Wymigać (to get) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wymigam
I will get
wymigasz
you will get
wymiga
he will get
wymigamy
we will get
wymigacie
you all will get
wymigają
they will get
Imperative
-
wymigaj
you get!
niech wymiga
let him/her/it get
wymigajmy
let's get
wymigajcie
you all get
niech wymigają
let them get
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wymigałam
I got
wymigałaś
you got
wymigała
she got
wymigałyśmy
we got
wymigałyście
you all got
wymigały
they got
Future feminine tense
wymigam
I will get
wymigasz
you will get
wymiga
she will get
wymigamy
we will get
wymigacie
you all will get
wymigają
they will get
Conditional feminine tense
wymigałabym
I would get
wymigałabyś
you would get
wymigałaby
she would get
wymigałybyśmy
we would get
wymigałybyście
you all would get
wymigałyby
they would get
Conditional perfective feminine tense
wymigałabym była
I would have got
wymigałabyś była
you would have got
wymigałaby była
she would have got
wymigałybyśmy były
we would have got
wymigałybyście były
you all would have got
wymigałyby były
they would have got
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wymigałem
I got
wymigałeś
you got
wymigał
he got
wymigaliśmy
we got
wymigaliście
you all got
wymigali
they got
Future masculine tense
wymigam
I will get
wymigasz
you will get
wymiga
he will get
wymigamy
we will get
wymigacie
you all will get
wymigają
they will get
Conditional masculine tense
wymigałbym
I would get
wymigałbyś
you would get
wymigałby
he would get
wymigalibyśmy
we would get
wymigalibyście
you all would get
wymigaliby
they would get
Conditional perfective masculine tense
wymigałbym był
I would have got
wymigałbyś był
you would have got
wymigałby był
he would have got
wymigalibyśmy byli
we would have got
wymigalibyście byli
you all would have got
wymigaliby byli
they would have got
Impersonal
wymigano by
there would be got
wymigano by
there would be got

Examples of wymigać

Example in PolishTranslation in English
"nie chcę wyrzucić mojego brata na ulicę", było bardzo wygodnym i szlachetnym usprawiedliwieniem, by wymigać sie z małżeństwa.You didn't call because the "I don't wanna throw my brother out" business was a convenient excuse to get out of the marriage.
- Nie. - Chyba nie próbuje się od tego wymigać?~ No. ~ He's not trying to get out of it?
- Nikt nie potrafi się tak wymigać jak...Nobody knows how to get out of a tough spot like... No, this is not a tough spot, Eddie.
- Próbujesz się wymigać.- You'd say anything to get off.
- Wyszła wymigać się od bycia przysięgłym.- She went to get out of jury duty.
Nikt nie szyje lepiej niż Alex, ale dziś wymigała się od tej poważnej operacji, i może jestem małostkowa ale... cieszy mnie to.Nobody sutures better than Alex, but today she got passed over for this big surgery, and maybe I felt just a little tiny bit... happy about it.
Tym sposobem wymigałem się od gry wstępnej z Angie.That's how I got out of doing foreplay with Angie.
Mówisz nam jak wymigałeś się ze swojej umowy z Diabłem,You tell us how you got out of your deal with the devil
- Musimy zrobić sami referat o ojcach narodu a Cartman znowu się wymigał od pracy!But it's not fair ! We have to do a full report On the founding fathers And cartman got out of Helping us again !
- Obwinią tego, który się wymigał.To blame the one that got away.
- Ten wuj, który wymigał się od I wojny światowej jako ciocia Augusta?- The uncle that got out of World War I as your Aunt Gussie? - Yes, sir.
Czy przez te wszystkie lata, miałaś uczucie, że Alberto zapomniał o śpiewającej przysiędze, że wymigał się do niej?But in the years since, have you felt like Alberto's forgotten that vow song, that he's phoning it in?
Rzecz w tym, że Cam się wymigał, i do tego czasu, zastanawiam się, czy podjęłam słuszną decyzję.The point is, Cam got off, and every now and again, I do wonder if I made the right decision.
-Bev weźmie becikowe, a ty się wymigasz od alimentów -i nie będziesz nawet chciał znać swojego syna.Bev will get custody, and you'll be a deadbeat Dad who never even bothers to know his own son.
Wtedy się wymiga.No, then he will get away with it.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'get':

None found.
Learning languages?