Usłyszeć (to hear) conjugation

Polish
93 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
usłyszę
I will hear
usłyszysz
you will hear
usłyszy
he will hear
usłyszymy
we will hear
usłyszycie
you all will hear
usłyszą
they will hear
Imperative
-
usłysz
you hear!
niech usłyszy
let him/her/it hear
usłyszmy
let's hear
usłyszcie
you all hear
niech usłyszą
let them hear
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
usłyszałam
I heard
usłyszałaś
you heard
usłyszała
she heard
usłyszałyśmy
we heard
usłyszałyście
you all heard
usłyszały
they heard
Future feminine tense
usłyszę
I will hear
usłyszysz
you will hear
usłyszy
she will hear
usłyszymy
we will hear
usłyszycie
you all will hear
usłyszą
they will hear
Conditional feminine tense
usłyszałabym
I would hear
usłyszałabyś
you would hear
usłyszałaby
she would hear
usłyszałybyśmy
we would hear
usłyszałybyście
you all would hear
usłyszałyby
they would hear
Conditional perfective feminine tense
usłyszałabym była
I would have heard
usłyszałabyś była
you would have heard
usłyszałaby była
she would have heard
usłyszałybyśmy były
we would have heard
usłyszałybyście były
you all would have heard
usłyszałyby były
they would have heard
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
usłyszałem
I heard
usłyszałeś
you heard
usłyszał
he heard
usłyszeliśmy
we heard
usłyszeliście
you all heard
usłyszeli
they heard
Future masculine tense
usłyszę
I will hear
usłyszysz
you will hear
usłyszy
he will hear
usłyszymy
we will hear
usłyszycie
you all will hear
usłyszą
they will hear
Conditional masculine tense
usłyszałbym
I would hear
usłyszałbyś
you would hear
usłyszałby
he would hear
usłyszelibyśmy
we would hear
usłyszelibyście
you all would hear
usłyszeliby
they would hear
Conditional perfective masculine tense
usłyszałbym był
I would have heard
usłyszałbyś był
you would have heard
usłyszałby był
he would have heard
usłyszelibyśmy byli
we would have heard
usłyszelibyście byli
you all would have heard
usłyszeliby byli
they would have heard
Impersonal
usłyszano by
there would be heard
usłyszano by
there would be heard

Examples of usłyszeć

Example in PolishTranslation in English
" jesteśmy chorzy i zmęczeni słuchaniem twojej pieśni" "powiedz, jak zamierzasz zmienić prawo, aby nie było złe" "bo jeśli naprawdę chcesz usłyszeć nasze poglądy"# And we are sick and tired of hearing your song # # telling how you are gonna change right from wrong # # 'cause if you really want to hear our views # # you haven't done nothing
"Ania Banan chce usłyszeć piosenkę Venus grupy Bananarama.""anna banana would like to hear 'venus' by bananarama. "
"Chciałaby pani usłyszeć o naszych specjalnościach"?"Would you like to hear arrr specials?"
"Chciałem tylko usłyszeć pańskie wyjaśnienia."I wanted only to hear your explanation.
"Chcę usłyszeć więcej o Samie!"I want to hear more about Sam.
"Panie, usłysz moją modlitwę."O Lord, hear my prayer.
## Boże usłysz mnie ##Oh God, please hear me now
'Jestem kobietą, usłysz moje łkanie.'"l am woman, hear me whimper. "
* Będziemy szli z pieśnią na ustach... *... usłysz naszą pieśń, usłysz naszą tęsknotęWe will go home singing our song... ..hear our singing, hear our longing
* Potem usłysz tam tamy głośne jak gromy To mnie bierze!Then you hear the tom-toms loud as thunder lt's moving me!
- Więc usłyszmy to...So let's hear it...
- ale usłyszmy to od niej bezpośrednio.- but let's hear it from her directly. - All right.
..szczególnie na ukochanego dowódcę. A teraz, usłyszmy trochę ciepłych słów od was.. ..bo inaczej zacznę się gotować!Now, let's hear a little warmth from you folks... or I'm gonna get a little hot under the collar!
Bez dalszego zamieszania, usłyszmy Trójkę Shostakovich's Nr 2 wykonany przez Anima Trójkę.Without further ado, let's hear Shostakovich's Trio No 2 performed by the Anima Trio.
# Słuchajcie teraz, usłyszcie śpiew aniołów# Hark, now, hear the angels sing
Duchy, usłyszcie nasze wołanie.Guided spirits, hear our plea
Pierwsi Ludzie, zamieszkujący Mishupashup usłyszcie mnie i zstąpcie.First People, who dwell in Mishupashup hear me and descend.
W porządku, po prostu... zostańcie tam, dopóki nie usłyszcie od...[Sighs] All right, just... stay there until you hear from...
"Kiedy miałam 21 lat, usłyszałam mądrego człowieka, który mówił:""When I was one-and-twenty, I heard a wise man say,"
"Męczyło mnie, gdy o tym usłyszałam."I was in torment when I heard.
