Unikać (to avoid) conjugation

Polish
76 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
unikam
I avoid
unikasz
you avoid
unika
he/she/it avoids
unikamy
we avoid
unikacie
you all avoid
unikają
they avoid
Imperfective future tense
będę unikać
I will avoid
będziesz unikać
you will avoid
będzie unikać
he/she/it will avoid
będziemy unikać
we will avoid
będziecie unikać
you all will avoid
będą unikać
they will avoid
Imperative
-
unikaj
you avoid!
niech unika
let him/her/it avoid
unikajmy
let's avoid
unikajcie
you all avoid
niech unikają
let them avoid
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
unikałam
I avoided
unikałaś
you avoided
unikała
she avoided
unikałyśmy
we avoided
unikałyście
you all avoided
unikały
they avoided
Future feminine tense
będę unikała
I will avoid
będziesz unikała
you will avoid
będzie unikała
she will avoid
będziemy unikały
we will avoid
będziecie unikały
you all will avoid
będą unikały
they will avoid
Conditional feminine tense
unikałabym
I would avoid
unikałabyś
you would avoid
unikałaby
she would avoid
unikałybyśmy
we would avoid
unikałybyście
you all would avoid
unikałyby
they would avoid
Conditional perfective feminine tense
unikałabym była
I would have avoided
unikałabyś była
you would have avoided
unikałaby była
she would have avoided
unikałybyśmy były
we would have avoided
unikałybyście były
you all would have avoided
unikałyby były
they would have avoided
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
unikałem
I avoided
unikałeś
you avoided
unikał
he avoided
unikaliśmy
we avoided
unikaliście
you all avoided
unikali
they avoided
Future masculine tense
będę unikał
I will avoid
będziesz unikał
you will avoid
będzie unikał
he will avoid
będziemy unikali
we will avoid
będziecie unikali
you all will avoid
będą unikali
they will avoid
Conditional masculine tense
unikałbym
I would avoid
unikałbyś
you would avoid
unikałby
he would avoid
unikalibyśmy
we would avoid
unikalibyście
you all would avoid
unikaliby
they would avoid
Conditional perfective masculine tense
unikałbym był
I would have avoided
unikałbyś był
you would have avoided
unikałby był
he would have avoided
unikalibyśmy byli
we would have avoided
unikalibyście byli
you all would have avoided
unikaliby byli
they would have avoided
Impersonal
unikano by
there would be avoided
unikano by
there would be avoided

Examples of unikać

Example in PolishTranslation in English
! I tak miałem zamiar unikać dziś Jen.I was hoping to avoid Jen today anyway.
"Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy daleko i próbujemy unikać linii dobra"I can tell you that we're far away and we're trying to avoid the law and do good in the world.
"i najlepiej unikać wizyt w kasynie.""And best to avoid a visit to the casino."
- Biada mi! ) Roztropniej unikać tego typu wyrażeń w rozmowie z Georgem.Might be wise to avoid that type of expression with George.
- Będziesz musiał tego unikać.- You'll have to avoid it.
"KochanySecie, wiemżemyśliszżesięzmieniłam, i że cię unikam..."Dear Seth I know you think I've changed and I'm avoiding you.
- Ale unikam go jak zarazy.He's my cousin. I avoid him like the plague.
- Czego dokładnie unikam? - Prawdy.- What am I avoiding, exactly?
- Dobra, ja też czegoś unikam.I'm avoiding something too.
- Niczego nie unikam. - Jasne.- I ain't avoiding nothing.
"Dlaczego mnie unikasz?"Isn't it silly to keep avoiding me?
* Ciekawe czemu * tylko ty tego unikaszWonder why only you keep avoiding it
- Co? Od roku unikasz mnie jak zarazy, a teraz mi pomagasz?You've been avoidingme like the plague for almost a year.
- Czemu mnie unikasz?- Why are you avoiding me?
"Gdy zycie staje sie zbyt bolesne, unikamy go lub sie smiejemy"."When things get too painful, we either avoid them or we laugh. "
- Wciąż tego unikamy.We keep avoiding it.
-Tak, znam trochę geografię, tylko dlaczego unikamy tematu o moim zerwaniu?- Yes, I understand geography, but why are you avoiding the subject of my breakup?
Czekałem, aż wyciągniesz to w swoim czasie. ale teraz zaczynam się obawiać tego, że... po prostu unikamy tego tematu.I've been waiting for you to bring it up in your own time, but now I'm beginning to worry that we're... just avoiding the subject.
