Woleć (to prefer) conjugation

Polish
74 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wolę
I prefer
wolisz
you prefer
woli
he/she/it prefers
wolimy
we prefer
wolicie
you all prefer
wolą
they prefer
Imperfective future tense
będę woleć
I will prefer
będziesz woleć
you will prefer
będzie woleć
he/she/it will prefer
będziemy woleć
we will prefer
będziecie woleć
you all will prefer
będą woleć
they will prefer
Imperative
-
wól
you prefer!
niech woli
let him/her/it prefer
wólmy
let's prefer
wólcie
you all prefer
niech wolą
let them prefer
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wolałam
I preferred
wolałaś
you preferred
wolała
she preferred
wolałyśmy
we preferred
wolałyście
you all preferred
wolały
they preferred
Future feminine tense
będę wolała
I will prefer
będziesz wolała
you will prefer
będzie wolała
she will prefer
będziemy wolały
we will prefer
będziecie wolały
you all will prefer
będą wolały
they will prefer
Conditional feminine tense
wolałabym
I would prefer
wolałabyś
you would prefer
wolałaby
she would prefer
wolałybyśmy
we would prefer
wolałybyście
you all would prefer
wolałyby
they would prefer
Conditional perfective feminine tense
wolałabym była
I would have preferred
wolałabyś była
you would have preferred
wolałaby była
she would have preferred
wolałybyśmy były
we would have preferred
wolałybyście były
you all would have preferred
wolałyby były
they would have preferred
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wolałem
I preferred
wolałeś
you preferred
wolał
he preferred
woleliśmy
we preferred
woleliście
you all preferred
woleli
they preferred
Future masculine tense
będę wolał
I will prefer
będziesz wolał
you will prefer
będzie wolał
he will prefer
będziemy woleli
we will prefer
będziecie woleli
you all will prefer
będą woleli
they will prefer
Conditional masculine tense
wolałbym
I would prefer
wolałbyś
you would prefer
wolałby
he would prefer
wolelibyśmy
we would prefer
wolelibyście
you all would prefer
woleliby
they would prefer
Conditional perfective masculine tense
wolałbym był
I would have preferred
wolałbyś był
you would have preferred
wolałby był
he would have preferred
wolelibyśmy byli
we would have preferred
wolelibyście byli
you all would have preferred
woleliby byli
they would have preferred
Impersonal
wolano by
there would be preferred
wolano by
there would be preferred

Examples of woleć

Example in PolishTranslation in English
Co się zdarzy, jeśli zaczynamy woleć wirtualną społeczność od prawdziwej?What happens if we begin to prefer virtual social networks over our real social networks?
Słuchaj, kochanie, nie znam go, ale trzeba mieć trochę nierówno, żeby woleć matmę od pięknej dziewczyny, wiesz co mam na myśli?Listen, sweetie, I don't know the boy, but you have to be a bit of a dork to prefer math to a beautiful girl, you know what I'm saying?
Wydawałeś się tak woleć.You seem to prefer it.
"Lecz ja wolę mężczyznę"But I prefer a man
"Chyba że wolisz bym wezwał policję?""Or do you prefer that I call the police?"
- ...wolisz i8 od M3.And you prefer the i8 to the M3?
- /Jak wolisz?What do you prefer?
- A co wolisz?Well, what do you prefer?
- A gdzie wolisz, Larry?- Where would you prefer, Larry?
"Teraz staniki nareszcie pasują jak ulał, choć Simon i tak woli mnie bez nich".'Now my bras finally fit. [CHUCKLES] Though Simon prefers me without one."'
- Ale wolimy,_BAR_żebyście nie robili ani tego, ani tego.- We'd prefer you had neither.
- Dlatego wolimy to załatwiać wewnątrz.This is why we prefer inside.
- Wybacz, że wolimy strój od projektanta niż... Jak nazywa się ta stylistka?Sorry if we prefer a designer dress to... what's her name?
-Dlatego wolimy wrażenia od idei.- Which is why we prefer impressions to ideas.
/Bo lubi groszek. Sądzę, że wszyscy wolimy eggrolls od dietetycznych shake'ów. Tak.Because he loves the peas and I think we all prefer egg rolls over macrobiotic shakes.
