Wyobrażać (to imagine) conjugation

Polish
85 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyobrażam
I imagine
wyobrażasz
you imagine
wyobraża
he/she/it imagines
wyobrażamy
we imagine
wyobrażacie
you all imagine
wyobrażają
they imagine
Imperfective future tense
będę wyobrażać
I will imagine
będziesz wyobrażać
you will imagine
będzie wyobrażać
he/she/it will imagine
będziemy wyobrażać
we will imagine
będziecie wyobrażać
you all will imagine
będą wyobrażać
they will imagine
Imperative
-
wyobrażaj
you imagine!
niech wyobraża
let him/her/it imagine
wyobrażajmy
let's imagine
wyobrażajcie
you all imagine
niech wyobrażają
let them imagine
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyobrażałam
I imagined
wyobrażałaś
you imagined
wyobrażała
she imagined
wyobrażałyśmy
we imagined
wyobrażałyście
you all imagined
wyobrażały
they imagined
Future feminine tense
będę wyobrażała
I will imagine
będziesz wyobrażała
you will imagine
będzie wyobrażała
she will imagine
będziemy wyobrażały
we will imagine
będziecie wyobrażały
you all will imagine
będą wyobrażały
they will imagine
Conditional feminine tense
wyobrażałabym
I would imagine
wyobrażałabyś
you would imagine
wyobrażałaby
she would imagine
wyobrażałybyśmy
we would imagine
wyobrażałybyście
you all would imagine
wyobrażałyby
they would imagine
Conditional perfective feminine tense
wyobrażałabym była
I would have imagined
wyobrażałabyś była
you would have imagined
wyobrażałaby była
she would have imagined
wyobrażałybyśmy były
we would have imagined
wyobrażałybyście były
you all would have imagined
wyobrażałyby były
they would have imagined
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyobrażałem
I imagined
wyobrażałeś
you imagined
wyobrażał
he imagined
wyobrażaliśmy
we imagined
wyobrażaliście
you all imagined
wyobrażali
they imagined
Future masculine tense
będę wyobrażał
I will imagine
będziesz wyobrażał
you will imagine
będzie wyobrażał
he will imagine
będziemy wyobrażali
we will imagine
będziecie wyobrażali
you all will imagine
będą wyobrażali
they will imagine
Conditional masculine tense
wyobrażałbym
I would imagine
wyobrażałbyś
you would imagine
wyobrażałby
he would imagine
wyobrażalibyśmy
we would imagine
wyobrażalibyście
you all would imagine
wyobrażaliby
they would imagine
Conditional perfective masculine tense
wyobrażałbym był
I would have imagined
wyobrażałbyś był
you would have imagined
wyobrażałby był
he would have imagined
wyobrażalibyśmy byli
we would have imagined
wyobrażalibyście byli
you all would have imagined
wyobrażaliby byli
they would have imagined
Impersonal
wyobrażano by
there would be imagined
wyobrażano by
there would be imagined

Examples of wyobrażać

Example in PolishTranslation in English
/Zaczęłam sobie wyobrażać, że on czuwa nade mną.I began to imagine he was watching over me. And every night, he was in my dreams.
Ale już nie wiem, co sobie wyobrażać.Now I don't even know what to imagine anymore.
"Nie wyobrażam sobie chwili, kiedy ten ból nie będzie wszystkim.'Can't imagine the time when this isn't everything.
"Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie."I can't imagine a world without you.
"Starszy, niż człowiek, którego znałaś, ale nie wyobrażam sobie, że byśmy sie nie mieli spotkać," Older than the man you once knew, but I cannot imagine not seeing again
# ... ponieważ gdy tworzę jakąś scenę,... # # ... wyobrażam sobie co się przydarzy panu Toutlemonde. #I try to imagine the scene with "Mr. Average Guy."
'Zawsze wyobrażam go sobie ze szkockim akcent.I always imagine him to have a Scottish accent.
"Dowiesz się, że Carlota nie jest taka czysta jak sobie wyobrażasz.""You will learn that Carlota is not as pure as you imagine."
