Ułatwić (to do) conjugation

Polish
20 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ułatwię
I will do
ułatwisz
you will do
ułatwi
he will do
ułatwimy
we will do
ułatwicie
you all will do
ułatwią
they will do
Imperative
-
ułatw
you do!
niech ułatwi
let him/her/it do
ułatwmy
let's do
ułatwcie
you all do
niech ułatwią
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ułatwiłam
I did
ułatwiłaś
you did
ułatwiła
she did
ułatwiłyśmy
we did
ułatwiłyście
you all did
ułatwiły
they did
Future feminine tense
ułatwię
I will do
ułatwisz
you will do
ułatwi
she will do
ułatwimy
we will do
ułatwicie
you all will do
ułatwią
they will do
Conditional feminine tense
ułatwiłabym
I would do
ułatwiłabyś
you would do
ułatwiłaby
she would do
ułatwiłybyśmy
we would do
ułatwiłybyście
you all would do
ułatwiłyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
ułatwiłabym była
I would have done
ułatwiłabyś była
you would have done
ułatwiłaby była
she would have done
ułatwiłybyśmy były
we would have done
ułatwiłybyście były
you all would have done
ułatwiłyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ułatwiłem
I did
ułatwiłeś
you did
ułatwił
he did
ułatwiliśmy
we did
ułatwiliście
you all did
ułatwili
they did
Future masculine tense
ułatwię
I will do
ułatwisz
you will do
ułatwi
he will do
ułatwimy
we will do
ułatwicie
you all will do
ułatwią
they will do
Conditional masculine tense
ułatwiłbym
I would do
ułatwiłbyś
you would do
ułatwiłby
he would do
ułatwilibyśmy
we would do
ułatwilibyście
you all would do
ułatwiliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
ułatwiłbym był
I would have done
ułatwiłbyś był
you would have done
ułatwiłby był
he would have done
ułatwilibyśmy byli
we would have done
ułatwilibyście byli
you all would have done
ułatwiliby byli
they would have done
Impersonal
ułatwiono by
there would be done
ułatwiono by
there would be done

Examples of ułatwić

Example in PolishTranslation in English
Szef uprzedził cię, że będziemy węszyć, więc przestań zgrywać nieśmiałego chłopca, ułatw nam pracę i odpowiadaj na pytania.Your boss told you we'd be swinging by, so stop playing coy boy,do this the easy way and answer our questions.
I tylko dlatego cię nie ma w tamtym miejscu i to mnie przeraża, ponieważ nie wiem, czy dobrze zrobiłam, czy po prostu ułatwiłam ci następny raz, jak będziesz chciał kogoś zastrzelić.And that's the only reason you're out of that place, and that terrifies me because I don't know if I did the right thing or if I just made it easier for the next time you want to shoot somebody.
Jeśli nie chciałaś drugiego rodzica... Który ma równe prawo decydować o życiu i śmierci dziecka... Dlaczego nie ułatwiłaś wszystkim życia...If you didn't want a co-parent... who had equal say in whether his kid lived or died... why didn't you make it easier on everybody... and go to a goddamn sperm bank?
Na pewno nam tego nie ułatwiłaś.You certainly didn't make it easy.
Kiedy już tak się stało ta wiedza niczego nie ułatwiła ale przynajmniej mieliśmy okazję, by się pożegnać.When that happened, the knowledge didn't make it any easier but at least we had he chance to say good bye.
Okazało się, że koncentrowanie się metod programu Leader+ na: podejściu oddolnym, eksperymentach z odpowiedzialnością oraz inwestowaniu w nowe procesy administracyjne ułatwiła stworzenie praktycznej płaszczyzny kontaktu między mieszkańcami wiosek i rządem.The success of the project in Buinen did not go unnoticed by the provincial government.
Przyznana pomoc ma charakter selektywny, ponieważ dotacja nie ułatwiła dostępu do rynku spółce Europa 7, której jeszcze nie zostały przyznane częstotliwości nadawania, a jedynie umożliwiła spółkom Mediaset i RAI zaspokoić popyt oraz dokonać inwestycje celem rozszerzenia swoich wpływów również na rynek telewizji cyfrowej.The advantage is selective in that the subsidy did not favour access to Europa7's market, which has not yet been allocated the transmission frequencies, but simply allowed Mediaset and RAI to saturate demand and investment and extend their market power to digital TV.
Właściciele nie chcieli się z nimi rozstawać, ale nieograniczone fundusze ułatwiły sprawę.The others, private collections. The owners did not want to part with them. But it kind of helps when you have unlimited funds.
Czy po prostu ułatwiłem ci pracę?Or did your job just get a little easier?
- Nie ułatwiłeś mi zadania.You didn't make it easy.
Nie ułatwiłeś mi tego, co?You didn't makeit easy for me, did you?
- Więc alkohol nie ułatwił ci sprawy?- So the drink didn't smooth things out.
Fakt, że to twoja matka wcale tego nie ułatwił.The fact that she happens to be your mother didn't make it easier.
Ktoś nam ułatwił zadanie.Someone did our job for us.
Na pewno nie ułatwił sobie roboty.He certainly didn't pick himself an easy job.
- To ułatwiło ci zdobycie pracy, czyż nie?- It saved you your job, didn't it?
Komisja nie uważa, aby władzom włoskim udało się wykazać, że ciągłość działalności spółki byłaby zagrożona, gdyby decyzji nie podjęto przed końcem maja 2005 r. Wreszcie Komisja stwierdza, na przykład, że zaktualizowany plan 2005-2008, przyjęty w dniu 14 kwietnia 2005 r. przez zarząd spółki, został jej przesłany dopiero dnia 22 kwietnia 2005 r., co z pewnością nie ułatwiło szybszego postępowania.The Commission does not consider that Italy has demonstrated that the continued operation of the airline would have been put at risk if its decision had not been taken before the end of May 2005. Lastly, the Commission notes, by way of example, that the revised plan for 2005-2008 adopted by the airline's Board of Directors on 14 April 2005 was not forwarded to it until 22 April which did nothing to expedite the investigation.
Nie sądzę, by to mu ułatwiło cokolwiek.I didn't think it'd make it easier.
Nie ułatwiło to sprawy.things didn't get any easier.
Ponadto, nawet w sytuacji, kiedy informacja została przekazana przez EBI do centrali Komisji w Brukseli, nie zawsze była ona przekazywana do przedstawicielstw skontrolowanych przez Trybunał. Kontrole na miejscu wykazałyjednak,że utworzenie biur przedstawicielskich EBI ułatwiło komunikację pomiędzy Komisją a EBI na poziomielokal-nym.Furthermore, even when information had been transmitted by the EIB to the Commission’s central officesin Brussels,it had not always been shared withthe delegationsvisited bythe Court.Theaudits onthe spot did, however, show that the establishment of EIB representative offices hadfacilitated communication between the Commission and the EIB at thelocallevel.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?