- Co on tu robi? Naprawdę chcecie wiedzieć, czy wolicie nas zastrzelić?Do you really want to know, or would you prefer to just shoot us?
- Jak wolicie.Whatever you prefer.
- Staram się uruchomić system replikatorów. Chyba, że wolicie żelazne racje...Trying to get the replicator system back on line... unless you prefer the emergency rations.
- Tak czy inaczej rzecz w tym, odkąd jest tutaj, i odkąd wmyślimy, że może być liderem na naszej tablicy, stwierdziliśmy, że wolicie to okrążenie W rękach naszego kierowcy wyścigowegoThe point is, OK, since it's here and since we believe it could go very near to the top of our leader board, we thought that you would prefer to see this do a lap in the hands of our tame racing driver.
/Nawet jak jest przyjemna i przyjazna, wolicie śmierć./Even when it's pleasant and benevolent, you prefer death.
"Kawa marki Tygrys to coś wspaniałego, nawet tygrysy wolą ją od mięsa ludzkiego.""Tiger brand coffee is a real treat. Even tigers prefer a cup of it to real meat."
"czas wolny". Powiedziano mi, że wolą, byśmy brali wolne."or with... time off." Yeah, I was actually told that they prefer us to take the time off.
- Cóż, ludzie wolą wprawdzie obrazy mojej żony... Ale sprzedaję wystarczająco zdjęć, by od czasu do czasu pozwolić sobie na libację.Well, some folks prefer my wife's paintings, but I do sell enough to afford the occasional libation.
- Dzieci wolą.- The kids prefer.
- I tak wszyscy wolą Eigila!- Everybody prefers Eigil.
- Nie, wolałam błoto i kurz.I think I preferred the dirt.
/ - Zawsze wolałam komputery od ludzi.I've always preferred computers to people.
Ale ja wolałam bagnet.But I preferred the bayonet.
- Próbowałam zatrzymać Siobhan w kuchni, ale ona wolała szorować kałasznikowy w zlewie.- I tried to keep Siobhan in the kitchen, but she preferred scrubbing Kalashnikov's to pots and pans.
/Wszystkie wolałyśmy ciche obchody.We would all have preferred a nice celebratory conference call.
A myślałem, że dinozaury wolały cieplejsze klimaty.Yeah, I thought they always preferred the warmer climates.
Jeśli chodzi o stwierdzenie władz francuskich, zgodnie z którym władze te celem refinansowania wolały uciec odwołać się do kredytu konsorcyjalnego, aniżeli do rynku obligacji – nie jest ono wskaźnikiem zdolności FT do refinansowania na stosownych warunkach.As to the French authorities' assertion that they preferred to resort to a syndicated loan than to the bond market for the purpose of refinancing France Télécom, this is not indicative of the Company's capacity to refinance itself on suitable terms.
Jeśli kiedykolwiek zapyta, powiem jej, że dziewczynki wolały samochód, o który nie musiałyby się martwić gdyby uległ uszkodzeniu.But if she ever asks, I'll just tell her that the girls preferred a car they didn't have to worry about if it got dinged.
W 1912 roku, panie wolały ukrywać swoje uroki.In 1912, the ladies preferred hides its charms.
- Cóż, wolałabym aby pan nie...Well, I would prefer you didn't...
- Chyba że wolałabyś werandę. Byłoby o wiele mniej kłopotu z budową.Unless, of course, if you would prefer a porch it would certainly be much easier to build and I could make a start on it right away.
/Tata mówił, że nie lubisz Beethovena. Że wolałabyś... bibzdona kędzierzawego?My dad says you really don't like Beethoven, that you would prefer a baybreeze frizay.
Ale może Sam wolałaby imprezę na mieście.But, you know, maybe sam would prefer a party in the city--
Bać się, że babcia udusi ją we śnie, bo wolałaby, żeby nie istniała?Or be worried that the grandmother to choke while she sleeps, because they would prefer it did not exist?
Być może ona wolałaby małżeńskie wizyty.Maybe she would prefer conjugal visits.
