Stawiać (to put) conjugation

Polish
66 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
stawiam
I put
stawiasz
you put
stawia
he/she/it puts
stawiamy
we put
stawiacie
you all put
stawiają
they put
Imperfective future tense
będę stawiać
I will put
będziesz stawiać
you will put
będzie stawiać
he/she/it will put
będziemy stawiać
we will put
będziecie stawiać
you all will put
będą stawiać
they will put
Imperative
-
stawiaj
you put!
niech stawia
let him/her/it put
stawiajmy
let's put
stawiajcie
you all put
niech stawiają
let them put
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
stawiałam
I put
stawiałaś
you put
stawiała
she put
stawiałyśmy
we put
stawiałyście
you all put
stawiały
they put
Future feminine tense
będę stawiała
I will put
będziesz stawiała
you will put
będzie stawiała
she will put
będziemy stawiały
we will put
będziecie stawiały
you all will put
będą stawiały
they will put
Conditional feminine tense
stawiałabym
I would put
stawiałabyś
you would put
stawiałaby
she would put
stawiałybyśmy
we would put
stawiałybyście
you all would put
stawiałyby
they would put
Conditional perfective feminine tense
stawiałabym była
I would have put
stawiałabyś była
you would have put
stawiałaby była
she would have put
stawiałybyśmy były
we would have put
stawiałybyście były
you all would have put
stawiałyby były
they would have put
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
stawiałem
I put
stawiałeś
you put
stawiał
he put
stawialiśmy
we put
stawialiście
you all put
stawiali
they put
Future masculine tense
będę stawiał
I will put
będziesz stawiał
you will put
będzie stawiał
he will put
będziemy stawiali
we will put
będziecie stawiali
you all will put
będą stawiali
they will put
Conditional masculine tense
stawiałbym
I would put
stawiałbyś
you would put
stawiałby
he would put
stawialibyśmy
we would put
stawialibyście
you all would put
stawialiby
they would put
Conditional perfective masculine tense
stawiałbym był
I would have put
stawiałbyś był
you would have put
stawiałby był
he would have put
stawialibyśmy byli
we would have put
stawialibyście byli
you all would have put
stawialiby byli
they would have put
Impersonal
stawiano by
there would be put
stawiano by
there would be put