"Nie wyobrażasz sobie tego dziwnego, bezbarwnego zachwytu tych intelektualnych pragnień"."You cannot imagine the strange," colourless delight of these intellectual desires!
- 35 lat, wyobrażasz to sobie?35 years, can you imagine? No. I can't, really.
- Allen, wyobrażasz sobie?- Allen, can you imagine?
- Boże, wyobrażasz to sobie?- God, could you imagine?
*Każdy jest tak szczęśliwy lub nieszczęśliwy, jak sobie wyobraża.*"One is only as happy or unhappy as one imagines."
- Nie wierzysz, że wyobraża sobie, że on i ja wyjedziemy, zostawiając tu Sophię?You don't believe he imagines were he and I to go, I'd leave Sophia behind?
- Nie wyobrażamy sobie, przez co...We can't even imagine what you and your wife - have been through... - I got a lot to do.
..mężczyzn.. /..jak sobie wyobrażamy../..a man... announcer: ...as we imagined... announcer:
/Wszyscy wyobrażamy sobie, /że jesteśmy panami swego przeznaczenia. /Zdolni do określenia własnego losu.We all imagine ourselves the agents of our destiny, capable of determining our own fate.
A my głupi, dalej wyobrażamy sobie, że przyszłość będzie inna.And yet we imagine that the future will somehow be different.
Ale gdy to mówimy... wyobrażamy sobie, że ta chwila jest daleko... w odległej przyszłości.But when we say this... we imagine that the hour is placed... in an obscure and distant future.
"Będziecie robić rzeczy, jakich sobie nawet nie wyobrażacie ze moglibyście zrobić.""You are going to do things you cannot imagine you would ever do.
"Gogol" może być na dyplomie szkoły średniej ale wyobrażacie sobie imię "Gogol" na résumé albo karcie kredytowej?"Gogol" is fine on my high school diploma but can you imagine "Gogol" on a résumé or a credit card after that?
"Są tam niebezpieczeństwa, jakich sobie nie wyobrażacie."There's dangers out there you can't imagine.
- Nie wyobrażacie sobie, jakie to dla mnie bolesne.- You can't imagine how painful it was to me.
-Nawet sobie nie wyobrażacie...You can't even imagine...
/A jeszcze inni, wyobrażają sobie, /że udzielają wywiadu słynnemu dziennikarzowi o imieniu: Jim Nantz.And some people imagine they're being interviewed by renowned sportscaster Jim Nantz.
Blisko twoje oczy i wyobrażają sobie równoległy świat gdzie jest Alan Harper dokładnie jak ty.Close your eyes, and imagine a parallel world where there's an Alan Harper exactly like you.
Bo mężczyźni, nie wyobrażają sobie, że ładna kobieta może zabić.That's because men can't imagine a pretty woman killing somebody.
Czy pisarze nie wyobrażają sobie rzeczy, których nie można zauważyć gołym okiem?Don't writers, like, just imagine things you don't see?
Dobrze, modlący się zwykle wyobrażają sobie co ich ojciec zrobiłby w tej sytuacji.Well, when praying stalls, I usually try to imagine what my dad would've done in the situation.
- Madame. Nie wyobrażaj sobie Kamila w kawałkach.Madame, you must try not to imagine Camille in bits and pieces.
- Nie wyobrażaj sobie że mnie to interesuje!Don't even imagine that I care.
- Nie wyobrażaj sobie.-You wouldn't imagine.
A ty nie wyobrażaj sobie, że to że z Tobą tu siedzę..And you need not imagine that just because I'm sitting with you..
Dziecko , nie wyobrażaj sobie niewiadomo czego, inaczej będziesz musiał wstawać rano i przepraszać.Kid, don't even imagine something wrong.. ..or else you'll have to wake up in the morning and apologise.
"W" znaczy "wow, to lepsze niż sobie wyobrażałam"."w" stands for "way better" than I even imagined.
- Inaczej ją sobie wyobrażałam.- I imagined her differently. - I don't know...
