Uformować (to form) conjugation

Polish
37 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uformuję
I will form
uformujesz
you will form
uformuje
he will form
uformujemy
we will form
uformujecie
you all will form
uformują
they will form
Imperative
-
uformuj
you form!
niech uformuje
let him/her/it form
uformujmy
let's form
uformujcie
you all form
niech uformują
let them form
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uformowałam
I formed
uformowałaś
you formed
uformowała
she formed
uformowałyśmy
we formed
uformowałyście
you all formed
uformowały
they formed
Future feminine tense
uformuję
I will form
uformujesz
you will form
uformuje
she will form
uformujemy
we will form
uformujecie
you all will form
uformują
they will form
Conditional feminine tense
uformowałabym
I would form
uformowałabyś
you would form
uformowałaby
she would form
uformowałybyśmy
we would form
uformowałybyście
you all would form
uformowałyby
they would form
Conditional perfective feminine tense
uformowałabym była
I would have formed
uformowałabyś była
you would have formed
uformowałaby była
she would have formed
uformowałybyśmy były
we would have formed
uformowałybyście były
you all would have formed
uformowałyby były
they would have formed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uformowałem
I formed
uformowałeś
you formed
uformował
he formed
uformowaliśmy
we formed
uformowaliście
you all formed
uformowali
they formed
Future masculine tense
uformuję
I will form
uformujesz
you will form
uformuje
he will form
uformujemy
we will form
uformujecie
you all will form
uformują
they will form
Conditional masculine tense
uformowałbym
I would form
uformowałbyś
you would form
uformowałby
he would form
uformowalibyśmy
we would form
uformowalibyście
you all would form
uformowaliby
they would form
Conditional perfective masculine tense
uformowałbym był
I would have formed
uformowałbyś był
you would have formed
uformowałby był
he would have formed
uformowalibyśmy byli
we would have formed
uformowalibyście byli
you all would have formed
uformowaliby byli
they would have formed
Impersonal
uformowano by
there would be formed
uformowano by
there would be formed

