Wygnać (to banish) conjugation

Polish
37 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wygnam
I will banish
wygnasz
you will banish
wygna
he will banish
wygnamy
we will banish
wygnacie
you all will banish
wygnają
they will banish
Imperative
-
wygnaj
you banish!
niech wygna
let him/her/it banish
wygnajmy
let's banish
wygnajcie
you all banish
niech wygnają
let them banish
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wygnałam
I banished
wygnałaś
you banished
wygnała
she banished
wygnałyśmy
we banished
wygnałyście
you all banished
wygnały
they banished
Future feminine tense
wygnam
I will banish
wygnasz
you will banish
wygna
she will banish
wygnamy
we will banish
wygnacie
you all will banish
wygnają
they will banish
Conditional feminine tense
wygnałabym
I would banish
wygnałabyś
you would banish
wygnałaby
she would banish
wygnałybyśmy
we would banish
wygnałybyście
you all would banish
wygnałyby
they would banish
Conditional perfective feminine tense
wygnałabym była
I would have banished
wygnałabyś była
you would have banished
wygnałaby była
she would have banished
wygnałybyśmy były
we would have banished
wygnałybyście były
you all would have banished
wygnałyby były
they would have banished
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wygnałem
I banished
wygnałeś
you banished
wygnał
he banished
wygnaliśmy
we banished
wygnaliście
you all banished
wygnali
they banished
Future masculine tense
wygnam
I will banish
wygnasz
you will banish
wygna
he will banish
wygnamy
we will banish
wygnacie
you all will banish
wygnają
they will banish
Conditional masculine tense
wygnałbym
I would banish
wygnałbyś
you would banish
wygnałby
he would banish
wygnalibyśmy
we would banish
wygnalibyście
you all would banish
wygnaliby
they would banish
Conditional perfective masculine tense
wygnałbym był
I would have banished
wygnałbyś był
you would have banished
wygnałby był
he would have banished
wygnalibyśmy byli
we would have banished
wygnalibyście byli
you all would have banished
wygnaliby byli
they would have banished
Impersonal
wygnano by
there would be banished
wygnano by
there would be banished

Examples of wygnać

Example in PolishTranslation in English
'Postanowiłem sobie wygnać Colette z mojego życia,' 'trzymałem się tej decyzji' 'i powstrzymywałem się od kontaktów z nią.'I vowed to banish Colette from my life. I stood by my decision and refrained from contacting her.
'Postanowiłem wygnać Colette' 'z mojego życia'"I vowed to banish Colette "from my life.
- Zostałem zmuszony, by wygnać go na najbardziej odległą gwiazdę na niebie.I was forced to banish him to the farthest star in the sky.
..żeby wygnać przeziębienie... to banish a cold.
Ale zgodnie z umową miałeś wygnać demona do piekła... a ty go zniszczyłeś przez rozproszenie energii.But our deal was to banish the beast to hell... you destroyed it by energy dispersion.
"Mistrzu Willu, najdroższy memu sercu poeto zaklinam cię, wygnaj mnie ze swego serca.¡¡Master Will, poet dearest to my heart, I beseech you banish me from yours.
- O wygnaj mnie panie, ale nie zabijaj!O, banish me, my lord, but kill me not!
O panie, Odtrąć mnie, wygnaj, ale nie zabijaj!O, banish me, my lord, but kill me not!
I nie unicestwiłam go, tylko wygnałam do królestwa duchów.He's a ghost of a demon. And it wasn't a vanquish, I banished him back into the spirit realm.
I ostatniej nocy okłamałaś dziewczyny, mówiąc im, że wygnałaś zmiennokształtnego.And you lied to the girls last night, telling them that you banished the shape-shifter.
Iwesz, że wygnałaś Georginę do Białorusi.You know, you banished Georgina to Belarus.
- Córka mnie wygnała.- My daughter banished me. - [ Chuckles ] Oh.
/Pewnego razu Zła Królowa /wygnała wszystkie znane /postacie z bajek /do naszego świata.Once upon a time, an evil queen banished every storybook character you've ever known to our world.
Dawno temu Zła Królowa wygnała wszystkie postaci z bajek, które znacie do naszego świata.Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.
Dawno temu, Zła Królowa wygnała wszystkie postaci z bajek, jakie znacie, do naszego świata.Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world. Who knows the truth and who can break the spell?
Myślałam, że wygnałyśmy jego duszę w zaświaty.I thought you banished his soul to the appropriate nether realms?
Wątpię, żeby moje zdolności wygnały go na dobre.I doubt if my newbie abilities banished him for good.
- Już raz wygnałem was, wynoście się stąd ty i onI banished you from the pride lands. Now, you and your young cub, get out!
Może mieć to coś wspólnego z faktem, że wygnałem go na Ziemię na całą wieczność.It may have to do with the fact that I had him banished to earth for ever.
Nie mówię, że wygnałem go na zawsze... tylko na tak długo, dopóki będzie oddychał.I don't mean that he's banished forever. Just as long as he breathes.
Niegdyś wygnałem cię z mych ziem, a mimo to pomogłeś mi, kiedy stanąłem w obliczu zła, wypędzając Śmierć z mego serca.I banished you once from my land - and yet you have sung away the evil faces from my bed, - and Death from my heart.
Tak więc wygnałem ją do Suffolk.So I banished her to Suffolk.
Ponieważ za taką cenę wygnałeś naszego wielkiego brata.Because of that prize you banished our Big Brother.
Zgaduję, że wygnałeś księcia z dworu.- I suppose you've banished the Duke from court?
"wygnał biednych bohaterów,"banished our poor heroes..." (GASPS)
- Mój ojciec mnie wygnał.My father has banished me.
- Nikt mnie nie wygnał.- I was not banished.
/Nic nie uczyniłaś, /kiedy ojciec mnie wygnał.(Morgan) 'And nothing when my father banished me.'
Ale Bóg kazał mu pokłonić się przed ludźmi, a kiedy odmówił, Bóg go wygnał.But god demanded that he bow down before man, and when he refused, god banished him.
Z twoją pomocą wygnaliśmy Jaffa.You organised a rebellion. With your help, we banished Heru-ur's Jaffa.
- I za to cię wygnali?- You were banished because you were clumsy?
- Idźcie wy, coście go wygnali!- Go, you that banished him.
- Pamiętasz, kiedy wygnali szczury?Do you remember when they banished the rats?
- Zanim wygnali ją z Blair. - Wygnali?We think it was drawn before they banished her from Blair.
Czy to przez pychę, czy przez zły osąd, czy przez naturę, która była silniejsza od niego i sprawiła, że się go zlękli, znienawidzili i wygnali. Cnota nasza leży w cierpliwym czekaniu.Whether it was pride, whether defect of judgment or whether nature, not to be other than one thing, made him feared, so hated, and so banished so our virtues lie in the interpretation of the time.
Jeśli zobaczy, że tak nie jest, wygna cię z Camelot.If he is to see any sign that that isn't the case, then he will banish you from Camelot.
Będę bogiem wśród ludu, władającym tym samym społeczeństwem, które wygnało mnie na skraj wschodniej części miasta.I will be a god amongst men and rule over the same London society that banished me to the fringes of the east end.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'banish':

None found.
Learning languages?