Sypiać (to sleep) conjugation

Polish
73 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
sypiam
I sleep
sypiasz
you sleep
sypia
he/she/it sleeps
sypiamy
we sleep
sypiacie
you all sleep
sypiają
they sleep
Imperfective future tense
będę sypiać
I will sleep
będziesz sypiać
you will sleep
będzie sypiać
he/she/it will sleep
będziemy sypiać
we will sleep
będziecie sypiać
you all will sleep
będą sypiać
they will sleep
Imperative
-
sypiaj
you sleep!
niech sypia
let him/her/it sleep
sypiajmy
let's sleep
sypiajcie
you all sleep
niech sypiają
let them sleep
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sypiałam
I slept
sypiałaś
you slept
sypiała
she slept
sypiałyśmy
we slept
sypiałyście
you all slept
sypiały
they slept
Future feminine tense
będę sypiała
I will sleep
będziesz sypiała
you will sleep
będzie sypiała
she will sleep
będziemy sypiały
we will sleep
będziecie sypiały
you all will sleep
będą sypiały
they will sleep
Conditional feminine tense
sypiałabym
I would sleep
sypiałabyś
you would sleep
sypiałaby
she would sleep
sypiałybyśmy
we would sleep
sypiałybyście
you all would sleep
sypiałyby
they would sleep
Conditional perfective feminine tense
sypiałabym była
I would have slept
sypiałabyś była
you would have slept
sypiałaby była
she would have slept
sypiałybyśmy były
we would have slept
sypiałybyście były
you all would have slept
sypiałyby były
they would have slept
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sypiałem
I slept
sypiałeś
you slept
sypiał
he slept
sypialiśmy
we slept
sypialiście
you all slept
sypiali
they slept
Future masculine tense
będę sypiał
I will sleep
będziesz sypiał
you will sleep
będzie sypiał
he will sleep
będziemy sypiali
we will sleep
będziecie sypiali
you all will sleep
będą sypiali
they will sleep
Conditional masculine tense
sypiałbym
I would sleep
sypiałbyś
you would sleep
sypiałby
he would sleep
sypialibyśmy
we would sleep
sypialibyście
you all would sleep
sypialiby
they would sleep
Conditional perfective masculine tense
sypiałbym był
I would have slept
sypiałbyś był
you would have slept
sypiałby był
he would have slept
sypialibyśmy byli
we would have slept
sypialibyście byli
you all would have slept
sypialiby byli
they would have slept
Impersonal
sypiano by
there would be slept
sypiano by
there would be slept

