Uszkodzić (to damage) conjugation

Polish
58 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uszkodzę
I will damage
uszkodzisz
you will damage
uszkodzi
he will damage
uszkodzimy
we will damage
uszkodzicie
you all will damage
uszkodzą
they will damage
Imperative
-
uszkodź
you damage!
niech uszkodzi
let him/her/it damage
uszkodźmy
let's damage
uszkodźcie
you all damage
niech uszkodzą
let them damage
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uszkodziłam
I damaged
uszkodziłaś
you damaged
uszkodziła
she damaged
uszkodziłyśmy
we damaged
uszkodziłyście
you all damaged
uszkodziły
they damaged
Future feminine tense
uszkodzę
I will damage
uszkodzisz
you will damage
uszkodzi
she will damage
uszkodzimy
we will damage
uszkodzicie
you all will damage
uszkodzą
they will damage
Conditional feminine tense
uszkodziłabym
I would damage
uszkodziłabyś
you would damage
uszkodziłaby
she would damage
uszkodziłybyśmy
we would damage
uszkodziłybyście
you all would damage
uszkodziłyby
they would damage
Conditional perfective feminine tense
uszkodziłabym była
I would have damaged
uszkodziłabyś była
you would have damaged
uszkodziłaby była
she would have damaged
uszkodziłybyśmy były
we would have damaged
uszkodziłybyście były
you all would have damaged
uszkodziłyby były
they would have damaged
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uszkodziłem
I damaged
uszkodziłeś
you damaged
uszkodził
he damaged
uszkodziliśmy
we damaged
uszkodziliście
you all damaged
uszkodzili
they damaged
Future masculine tense
uszkodzę
I will damage
uszkodzisz
you will damage
uszkodzi
he will damage
uszkodzimy
we will damage
uszkodzicie
you all will damage
uszkodzą
they will damage
Conditional masculine tense
uszkodziłbym
I would damage
uszkodziłbyś
you would damage
uszkodziłby
he would damage
uszkodzilibyśmy
we would damage
uszkodzilibyście
you all would damage
uszkodziliby
they would damage
Conditional perfective masculine tense
uszkodziłbym był
I would have damaged
uszkodziłbyś był
you would have damaged
uszkodziłby był
he would have damaged
uszkodzilibyśmy byli
we would have damaged
uszkodzilibyście byli
you all would have damaged
uszkodziliby byli
they would have damaged
Impersonal
uszkodzono by
there would be damaged
uszkodzono by
there would be damaged