Examples of uformować

Example in PolishTranslation in English
Cesarz Hadrian wydał rozkaz, by uformować nową linię obrony na południu.Emperor Hadrian has given orders to form a new defensive line, to the south.
Dwa plemniki zapłodniły to samo jajeczko produkując jeden zdrowy płód i mnóstwo komórek bez materiału genetycznego, aby uformować jedną.two sperm fertilize the same egg, producing one healthy fetus and one mass of cells without the genetic material to form one.
Huragany, by się uformować, potrzebują wody.Hurricanes, as we know them, need water in order to form.
I tak to skrzyżujemy, łącząc te dwie ścieżki razem żeby uformować jeden silny przychód, którego synergia podniesie renomę i status finansowy marki 'U Molly'.And that is how we will cross-pollinate, bringing these dual tracks together to form a single potent revenue stream whose synergy will enhance both the status and the financial base of the Molly's brand.
Jeśli miałbym wystarczająco szczęścia, by uformować nowy, madame.If I should be fortunate enough to form another government, ma'am.
Hat, uformuj granicę.Hat, form a perimeter.
OK, klaso 10, uformujcie czwórki, jak wywołam wasze imiona.OK, Year-10s, form groups of four as I call out your names.
Weźcie amunicję... i uformujcie dwa kwadraty.Get ammunition... and form two squads.
Zabierzcie szybko swoje rzeczy i uformujcie grupy!As quickly as you can, gather your things, and form in groups!
sierżancie, uformujcie z tych ludzi lewą flankę. sierżancie, dołączcie tych ludzi do czatów na prawej flance w regularnych odstępach. Sharpe!Sergeant, have these men form the left flank.
- Macierz uformowała to w dzień.- The matrix formed in a day.
/Enterprise przybył na FGC-47, /mgławicę, która uformowała się /dookoła gwiazdy neutronowej.The Enterprise has arrived at FGC-47, a nebula which has formed around a neutron star.
4 miliardy lat temu, uformowała się komórka i ta komórka posiadała gen, gen, który jest kluczem każdej innej pojedynczej formy życia.Forty million centuries ago, that a cell formed and that cell had a gene, and that gene is the password to every single other form of life there is.
Ale niezwykłe jest to, wokół czego się uformowała.That's great. But what is unusual is what the cyst has formed around.
Armia uformowała batalion górników.They've formed a mining battalion.
ty i Kayla nigdy nie uformowałyście takiej więzi, więc tym co musimy zrobić, jest jej wytworzenie.You and kayla never formed that bond, so what we need to do is recreate it.
/Przypominające ule wieże /uformowały się kilkaset mln lat temu.The beehive-shaped towers were formed a few hundred million years ago.
500 milionów lat po tym jak uformowały się planety,Five hundred million years after the planets formed,
Bakterie żyjące pod wodą uformowały zielony pigment zwany chlorofilem.Underwater microbes formed a green pigment called chlorophyll.
Choroby uformowały cykl, który pomaga tworzyć życie, lecz czasami pomaga je również niszczyć.Disease in a way has formed a kind of cycle which helps to create life and uh, obviously some cases, to destroy it.
Drabiny uformowały litery!The ladders formed a letter!
Kiedy ty po raz pierwszy zrobiłeś coś takiego, to była macka, którą uformowałeś, żeby strącić moją rękę z panelu kontrolnego.The first time you ever did anything like that was when you formed a tentacle to slap my hand away from the control panel.
Ale później, dużo później... uformował się Dysk... dryfujący przez kosmos... na grzbietach czterech słoni stojących na skorupie ogromnego żółwia.But much, much later than that the Discworld was formed. Drifting onwards through space atop four elephants on the shell of a giant turtle the great A'tuin.
Co się stało? Kiedy naprawiałam jego ścianę brzuszną, w lewej komorze uformował się zakrzep.While I was repairing the abdominal wall, a blood clot formed in the left ventricle.
Front nie uformował się zgodnie z zasadami militarnymi, lecz wymuszony został potrzebą i nachylonym gruntem zbocza.The battlefront was not formed According to rules of military theory, But as necessitated by the emergency
I właśnie dlatego batalion uformował czworobok.Which is why the battalions have formed square.
Inspektorze, to ja wykluczyłam go z tej świątyni, ale uformował się wokół niego krąg.Inspector, I expelled him from this Temple, but a circle formed around him.
/Zanim szefowie się zorientowali, /uformowaliśmy nową grupę, /zabraliśmy swoich klientów /i odeszliśmy z agencji.As our bosses before us had done, we formed a new group, took most of our clients, and left the agency.
jak bardzo złe, może być zło. Potrzebuję 5-ciu strażaków z "19" i "12". Doszliśmy tam i uformowaliśmy zastępy:We went down and formed companies: five men and an officer.
Przejęli zbrojeniówkę, uformowali frakcje, wypowiedzieli rządowi wojnę.They took up arms, they formed factions, declared war against the government.
Przemytnicy alkoholu i mordercy od Nowego Jorku po Chicago, od Filadelfii po Atlantic City, uformowali zorganizowaną siatkę przestępczą, którą osobiście zamiaruję rozmontować.Bootleggers and murderers from New York to Chicago, from Philadelphia to Atlantic City have formed a network of organized crime, if you will, one that I myself will dismantle.
Więc on i 11 innych odeszli... i uformowali podziemną armię.We told him. So he and 11 guys, they split off... and formed this underground army.
"Jego ciało stało się korzeniami drzewa i uformowało Ziemię.His body became the tree's roots. They spread and formed the Earth.
/Cóż, z antropologicznego punktu widzenia, /"wykonanie powinności" przez mężczyzn /uformowało podstawy cywilizacji.Well, anthropologically speaking, males "doing their duty" formed the bedrock of civilization.
Ale co uformowało jego fantazje, i kiedy to się zaczęło?So what informed his fantasies, and when did it begin?
Chcieli oni sprawdzić, czy jakieś inne ciało, które uformowało się w pobliżu Ziemi mogło się z nią zderzyć.The astronomers wanted to see if any others planetary bodies formed near the Earth and could have crashed into it.
O czym myślałam w momencie kiedy pole Wesley'a się uformowało?What was I thinking at the moment Wesley's bubble formed?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'form':

None found.
Learning languages?