Ukraść (to steal) conjugation

Polish
96 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ukradnę
I will steal
ukradniesz
you will steal
ukradnie
he will steal
ukradniemy
we will steal
ukradniecie
you all will steal
ukradną
they will steal
Imperative
-
ukradnij
you steal!
niech ukradnie
let him/her/it steal
ukradnijmy
let's steal
ukradnijcie
you all steal
niech ukradną
let them steal
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ukradłam
I stole
ukradłaś
you stole
ukradła
she stole
ukradłyśmy
we stole
ukradłyście
you all stole
ukradły
they stole
Future feminine tense
ukradnę
I will steal
ukradniesz
you will steal
ukradnie
she will steal
ukradniemy
we will steal
ukradniecie
you all will steal
ukradną
they will steal
Conditional feminine tense
ukradłabym
I would steal
ukradłabyś
you would steal
ukradłaby
she would steal
ukradłybyśmy
we would steal
ukradłybyście
you all would steal
ukradłyby
they would steal
Conditional perfective feminine tense
ukradłabym była
I would have stolen
ukradłabyś była
you would have stolen
ukradłaby była
she would have stolen
ukradłybyśmy były
we would have stolen
ukradłybyście były
you all would have stolen
ukradłyby były
they would have stolen
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ukradłem
I stole
ukradłeś
you stole
ukradł
he stole
ukradliśmy
we stole
ukradliście
you all stole
ukradli
they stole
Future masculine tense
ukradnę
I will steal
ukradniesz
you will steal
ukradnie
he will steal
ukradniemy
we will steal
ukradniecie
you all will steal
ukradną
they will steal
Conditional masculine tense
ukradłbym
I would steal
ukradłbyś
you would steal
ukradłby
he would steal
ukradlibyśmy
we would steal
ukradlibyście
you all would steal
ukradliby
they would steal
Conditional perfective masculine tense
ukradłbym był
I would have stolen
ukradłbyś był
you would have stolen
ukradłby był
he would have stolen
ukradlibyśmy byli
we would have stolen
ukradlibyście byli
you all would have stolen
ukradliby byli
they would have stolen
Impersonal
ukradziono by
there would be stolen
ukradziono by
there would be stolen

Examples of ukraść

Example in PolishTranslation in English
""Przybyłem, żeby ukraść twoje serce""""I have come to steal your heart"
"Musimy ukraść sobie generała" ma taki negatywny pogłos."We need to steal a general. " It's a little naggy.
"Następnie Anubis wyznał, że miał zamiar ukraść mumię i zapewnić jej godny pochówek."The Anubis further confessed "that it was his intention to steal the mummy "and give it a ceremonial burial.
"niewinną osobą i wykorzystać ją jako pionek, by ukraść moc wiedźmy.""Innocents and uses them as pawns to steal a witch's power."
*Nie chciałem ukraść tego latającego talerza.* *Myślałem, że to pizza.*Okay, I didn't mean to steal that Frisbee. I thought two calzones were mating!
- No dobrze, ukradnij go.Fine, steal the battery.
- Tylko niczego nie ukradnij.Don't steal anything.
- Więc ukradnij jakiegoś.- Then steal one.
/Ukradnij im telefon, /ukradnij im pieniądze.(Game chimes) Steal their phone, steal their money.
Ale jeśli musisz kraść, to ukradnij moje smutki.But if you must steal, then steal away my sorrows.
Ok, to ukradnijmy teraz jakieś rowery.Okay, so let's steal some bikes.
Tak, ukradnijmy jej portfel.Yeah, let's steal her wallet.
To ukradnijmy coś.Then let's steal something.
Więc ukradnijmy do znowu.So let's steal it back.
Więc ukradnijmy ją.So let's steal it.
Dobra, ukradnijcie.Well, steal them.
Nic nie ukradnijcie.Don't steal nothing.
Rozbierzcie ich na części, ukradnijcie im baterie, zróbcie, co chcecie.Take them apart, steal their batteries, whatever it is you people do.
"Droga Riley, ukradłam ta martwą głowę studentom okulistyki specjalnie dla ciebie"."Dear Riley, I stole this cadaver head from an ophthalmology student just for you."
"Wiem, że Alex uważa, iż ukradłam bransoletkę."I know Alex thinks I stole the bracelet. "I didn't.
"które ukradłam od ludzi z Arandelle."which I stole from the people of Arendelle.
- Bo "ukradłam ci rolę".Because I "stole your role."