Examples of sypiać

Example in PolishTranslation in English
- Chcesz sypiać z Johnym Cagem?- Do you want to sleep with John Cage?
- Musisz sypiać z żonatymi?Do you have to sleep with married men?
- Oh. - Wciąż możemy nawet wciąż ze sobą sypiać.- We can even continue to sleep together.
- On chce sypiać ze wszystkim. - To ta sama bigoteria, której ja byłam winna.-He wants to sleep with everything.-That is the same bigotry I was guilty of.
- Oni kazali jej sypiać z Collinsem?And did they want Sonia to sleep with Collins? No.
"Droga mamo, sypiam dobrze, pogoda jest ładna, jesteśmy szczęśliwi""Dear mom, I'm sleeping well, the weather is fine, we're happy"
"ostatnio nie sypiam za dużo,""not sleeping much lately,"
- Bo ja nie sypiam.Because I do not sleep.
- Czy przypadkowo sypiam z facetami?You mean, do I ever slip and accidentally sleep with a man?
- Czy z nim sypiam.-Do I sleep with your father?
"Branch, z kim sypiasz"?"Branch, who you sleeping with?"
"Kyle, wiem, że sypiasz z moją żoną.""Kyle, I know you're sleeping with my wife."
"nie chcę być taka jak Leah", a sama sypiasz ze swoim przełożonym.Called me a skank, made this "I don't wanna be like Leah" thing, and now you're sleeping with the boss.
- A sypiasz jakoś...?Man: And you're sleeping kind of--
- A ty sypiasz z Susan?And you're sleeping with Susan.
'Na dachu sypia samotnie. 'She sleeps alone in her house
- Czemu nie jesteś w domu? Ponieważ zespół telewizyjny nigdy nie sypia.- 'cause the I-Team never sleeps.
- Kto tak sypia?Who sleeps like this?
- Cóż, sypiamy ze sobą.- Well, we are sleeping together.
- Dlaczego razem nie sypiamy?Why can't we sleep in the same bed?
- Obydwoje sypiamy z facetami!We both sleep with men.
- Powiedziałeś Kevinowi, że ze sobą sypiamy?You told Kevin we're sleeping together?
- Za to, ¿e jesteœ ¿onaty, ¿e najlepszy kumpel zna twoj¹ ¿onê, ¿e przypadkowo o niej wspomnia³, - bo nie wie, ¿e ze sob¹ sypiamy?Sorry about what... that you're married, that your best friend knows your wife, that he mentions her name casually in conversation because he doesn't know we're sleeping together?
- Nie sypiacie razem?- Not sleeping together?
- Wy w ogóle sypiacie?How do you sleep at night?
-Ale wy... sypiacie ze sobą, prawda?But you guys are... sleeping together, right? Yes.
A fakt, że sypiacie ze sobą tylko to pogarsza.And the fact that you're sleeping together only makes it worse.
A w zamian z nimi sypiacie.And in return, you sleep with them.
- Duchy sypiają?- Do ghosts sleep?
- Maszyny nie sypiają.- Machines don't sleep.
- Może cię to zszokuje, ale ludzie sypiają.-This may shock you, but humans sleep.
-Którzy ze sobą sypiają?Who sleep together! ?
A czy oni sypiają? Bo ja nie.Do they sleep, Anthony?
- Nie. Posłuchaj, Chuck, sypiaj sobie z każdą Nadine w mieście, ale nie zamykaj serca przed Lily.Look, Chuck, sleep with every Nadine in town for all I care,
Baw się nocą, sypiaj w dzień.Play all night, sleep all day.
Dobrze ci radzę - nie sypiaj z oficerami.Do yourself a favour - never sleep with an officer.
Moja rada, sypiaj tylko z facetami, którzy nie potrafią czytać, bo inaczej, nigdy się mnie nie pozbędziesz.My advice? Only sleep with guys that can't read. 'Cause otherwise you'll never be rid of me.
Nie sypiaj z moją siostrą.Tim, don't sleep with my sister.
- Ale potrzebowałam tego, od trzech lat sypiałam tylko z Axlem.- But I was desperate, you see? The last three years I only ever slept with Axel.
- Wedle takich pisemek sypiałam z Ernestem Borgninem i mam bulimię.- According to those I slept with Ernest Borgnine and I'm bulimic.
Ciężko to powiedzieć, ponieważ kiedyś tylko z nim sypiałam.It's hard to say this because I slept with him forever.
Czasem z nimi sypiałam.I sometimes slept with those guys.
Czy problemem jest to, że sypiałam z profesorem, czy że byłam w związku przez trzy lata?Is the problem that I slept with my professor, or that I was committed enough to keep at it for three years?
- To ten lekarz, z którym sypiałaś?This is the doctor that you slept with, right?
Chodzi ci o profesora, z którym sypiałaś, kiedy byłaś w szkole.You mean the professor you slept with while at school.
Eleanor, sypiałaś z Georgem MacMurrym będąc na Antylach.Eleanor, you slept with George MacMurry in Antigua.
Ale najpierw mi powiedział, że sypiała z Walterem Lasalle.Well, first he told me that she had slept with Walter Lasalle.
Bała się facetów, z którymi sypiała i tych, którzy ją do tego zmuszali.Terrified of the men she slept with, - the men he made her sleep with! - I didn't...
Brooke nigdy nie sypiała z klientami.And Brooke never slept with any of them.
Chodzi mi o to, że Marilyn sypiała tylko z bardzo wpływowymi mężczyznami. którzy mogli jej pomóc. Zatem, to ona była drapieznikiem.I mean, Marilyn only slept with very powerful men who could help her, ergo, she was the predator.
W średniowieczu zakonnice sypiały w trumnach.In the medieval days, nuns and monks slept in coffins.
- Nie, ale sypiałem ze wszystkimi.- No, but I slept with her.
Ja kiedyś sypiałem z lalką.I slept with the doll before.
Kocham to, że sypiałem z nimi w namiocie za ogródkiem.I love that I slept with them in tents in the backyard. I love that we carved our initials in the tree out front. This house is warm in the winter, cool in the summer... and looks spectacular with Christmas lights.
Może i sypiałem w stodole, ale była czyściuteńka.Hey, I may have slept in a barn, but it was a spotless barn.
Myślał, że sypiałem z jego żoną. Nie sypiałem.He thought I slept with his wife.
- Meredith, ja tylko... To, że sypiałeś z moją matką, nie czy czyni cię moim ojcem.- Meredith,I'm j-- just because you slept with my mother, that does not make you my father.
Czyli dziewczyna, z którą nie sypiałeś, wysyła e-mail, a ty masz skrupuły?Wait, so... a girl you never slept with sent you an e-mail and you felt so guilty about it that you had to tell me? Yeah.
Mało ostatnio sypiałeś.You haven't slept much lately.
Nie przeszkadzało mi, że sypiałeś z Sarah.You see... I did not care so much that you slept with Sarah.
O czym myślałeś, kiedy sypiałeś z moją żoną?What were you thinking when you slept with my wife?
- Morn sypiał w błocie?- Morn slept in mud?
- Z jej siostrą też bym nie sypiał.- I wouldn't have slept with her sister, neither.
A gdzie sypiał Jed?And where was it that Jed slept?
A ludzie mówili, że Othello sypiał z jego żoną.And people were saying that Othello slept with his wife.
- Na początku tylko sypialiśmy z sobą.- At first we just slept together.
Chwila, sypialiśmy ze sobą trzy tygodnie, zanim przeszliśmy na wyłączność.Wait. We slept together for three weeks Before we said we were exclusive.
My nigdy nie sypialiśmy w jego łóżku.We never slept in the bed in his house.
Nie sypialiśmy ze sobą od 6 miesięcy.We haven't slept together for over six months.
Przez 6 miesięcy sypialiśmy w trójkę.In fact, for 6 months we all slept together.
Gdybysmy czasem sypiali u ciebie..If we slept over at your place, you could put on a clean shirt.
Może oni wszyscy sypiali z nieletnimi dziewczynami.Maybe they've all slept with underage girls.
Samantha i Michael sypiali ze sobą.Samantha and Michael slept together.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'sleep':

None found.
Learning languages?