Uczynić (to make) conjugation

Polish
104 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uczynię
I will make
uczynisz
you will make
uczyni
he will make
uczynimy
we will make
uczynicie
you all will make
uczynią
they will make
Imperative
-
uczyń
you make!
niech uczyni
let him/her/it make
uczyńmy
let's make
uczyńcie
you all make
niech uczynią
let them make
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uczyniłam
I made
uczyniłaś
you made
uczyniła
she made
uczyniłyśmy
we made
uczyniłyście
you all made
uczyniły
they made
Future feminine tense
uczynię
I will make
uczynisz
you will make
uczyni
she will make
uczynimy
we will make
uczynicie
you all will make
uczynią
they will make
Conditional feminine tense
uczyniłabym
I would make
uczyniłabyś
you would make
uczyniłaby
she would make
uczyniłybyśmy
we would make
uczyniłybyście
you all would make
uczyniłyby
they would make
Conditional perfective feminine tense
uczyniłabym była
I would have made
uczyniłabyś była
you would have made
uczyniłaby była
she would have made
uczyniłybyśmy były
we would have made
uczyniłybyście były
you all would have made
uczyniłyby były
they would have made
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uczyniłem
I made
uczyniłeś
you made
uczynił
he made
uczyniliśmy
we made
uczyniliście
you all made
uczynili
they made
Future masculine tense
uczynię
I will make
uczynisz
you will make
uczyni
he will make
uczynimy
we will make
uczynicie
you all will make
uczynią
they will make
Conditional masculine tense
uczyniłbym
I would make
uczyniłbyś
you would make
uczyniłby
he would make
uczynilibyśmy
we would make
uczynilibyście
you all would make
uczyniliby
they would make
Conditional perfective masculine tense
uczyniłbym był
I would have made
uczyniłbyś był
you would have made
uczyniłby był
he would have made
uczynilibyśmy byli
we would have made
uczynilibyście byli
you all would have made
uczyniliby byli
they would have made
Impersonal
uczyniono by
there would be made
uczyniono by
there would be made

Examples of uczynić

Example in PolishTranslation in English
"Będę w domu, by uczynić Cię moją żoną..."I'll be home to make you my wife.
"Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas?"Woman: What must we do to you to make the sea calm around us?
"Nie mogę wydłużyć moich dni, ale mogę uczynić je lepszymi.""I cannot make my days longer, so I strive to make them better."
"Niech źródło siły tego, który błogosławił tym przed nami pomoże nam znaleźć odwagę, aby uczynić nasz życie błogosławionym.""May the source of strength who blessed the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing."
"Pył z mumii" aby uczynić mnie starą."Mummy Dust" to make me old.
"Boże, uczyń mnie bogiem. ""God, make me a god. "
"Boże, uczyń mnie bogiem.""God, make me a god. "
"I uczyń je twoją własnością"And make them all Thine own
"Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie"."Lord, make me an instrument of Thy peace;" "where there's hatred, let me sow lave;" "where there's injury, pardon;"
"Proszę, panie Boże, uczyń mnie dobrym, ale jeszcze nie teraz"."Please, God, make me good, but just not yet."
Zatem uczyńmy je godnymi pamięci.Then let's make 'em memorable.
A teraz, idźcie i uczyńcie nas dumnymi.Now, go on out there and make us proud.
Makaron, uczyńcie moje życie niesamowite ...Noodles, you make my life amazing...
Miejcie litość wobec błagającej i uczyńcie mnie godną waszego wielkiego zadania.Have mercy on your humble supplicant, and make me worthy of your great task.
Usłyszcie me wezwanie, uczyńcie mnie mądrą.Hear my call, make me wise.
Więc utnijcie mi głowę i uczyńcie męczennikiem.So cut off my head and make me a martyr.
- To ja cię takim uczyniłam.- I made you what you are.
Czy uczyniłam cię kimś lepszym, Joel?I made it be better, Joel?
I nawet uczyniłam cię sponsorem, P. Sawyer.Mmm-hmm. And I even made you a sponsor, P. Sawyer.
Ja uczyniłam go gwiazdą.I made him a star.
- Przez to świeże mięso, uczyniłaś mnie silniejszym, mamuśko.You've made me strong with all that fresh meat, Mommy.
