Szorować (to scrub) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
szoruję
I scrub
szorujesz
you scrub
szoruje
he/she/it scrubs
szorujemy
we scrub
szorujecie
you all scrub
szorują
they scrub
Imperfective future tense
będę szorować
I will scrub
będziesz szorować
you will scrub
będzie szorować
he/she/it will scrub
będziemy szorować
we will scrub
będziecie szorować
you all will scrub
będą szorować
they will scrub
Imperative
-
szoruj
you scrub!
niech szoruje
let him/her/it scrub
szorujmy
let's scrub
szorujcie
you all scrub
niech szorują
let them scrub
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
szorowałam
I scrubbed
szorowałaś
you scrubbed
szorowała
she scrubbed
szorowałyśmy
we scrubbed
szorowałyście
you all scrubbed
szorowały
they scrubbed
Future feminine tense
będę szorowała
I will scrub
będziesz szorowała
you will scrub
będzie szorowała
she will scrub
będziemy szorowały
we will scrub
będziecie szorowały
you all will scrub
będą szorowały
they will scrub
Conditional feminine tense
szorowałabym
I would scrub
szorowałabyś
you would scrub
szorowałaby
she would scrub
szorowałybyśmy
we would scrub
szorowałybyście
you all would scrub
szorowałyby
they would scrub
Conditional perfective feminine tense
szorowałabym była
I would have scrubbed
szorowałabyś była
you would have scrubbed
szorowałaby była
she would have scrubbed
szorowałybyśmy były
we would have scrubbed
szorowałybyście były
you all would have scrubbed
szorowałyby były
they would have scrubbed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
szorowałem
I scrubbed
szorowałeś
you scrubbed
szorował
he scrubbed
szorowaliśmy
we scrubbed
szorowaliście
you all scrubbed
szorowali
they scrubbed
Future masculine tense
będę szorował
I will scrub
będziesz szorował
you will scrub
będzie szorował
he will scrub
będziemy szorowali
we will scrub
będziecie szorowali
you all will scrub
będą szorowali
they will scrub
Conditional masculine tense
szorowałbym
I would scrub
szorowałbyś
you would scrub
szorowałby
he would scrub
szorowalibyśmy
we would scrub
szorowalibyście
you all would scrub
szorowaliby
they would scrub
Conditional perfective masculine tense
szorowałbym był
I would have scrubbed
szorowałbyś był
you would have scrubbed
szorowałby był
he would have scrubbed
szorowalibyśmy byli
we would have scrubbed
szorowalibyście byli
you all would have scrubbed
szorowaliby byli
they would have scrubbed
Impersonal
szorowano by
there would be scrubbed
szorowano by
there would be scrubbed

Examples of szorować

Example in PolishTranslation in English
- Trzeba będzie się pewnie szorować przed przeczytaniem.- Oh, great! - I suppose we'll have to scrub before we read them.
Do licha, ktoś musi szorować kible, nie?Well, heck, somebody's got to scrub the toilets, right?
Ja też lubię kiedy jest czysto, ale stawiasz braci w trudnej sytuacji. Albo będą musieli szorować tak jak ty, albo coś wymyślić, by twój kawałek tak nie lśnił.I like color, but you give your brothers a hard choice... they either learn to scrub like you, or find a way to make your patch a little less sparkling.
Jak chcesz szorować kible na pustkowiach, to spoko. Ale jeśli chcesz więcej...If you want to scrub toilets in the Badlands, fine... but if you want more of that...
Jestem praczką, jak mam siłę, żeby szorować.I'm a laundress, when I have the strength to scrub.
- Panie Monk, szoruję pan rękę od 9 godzin.Mr. Monk, you've been scrubbing your hand for nine hours.
- To nic, zobaczysz, jak szoruję gary.That's nothing, wait 'till you see me scrub pots.
Ciągle myję i szoruję.I keep-- l keep washing and I keep scrubbing.
Myje się, aż zapach nie odejdzie, szoruję ile wlezie.Shower twice just to scrub it all out. I shaved my head 'cause there ain't enough shampoo in the world.
Bierzesz Drake'a albo szorujesz latryny.- Take Drake or you're scrubbing latrines.
Im szybciej szorujesz, tym lepiej.The faster you scrub down, the better.
Mocno szorujesz.You're really scrubbing there.
Moczysz i szorujesz... moczysz i szorujesz... aż będzie dość tego moczenia i szorowania.You plunge and scrub. You keep on plunging and scrubbing... till all your plunging and scrubbing is done. Thirty, forty... forty-five- forty-five, fifty.
Najpierw moczysz a później szorujesz.You soak it first and then you scrub it.
Facetem, który szoruje gary, aby przeżyć?A guy who scrubs pots for a living?
Ona... ona szoruje kible.She... she scrubs their toilets.
nowy szoruje klopa.new guy scrubs the toilet.
/Wykręcamy, szorujemy /toaletę pucujemy.# Hosing down the garbage pail and scrubbing up the toilet
Nadal szorujemy podłogi u Luthera.Look, this is what we're going to do. We're going to keep scrubbing floors for Luther... like we've been doing.
Ale ryby z rafy koralowej porządnie je szorują.But the reef fish give them a good scrub.
Co jest tak ważne, że musiałeś pociągnąć twojego agenta z jego tygodniowego ciała bambus trawy cytrynowej szorują?What's so important that you had to pull your agent out of his weekly bamboo-lemongrass body scrub? .
Sieroty szorują podłogi.The orphans scrub the floors.
Wybacz, nie przewidziałyśmy, że tak znakomite rękawiczki mogą skończyć na rękach, które szorują podłogę.Forgive us, we had not envisaged that such exquisite gloves might end up on hands that scrub floors.
A teraz właź i szoruj się!Now get in that tub and scrub yourself!
Lepiej szoruj tą kupę, żebym mogła tu wrócić i znowu zrobić kupę.You just keep scrubbing that poo spot so I can come back and poo on that spot again.
I szorowałam.And scrubbed, oh.
Poprzednim razem trzy dni szorowałam wannę.Last time you did it I scrubbed the tub for three days.
Szorowałam i szorowałam, naprawdę.I scrubbed, and I scrubbed it.
Udzielających darów biedakom, podczas gdy ja szorowałam ich obskurne łóżka.Bestowing your beneficence upon the poor while I scrubbed down their filthy beds.
Wsadziłam ją do ciepłej kąpieli i szorowałam jak 8-latkę.I put her in a hot bath and scrubbed her myself, like she was 2 years old.
Sprzątała i szorowała cały dzień tak aby nic nie przerywało jej czułego spotkania.She cleaned and scrubbed all day, so that nothing would interrupt her tender rendezvous.
- Cóż... szorowałem się tak mocno, że chyba jestem odrobinę jaśniejszy.Well... I scrubbed so hard I think I'm actually a shade lighter.
- Zbierałem, szorowałem i czyściłem flaki i juchę, bo robię to, czego wymaga interes.Scooped and scrubbed and cleaned up the guts and gore... 'cause I do what the business requires.
Teraz facet, który szorował kible ma $1.5 miliarda.Now the guy that scrubbed the toilets has got a billion five.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'scrub':

None found.
Learning languages?