- Chwilę wcześniej ukradłam jakiemuś gościowi portfel.- I just told you, I stole some chump's wallet just before it happened.
* Pierwszym spojrzeniem * ukradłaś me serceYou had stolen my heart at my first sight
* Ty, która ukradłaś moje serceYou who have stolen my heart..
- A ty? Przyszłam tylko po to, co mi ukradłaś, Nenna.I'm only here to retrieve what you stole from me, nenna,
- Bo to jej, ukradłaś go!- Because he's hers. You stole him.
- Co, ukradłaś ten samochód?What, you stole that car?
"Hej, moja stuknięta przyjaciółka ukradła ci prawo jazdy.""Hi, my insane friend stole your driver's license."
"Ona nigdy do mnie nie oddzwoniła." "Moja matka ukradła mi 30 $." Ja nawet nie znałem moich rodziców."My mother stole $30." I never even knew who my parents were.
"Ty nigdy nie miałeś marzeń, "ale moją jedyną nadzieję było przekonanie "że rzucisz tą dziką rudowłosą która ukradła mój portfel.You never really had a dream, but I only hope you had the sense to dump that wild redhead who stole my wallet.
"oraz ukradła jej chłopaka.""and stolen her boyfriend."
+ Panna Heloise ukradła jej rysunki.Miss Heloise stole the drawings from her. Henry! - Sir?
- Nie, ukradłyśmy wóz.- No, stole, the car.
Chciał diamenty, które ukradłyśmy.Whosever diamonds we stole.
Dałam mojej starej wspólniczce wszystkie numery moich kont dla I.R.S. Oszustka... I ta wiedźma zdarła z nas wszystko, co kiedykolwiek ukradłyśmy!I gave my old partner all my account numbers... for the I.R.S. Scam... and that hag ripped off every penny we ever stole!
Jeśli na prawdę chcesz wiedzieć, ukradłyśmy go z mojego domu.If you really wanna know, we stole it from my house.
Nie wierzę, że ukradłyśmy psa.I can't believe we stole a dog. We don't know that.
I wtedy ukradłyście mu moce.And then you stole his powers...
O klejnot, który mi ukradłyście.The jewel you stole from me.
Według zeznań Tashy obie opuściłyście szkolny bal, ukradłyście samochód twojej mamy i skonfrontowałyście się z Valerie Gilbert w jej domu.Tasha's statement said you two left the homecoming dance, stole your mom's car and confronted Valerie Gilbert at her home.
Wiemy, że ukradłyście nam kombinacje.I know you stole our routine.
- A te świnie ukradły wam jajka.- And these pigs stole your eggs.
- Co? - Co się tutaj dzieje? Tess twierdzi ze Mitchie i Caitlyn ukradły jej bransoletkę.Tess thinks that Mitchie and Caitlyn stole her charm bracelet.
- Te kobiety ukradły twoje D.N.A.- Those women stole your D.N.A.
- Te zbiry ukradły mój namiot.- Uh-- - These crumbs stole my tent.
A te dwie dziewczyny, z pewnością nie wiedząc o tym, ukradły mały kawałek Max i Caroline.And these two girls up here, without knowing it, I'm sure, stole a little piece of Max and Caroline.
Poważnie myślisz, że ukradłabym twoje pieniądze?Do you seriously think l would steal your money?
"Todd Downey pomyślał, że kobieta która ukradłaby twoja milość kiedy była ona wszystkim co masz nie była do końca kobietą.Todd Downey thought that a woman who would steal your love when your love was really all you had, was not much of a woman.
"A ja ukradłem ci pieniądze."'And l stole your money.'
"Drodzy wszyscy, ukradłem pieniądze i wyskoczyłem przez okno"."Dear everybody, "I stole the money and jumped out the window.
"Nie ukradłem" stało się "Nie będziesz kradł","I have not stolen" became "Thou shall not steal,"
"a ja ukradłem ciastko?"and I stole a biscuit?
- Bo ukradłem.-Because I stole.
"I tak było moje, a ty to ukradłeś"."It was mine anyway. You stole it." What?
- A co, ukradłeś?- You stole it?
- A ty go ukradłeś.Which you stole.
- Albo go ukradłeś.Spare parts. - All stolen.
- Ale ukradłeś jej samochód.Yeah, okay, but you stole her car.
! Ezechiel Jones ukradł dla Jej Królewskiej Mości Secret Service.Ezekiel jones stole for her majesty's secret service.
! Ktoś ukradł mi telefon!Someone stole my phone!
! Nie! Nic nie ukradł!Nothing was stolen.
