Wyjaśniać (to explain) conjugation

Polish
77 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyjaśniam
I explain
wyjaśniasz
you explain
wyjaśnia
he/she/it explains
wyjaśniamy
we explain
wyjaśniacie
you all explain
wyjaśniają
they explain
Imperfective future tense
będę wyjaśniać
I will explain
będziesz wyjaśniać
you will explain
będzie wyjaśniać
he/she/it will explain
będziemy wyjaśniać
we will explain
będziecie wyjaśniać
you all will explain
będą wyjaśniać
they will explain
Imperative
-
wyjaśniaj
you explain!
niech wyjaśnia
let him/her/it explain
wyjaśniajmy
let's explain
wyjaśniajcie
you all explain
niech wyjaśniają
let them explain
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyjaśniałam
I explained
wyjaśniałaś
you explained
wyjaśniała
she explained
wyjaśniałyśmy
we explained
wyjaśniałyście
you all explained
wyjaśniały
they explained
Future feminine tense
będę wyjaśniała
I will explain
będziesz wyjaśniała
you will explain
będzie wyjaśniała
she will explain
będziemy wyjaśniały
we will explain
będziecie wyjaśniały
you all will explain
będą wyjaśniały
they will explain
Conditional feminine tense
wyjaśniałabym
I would explain
wyjaśniałabyś
you would explain
wyjaśniałaby
she would explain
wyjaśniałybyśmy
we would explain
wyjaśniałybyście
you all would explain
wyjaśniałyby
they would explain
Conditional perfective feminine tense
wyjaśniałabym była
I would have explained
wyjaśniałabyś była
you would have explained
wyjaśniałaby była
she would have explained
wyjaśniałybyśmy były
we would have explained
wyjaśniałybyście były
you all would have explained
wyjaśniałyby były
they would have explained
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyjaśniałem
I explained
wyjaśniałeś
you explained
wyjaśniał
he explained
wyjaśnialiśmy
we explained
wyjaśnialiście
you all explained
wyjaśniali
they explained
Future masculine tense
będę wyjaśniał
I will explain
będziesz wyjaśniał
you will explain
będzie wyjaśniał
he will explain
będziemy wyjaśniali
we will explain
będziecie wyjaśniali
you all will explain
będą wyjaśniali
they will explain
Conditional masculine tense
wyjaśniałbym
I would explain
wyjaśniałbyś
you would explain
wyjaśniałby
he would explain
wyjaśnialibyśmy
we would explain
wyjaśnialibyście
you all would explain
wyjaśnialiby
they would explain
Conditional perfective masculine tense
wyjaśniałbym był
I would have explained
wyjaśniałbyś był
you would have explained
wyjaśniałby był
he would have explained
wyjaśnialibyśmy byli
we would have explained
wyjaśnialibyście byli
you all would have explained
wyjaśnialiby byli
they would have explained
Impersonal
wyjaśniano by
there would be explained
wyjaśniano by
there would be explained

Examples of wyjaśniać

Example in PolishTranslation in English
"Georgia, nie musisz niczego wyjaśniać."Georgia, you don't have to explain. I understand."
- Co było wyjaśniać?What was there to explain?
- Miałem niczego nie wyjaśniać.Wait, you told me not to explain.
- Nic nie musisz jej wyjaśniać.- You don't have to explain anything to her!
- Nic nie musisz wyjaśniać, Harvey.- You don't need to explain, Harvey.
# Także sposób, w jaki Ci to wyjaśniam ## And the way I explain it to you #
- Już wyjaśniam...- I can explain...
- Już wyjaśniam.Are you a masochist? Allow me to explain...
- Jak wyjaśniasz pęcherzyki na roślinach?How do you explain the blisters on the plants?
- Tak, skoro tak to wyjaśniasz... - to może jest to troche zabawne.Yes, well, when you explain it like that, uh... it's not funny at all.
Albo mi ich dasz, albo odsyłasz mnie to stolicy i wyjaśniasz dyrektorowi czemu to zrobiłeśEither send them out, or send me back to DC, and explain to the director why you didn't.