-Dziękuję, uczyniłaś mnie naj...Thank you. You made me the happiest... What?
...uczyniłaś mnie najszczęśliwszym, żyjącym mężczyzną!...you have made me the happiest man alive!
/Właśnie uczyniłaś mnie swym /zaprzysięgłym wrogiem, Zła Kobieto."You have made me your sworn enemy, evil woman."
A to jest ważne... ..ponieważ uczyniłaś ją jedną z najlepszych nocy mojego życia.And this is important because you made it one of the best nights of my life.
- Daj spokój, uczyniła cię bogaczem.Oh, please. It made you rich.
- George. I wszyscy musimy być na nie gotowi. Można powiedzieć że ta machina uczyniła mnie tym kim jestem.You could say that machine out there... made me what I am.
- Rzecz, która uczyniła metal widocznym.- The thing that made the metal ore visible.
- Smocza krew uczyniła twą skórę nieprzepuszczalną.The dragon's blood has made your skin impenetrable.
- Ta sprawa uczyniła mnie sławnym.The case that made my name.
Wrócisz tam, gdzie zaczynałeś, zanim zabrałeś tu matkę i mnie, a my uczyniłyśmy cię mężczyzną, za jakiego zawsze się uważałeś.Back to where you started before you brought Mother and myself here and we made you into the man that you always insisted to them that you were.
To kobieta, z której uczyniłyście bohaterkę, z tej tylko prostej przyczyny, że wygląda młodziej niż na swój wiek, i umie składać sensowne zdania.She's the woman that you made your hero for no other reason than she looks half her age, and can spin a phrase.
ty i Shane uczyniłyście mnie lepszym człowiekiem gówno mnie obchodzi czy uczyniłam cię lepszym człowiekiem nie jest kurwa zadaniem kobiety być konsumowaną zdobywaną i opluwaną tak żeby jacyć pieprzeni mężczyźni mogli się rozwijać masz tu zostać i to naprawić nie jesteśmy przyjaciółmiYeah but she didn't say anything back and... That's bad, right? You and Shane have made me a better man
* Fałszywe obietnice to uczyniły"False promises were made."
- Zgromadzone drapieżne ptaki uczyniły niebo prawie czarnym.To escape the flesh-eating birds that made the sky almost as black as the beach.
-Te "szmaty" widziały wszystkie europejskie pola bitwy, które uczyniły Francję większą niż kiedykolwiek była.These 'rags' have seen all the battlefields of Europe that made France greater than ever.
/Całe te tańce dla rozweselenia ojca, /uczyniły rozkwitającą Żmiję /najlepszą tancerką z tasiemką w wiosce.And all that dancing for her sad dad made Viper blossom into the best ribbon dancer in the village.
/Ciągłe napady i najazdy uczyniły /te ziemie niebezpiecznymi i nieprzyjaznymi.Assaults and robberies made it dangerous to travel in the inhospitable country.
Myślę, że pod tą angielską skorupą drzemie pasja, która uczyniłaby z Lorda Byrona sklepikarza.I think, beneath that English exterior throbs a passion that would make Lord Byron look like a tobacconist.
Po prostu wiem, że Lois uczyniłaby moje pierwsze doznanie czymś specjalnym i niezapomnianym, tak jak powinno to być.I just know Lois would make my first experience as special and memorable as it should be.
Prawdopodobnie żadna z nich i tak nie uczyniłaby cię szczęśliwym.Not many anyway, and probably none that would make you very happy.
Mogłaś odziedziczyć wszystkie rodzaje cech które uczyniłyby cię odmnienną od nas.You could inherit all kinds of things that would make you so different from us.
Te manewry zadość uczyniłybyBut if we could go on these manoeuvres, it would make up, in some small way...
W rękach wroga, te informacje uczyniłyby bezużytecznym niewykrywalny sprzęt warty miliardy.- In enemy hands, that information would make our multibillion dollar stealth inventory worthless.
10 lat temu porwałem tę kobietę z życia w sielance... w Pittsburghu i uczyniłem je nędznym.Ten years ago, I-I-I kidnapped this woman from a very beautiful... middle-class life in Pittsburgh, and I made her life miserable ever since.
