Wyczuć (to feel) conjugation

Polish
26 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wyczuję
I will feel
wyczujesz
you will feel
wyczuje
he will feel
wyczujemy
we will feel
wyczujecie
you all will feel
wyczują
they will feel
Imperative
-
wyczuj
you feel!
niech wyczuje
let him/her/it feel
wyczujmy
let's feel
wyczujcie
you all feel
niech wyczują
let them feel
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyczułam
I felt
wyczułaś
you felt
wyczuła
she felt
wyczułyśmy
we felt
wyczułyście
you all felt
wyczuły
they felt
Future feminine tense
wyczuję
I will feel
wyczujesz
you will feel
wyczuje
she will feel
wyczujemy
we will feel
wyczujecie
you all will feel
wyczują
they will feel
Conditional feminine tense
wyczułabym
I would feel
wyczułabyś
you would feel
wyczułaby
she would feel
wyczułybyśmy
we would feel
wyczułybyście
you all would feel
wyczułyby
they would feel
Conditional perfective feminine tense
wyczułabym była
I would have felt
wyczułabyś była
you would have felt
wyczułaby była
she would have felt
wyczułybyśmy były
we would have felt
wyczułybyście były
you all would have felt
wyczułyby były
they would have felt
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyczułem
I felt
wyczułeś
you felt
wyczuł
he felt
wyczuliśmy
we felt
wyczuliście
you all felt
wyczuli
they felt
Future masculine tense
wyczuję
I will feel
wyczujesz
you will feel
wyczuje
he will feel
wyczujemy
we will feel
wyczujecie
you all will feel
wyczują
they will feel
Conditional masculine tense
wyczułbym
I would feel
wyczułbyś
you would feel
wyczułby
he would feel
wyczulibyśmy
we would feel
wyczulibyście
you all would feel
wyczuliby
they would feel
Conditional perfective masculine tense
wyczułbym był
I would have felt
wyczułbyś był
you would have felt
wyczułby był
he would have felt
wyczulibyśmy byli
we would have felt
wyczulibyście byli
you all would have felt
wyczuliby byli
they would have felt
Impersonal
wyczuto by
there would be felt
wyczuto by
there would be felt

Examples of wyczuć

Example in PolishTranslation in English
- więc wyczuj.- so go by feel.
Jeszcze raz wyczuj jego żebra. Trochę niżej.I want you to feel for his ribs again.
Najpierw wyczuj go igłą, a później przekręć.No, you need to feel it, honey. It'll tell you when to twist.
Sięgnij ręką za plecy i wyczuj małe zgrubienia u szczytu miednicy.Reach behind you and feel the small knobs on the top of your pelvis.
Szukaj dłońmi, nie myśl o nim, wyczuj je.Seek it with your hands, don't think about it, feel it.
Mamy mały trening przed jutrzejszymi zawodami, więc przyzwyczaicie się do przestrzeni, wyczujcie sprężystość podłogi, dobra?We got a practice session before we compete tomorrow, so, just get used to the space, the feel of the sprung floor, alright?
- Coś w centrum, wzięło ciebie, twoje ciało, ale wyczułam że bardziej interesuje się twoją duszą- The thing in the center, it took you, your body. But I felt it was more interested in your soul.
Było mi jej żal... bo wyczułam, że bardzo chciałaby cię zobaczyć.It's just I felt so sorry for her... I could sense that she was so eager to see you.
Czuje moją obecność tak, jak ja wyczułam jego, gdy zobaczyłam zdjęcie pierwszej ofiary.He feels me, the way l felt him when l saw that picture of the first victim.
Dzisiaj w twoim gabinecie, wyczułam coś, czego nie było do tej pory.In your office today, I picked up a vibe I've never felt before.
- I co, wyczułaś coś?Well, have you felt her?
Ponieważ tym razem, wiem, że ty też mnie wyczułaś."Because this time, "I know you felt me, too.
wyczułaś Piper.You felt Piper.
- Podobno pani także coś wyczuła?- You felt something yourself? - I believe so.
Ale Christina wyczuła czyste pole marginalne?But Cristina felt she got clean margins?
One też cię wyczuły.They felt you, too.
"0", wyczułem cię ."0", I just felt you.
/Chyba wyczuł, że Wilcox /niezbyt dobrze się czuje w centrum pola.I guess he felt Wilcox didn't get enough infield practice. Anyway...
Ale to musiał być on... ponieważ kiedy pomyślałem, że kradnie leki Sarabeth, wściekłem się i może on to wyczuł i ruszył za nią.But... I guess it was him, because when I thought that she was stealing Sarabeth's drugs, I got angry, and maybe he felt that, and he went after her.
Bick wyczuł, że najlepszym sposobem by zmniejszyć zagrożenie dla mózgu jest wykonanie odbarczającej kraniektomii.Bick felt the best way to reduce risk to her brain was to perform a decompressive craniectomy.
Było to bardzo dobrze zatajone... ale Dziadek wyczuł coś dziwnego...And the matter was concealed... Grandfather felt it strange...
Jeśli to jego ducha wyczuliśmy, niech da nam jakiś znak.And if it's Bobby's spirit that we have felt, please, give us a sign.
Ralganie przyciągnęli twoich pobratymców... bo wyczuliście zbliżającą się śmierć ich materialnych ciał.Your people were drawn to Ralga because you felt the imminent passing of their physical bodies.
Powiedzieli mi, że szkoda że jestem lekarzem, bo wyczuli u mnie taki sam instynkt zabójcy jak u Pattona.Ah. They said it was a shame I was a doctor. They felt I had the same killer instinct as Patton.
Jajka to wyczują i się oddzielą.The eggs will feel it, they will separate.
Tak, gdyby było inaczej, wyczułbym to.Yes. If it were to go differently, I would feel it.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning languages?