Dobrze, że wyjaśniasz to - swoją gównianą pamięć.Well, that explains it then-- your crappy memory.
I dlaczego wyjaśniasz swoją decyzję nieznajomemu?... and why are you trying to explain your decision to a stranger?
"Krzywizna Ziemi wyjaśnia, dlaczego widzimy dalej z wysokiego miejsca"."The curvature of the earth explains why we can see further "from higher elevations."
"Oylsowie" to dużo wyjaśnia."Oyls." That explains it.
- - To wyjaśnia pewne rzeczy się.Well, that explains a few things.
- ...co wyjaśnia jej szczególną moc.- ...which explains her power.
- A więc to wszystko wyjaśnia.So that explains that.
Już wyjaśniamy.Ah, yes, we'll explain.
Możemy je wyjaśnić tak samo, jak wyjaśniamy Wróżkę-Zębuszkę.We can explain that the same way we explain the tooth fairy.
Wciąż wyjaśniacie, jakby to cokolwiek zmieniało.- Everyone wants to explain. Like the reasons you do anything changes how they affect me.
"Zakładnicy" wyjaśniają, czemu jest nadal z nimi.Hostages explains why he's still with them.
- Fanny, nie wyjaśniają do człowieka chcesz być z nim na stałe, oczywiście idzie i kupuje dla siebie miejsca.- Fanny, you don't explain to a man you want to be with him permanently, of course he goes and buys a place for himself.
- Takich jak... różne lobby, wycieczki, wyjścia do kina, mają jeszcze te programy telewizyjne, gdzie wyjaśniają ludziom czego nie robią kiedy ich tam nie ma,Like, hello, they've got lobbyists to deal with. They've got trips the lobbyists have sent them on. They've gotta go do TV shows to explain to people what they're not doing while they're not there.
- Wszystko wyjaśniają dowody.The evidence explains. Then help me find some evidence.
- Właśnie to wyjaśniają!They're explaining that right n.
- Dobra, wyjaśniaj.- Yeah, explain.
- Nie wyjaśniaj uczuć naukowo.Just... Don't explain intellectually how you feel.
- Nie wyjaśniaj.- Don't explain.
Niczego nie wyjaśniaj, Dennisie.You are to explain nothing, Dennis.
Niczego nie wyjaśniaj.- No, you don't explain anything.
Jak już wyjaśniałam ostatnio, wyróżniłam organizacje podpadające pod paragraf i wysoko ocenione przez serwis GuideStar oraz Charity Navigator z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami.As I explained last time, I’ve highlighted organizations that are 501(c)(3) US-based nonprofits and receive high marks from GuideStar and Charity Navigator, with a couple of notable exceptions.
Jak wyjaśniałam wcześniej, nie możemy zwracać niczyjej uwagi.As I explained to you earlier, we can't afford to draw attention to ourselves.
Już to wyjaśniałam Idziemy tam by...I explained this.
Nie zdajesz sobie sprawy, ale wyjaśniałam ci to, jakieś zylion razy.You don't realize this, but I've explained this to you, like, a zillion times.
Próbowałam wszystkiego - wyjaśniałam mu, walczyłam z nim...I've tried everything, explained it to him, fought with him...
Encefalopatia wątrobowa wyjaśniała omdlenie i czemu nie mógł ruszać kończynami.Hepatic encephalopathy explained why he passed out, why he couldn't move his limbs.
Gdy wyjaśniała, jak to działa,When she explained how it all worked,
I która niczego nie wyjaśniała, bo nawet nie znajdowała się we właściwym miejscu.Which explained nothing, because it wasn't even in the right area.
Jedna Darwin prowadził badania na podstawie swoich podróży, studiów na Galapagos, gdzie ewolucja wyjaśniała wiele.But Darwin produced all this evidence From his travels and his studies at the Galapagos that evolution explained things.
Komisja [8] wielokrotnie wyjaśniała tę zasadę. Konsekwentnie potwierdzał ją Trybunał [9].This principle has been repeatedly explained by the Commission [8] and consistently confirmed by the Court [9].