- A wstęp, jaki uczyniłeś wobec grupy w San Francisco, pokazał twoją wyobraźnię, przenikliwość i chęć do podejmowania ryzyka, którą pan Hearst docenia.and the overture you made to the group in san francisco showed imagination and foresight and a tolerance for risk that was impressive to mr. hearst.
- Czy to uczyniłeś mnie radosną?- And you made me cheerful.
- Jestem taki, jakim mnie uczyniłeś.Oh, I am exactly what you made me.
- Jestem tym, czym mnie uczyniłeś.- you made me. - Good.
/Kocham cię nie tylko /za to, kim się stałeś, /ale za to, kim mnie uczyniłeś.I love you not only for what you have made of yourself, but for what you are making of me.
"Dla człowieka, który uczynił resztę mojego życia możliwą"."To the man who made the rest of my life possible. Winston Churchill."
"Francuski łącznik" uczynił z Marsylii stolicę heroiny, którą zalewa również ulice Nowego Jorku.The "French Connection" has made Marseilles the world capital of heroin, swamping the streets of New York as well.
"I oto zimę naszych rozgoryczeń... słonecznym latem uczynił syn Yorku"."Now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun of York."
"Pana naszego, który uczynił morze i ląd suchy.""the God of heaven, who hath made the sea and the dry land."
"Ponieważ Bóg uczynił niebo tak niebieskie".Because God made the sky so blue
/Z kłamstwa uczyniliśmy schronisko."We have made lies our refuge."
Ale wiesz, my podbiliśmy Hiszpanię i uczyniliśmy z niej część muzułmańskiego świata przez prawie 800 lat, więc nie dziwi mnie, że Julio Torrez wykiwał was.But you know, we... We conquered Spain, and made it an integral part of the Muslin world. Well, close to eight hundred years, so.
Bo tym to uczyniliśmy.Because we made it one.
Drogę ewolucji życia poprzez wieki poznajemy po zmianach, jakie sami uczyniliśmy w roślinach i zwierzętach lecz także po zapisach w skałach.That life evolved over the ages is clear from the changes we've made in the beasts and vegetables but also from the record in the rocks.
I uczyniliśmy synowa naszą córką.And we made our daughter-in-law our daughter.
"...domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. ""...the house of prayer; but ye have made it a den of thieves."
A wy uczyniliście z niejBut you have made it
Bo uczyniliście nas bogaczami, to bierzecie za darmo?I mean, just, you know, because you, like, made us rich, you think you can get free stuff?
Goszczę was, panowie bracia... nie z tego powodu, że uczyniliście mnie swoim atamanem.— I treat you, brother gentles, not in honour of your having made me ataman,
Jednego z naszych uczyniliście wszechpotężnym.You made one of ours almighty.
"i niemożliwe uczynili możliwym""and made the impossible, possible"
- Ludzie uczynili dobrymi życia, które kiedyś pożyczyli.People have made good lives out of borrowed ones before.
/A my, co żeśmy z Tobą uczynili/ /O ile prawdą jest to, co się nam mówi/And what we've made of you that you'd say that
/A my, co żeśmy z Tobą uczynili/And what we have made of you
/Co żeśmy z Tobą uczynili/And who we made of you?
"uczynię z was _BAR_ creme de la creme."I will make of you the crème de la crème."
/Moją siłę uczynisz swoją siłą.You will make my strength your own.
"Szczęśliwe pojednanie z ukochaną osobą uczyni twe życie szczęśliwym jak w najśmielszych snach"."A happy reunion with a loved one "will make life all that you ever wanted it "or dreamed it to be.
"To jakaś brzydula, i uczyni mnie nieszczęśliwym."'She is an ugly girl, and she will make me miserable.'
(3) Komisja uczyni wpływającą pozytywnie na zdrowie aktywność fizyczną podstawowym elementem działań związanych ze sportem i starać się będzie lepiej uwzględniać tę priorytetową kwestię w odpowiednich instrumentach finansowych, w tym w:(3) The Commission will make healthenhancing physical activity a cornerstone of its sport-related activities and will seek to take this priority better into account in relevant financial instruments, including:
- Pokój uczyni mnie biedakiem.I do. - Peace will make me poor.