Kilka zainteresowanych stron podkreśliło, iż wolałyby, aby wszystkie kwestie wymienione w art. 8 ust. 6 rozporządzeń w sprawie sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu zostały objęte procesem wytycznych ramowych/kodeksów sieci zamiast wykorzystywania bezpośrednich wytycznych w ramach procedury komitetowej do celów przyjęcia wiążących zasad w tych obszarach.A further key message by several stakeholders was that they would prefer to put all the issues listed in Article 8(6) of the Electricity and Gas Regulation through the FG/NC process instead of using direct comitology guidelines for the adoption of binding rules on these areas.
Na razie, wolałyby zostać anonimowe, ale pozwól, że ci powiem, że dały mi jasno do zrozumienia, że gdy dojdzie między nami do obopólnego pożądania, będą chciały bardziej niż chętnie ulżyć mym fizycznym potrzebom, rozumiesz?For right now, they would prefer to remain anonymous. But they've made it clear, in no uncertain terms should the mutual desire occur they will be willing to take care of all my physical needs, you understand?
Niestety potężne siły korporacyjne i rządowe wolałyby poddać otwartość i dostępność sieci restrykcjom.Unfortunately, there are powerful corporate and government forces who would prefer to see the openness and accessibility of the web restricted.
Wolałyby żyć w troszeczkę lepszych warunkach, i wolałyby być zabijane w nieco bardziej humanitarny sposób.They would prefer to live in slightly better conditions, and they would prefer to be killed in slightly more humane ways.
-Wiecie co? Chyba jednak wolałem dawną komendant.You know I preferred the old Chief of Police.
/Ale w sumie wolałem mieć swoje kości w całości.../All the same, I preferred to keep my bones unbroken.
- Więc wolałeś inne? - Nie.So you preferred other women?
Ale wolałeś iść swoją drogą, prawda?But you preferred to go your own way, didn't you?
Mam nadzieję, że nie wolałeś mniejszego wesela.I just hope you wouldn't have preferred a smaller wedding.
- Charles Hoyt wolał ciąć między kośćmi palców.- Charles Hoyt preferred to go between the palmar interosseous bones.
- Ponieważ Bóg wolał Abla.Because God preferred Abel.
Mimo, że byliśmy wtedy młodzi, woleliśmy spędzać czas w bibliotece, niż na placu zabaw.We, who were still small and sickly at that time, preferred the library over the playground.
Nigdy nie byliśmy jedną osobą, zawsze dwiema, woleliśmy żeby tak było.We were never one person. Always two. We preferred it that way.
Oboje woleliście miejsca przy oknie.You both preferred_BAR_the seat by the window.
(7)W kontekście takich ram prawnych przewoźnicy europejscy woleli korzystać z możliwości sojuszy strategicznych.In that legal context, European carriers preferred to use strategic alliances.
/Przez tysiąclecia, Droga Mleczna /pozostawała tajemnicą... /którą astronomowie /woleli ignorować... /uważając ją za światło ziemi, /które odpłynęło do nieba.For a long time, the Milky Way remained a mystery... which astronomers preferred to ignore, considering it... an emanation from earth, which floated in the heavens. The Milky Way sustains the night.
/zakażeni woleli te stare budynki, /bo łatwiej było ich bronić, /niż biurowców czy /domów mieszkalnych.the Diseased preferred those old buildings because they were easier to defend than a business or a residential building.
- Chociaż wolałbym być znany z innych rzeczy.- Although I would prefer to be...
- Sisko wolałby inne odpowiedzi. - To, co mi mówisz...The Sisko would prefer different answers.
"W obliczu ostatnich wydarzeń, wolelibyśmy by ten osobnik przestał być problemem.""In the light of new developments, we would prefer it if this individual was no longer a problem."
Ale musimy zadać kilka pytań i wolelibyśmy, żebyś nie krzyczał o pomoc.But we do need to ask you a few questions, and we would prefer that you did not yell for assistance.
Chyba ludzi woleliby słyszeć pukanie, niż "zakładaj spodnie".Party train's arrived. I think people would prefer "knock" over "pants on."