Tytułem uzupełnienia Komisja stwierdza także, iż w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego władze włoskie wyjaśniały, że omawiane modyfikacje – dotyczące obu statków C.173 i C.180 – były już uprzednio sygnalizowane przez amerykańską spółkę Novamar, dzierżawcę statków, w piśmie do armatora z lutego 2001 i były uzgadniane między stocznią a armatorem przed zawieszeniem wykonania kontraktu, które nastąpiło w 2001 r. Stwierdza się ponadto, zgodnie z oświadczeniem władz włoskich, że w pierwotnym zamiarze statek C.173 miał być wybudowany już dużo wcześniej przez inną stocznię, która znalazła się w trudnej sytuacji w latach dziewięćdziesiątych, i że w związku z tym statek ten należy do kategorii, która obecnie została już zastąpiona statkami nowej generacji, o większych rozmiarach i mocy.For the sake of completeness, the Commission also notes that during this investigation the Italian authorities explained that the changes in question (concerning both ships C.173 and C.180) had already been flagged by the US charter company Novamar in its letter to the shipowner of February 2001 and were agreed between the yard and the shipowner before the contract’s suspension in 2001. It further notes that, as explained by the Italian authorities, ship C.173, according to its original specification, should have been built long before by another shipyard that got into difficulties in the 1990s; and so this ship belonged to an older generation of ships now superseded by a new generation of larger vessels with enhanced capacity.
Władze belgijskie wyjaśniały, że zdarzało się, iż kredyty były wykorzystywane na cele inne niż zgłoszony.The Belgian authorities have explained that the loans have at times been used for purposes other than the announced aim.
Władze francuskie same wyjaśniały, że środek nie realizował celu zmniejszenia uprawy winorośli, ponieważ beneficjenci zobowiązali się do zaakceptowania sprzedaży produkcji pochodzącej z „wyłączonych” winnic jako wino stołowe lub wino stołowe z określeniem regionu, a nie jako AOC.The French authorities themselves explained that the aim of the measure was not to reduce the wine-growing potential since the commitment made by beneficiaries was essentially to agree to marketing table wine or ‘vin de pays’, rather than AOC wine, produced from set-aside plots.
— sprawozdania zˆocen oddziaływania przedstawiały opis kwestii do rozstrzygnięcia oraz wyjaśniały sposób uzyskania korzyści zˆplanowanejinterwencji;— the IA reports provided a description of the issue to be addressedandexplainedhowthebenefitsofaplanned intervention would be attained;
Kobieta, wyjaśniałaby ślady czerwonego lakieru do paznokci, który znalazłem w ranie.And female would explain the traces of red nail polish I found in the wound.
Płynna nikotyna wyjaśniałaby punkciki w oczach.Liquid nicotine would explain the pinpoints in the eyes.
Różnica ta wyjaśniałaby, dlaczego firma Vtesse przegrała w postępowaniu ofertowym z konsorcjum, którego członkiem była firma BT.That difference would explain why Vtesse lost the bid to a consortium involving BT.
Trichotillomania wyjaśniałaby wyrywanie i zjadanie własnych włosów.Trichotillomania would explain the pulling out and eating of hair.
Tylko zgaduję, ale to jedyna rzecz, która wyjaśniałaby tę nagłą poprawę. Nie będę wiedziała na pewno, póki go nie zoperuję.Well, l'm guessing here, but that's the only thing l can think of that would explain his sudden remission, but l'm not going to know for certain until l get in there.
Są już wyniki badań mózgu Roberta, i nie wykazują żadnych fizycznych uszkodzeń lub anomalii, które wyjaśniałyby symptomy.Yeah, robert's brain scans just came back, And, um, they don't show any physical damage Or abnormalities that would explain the symptoms.
Widzisz, chaotyczna furia ojca i zniesmaczenie wyjaśniałyby bestialstwo w pewnym stopniu, ale... Nie kupuję ojca, jako zabójcy. Ja też nie.You see a father's incoherent rage and disgust would explain a certain degree of savagery but...