Idziemy przez wioski, unikamy dróg.We go across country, avoid the roads.
Czy byłoby w porządku powiedzieć, że dzięki pracy unikacie osobistej konfrontacji?Would it be fair to say that you use work to avoid confronting personal issues?
Cóż, to również trudny temat do rozmowy którego oboje unikacie.Well, also, there's that difficult discussion you've both been avoiding.
I wy, świadomi tego, unikacie pojedynku.You both understand that, and so you avoid a duel.
Ja tworzę przeszkody, wy ich unikacie.I create obstacles, you avoid them.
Może i wy skorzystacie, skoro unikacie Goa'uldów...Possibly you can learn from us. I mean, you seem to need help avoiding the Goa'ulds.
- Cohenowie unikają konfliktów.- Cohens are known for conflict avoidance.
- Inni mnie unikają.- The others are avoiding me.
/Jak ludzie unikają takiego losu?How do people avoid such a fate?
/Wiecie jak to jest, /gdy ludzie się na was gapią, /albo was unikają?You know, the ones people give you, or avoid giving you?
/Więc jej unikają, /szukając obawy i ulgi, /strachu i agresji, /które zawsze są pod ręką.So they avoid it and seek solace in angst and fear and aggression, which are always there and readily available.
"Obecne wpływy powinny zmienić ten dzień w pełen potencjału, ale unikaj pułapki próbowania za mocno."current influences Should turn this day "into one with plenty Of potential, "but avoid the trap of Trying too hard.
- Nie unikaj odpowiedzi sierżancie.Please stop avoiding my questions, Sergeant.
- Nie unikaj rozmowy o unikaniu rozmawiając o moim unikaniu!Do not avoid this conversation about avoidance by talking about my avoidance!
- Nie unikaj tematu.- Cole... stop avoiding the subject.
- Tak, unikaj jednoosobowych napraw na drabinie.- Yes, avoid one-man construction jobs.
/Od teraz unikajmy /ostrych przedmiotów.Uh, from now on, l-let's avoid sharp objects.
Albo nie, unikajmy prasy, spotkajmy się tam gdzie zwykle.No, let's avoid the press, meet me in the usual place.
Cóż, unikajmy łaciny przed przysięgłymi.Yeah, let's avoid latin with the jury.
Raczej cię za to nie posadzą, ale lepiej unikajmy sądu.I don't suppose you'd serve time for this, but let's avoid the court case.
"Dla waszego bezpieczeństwa, unikajcie kontaktu z najbliższą rodziną i powstrzymujcie się od następujących rzeczy:"For your safety, "please avoid contact with close family members "and restrain from the following:
/Po prostu zachowajcie spokój /i unikajcie kontaktu fizycznego.(MAN COUGHING) ALAK: Just try to remain calm and avoid all physical contact.
Brzmi mniej więcej tak: "unikajcie kontaktu z rodziną, nie rozmawiajcie z dziećmi".It's something about "avoid family members,"
Chłopaki.. bardzo chcę żeby Nina mnie polubiła, więc proszę unikajcie następujących tematów :Guys, I really want Nina to like me... so please, avoid the following topics:
Dla większego bezpieczeństwa, unikajcie języka angielskiego."For greater safety, please avoid the English language.
Byłam słaba, i unikałam swoich obowiązków.I've been weak and I've avoided my responsibilities.
Dobra, już wystarczająco długo unikałam mówienia o sobie.Okay, so I guess I've avoided talking about myself for long enough.
I nawet nie wiem, dlaczego tego unikałam.And I don't even know why I avoided doing this.
Latami unikałam wystawienia tych zdjęć i miałam rację.You know, I avoided exhibiting these photographs for years, and I was right to.
Może właśnie dlatego przez całe życie nie widziałam innej drogi poza nauką, nauką i nauką unikałam rzeczywistości.Maybe that's why all my life I've never seen any other way but study, study, study and avoided any responsibility.
Całe życie unikałaś bycia dla mnie matką.All my life, you have avoided being a mother to me.
Nie denerwuj się. Wiem, że zawsze unikałaś wszelkich, z wyjątkiem najbardziej podstawowych związków z mężczyznami. I muszę dodać, że czyniłaś rozsądnie.I realize that you have always avoided all but the most rudimentary involvements with men and I might add, you have been right.
Przez całą zmianę mnie unikałaś.Mouch, hi. You avoided me all last shift.
Skarbie... Wczoraj cały dzień unikałaś patrzenia się na nas. Zapomnimy o tym?Sweetie... you avoided making eye contact with us all day yesterday.
