Uderzyć (to hit) conjugation

Polish
80 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uderzę
I will hit
uderzysz
you will hit
uderzy
he will hit
uderzymy
we will hit
uderzycie
you all will hit
uderzą
they will hit
Imperative
-
uderz
you hit!
niech uderzy
let him/her/it hit
uderzmy
let's hit
uderzcie
you all hit
niech uderzą
let them hit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uderzyłam
I hit
uderzyłaś
you hit
uderzyła
she hit
uderzyłyśmy
we hit
uderzyłyście
you all hit
uderzyły
they hit
Future feminine tense
uderzę
I will hit
uderzysz
you will hit
uderzy
she will hit
uderzymy
we will hit
uderzycie
you all will hit
uderzą
they will hit
Conditional feminine tense
uderzyłabym
I would hit
uderzyłabyś
you would hit
uderzyłaby
she would hit
uderzyłybyśmy
we would hit
uderzyłybyście
you all would hit
uderzyłyby
they would hit
Conditional perfective feminine tense
uderzyłabym była
I would have hit
uderzyłabyś była
you would have hit
uderzyłaby była
she would have hit
uderzyłybyśmy były
we would have hit
uderzyłybyście były
you all would have hit
uderzyłyby były
they would have hit
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uderzyłem
I hit
uderzyłeś
you hit
uderzył
he hit
uderzyliśmy
we hit
uderzyliście
you all hit
uderzyli
they hit
Future masculine tense
uderzę
I will hit
uderzysz
you will hit
uderzy
he will hit
uderzymy
we will hit
uderzycie
you all will hit
uderzą
they will hit
Conditional masculine tense
uderzyłbym
I would hit
uderzyłbyś
you would hit
uderzyłby
he would hit
uderzylibyśmy
we would hit
uderzylibyście
you all would hit
uderzyliby
they would hit
Conditional perfective masculine tense
uderzyłbym był
I would have hit
uderzyłbyś był
you would have hit
uderzyłby był
he would have hit
uderzylibyśmy byli
we would have hit
uderzylibyście byli
you all would have hit
uderzyliby byli
they would have hit
Impersonal
uderzono by
there would be hit
uderzono by
there would be hit