- Ja też nie wyobrażałam sobie, że pani taka będzie.- Neither imagined you so. - Oh, yeah?
- Jest dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam!- It's just how I imagined
- Jest mniejszy niż sobie wyobrażałam.- He's smaller than I imagined. - Yeah, well, he's got a lot of stamina.
- Wystarczy tylko powtarzać samej sobie, że wszystko jest tak jak sobie wyobrażałaś.The trick is telling yourself that everything is just as you imagined.
A więc... czy jest tak dobrze, jak sobie wyobrażałaś?- So... is it as good as you imagined?
Chciałem tylko powiedzieć, żebyś to zrobiła tak, jak sobie to wyobrażałaś.I wanted you to do this the way you imagined it.
Czy było jak sobie wyobrażałaś?Was it everything you imagined?
Czy kiedykolwiek wyobrażałaś sobie jak ci będzie beze mnie?Have you imagined what would you be without me?
"Moja mama nigdy nie wyobrażała sobie zacząć od nowa, jako samotna matka z dwójką dorastających dzieci.""My mother never imagined having to start over "as a single mother with two grown kids.
/Olive często wyobrażała sobie, /że w jej sercu gra orkiestra.Olive often imagined there was an orchestra in her heart.
A kiedy pierwsza żaba wylazła z wody i wydobyła z siebie dźwięk, aby przyciągnąć partnera albo odstraszyć drapieżnika, czy wyobrażała sobie, że ten głupi rechot przeistoczy się we wszystkie języki świata, w literaturę całego świata?And when that first frog shimmied out of the water and employed its vocal cords... in order to attract a mate or to retard a predator... do you think that that frog ever imagined that that incipient croak... would evolve into all the languages of the world, into all the literature of the world?
Ale kobieta, która napisała ten wiersz, wyobrażała sobie, że noc ma uszy.{C:$75BAFF}The poet imagined that the night had ears.
Całe życie, Charlotte wyobrażała sobie, że robi to dokładnie to z kimś dokładnie takim jak Martin.All her life, Charlotte had imagined doing exactly that with someone like Martin.
Kiedyś zobaczyłyśmy właścicieli i wyobrażałyśmy sobie, że jesteśmy nimi.We used to see the owners and we imagined we were them.
Pamiętasz, jak wyobrażałyśmy sobie nasze suknie ślubne?Remember when we imagined our wedding gowns?
To nie tak sobie wszystko wyobrażałyśmy, prawda?It's not how we imagined things, is it?
Syryjskie dzieci będące uchodźcami są przytłoczone jako, że nigdy nie wyobrażały sobie bycia w takiej sytuacji.Syrian refugee children are overwhelmed, as they have never imagined being caught in such a situation.
"Nigdy nie wyobrażałem sobie, że smutki czekają na mnie. ""I had never imagined that sorrows must be awaiting me."
** Wierzyłem wtedy, że go uzdrowimy ale droga reform była dłuższa i mroczniejsza niż to sobie wyobrażałem. **I was convinced then we could heal the nation, but the path to reform was to prove longer and darker - than I could ever have imagined. - Come on, over here!
- Inaczej go sobie wyobrażałem.Not quite as I imagined it, I must say.
- Nigdy nie wyobrażałem sobie...I - I never imagined...
- Powiedziałeś, że będziesz bardzo szybki. - To było trudniejsze, niż sobie wyobrażałem.You said you'd be very fast.It wasmore difficult than I imagined.
/Czy tak to sobie wyobrażałeś?Is it everything you imagined?
/Najstraszniejszą rzecz, którą sobie /wyobrażałeś, zaglądając do szafy albo pod łóżko?You know the worst nightmare you ever had when you were little, the scariest thing you've ever imagined lurking in the closet or under the bed ?
A stało się to twoja praktyka zamiast tego,wyobrażałeś sobie co chciałbys.And this became your practice. #rather than the one that you imagined you would have.
A więc tak to sobie wyobrażałeś?Is this how you... you imagined it?