/Przez 50 lat /Firma unikała emocji z dobrych powodów.{\pos(128,170)}For 50 years, the Company avoided emotions for good reason.
/więc zawsze tego unikała, /zazwyczaj dyskretnie.The truth was, the thought of holding him terrified her, so she had always avoided it, ever so discreetly.
Gdy wczoraj naciskałem ją, by wyjawiła mi prawdę, unikała jej jak zarazy.Yesterday, every time I pressed her for the truth, she avoided that like the plague.
Nie bez powodu maszyny unikały bezpośredniego kontaktu ze sobą.These machines have avoided making contact with one another for good reason.
Nie jedna, a dwie małe małpy, które unikały mojego...Not one but two little cutters who avoided my...
Zwierzęta, które długo unikały ludzkich osad teraz wracają , by tworzyć nowe siedliska wśród ruin ludzkich domostw.Animals that have long avoided Human population centers Now return to make new homes
Ale unikałem pójścia do lekarza.But I avoided going to the doctor.
Chociaż unikałem świętowania, odkąd zmarli moi rodzice, czuję, że nie powinienem tłumić twojego świątecznego zapału.And, though I've avoided the holidays ever since my parents have been gone, I feel like I shouldn't put a damper on your holiday zest.
Chyba specjalnie unikałem rozmowy z nim, by móc wykonać plan bez przeszkód.I think I deliberately avoided meeting the Borg because I didn't want anything to get in the way of our plan.
Kiedy pokonywałem Alaskę, jeździłem autostradami tylko o parzystych numerach i unikałem podejrzanych mostów.Now, when I trekked across Alaska, we only took even-numbered highways and avoided all suspension bridges.
- Nie, na razie unikałeś odpowiedzi.No, you already avoided telling me anything.
A jednak unikałeś odwiedzania swojego brata, przez wiele lat.And yet you've avoided going back to see your brother for years.
/Po śmierci swojej matki, /Ned unikał społecznego przywiązania, /bojąc się, co zrobi, /jeśli umrze ktoś jeszcze, kogo kocha.After his mother's death, Ned avoided social attachments, fearing what he'd do if someone else he loved died.
/Wiedziałem już, /że tata nie przypadkiem omijał /niektóre spotkania z mamą, /lecz specjalnie ich unikał.I knew then that Dad didn't just happen to miss certain things with my mom, he avoided them on purpose.
/Z biegiem lat, /Cukiernik unikał hazardu, /z małymi, znanymi nam wyjątkami.During the years that followed, the pie maker avoided taking gambles, with a few notable exceptions.
A ja zawsze byłam tą spiętą dziewczynką, której każdy unikał.And I was always the uptight little girl everyone avoided.
Barrett unikał konfliktu.Barrett avoided conflict.
Czy kiedyś siebie unikaliśmy?When have we ever avoided each other?
Nie, do tej pory unikaliśmy spraw rodzinnych.No, we've avoided the family thing for quite some time.
Jak do tej pory, unikaliście tych wszystkich błędów, które ludzie popełniają w związkach...Up until now, you guys had avoided all the big mistakes That people make in a relationship...
Gdybyśmy wszyscy unikali niepotrzebnegogotowania jednego litra wody dziennie, zaoszczędzona energia wystarczyłaby do zasileniajednej trzeciej latarni ulicznych w całej Europie.Wyłącz światło.Dzięki wyłączeniu na korytarzach i w pokojach pięciu żarówek, których niepotrzebujesz, możesz zaoszczędzić 60 euro rocznie.If we each avoided boiling one litre of water unnecessarily each day, theenergy saved could power one third of Europe’s street lights.Switch off.Switching off five lights in hallways and rooms in your home when you do notneed them on can save around 60 a year.
Reporter FrontPageAfrica, który odnalazł lekarza ze szpitala Phebe na kampusie Uniwersytetu Cuttington był świadkiem tego jak ludzie odchodzili z miejsc, w których on się pojawiał, a znajomi, studenci i najbliżsi unikali uścisku dłoni, czy wspólnych posiłków „Dzięki Bogu jestem zdrowy.FrontPageAfrica reporter who trailed the Phebe doctor on Cuttington campus Monday observed that people left places when he showed up while friends, students and loved ones avoided his handshake or eat with him "Thanks to God, I am cured.
Ale w tym momencie unikałbym tłumaczenia się.But at this juncture, I would avoid trying to explain myself.
- Jakby go unikało.It avoided the containment field.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'avoid':

None found.
Learning languages?