali
you all will express
będą wypowiadali
they will express
Conditional masculine tense
wypowiadałbym
I would express
wypowiadałbyś
you would express
wypowiadałby
he would express
wypowiadalibyśmy
we would express
wypowiadalibyście
you all would express
wypowiadaliby
they would express
Conditional perfective masculine tense
wypowiadałbym był
I would have expressed
wypowiadałbyś był
you would have expressed
wypowiadałby był
he would have expressed
wypowiadalibyśmy byli
we would have expressed
wypowiadalibyście byli
you all would have expressed
wypowiadaliby byli
they would have expressed
Impersonal
wypowiadano by
there would be expressed
wypowiadano by
there would be expressed

Examples of wypowiadać

Example in PolishTranslation in English
Sądy nie wypowiadały się na temat wychowywania dzieci przez więźniów.Now, the justices have never expressed an opinion on prisoners bearing children.
- Tak ładnie się wypowiadał.- He expressed himself well.
Jeśli chodzi o cel strategiczny związany z bezpieczeństwem, Parlament wypowiadał się na bieżące tematy, takie jak: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – postępy w 2005 r.; przechwytywanie danych o przekazach bankowych z systemu SWIFT przez służby specjalne USA; wykorzystywanie i ochrona danych pasażerów, w tym porozumienie między UE i USA w sprawie wykorzystywania danych dotyczących pasażerów (PNR) oraz decyzja ramowa Rady w sprawie ochrony danych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych; ocena europejskiego nakazu aresztowania (zalecenie dla Rady); ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych (2004); stan gotowości i planu reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej; podrabianie produktów medycznych; dwadzieścia lat po katastrofie w Czarnobylu: lekcje na przyszłość; konferencja ONZ w sprawie broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej (2006); konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC), bomb kasetowych i broni konwencjonalnej; brutalne gry komputerowe; bezpieczeństwo ruchu drogowego: zapewnienie obywatelom możliwości elektronicznego powiadamiania o wypadkach „eCall”.As regards the strategic objective of security, Parliament expressed its views on such current issues as progress towards an area of freedom, security and justice in 2005; the interception of bank transfer data from the SWIFT system by the US secret services; the use and protection of passenger data, the EU–US agreement on the use of passenger name records (PNR) and the Council framework decision on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters; evaluation of the European arrest warrant (recommendation to the Council); protection of the Communities’ nancial interests and the ght against fraud (2004); pandemic in uenza preparedness and response planning in the European Community; counterfeiting of medicinal products; lessons for the future on the 20th anniversary of the Chernobyl disaster; the UN 2006 review conference on small arms; the Convention on the Prohibition of Biological and Toxin Weapons, cluster bombs and conventional arms; violent video games; road safety: bringing eCall to citizens; the alleged use of European countries by the CIA for the transportation and illegal detention of prisoners — on 18 January Parliament decided to set up a temporary committee to consider the matter; measures to improve road safety and safety measures in transport, and the nancing of such measures; the deployment of the European rail signalling system ERTMS/ETCS; external aviation policy; World Health Day; HIV/AIDS (‘time to deliver’); breast cancer; a strategy for improving the mental health of the population; immigration issues (common policy on immigration, the integration of immigrants in the European Union, the mutual information procedure for asylum and immigration, and the role and place of immigrant women in the European Union); natural disasters ( res, droughts and oods) and a rapid response and preparedness instrument for major emergencies/European initiative in the eld of civil protection.
Jednak, kilku z nich wypowiadało się krytycznie i z frustracją proponując udoskonalenia konkursu.However, a few of them expressed some criticism and frustrations, and offered suggestions to further develop the contest.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'express':

None found.
Learning languages?