Ale poza biurem, Zaczynasz myśleć, czy ona naprawdę jest Taka słodka, jak sobie wyobrażałeśIf you worked in an office with her, you'd definitely develop a crush on her, but outside the office, you'd start to wonder if she was as cute as you'd imagined.
- Tak ją pan sobie wyobrażał, sir?Is it what you imagined, sir?
- średniowieczny człowiek pierwsze wyobrażał sobie warstwy powietrza -- the medieval man first imagined a layer of air -
...Na pewno wyobrażał sobie, że te listy napisałaś właśnie do niego.I swear, I think he imagined you were writing to him.
/Król Przygody nigdy nie wyobrażał sobie, że na przyjęciu spotka kobietę przy której zamiast na bohatera wyjdzie na głupka!King of Adventurers has never imagined! In this party, he would meet a woman who makes a hero lose his mind!
/Moja siostra zamieszkała z nami. /Ale prawdziwego powodu przyjazdu, /nawet bym sobie nie wyobrażał.My sister came out to stay with us, but her real reason for coming I couldn't have possibly imagined.
Ale teraz, gdy nie jestem już Kimerą, wiem, że moc prawdy bycia człowiekiem, jest o wiele większa, niż to sobie wyobrażaliśmy.But now that I'm no longer Kimera, I know that the true power of being human, is so much greater than we have ever imagined.
Czy wiesz że to znaczy, że Sumerowie podróżowali o wiele dalej niż sobie to wyobrażaliśmy?Oh yeah. Do you realize, this means the Sumerians traveled a lot greater distance than we could have ever imagined? Good work Dr. Helm.
Jest dużo gorzej, niż sobie wyobrażaliśmy.Things are far worse than we imagined.
Jest gorzej, niż sobie to wyobrażaliśmy...He's much worse than we imagined.
Jestem Marion. - Jejku, nie tak sobie ciebie wyobrażaliśmy.Golly, you're not a bit like what we imagined.
/Co więcej, jeśli zrobicie coś /poza samodzielnym, natychmiastowym wyjściem z mojego banku, poznacie ból, /jakiego nigdy sobie nie wyobrażaliście.In fact, if you do anything other than walking out of my bank alone right now, you will all know such pain as you have never imagined.
/nie jest taka, jak sobie wyobrażaliście.... isnotwhatyouhaveimagined.
Choć może to niezupełnie, to co sobie wyobrażaliście.Though it may not be quite what you imagined.
Kiedy zrealizujecie swoje marzenie będzie ono inne niż sobie wyobrażaliście.When you realize your dream it will be different than you imagined.
W piekle gorszym, niż sobie kiedykolwiek wyobrażaliście.A hell far worse than you ever could've imagined.
/Albo nie wyobrażali sobie, /że nie zdołam uciec z bazy.Or they never imagined I'd make it off the base.
/Nie był to film, /o którym marzyli. /Film, który sobie by wyobrażali, /o którym by rozmawiali. /Taki, w którym chcieliby żyć.It wasn't the film they had dreamed, the film they had imagined and discussed, the film they each wanted to live.
Lamia okazała się bardziej śmiercionośna niż jej twórcy sobie wyobrażali.But the Lamia proved more deadly than their makers had ever imagined.
Marzenia... marzenia kilku... odważnych osadników... którzy wyobrażali sobie system prawa... należący do ludzi, ustalany przez ludzi... i dla ludzi tego kraju! Niech was Bóg błogosławi!The dreams the dreams of a few struggling pilgrims who imagined a system of laws of the people, by the people and for all the decent people of this land!
Nasi ojcowie założyciele byli niesamowicie przewidujący, ale nawet oni nie wyobrażali sobie ataku kosmitów.Our founding fathers had remarkable foresight, but not even they could have imagined an alien attack.
Niektórzy ludzie wyobrażaliby sobie, że masz jakieś romantyczne zamiary wobec mnie.Some people would imagine that you have romantic intentions towards me.
Żadne z nas nie wyobrażało sobie siebie tutaj, Alfredzie.None of us imagined we'd be here, Alfred.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'imagine':

None found.
Learning languages?