Examples of stawiać

Example in PolishTranslation in English
- Jak można tak stawiać sprawę?- What a way to put it.
- Jako prezydent, musimy stawiać dom na pierwszym miejscu.- As presidents, we have to put the house first.
- Nie chciałam stawiać cię w niezręcznej sytuacji.- I don't mean to put you in an... In an awkward situation
- Nie chcę się stawiać w ich sytuacji! Rozumiesz Ben?I don't want to put myself in their shoes, all right, Ben?
- Nie chcę stawiać pani w niezręcznej sytuacji.I don't mean to put you on the spot.
- I stawiam go za to na piedestale.And I put him on a pedestal for that.
- ...stawiasz serduszko nad "i".- you put a heart over the "I".
"Nikt nie stawia dziecka w kącie!""Nobody puts Baby in a corner!"
"Ten ruch stawia czarneRight. "This move now puts black
"To naprawdę stawia sprawy w innym świe..." Po prostu wydostań mnie z tego śmierdzącego programu!"That really puts things into perspectiv--" Just get me out of the stinking show!
* Wy stawiacie 5 kawałków i my stawiamy 5 kawałków. *Y'all put up five grand and we'll put up five grand,
* Wy stawiacie 5 kawałków i my stawiamy 5 kawałków. *Y'all put up five grand and we'll put up five grand,
Ale skoro tak stawiacie sprawę...But when you put it like that...
Chcecie być aktywni politycznie, to stawiacie znak na trawniku przed domem.You want to be politically active, You put a sign on your front lawn.
Działamy poufnie, stawiacie mnie w niezręcznej sytuacji.You're putting me in a really bad position here
- Oni stawiają ten dzieciak w?- They're putting this kid in?
/Oto walka, na którą hazardziści stawiają pieniądze./Here's a struggle betting gentlemen have been known to put money on.
- Howarth, stawiaj forsę.- Howarth, put your money up.
- Mike, nie stawiaj mnie... - Zgoda.- Mike, do not put me in that--
- Nie stawiaj mnie w takiej sytuacji.- Don't put me in this situation.
- Nie stawiaj tam.-Don't put it there. -Why?
- Dawajmy. 2$, 4$, 6$, stawiajcie wszystko co macie.$2, $4, $6, just put all the money in.
I nie stawiajcie nas pośrodku.And not put us in the middle.
Nie stawiajcie jej w takiej sytuacji.Guys, don't put her on the spot.
Nie stawiajcie tych stołów razem.Don't put those tables together. Come on.
Nie, nie stawiajcie go tam, postawcie to w Muzeum Historii Naturalnej.No, don't put it there, put it in the Natural History Museum.
Bo na pierwszym miejscu stawiałam pracę.Because I put everything second to my job.
Jeśli chodzi o mężczyzn, to tak często stawiałam mój świat na głowie, że nawet grawitacja się w tym pogubiła.When it comes to men, I've got a long history of putting the cart so far out in front that the horse can't see it.
Każdego ranka stawiałam je z powrotem.Miss Ives! Then every morning I would put them all back.
Mnie nie musiał wymyślać imienia, kiedy stawiałam tę spelunę na nogi.He didn't have to think up any name for me... when I helped put this dump on the map.
Myślałam tylko o sobie, zawsze stawiałam swoją karierę na pierwszym miejscu.God, have been so selfish. Always putting my career first.
Ale wiem, że Kirę zawsze stawiałaś na pierwszym miejscu.But I know you always put Kira first.
Zawsze stawiałaś dzieci na pierwszym miejscu.You've always put the kids first.
Że nie stawiałaś się.You didn't put up a fight.
- Na pewno nie stawiała oporu.I'm sure she didn't put up much of a fight.
- Wygląda, jakby stawiała opór.Looks like she put up a fight.
Chcesz, aby stawiała cię na pierwszym miejscu, podczas gdy żadne z was nie wie, dokąd zmierza ten związek.You want her to put you first when neither one of you know where the relationship is going.
Czy jest możliwe, że stawiała się w niebezpiecznych sytuacjach celowo, z rozpaczy?Is it possible that she put herself into dangerous situations on purpose, out of despair?
Debata na temat wydajnego modelu rozwoju istniała równolegle z „Realpolitik”, która stawiała pytanie, czy bogate kraje powinny nadal wykładać pieniądze na fundusze wchłaniane bez jakiegokolwiek efektu przez inne.The debate about an ecient development model existed in parallel with the 'Realpolitik' which questioned whether the rich countries should continue to put money into funds absorbed without any impact by the others.
Zawsze go stawiałyście na piedestale!You always put Golden Boy first.
Może mamuty wymarły, bo stawiały się w obliczu niebezpieczeństwa zbyt często?Lily-livered! Maybe mammoths are going extinct because they put themselves in danger too often!
- Nie stawiałem kasy ponad nas.- I never - I never put the money above us
Lana, zawsze stawiałem osoby mi bliskie ponad wszystkim.Lana, i have always put my loved ones before everything.
Marge, nigdy się stawiałem na swoim.Marge, I never put my foot down about anything.
Myślisz, że nie stawiałem się w twoim położeniu, odkąd to się wydarzyło?You don't think I haven't put myself in your shoes about every two minutes since this happened?
Na to stawiałem.Hmm. That's where I was puttin' my money.
Dla narodu, ktory stawiałeś ponad wszystko, nawet mnie.For the nation that you used to put before all else, even me.
Nie stawiałeś się zbytnio.You didn't put up much of a fight.
Siemka. - Skoro jesteś taki niewinny, D'André, czemu stawiałeś opór podczas aresztowania i próbowałeś przebić ścianę jednym z moich detektwów?If you're so innocent, Mr. D'André, why did you resist arrest and try to put one of my detectives through a wall?
- Wygląda na to, że stawiał spory opór.- Looks like he put up quite a fight.
- Źle stawiał stopę na deskorolce i dzieciaki nazywały go "Gupia stopa".- He would put the wrong foot forward on the skateboard, and the kids called that "Goofy footing."
/Jakie stawiał sobie wymagania.The pressure he used to put on himself.
Czemu sami nie stawialiśmy tutaj zniczy.We never thought to put a candle out here.
Kiedy byliśmy dzieciakami, włączaliśmy AC, stawialiśmy 5 dolców na czerwone.When we were kids, we'd hit AC, we'd put five bucks on red.
Nie wiedzieliśmy w jak wielkiej presji stawialiśmy cię.We didn't realise the pressure we put on you to be exactly what we expected you to be.
Nie, spójrz, mieliśmy nieporozumienia- Bóg wie, w końcu się rozwodzimy- ale zawsze stawialiśmy dzieci na pierwszym miejscu.No, look, we've- we've had our disagreements- god knows, we're getting a divorce- but we always put the kids first.
- Płacą im za to, żeby tak stawiali sprawy...They get paid to put people on the spot.
Czy ci, których Alpha wymordował, stawiali w ogóle opór?Did the ones Alpha slaughtered even put up a fight?
Gdybym kupiła tę działkę, zbiłabym majątek, kiedy stawiali ten...I would've made a fortune when they put in that, uh--
Zapytałem siebie, czego byś chciał dla Claire i wiedziałem, że stawiałbyś jej bezpieczeństwo ponad wszystko inne. Nawet ponad własne uczucia.I asked myself what you would want for Claire, and I knew that you would put Claire's safety above everything else, even your own feelings.
Kurs asteroidy, podany przez Chorążego Chekov`a stawiałby ją na kursie kolizyjnym z Daran Pięć.- Yes. The course Ensign Chekov just gave for the asteroid would put it on a collision course with Daran V.
FBI zawsze martwiło się o komunistów. Dawało im duże odszkodowania i stawiało na wysokich stanowiskach w amerykańskim przemyśle, a później wymagało współpracy, pamiętasz?The FBI are always worried about commies getting deep-cover agents and putting them into high positions in American industry.
Nawet tych dwoje naukowców bardziej się stawiało. Zanim ich zabiliśmy.Even those two scientists you came with put up more of a fight... before we killed them.
Postępując w ten sposób, państwo stawiało się w sytuacji związanej z poważnym ryzykiem finansowym.By doing so, the State was putting itself in a situation of serious financial risk.
skarga była skuteczna, bo stawiało się płot wokół farmy i strzelało do każdego dupka, który się za nim pojawił.You got it 'cause you put a fence around it And shot the ass off anyone who walked by.
Zgodnie z moimi obliczeniami, wewnętrzny dziedziniec znajduje się tu, co stawiałoby królewskie komnaty gdzieś tu, od zachodu.According to my calculations, the inner courtyard is here, which would put the royal chambers somewhere here, to the west.
Learning languages?