"Nie znamy, i uznasz to za dziwne, ale od kiedy usłyszałam twoją historię, często myślę o tobie."We don't know each other and you may think this is weird, but ever since I heard your story on the radio, I think about you often".
"Nigdy wyraźnie nie usłyszałam Chrystusa w sercu."I have never heard Christ clearly in my heart.
*Ten, którego usłyszałam, *On mnie nawet nie zna."The one whom I heard, he does not know me."
*Moje kochanie, usłyszałaś to.*"My darling, you heard it."
- Co usłyszałaś i od kogo? - Od Rosie.- You heard what from who?
- Cordelia, czy kiedykolwiek usłyszałaś o takcie?- Cordelia, have you ever heard of tact?
- Czy to właśnie usłyszałaś ode mnie? - Tak.-ls that what you heard me say?
- Dodee, mów, co usłyszałaś.Dodee, just tell me what you heard.
"A kiedy usłyszała..."And when she heard... "
"Pani Darling usłyszała o Piotrusiu kiedy naprostował myśli jej dzieci.""Mrs. Darling first heard of Peter "when she was tidying up her children's minds.
- Ale w wieku 81 lat, z podupadajacym zdrowiem, żyjąc samotnie w wielkim domu, z mnóstwem wspomnień, jakichś żali, bez wątpienia, kiedy coś usłyszała, cokolwiek to było, poddała sie emocją i sytuacji.But at 81, in failing health, living all alone in a great big house with lots of memories, some regrets, no doubt, when she heard something, whatever it was, she was ripe to run with it.
- Gdy ona usłyszała cokolwiek to było...-When she heard whatever it was...
- I usłyszała ją.-And heard it.
Ale coś usłyszałyśmy.But we heard something.
Gdy usłyszałyśmy z Charlotte, że jest kobieta, która nie rozmawia i nie je, znalazłyśmy się tam w nowojorską minutę.- Oh. When Charlotte and I heard that there was a woman in Chelsea not talking or eating, we were there in a New York minute.
I usłyszałyśmy, jak mężczyzna mówi,And we all heard a man yell,
Kiedy usłyszałyśmy Mary rozmawiającą o FYI.Which we heard Mary talking about, FYI.
Nancy i ja usłyszałyśmy o znachorze robiącym piaskowe obrazy.Nancy and I heard about a medicine man ... making a sand painting.
Jasne. Kiedy ty i twoja matka usłyszałyście, że ojciec został zastrzelony, pobiegłyście po karabin i kolta.When you and your mother first heard about your father getting shot, you went for a rifle and a colt.
Nie wiem co usłyszałyście, ale nie mówcie matce, co źle usłyszałyście.Girls, girls, I don't know what you think you heard, but please don't tell your mother what you incorrectly think you heard.
ale to co właśnie usłyszałyście, to moje kredo.but what you just heard, that's my credo.
Źle usłyszałyście.You just-- you heard wrong.
- Dźwięk. - Coś usłyszały.- They heard something.
- Nie wszystkie dzieci usłyszały.I don't think those kids heard you.
Ale wtedy dzieciaki... usłyszały znowu miauczenie.But then them kids... heard that caterwauling again.
Był przekonany, że najsmaczniejszy kał pochodził od kobiet, które właśnie usłyszały wyrok śmierciHe was convinced that the tastiest faeces were those of women who had just heard the sentence of death
Ellen i Aggie miałyby radochę gdyby cię usłyszały.Ellen and Aggie would have a fit if they heard you.
To wszystko są piękne, kolorowe propozycje... ale obawiam się, że jeśli podążyłabym za tobą... usłyszałabym szelest krochmalu w mej spódnicy... i wiedziałabym że to nie moje miejsce.Mr. Quick, those are all lovely, colorful suggestions... but I'm afraid if I started out to follow you... I would hear the starch in my petticoat begin to rustle... and I'd know I was out of character.
Przemierzając mile, mógłbyś krzyczeć wniebogłosy, a nie usłyszałaby cię żywa dusza.Going around for miles. You could scream and scream, and not a soul would hear you.
" usłyszałem faceta z marketingu powiedział on jest zbyt z lat 90.- Really? 'Cause I heard the marketing guy said he's too '90s.
"A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia:And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say:
"A potem, po zajęciu mojego stanowiska na tyłach budunku, usłyszałem strzały""And then, upon taking my position at the rear of the establishment, I heard gunfire."
"Gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę mówiące 'Przyjdź'."And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, 'Come and see."'
"I usłyszałem głos Pana mówiącego:"Then I heard the voice of the Lord saying,"
"Prawdopodobnie usłyszałeś mechanizm wysuwania igły .You probably heard the needle mechanism.
"Prosze." Wyobrażam sobie ile razy je usłyszałeś w swoim życiu."Please." There's a word I imagine you heard a lot of in your time.
"Zapomnij o wszystkim co przed chwilą usłyszałeś..."Forget everything you just heard...