Examples of uderzyć

Example in PolishTranslation in English
! Danny musiał ją czymś uderzyć.Danny had to hit the girl with something.
# Ale jeśli chcesz uderzyć w sufit ## But ifyou want to hit the ceilin´#
- Chcesz coś uderzyć...- You want to hit something, hit...
- Chcesz mnie uderzyć? Spoko.- You want to hit me?
"Grrr" się sam, miernoto. Weź to i uderz mnie!Get that thing and hit me!
"Jeśli się rusza, zaklej to, Jeśli skrzypi, użyj WD-40, a jeśli masz problem, uderz to młotkiem"."If it moves, you duct-tape it, if it squeaks, you WD-40 it, and if it's stuck, you hit it with a hammer."
"Uderz mnie w twarz i uderz mnie mocno.""Hit me around the face and hit me hard."
"Yeah, yeah, uderz mnie raz jeszcze."Yeah, yeah, hit me again.
"uderz mnie, proszę,"hit me, please,
Dobra, uderzmy go z tym.All right, let's hit him with this.
Kto za to odpowiedzialny, no dalej, uderzmy go!Who's responsible, come on, let's hit him!
Ok, uderzmy w nich dywersją i módlmy się żeby to kupili.Ok, let's hit them with a feint and pray they buy it.
Dajcie mi pięć minut, a potem uderzcie całą siłą.Give me five minutes, then hit 'em with everything you got.
I kiedy robicie to wyjście uderzcie w ścianęAnd when you make those exits hit the wall.
Nie uderzcie go!Don't hit him!
Nie uderzcie ich.Don't hit them.
Ostrożnie, nie uderzcie w stół!- Don't hit the table with the experiments.
#I w coś uderzyłam. #Oh, and I hit something.
- 2 miesiące temu potknęłam się o ich psa i uderzyłam w głowę.- Two months ago I stumbled over his new puppy and hit my head on the driveway.
- Czy cię uderzyłam?Why do you lie? - Where did l hit you?
- Mówiłam już, nikogo nie uderzyłam.I told you, I didn't hit anybody.
- Na prawdę cię uderzyłam?- Did I really hit you?
# Ty mnie uderzyłaśYou hit me like a tom
- Akurat, uderzyłaś mnie!The hell there's not! You hit me!
- Bardziej bolało jak ty mnie uderzyłaś.- Not as bad as when you hit me.
- Bo mnie uderzyłaś.Yeah, 'cause you actually hit me.
- Czemu mnie uderzyłaś?Why did you hit me?
"Wolałbym, żebyś uderzyła mnie tutaj, a nie tam."'l wish you had hit me here instead of there.'
(Mary alice) Wielka zbrodnia uderzyła w Wisteria Lane we wtorkowe popołudnie.(Mary alice) the great crime wave hit wisteria lane on a tuesday afternoon.
- 65 milionów lat temu, uderzyła kometa.l wasn't aware of that. A comet hit around 65 million years ago... caused a mass extinction.
- A potem, kiedy uderzyła błyskawica,- And then, when the lightning hit,
- A ty? Został uderzony przez gałąź po tym jak błyskawica uderzyła w drzewo.He got hit by a branch after lightning struck a tree.
Chyba coś uderzyłyśmy.I think we hit something.
My jej nie uderzyłyśmy.We didn't hit her.
Przez przypadek uderzyłyśmy w niego samochodem.We accidentally hit it with our car.
" w miejscach innych niż te, w które uderzyły samoloty. "" somewhere else besides the planes hitting. "
- I uderzyły Phoebe.- And hit Phoebe.
- Mosiężne blaszki uderzyły razem.Yes, brass plates hit together. That's right.
...koniec warkocza... uderzyły w naszą planetę w nowożytnej historiito hit our planet in recorded history- to hit our planet in recorded history.
/"Dwa samoloty uderzyły /w World Trade Center.""Two aircraft hit the World Trade Center. "
I uderzyłaby w hełm, prawda?But that would hit the helmet though, wouldn't it?
Inny użytkownik wyraził obawy, że środki, w przypadku ich nałożenia, uderzyłyby również w niektóre typy produktu, które nie są już produkowane w Unii.Another user expressed concerns that, if imposed, measures would hit also certain product types that are no longer produced in the Union.
"9:20. Właśnie uderzyłem w hydrant, ale przeżyłem.Just hit a fire hydrant, but I survived.
- ...jechałem samochodem i...uderzyłem w ciebie.And... and I hit you.
- Ale nie uderzyłem w niego.But I didn't hit him.
- Czy kiedykolwiek cię uderzyłem?Did I ever hit you? N...
- Czy kiedyś cię uderzyłem?When do I ever hit you?
! Trafili do sali chorych, bo uderzyłeś ich mocniej, niż musiałeś, i zdajesz sobie z tego sprawę.You put them in the infirmary because you hit them harder than you had to, and you know it.
"Kiedy ostatnio kogoś uderzyłeś?""When did you last hit someone?"
"dlaczego mnie nigdy nie uderzyłeś?""How come you never hit me?"
- 1:02, ale w coś uderzyłeś.One minute and two, but you did hit things, James.
- Chip Oswold twierdzi, że uderzyłeś go lampką. - Co?Chip Oswald says you hit him over the head with a desk lamp.
" Upierali się także, że to samolot uderzył w budynek." They also kept insisting that a plane hit the building.
"Bez męskiego wzorca... " Bobby uderzył Simona od tyłu!"Without a man to look up... " Sir, Bobby hit Simon from behind!
"Darry'emu jest przykro, że Cię uderzył.""Darry's sorry he hit you.
"Dzieciaka nie uderzył, ale starszego od siebie już tak! ".- I said, "He won't hit a kid but he'll hit someone way older than him!"
"Frank mnie uderzył.""Frank hit me.
- Być może uderzyliśmy w kosmiczną krowę.-Maybe we hit a space cow. Cootchie-cootchie.
- Chyba uderzyliśmy w samochód Roberta.- I think we hit Robert's car.
- Czy uderzyliśmy w coś?- Did we hit something?
- My go uderzyliśmy i obrzygaliśmy.We hit him and barfed on him.
- Mówię ci, że w coś uderzyliśmy.I was in a head-on when I was 19. We hit something.
- I uderzyliście w górę?- And you hit a mountain?
- Jeśli uderzyliście w rój...If you hit a swarm...
- Sądziłem, że to wy mnie uderzyliście.I thought you were the ones that hit me.
Czy pan albo Nokes kiedyś uderzyliście podopiecznego w domu poprawczym?Let's narrow the place down, then. Did you or Mr Nokes ever hit any of the boys under your care at the Wilkinson Home for Boys?
Może uderzyliście w więcej niż jedno z nich.Maybe you didn't hit just one of them.
- Dlaczego uderzyli w Lawrence, a nie w Topeka?--Wh-Why would they hit Lawrence and not Topeka?
- Hej, uderzyli Nigela.Move left and hit!
- Mieliśmy dwa dni przewagi na resztą i uderzyli z flanki.We were two days ahead of schedule... -...until they started hitting our flank.
- Nie uderzyli na najbardziej prawdopodobny cel.They didn't hit the most likely location.
- Prawdopodobnie uderzyli w ziemię pełną siłą.- They probably hit the ground full-force.
Gdyby nie to, że mnie bolą plecy to uderzyłbym Cię.You know, if my back wasn't bad, I would hit you.
Ja uderzyłbym ich o wiele mocniej.I would hit them a lot harder.
Żaden człowiek nie uderzyłby tak dziecka!N-No human would hit a child like that!
"Słońce uderzyło w jej dłonie z czerwoną gorącą siłą która paliła prosto przez czystą skóre jej nadgrstka."The sun hit her hand with a red hot force that burned straight through the clear-veined skin of her wrist.
'Bo Brothas Stylz właśnie uderzyło'Cause Brothas Stylz just put a hit out
- 15 sekund po tym, jak ciało uderzyło o podłogę.- 15 seconds after the body hit the floor.
- A zauważyłeś co uderzyło Cię w głowę?- Well, did you get a good look at what hit you on the head?
- Co cię uderzyło?- What hit you?

More Polish verbs

Related

zderzyć
collide

Similar

mierzyć
measure
pierzyć
do
szerzyć
disseminate
udarzyć
do
uderzać
hit
ukirzyć
do
ukorzyć
humble
umarzyć
do
umorzyć
remit
uwarzyć
brew
wierzyć
believe
zderzyć
collide

Similar but longer

uorderzyć
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'hit':

None found.
Learning languages?