- Tak jak wyjaśniałem pana żonie.-As l explained to your wife--
- Tak, ale jak wyjaśniałem...Right now? Yes, ma'am, but as I've explained...
/Już to panu wyjaśniałem./ /Tyle to trwa./I've explained this. It takes time to process.
Daj spokój Lee, wszystko ci już wyjaśniałem.Lee, come on, I already explained the concept to you.
Jak już wyjaśniałem, nieobecność moich przyjaciół nie powoduje u mnie bólu.As I've explained, the absence of my friends does not cause me pain.
Już mi to wyjaśniałeś.You've explained it to me, yes.
Był tam list, który przybył z tą szaloną paczką, który wyjaśniał, co tam było?Was there a letter that came with this crazy package that explained what it was?
E-mail, który zapraszał Chomskiego do wzięcia udziału w kampanii, szczegółowo wyjaśniał jej anty-chińskie tło (Want Want China Times sprzeciwiające się pro-chińskiej grupie Next Media) i zawierał pełne tłumaczenie tekstu plakatu:The email, inviting Chomsky to join the campaign, explained in detail the background of the campaign against Pro-China media group Want Want China Times' acquisition of Next Media, with the translation of the placard slogans:
Gordon mi to wyjaśniał.Gordon explained it.
Haiti Grassroots Watch wyjaśniał:Haiti Grassroots Watch explained:
Importer wyjaśniał, że deski do prasowania i ich pokrycia są produktami ściśle powiązanymi, nawet jeśli nie są sprzedawane łącznie, ponieważ większość sprzedawców detalicznych woli zaopatrywać się w oba te produkty u tych samych dostawców.It explained that ironing boards and their covers are closely linked even when not sold together, since most retailers prefer to buy these products from the same supplier.
- Już ci to wyjaśnialiśmy.We explained that to you already.
Już ci to wyjaśnialiśmy.We've explained this.
Już to wyjaśnialiśmy - maszyna oddychała za niego.We've explained that, ma'am.
Och, wyjaśnialiśmy już, że pan Steele nigdy nie angażuje się bezpośrednio w sprawę.Oh, we explained that Mr. Steele never involves himself directly in a case.
Lekarze to wyjaśniali.The doctors explained it.
Ten, który wyjaśniałby brak równowagi hormonalnej, problemy z tętnem i przepływem krwi.The one that, if it's positive, would explain a hormone imbalance that could screw with heart rate and blood flow.
Toczeń układowy w połączeniu z pierwotnym zapaleniem naczyń, wyjaśniałby wysypkę, gorączkę i wodobrzusze...Systemic lupus complicated by a CNS vasculitis would explain the rash, fever, ascites...
Wysoki współczynnik załamania światła diamentów, wyjaśniałby migotanie, na jego palcach.Hmm. A high refractive index of diamonds would explain the shimmer on the fingers.
Środek halucynogenny wyjaśniałby napady histerii u ofiar, ale skoro to zwykłe prochy, to po co ta bajka o duchu?A hallucinogen would explain the toxic hysteria... but if it's drugs, why the ghost story?
- Hashimodo wyjaśniałoby problem z moczem i ciśnienie w mózgu.- Hashimodo's would explain the kid's urine and brain pressure.
- To wyjaśniałoby, jak coś takiego może podróżować.That would explain how it can fly a ship. l'm hoping this can also help us figure out...
Albo został ukąszony, co wyjaśniałoby, dlaczego zaczął sypiać do góry nogami.Or maybe he got bit, And that would explain why he started sleeping upside down.
Ale to wyjaśniałoby sprawę, dlaczego nie ma super mocy.But it would explain some things, like why doesn't he have super powers,
Amebiaza rozpoczęła się w wątrobie i rozprzestrzeniła się z krwią, to wyjaśniałoby wszystkie objawy.If the amebiasis started in her liver, then spread to her blood, that would explain all her symptoms.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning languages?