" Mój ojciec ukradł trąbkę.""My father stole the trumpet."
" lepiej go zatrzymaj ponieważ napewno go ukradł"."you better stop him because he stole it" law.
# Melodię ukradliśmy Francuzom, # # jest kilka rzeczy, które robią dobrze, jak: # # uprawianie miłości, wino i ser # # jak roquefort, camembert i bri #The tune we stole from the French There's a few things they do well Like making love, wine and cheese
- Bo było do mnie. - Piszą, że ukradliśmy im TheFacebooka.They're saying that we stole The Facebook from Divya Narendra and the Winklevosses.
- Były ukradzione, zanim je ukradliśmy.Oh, it was stolen already before we stole it. A likely story!
- Ehm, więc... ja i Jimmy Irons ukradliśmy opium Chińczykom.Ahem, well... me and Jimmy Irons, we stole the Chinaman's dope. Chinaman's courier, he lost his life.
- Gdy rozmawiałem z nim twierdził, że nie jest tym kim powinien być, że ukradliśmy jego katrę.When l interviewed him, he insisted that he's not who he's supposed to be that we've... "stolen his katra, "
- A wy go ukradliście?- And you stole it?
- Mówisz, że ją ukradliście?You're saying he stole it?
- Sydney, ukradliście mi życie!- Sydney, you stole my life!
- To wy ukradliście Doostera!You guys stole the Dooster!
- Że wy ukradliście Babilon 4.- That you stole Babylon 4.
"ale zgubiłam portfel i ukradli mi książeczkę czekową."but I lost my wallet and my checkbook got stolen.
"wszystko mi ukradli. Oto lista..."and here's the list of the stolen items...
'"... napad na jubilera, gdzie uzbrojeni rabusie zdobyli przewagę '"nad policją wezwaną do zamieszek i grabieży w całej stolicy, "i ukradli zegarki warte tysiące funtów,'...a raid at this jewellers where armed robbers took advantage 'of police being called to rioting and looting across the capital, 'and stole watches said to be worth thousands of pounds, 'including this rare white diamond Daytona.
- Ale ukradli mój wóz.They stole my car.
- Bo większość z tego, co ukradli to szmelc.Because most of what they stole was paste.
- Ktoś cię ukradnie.- Somebody will steal the town.
- Może ktoś go ukradnie!- Maybe somebody will steal him! - All right!
A kto go ukradnie?And who will steal it?
Albo masz nadzieję, że ktoś ukradnie pytania dla ciebie?Or do you hope someone will steal the exam questions for you?
'Przy Big Shanty ukradniemy pociąg kiedy pasażerowie i załoga będą na obiedzie, jadąc na północ będziemy palić każdy most odcinając zaopatrzenie armii, która stoi przed nami'"At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."
Dzieci ukradną wszystko, co nie jest przybite gwoździami.Kids will steal anything that isn't nailed down, anything.
Inaczej Kazoni ukradną wodę.If I don't, the Kazon will steal the water.
Inaczej, wspomnienia ukradną to co jest w nas piękne... i nakarmią potwora jaki w nas drzemie.Otherwise it will steal what makes us beautiful and feed our monster.
Jeżeli zniknę na chodźby jeden dzień To moje kelnerki ukradną wszystko prócz kuchennego zlewu.If I'm gone for one day, my waitresses will steal everything but kitchen sink.
Kto ukradłby 30 śniadań?Who would steal 30 bagged lunches?
Kto ukradłby coś, czego wartości nie zna? Wiesz o co mi chodzi?Who would steal something they didn't know the value of?
Nie, normalnie ukradłby pieniądze i poszedł poszaleć na zakupach.Normally they would steal your money and go on a shopping spree.
"Coś" ukradło mi twarz. A teraz chodzi, udaje mnie i hipnotyzuje ludzi.Some "thing" has stolen my face, and it's going around pretending to be me and it's hypnotising people.
'Trzech ludzi ukradło mojego Generała."Three men stole my General. I think they are deserters."
/Kierowca realizował dostawę, gdy dwóch /uzbrojonych mężczyzn ukradło jego samochód.The driver was making a delivery, when two armed men stole the truck at gunpoint.
/Miłość, nie oznacza, /że się coś ukradło.To love does not mean you have stolen anything."
/W poprzednich odcinkach... /Dwóch uzbrojonych mężczyzn /ukradło samochód.Previously on The Red Road... Two armed men stole the truck at gunpoint.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'steal':

None found.
Learning languages?