"chciałbym wiedzieć skąd usłyszałeś o tej historii i chcę wiedzieć, skąd masz mój numer", a on odpowiedział:"how you heard about this story, and I want to know how you got my number."
*Moje kochanie, usłyszałeś to.*"My darling, you heard it."
"I krzyczeliśmy, do Boga naszych ojców, a on nas usłyszał i przypomniał na umowę zawartą z Avramem, Yitzchakiem, i Yaacovem.""And we cried out to the God of our fathers, and He heard our voice and remembered this Covenant with Avram, Yitzchak, and Yaacov."
"Jednak pewnej gwiaździstej nocy Cień usłyszał odmienny głos.""Yet one starlit night, The Shadow heard a different voice.
"Nie było odpowiedzi, ale usłyszał hałas... aż wreszcie wszystko znowu ucichło.""There was no answer, but he heard noises... then everything became quiet again."
"Pan Grisby powiedział, że usłyszał jakiś hałas."Mr. Grisby said he heard a sound.
"Przykro mi, ale muszę ci powiedzieć, że Hugh usłyszał paskudną historię o twojej wnuczce Mary"."I am sorry to have to tell you that Hugh has heard a vile story about your granddaughter Mary."
" - usłyszeliśmy BUM - ! pa" - że 65 piętro zawaliło się.We heard "boom." When we heard BOOM, inside our building, the North tower, we heard "pop-pop-pop-pop-pop-pop", and on the security radio we heard, "We lost 65!
" I nagle usłyszeliśmy buum! "" And all of a sudden we heard boom! "
" I wtedy usłyszeliśmy ogromny wybuch. "" And at that time we heard a huge explosion. "
"Moja żona i ja usłyszeliśmy, że nadchodzą przez radio samochodowe". "Myśleliśmy jedynie o tym, żeby wrócić do domu""My wife and I heard it come over the car radio.
"W poprzednim usłyszeliśmy o wyglądzie Maestro,"We have in the foregoing heard about the Maestro's appearance,
/Dobrze usłyszeliście.Yeah, you heard that right.
/Jak usłyszeliście, /przedstawicielka Zachodniego Baltimore,Well, as you just heard...
/Jeśli wierzycie zeznaniom, które /właśnie usłyszeliście, jedynym słusznym wnioskiem jest, że ma takie same prawa jak każde z nas.If you believe the testimony you've heard here, it's only fair to conclude that he has the same rights as any of us.
/Pamiętajcie, u nas usłyszeliście /to najwcześniejRemember, you heard it here first.
A więc usłyszeliście o tym, co?You heard about that, huh?
"Potem usłyszeli, że Raja..." "...umieścił swe "życie" w papudze."Then they heard that the Raja... confined his life in a parrot.
# Staraj się, by cię usłyszeliYou try so hard to be heard
- A ja skakałem sobie po twojej scenie a oni usłyszeli jak śpiewam i zaproponowali, żebym wystąpił w programie.- And I was using your stage and they heard me singing and they want me to be on the show.
- Ben! I usłyszeli świst.And they heard the whistle.
- Chcę być pewny, że wszyscy usłyszeli.I just want to make sure everybody heard it.
"Jeśli serce masz otwarte, czekaj i słuchaj, a usłyszysz pieśń wiatru."[Madame Ruth] If your heart is decisive and your heart can be pleased, wait and listen. You will hear a song from the breeze.
"I myślę, że on mnie usłyszy." "I nie powie mi "Nie".# All my soul's adoration # # And I think he will hear me #
- Alez ona cię usłyszy.- But she'll will hear you.
/Odezwij się, /na pewno cię usłyszymy.Send us a word and we will hear it.
- Ty i twoi szefowie jeszcze o tym usłyszycie.You and your bosses will hear about this.
/I ostatecznie usłyszycie Tony'ego Compagna.[ Kierney ] Finally, you will hear from Tony Compagna...
- Klienci ją usłyszą.And our clients will hear it.
On usłyszałby nas.He would hear us.
Szwaby usłyszeliby ich.The Krauts would hear them.
"Dzięki wam, siostry, kierownictwo usłyszało nasz krzyk protestu i zaczęło rozpatrywać nasze skargi"."Thanks to the efforts of you, my sisters, the administration has heard our outcry "and is taking steps to address our complaints."
Dominium pożałuje dnia, gdy usłyszało moje imię!The Dominion will rue the day they heard my name!
Dopilnowaliśmy, by KGB o tym usłyszało wraz ze słowem "Specnaz", co wystarczy, by doprowadzić ich do szału.We also made sure the KGB heard about it, along with the word "Spetsnaz," which is all it takes to drive them crazy.
Jak donosi June Massell, wielu fanów Johna, usłyszało o jego śmierci w nocnym przekazie radiowym.As June Massell reports, many of Lennon's fans and admirers heard about his death on late-night-radio music programmes.
Kiedykolwiek usłyszało wyrażenie spacer mila w moich butach?Ever heard the expression walk a mile in my shoes?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'hear':

None found.
Learning languages?