- To uczyni Vincenzo szczęśliwym.- It will make Vincenzo happy
- Wspólnie uczynimy świat wieczną nocą. - Gdzie jest jego gniazdo?- Together, we will make an endless night.
Będą niezbędni władcom i Anglii, więc uczynimy z nich naszych sojuszników.They'll be indispensable to the lords and to Whitehall, and so we will make allies of them.
Dowiemy się, gdzie się kryją i uczynimy z nich przykład.We will discover the whereabouts of these criminals... and we will make examples of them.
Dzięki pomocy Dethklok oraz mojemu 666-punktowemu biznesplanowi, uczynimy ten świat lepszym!With Dethklok's help and my 666-point business plan, we will make this world better.
- Na pewno uczynią to wyjątkowym.- These will make it special.
/*Wiem, że fortuna i wpływy /narzeczonego uczynią cię szczęśliwą.*"I know your fiance's enormous wealth and power will make you happy.
Ale chcę zapewnić ci pewne udogodnienia, które uczynią twój pobyt w więzieniu bardziej znośnym.But I am willing to provide you certain amenities that will make your life in confinement a little more comfortable.
Być może w przyszłości wszyscy studenci Erasmusa uczynią ze świata lepsze miejsce.Maybe in future all of us Erasmus students will make the world a better place to live in."
Diamenty uczynią wszystko lepszym!I'll give you diamonds. Everybody wants diamonds. Diamonds will make everything all better.
- Po prostu... uważam, że gdybyśmy się teraz pobrali... uczyniłbym twoje życie nieszczęśliwym... a jesteś na to zbyt dobrą osobą.- Just... I mean, if we got married now, I would make your life miserable, and... you are far too good a person for that.
A Sashę uczyniłbym Ministrem Ataku.And I would make Sasha Minister of Attack.
A was uczyniłbym MinistramiAnd I would make you Minister of...
- Człowiek, który jest moim rywalem, poznawszy sekret zastępcy wielkiego człowieka, uczyniłby tego zastępcę niewolnikiem.A man, as it happens a rival of mine... learning the secret of a great man's lieutenant... would make that lieutenant his slave.
Co jak przypuszczam uczyniłby z nas rodzeństwoWhich, I guess, would make you and me brother and sister.
Jest to po to, by ośmielić stosunki między Markizem a młodym L., ażeby sprowokować skandal, który, rujnując reputację Markiza, uczyniłby niemożliwym małżeństwo z dziewczyną O.This is to encourage the relationship between the Marquis and young L. in order to provoke a scandal which, by ruining the reputation of the Marquis, would make impossible the marriage to the girl O.
Który z nich uczyniłby cię bardziej szczęśliwą?Which one would make you happier?
Mój immunitet dyplomatyczny Corrino, uczyniłby z tego niemądrą decyzję.My diplomatic immunity as Corrino envoy... would make that an unwise decision.
- Czy to uczyniło go sławnym?- This is what made him famous?
- Więzienie uczyniło cię paranoikiem.Prison's made you paranoid.
/Co uczyniło ją tak wyjątkową?What made Jeanette so special? Well...
/Co uczyniło mnie tak martwą wobec doświadczeń?What made me so dead set against having an experience?
/Znana była z tego, /że zajmowała się najtrudniejszymi sprawami, /była obrońcą wysoko postawionych ludzi, /powiązanych z przestępczością zorganizowaną. /to uczyniło ją sławną w kręgach prawniczych.She was best known for taking on the toughest cases, and it was her defense of high-profile, organized crime associates that really made her a name in legal circles.
- Nic nie uczyniłoby mnie szczęśliwszym.- Nothing would make me happier.
- Ponieważ nic, nie uczyniłoby mnie szczęśliwszym, niż zobaczenie, jak wszystkie Beauchap'ówny umierają.- Because nothing would make me happier than seeing all the Beauchamp women dead.
A 12 koni uczyniłoby moją babcię zamożną.And twelve ponies would make my grandmother wealthy.
A to uczyniłoby je jeszcze lepszym.Oh, and this would make it so much better.
A wszystko to, to wszystko uczyniłoby nas najbogatszymi ludźmi w Anglii! - W imperium.And all of it... all... would make us the two richest men in England.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'make':

None found.
Learning languages?