Uciszyć (to silence) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uciszę
I will silence
uciszysz
you will silence
uciszy
he will silence
uciszymy
we will silence
uciszycie
you all will silence
uciszą
they will silence
Imperative
-
ucisz
you silence!
niech uciszy
let him/her/it silence
uciszmy
let's silence
uciszcie
you all silence
niech uciszą
let them silence
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uciszyłam
I silenced
uciszyłaś
you silenced
uciszyła
she silenced
uciszyłyśmy
we silenced
uciszyłyście
you all silenced
uciszyły
they silenced
Future feminine tense
uciszę
I will silence
uciszysz
you will silence
uciszy
she will silence
uciszymy
we will silence
uciszycie
you all will silence
uciszą
they will silence
Conditional feminine tense
uciszyłabym
I would silence
uciszyłabyś
you would silence
uciszyłaby
she would silence
uciszyłybyśmy
we would silence
uciszyłybyście
you all would silence
uciszyłyby
they would silence
Conditional perfective feminine tense
uciszyłabym była
I would have silenced
uciszyłabyś była
you would have silenced
uciszyłaby była
she would have silenced
uciszyłybyśmy były
we would have silenced
uciszyłybyście były
you all would have silenced
uciszyłyby były
they would have silenced
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uciszyłem
I silenced
uciszyłeś
you silenced
uciszył
he silenced
uciszyliśmy
we silenced
uciszyliście
you all silenced
uciszyli
they silenced
Future masculine tense
uciszę
I will silence
uciszysz
you will silence
uciszy
he will silence
uciszymy
we will silence
uciszycie
you all will silence
uciszą
they will silence
Conditional masculine tense
uciszyłbym
I would silence
uciszyłbyś
you would silence
uciszyłby
he would silence
uciszylibyśmy
we would silence
uciszylibyście
you all would silence
uciszyliby
they would silence
Conditional perfective masculine tense
uciszyłbym był
I would have silenced
uciszyłbyś był
you would have silenced
uciszyłby był
he would have silenced
uciszylibyśmy byli
we would have silenced
uciszylibyście byli
you all would have silenced
uciszyliby byli
they would have silenced
Impersonal
uciszono by
there would be silenced
uciszono by
there would be silenced

Examples of uciszyć

Example in PolishTranslation in English
- Hoodak zatem stara się ją uciszyć?So Hoodak's up there to silence Connie?
- Ich odszkodowania mają nas uciszyć.Their benefit payments are a way to silence us all.
- Musiała ją pani uciszyć.And you had to silence her.
- Sam się ucisz.No, you silence!
- Nie powie, uciszyłam go.He won't. I've silenced him.
/Że uciszyłam "A".I silenced "A."
I go uciszyłaś!And I think that you wanted him silenced!
/Anna sądzi, że uciszyła /Piątą Kolumnę poprzez śmierć Eliego Cohna.Anna believes she silenced the Fifth Column with the death of Eli Cohn.
Głos Pavarottiego uciszyła śmierć, nie róbmy tego reszcie z nas.Pavarotti's voice was silenced by death, and I don't want to silence anyone else's voices in this group.
Jego działania uciszyły jego, kiedy tu przebywał.His actions get him silenced while he's here.
I uciszyłem się tak, że mogłaś się smucić.And I silenced myself so that you could grieve.
/kogóż to dziś uciszyłeś?who have you silenced today? ?
Hayes zapłacił Ali'emu za zabójstwo Rankina, potem uciszyłeś Ali'ego i podmieniłeś raporty.Hayes paid Ali to shoot Rankin, then y silenced Ali and swapped the reports.
Może dlatego, że uciszyłeśPerhaps because you've silenced
Ty nawet uciszyłeś Amandę... to ty za tym wszystkim stałeś.You even silenced Amanda. You were behind all of it.
Więc ją uciszyłeś.So you silenced her.
Albo czy ktoś inny starał się uciszyć Jamiego w ten sposób, w jaki uciszył Bena Coopera.Or if someone was trying to silce jamie The way they silenced ben cooper.
Czy Boży Piorun nie uciszył jeszcze papieża Borgii?The Good Lord's lightning not yet silenced this Borgia pope?
I była u kresu, aby powiedzieć o tym światu, ale kościół ją uciszył.She was on the verge of telling the world, and the Catholic church silenced her.
I o ile wiem, oni chyba wiem, co będzie wiedział, Więc mam piekło z tam zanim uciszył mnie, też.And for all I know, they think I know what Will knew, so I got the hell out of there before they silenced me, too.
Książę Fryderyk chce, byś go uciszył.Prince Frederick wants him silenced. You should have stopped him, Carlstadt.
Oppenheimer to wiedział, ale uciszyliśmy go.Oppenheimer knew it, but we silenced him.
Będą chcieli cię uciszyć, tak jak uciszyli Widgeona.STEVE: They'd like to silence you the way they silenced Widgeon.
Uciszyć tych wszystkich, co mnie uciszyli.To silence all those who silenced me.
Ale wasza nienawiœæ oraz strach i ignorancja dotycz¹ca s³owa "gej", uciszy ich modlitwy.But your hatred, and fear, and ignorance of the word "gay" will silence those prayers
Co cię uciszy?What will silence you?
W końcu parę głośnych panienek uciszyło sumienie Charlotte.And finally Charlotte¡¯s inner judge was silenced by some very loud bachelorettes.
Wirusowe RNAi uciszyło inny gen?The viral RNAI silenced another gene too?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'silence':

None found.
Learning languages?