Dla przykładu: żeby chodzili, podczas gdy oni woleliby powrócić do bardziej prymitywnych form oceanicznych.To walk, for example, when they would prefer to revert to more primitive oceanic forms.
Gdy wataha się rozbiła, poszli we własną stronę i woleliby nie być zamieszani w nasze sprawy.When the Pack separated, they went their own way and they would prefer not to be involved in our business.
Grupa o ograniczonym wyborze po połączeniu obejmuje między innymi klientów, którzy stwierdzą, że żaden z tych dwóch produktów nie odpowiada ich potrzebom; klientów, którzy wolą, aby ich oprogramowanie działało na bazie danych dostawcy innego niż Oracle [2]; klientów, którzy chcieliby zakończyć swoje stosunki z jednym z tych dwóch podmiotów; klientów, którzy aby uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy woleliby zakupić swoje oprogramowanie FMS i HR od dwóch różnych dostawców; oraz klientów, którzy woleliby nie nabywać licencji zarówno na oprogramowanie, jak i na bazę danych od tego samego dostawcy.The group with a limited choice after the merger consist, inter alia, of those customers who do not find one of the two products suitable for their needs; those customers who prefer to run their software on a non-Oracle database [2]; those customers who would like to terminate its relationship with one of the two; those customers who, in order to avoid being dependent on one supplier, would prefer to purchase their FMS and HR software from two different suppliers and those customers who would prefer not to license both the software and the database from the same supplier.
Jestem pewien, że woleliby zostać sami w swoim żalu.I'm sure they would prefer to be left alone in their grief.
Nie dlatego, że wprowadziliśmy jakąś ideologiczną czy grupową selekcję, lecz wielu zaproszonych gości wolało się nie pojawić.And not because we imposed an ideological or group filter, but because many of those invited preferred not to come.
Nie dziwi zatem fakt, że wiele ludzi wolało uniknąć procesu wybierając wyjęcie spod prawa, zwłaszcza ci oskarżeni o morderstwa.perhaps it,s no wonder a lot of people preferred to escape the system by being outlaws, especially those facing serious charges like murder.
Państwo niderlandzkie samo zdecydowało o połączeniu ABN AMRO N i FBN w dniu 21 listopada 2008 r., ponieważ wolało taką możliwość zamiast innych alternatyw restrukturyzacyjnych takich jak samodzielna strategia dla obu banków, szybka sprzedaż jednej lub obu spółek lub szybka sprzedaż ich najważniejszych spółek zależnych.It was the Dutch State itself which decided on 21 November 2008 to merge ABN AMRO N and FBN as it preferred that option over other restructuring alternatives such as a standalone strategy for the two banks, the rapid sale of one or both of the companies or the rapid sale of major subsidiaries.
Państwo niderlandzkie wolało niekonwencjonalne rozwiązanie, jakim jest instrumentu ulgi w kapitale, niż tradycyjne podwyższenie kapitału, ponieważ przed podziałem grupy nie było w stanie wyodrębnić wkładów kapitałowych w ABN AMRO Bank.The Dutch State preferred the unconventional CRI-solution over a traditional capital increase since, prior to the separation, it could not ring-fence capital contributions in ABN AMRO Bank.
Podczas ostatniej wojny, kiedy zostali schwytany przez Japończyków, 300 z nich wolało zostać ściętymi niż złamać swą obietnicę lojalności wobec Jej Brytyjskiego Majestatu.Still, during the last war, when they were captured by the Japanese, 300 of them preferred to be decapitated rather than betray their promise of loyalty to her British Majesty.
/Bądź świadomy tego, że sekrety, /które poznasz, były ukryte przez wieki. /Sekrety, które wiele stworzeń z tej /sfery wolałoby nie wyjawiać.But be forewarned, the secrets you are about to learn have been kept hidden for ages, secrets that many of this realm would prefer to stay hidden.
Sądzę, że tak wolałoby twoje ramię.I think your shoulder would prefer that.
Wiele osób z miasta wolałoby, żebym nosił jeansy czy cokolwiek.Many people of my people would prefer me to dress in jeans or something,

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'prefer':

None found.
Learning languages?