Examples of uszkodzić

Example in PolishTranslation in English
- Na tyle silne, by uszkodzić tkankę? Nie wiem.Were the levels high enough to damage tissue?
- Wystarczająco mocno, żeby uszkodzić płytki z pamięciami.- Yeah, well, hard enough to damage the stacked memory boards.
/Złap go, /jeśli będzie trzeba, zabij. Tylko nie uszkodź przesyłki.But make sure you do not damage the package, do you understand me?
Lepiej mnie nie uszkodź, bo nigdy jej nie zobaczysz ani twojej przybranej wiedźmy.You best not damage the package, or you might never see her again or your other little adopted witch.
Nie uszkodź go.Don't damage him.
Nie uszkodź mojego nadajnika!Don't damage my transmitter! - Don't damage his transmitter!
- Tylko nic nie uszkodźcie, idioci!- Rex: Don't damage it, you idiots.
Nie uszkodźcie go za bardzo, potworki.Try not to damage it too much, Monsters.
Tylko mi nie uszkodźcie towaru!And don't damage the cargo.
Ale uszkodziłam je.But I, uh... I damaged it. So you gave it to Maurie to fix.
Myślę, że to ja uszkodziłam statek.I think I was the one who damaged the ship.
Okej, nie zniszczyłam go, uszkodziłam go.Okay, I did not wreck it; I damaged it.
Ale uszkodziłaś moją ulubioną żonę i nadszarpnęłaś mi biznes.But you have damaged my favorite wife and business.
I usłyszałam od osteopaty, że uszkodziłaś sobie kolano.And I had to hear from an osteopath that you've damaged your knee.
To wrócę sobie do spania. W wypadku uszkodziłaś sobie tarczycę. Pas wciął ci się w szyję.You damaged your thyroid gland in the crash when the shoulder strap cut into your neck.
- Ale uszkodziła żyły nerkowe.- But it damaged your renal vein.
/Pewnie tam go trzymał, /a Sif uszkodziła jego obudowę.He must have been carrying a supply, and Sif must have damaged his containment hardware.
11-ego marca 2011 Japonię nawiedziło największe w historii trzęsienie ziemi i spowodowało falę tsunami, która nieodwracalnie uszkodziła Elektrownię Atomową Fukushima Daiichi.On March 11, 2011, the largest earthquake in the history struck Japan, and the resulting tsunami irreversibly damaged Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant.
Bomba numer trzy... i cztery uszkodziła pozostałe dwa.Bomb Number 3 and Number 4 damaged the remaining two.
Choroba uszkodziła jej serce.The illness damaged her heart.
/Powiedziano mi, że... opublikują artykuł w jutrzejszych gazetach, sugerujący... że 70 % ludzi uważa, że pani działania uszkodziły monarchię.A poll that's to be published in tomorrow's papers... suggests that 70 percent of people believe that your actions have damaged the Monarchy.
/Złodziej nie wiedział, /że narkotyki uszkodziły jego serce, /powodując jego nierównomierne bicie, /które go zdradziło.The thief didn't know it, but the drugs had damaged his heart, giving him the irregular heartbeat that gave him away.
Bomby go uszkodziły.The bombardments damaged it.
Dezruptory nie uszkodziły Enterprise.The Enterprise was not damaged.
Dwanaście lat, 8 pięter i śmietnik temu... Złamane żebra uszkodziły śledzionę.Twelve years, eight stories and a dumpster ago, he broke three ribs, damaged his spleen.
Ta matryca uszkodziłaby Cyberjednostki.This infostamp would damage Cyberunits.
- Nieznacznie uszkodziłem.Slightly damaged.
- Tak, rzeczy nie potoczyły się dla mnie dobrze, ponieważ nieznacznie uszkodziłem silnik...Things are not going well for me, cos I've slightly damaged the engine...
I myślę, że wracając tu, uszkodziłem jakoś kontinuum czasoprzestrzenne.And I think that, when I came back here, I somehow damaged the space-time continuum.
Jeśli go uszkodziłeś...Get out of here! If you've damaged it...
Kiedy puknąłeś mnie w tyłek, uszkodziłeś jakieś nerwy.When you popped me from behind, I think you damaged some nerves.
- Ktoś uszkodził kamerę?-Was the camera damaged in any way?
- Myślisz, że wstrząs go uszkodził?What? Oh, my God! You don't suppose it got damaged in the quake, do you?
- Nie musi wyjaśniać wszystkiego. Może zaczęło się od psychozy... potem samookaleczenie, uszkodził sobie ucho.well,what if he was psychotic first, then self-mutilated,damaged the ear.
- Wasz android jest niebezpieczny, kapitanie. Poważnie uszkodził mój okręt.Your android damaged my ship.
/22-latek uszkodził prawą rękę, /gdy miał 14 lat,22-year-old She damaged his right hand... - AJ.
Albo uszkodziliśmy czujniki komputerowe, albo...We either damaged some of our computer sensors or...
Kiedy wycięliśmy guza, uszkodziliśmy obszar Broca.When we took out the tumor, we damaged Broca's area.
Nasz broń jest ustawiona na krzem i na pełną moc, ale jedynie go uszkodziliśmy.We had our weapons set for silicon and on full power, yet we only damaged it. It still lives.
Podczas ostatniego przelotu przez barierę maskującą uszkodziliśmy część cewki.It was that last run through the cloaking barrier. The coil assembly's been damaged.
/Pułkowniku Sheppard, /uszkodziliście krążownik Wraith.Colonel Sheppard, you damaged the Wraith cruiser.
George. Jeśli uszkodziliście Shelley'ego...If you've damaged Shelley...
I uszkodziliście nasz ładunek.- Well to bad, the train is taken. And you damaged our cargo.
Srodze uszkodziliście moją reputację przed Brytyjskim Muzeum Sztuki.You severely damaged my reputation with the British Museum ofArt.
Brytyjscy komandosi poważnie uszkodzili suche doki oraz stanowiska łodzi podwodnych.British Commandos have seriously damaged the submarine pens and dry docks.
Powiedz, że uszkodzili je w laboratorium.Tell me its not my fault. Tell me that they damaged it at the lab.
Unieszkodliwili mi moją broń i uszkodzili napęd impulsowy, zanim przegrupowałem się i uciekłem.They had taken out most of my weapons and damaged the impulse engines before I could regroup and run.
Jeśli tego spróbujesz uszkodzisz go.If you attempt this, you will damage him.
- Nie, to uszkodzi jego matrycę.- No, it will damage his matrix.
- Uważają, że Tup jest tak słaby, /że skan mózgu poziomu 5 /uszkodzi jego tkanki nerwowe /i prawdopodobnie go zabije.They feel Tup is so weak, the level five atomic brain scan will damage his neural tissue and possibly kill him.
Jeśli potrząśniesz zwykłą fiolką testową, zwykły spinacz uszkodzi niektóre komórki krwi.When you shake the test tube, the paperclip will damage some of your blood cells.
/W przeciwnym razie uszkodzicie głośnik /i samochódFailure to do so will damage both the speaker and your car.
Ani wasza, ani nasza broń go nie uszkodzą.Neither your weapons nor ours will damage it.
- To prawda, ale kilka większych kawałków uderzyło w miasto i uszkodziło jedną z tablic kontrolnych.It was, but a few large pieces of rock impacted the City, and one control array was damaged.
/Coś uszkodziło moje banki pamięci.Something has damaged my memory banks.
/Wbicie sztyletu w Fine'a /zniszczyło wszystkie jego kopie. /Ale także uszkodziło jego strukturę /i uwolniło Zoda.Plunging it into Fine destroyed all copies of him but also damaged this structure and released Zod.
/Wzburzone morze uszkodziło /tankowiec, powodując wyciek.The spill began when the tanker was damaged in heavy seas outside Galveston.
Cokolwiek zniszczyło roślinność, z pewnością nie uszkodziło miasta.Whatever it was destroyed the vegetation here certainly hasn't damaged the city.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'damage':

None found.
Learning languages?