Sprzedać (to sell) conjugation

Polish
103 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
sprzedam
I will sell
sprzedasz
you will sell
sprzeda
he will sell
sprzedamy
we will sell
sprzedacie
you all will sell
sprzedadzą
they will sell
Imperative
-
sprzedaj
you sell!
niech sprzeda
let him/her/it sell
sprzedajmy
let's sell
sprzedajcie
you all sell
niech sprzedadzą
let them sell
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sprzedałam
I sold
sprzedałaś
you sold
sprzedała
she sold
sprzedałyśmy
we sold
sprzedałyście
you all sold
sprzedały
they sold
Future feminine tense
sprzedam
I will sell
sprzedasz
you will sell
sprzeda
she will sell
sprzedamy
we will sell
sprzedacie
you all will sell
sprzedadzą
they will sell
Conditional feminine tense
sprzedałabym
I would sell
sprzedałabyś
you would sell
sprzedałaby
she would sell
sprzedałybyśmy
we would sell
sprzedałybyście
you all would sell
sprzedałyby
they would sell
Conditional perfective feminine tense
sprzedałabym była
I would have sold
sprzedałabyś była
you would have sold
sprzedałaby była
she would have sold
sprzedałybyśmy były
we would have sold
sprzedałybyście były
you all would have sold
sprzedałyby były
they would have sold
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sprzedałem
I sold
sprzedałeś
you sold
sprzedał
he sold
sprzedaliśmy
we sold
sprzedaliście
you all sold
sprzedali
they sold
Future masculine tense
sprzedam
I will sell
sprzedasz
you will sell
sprzeda
he will sell
sprzedamy
we will sell
sprzedacie
you all will sell
sprzedadzą
they will sell
Conditional masculine tense
sprzedałbym
I would sell
sprzedałbyś
you would sell
sprzedałby
he would sell
sprzedalibyśmy
we would sell
sprzedalibyście
you all would sell
sprzedaliby
they would sell
Conditional perfective masculine tense
sprzedałbym był
I would have sold
sprzedałbyś był
you would have sold
sprzedałby był
he would have sold
sprzedalibyśmy byli
we would have sold
sprzedalibyście byli
you all would have sold
sprzedaliby byli
they would have sold
Impersonal
sprzedano by
there would be sold
sprzedano by
there would be sold

Examples of sprzedać

Example in PolishTranslation in English
""Nie wiemy, jak sprzedać ten film."We don't know how to sell this movie.
"... chcesz go sprzedać...chcesz go sprzedać..." "... gościu chcesz go może sprzedać..."Everyone is, "Hey, you want to sell it?"
"Chcecie sprzedać efekt pracy nieboszczyka"."You're both trying to sell a dead man's work."
"Idź z matką sprzedać skóry."Go with mother to sell the skins.
"Internet został nielegalnie wykorzystany, by sprzedać te nielegalne produkty oraz by wspomóc rozwój dużych nielegalnych biznesów operujących na otwartej przestrzeni. "The Internet has been illegally utilized to sell these illegal products and to facilitate large illegal businesses operating in the open.
"Gdybym zginął, sprzedaj mojego konia moje siodło i broń by kupić serwis do herbaty dla panny Barlow.""If I die, please sell my good horse and my good saddle and my guns to buy a tea set for Miss Barlow. "
"Nie sprzedaj się tanio. 40-tka to nowa 25-tka"."Don't sell yourself short.
"idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim..."go sell what thou hast and give to the poor...
"sprzedaj mi coś skażającego mój oddech i ubrania, i usmaż moje płuca!""sell me something that will stink up my breath and clothes, - and fry my lungs!" - Now, wait a second.
- Dobra, sprzedaj oba.Fine, sell them both.
Chodź no tu, Silikonowa Czerwień, sprzedajmy się tutaj.Come on, Silicon Red, let's sell out.
Dobrze, sprzedajmy dom.All right, let's sell the house.
- Więc je sprzedajcie!- So sell it!
I dobrze sprzedajcie moje jabłka!And sell good my apple.
Jeśli ktoś przyszedł bez prezentu, sprzedajcie mu butelkę Yridiańskiego Ale.If you see anyone empty-handed, sell them a bottle of Yridian ale.
No dobra, przepakujcie je jako mieszadełka do kawy i sprzedajcie na Filipinach.Okay. Repackage them as coffee stirrers and sell them in the Philippines.
Ruszcie dupiny i sprzedajcie mi trochę benzyny!Get the lead out of your ass and sell me some gas!
- A ja sprzedałam go Edowi- And I sold it to Ed
- A kiedy ciotka umarła sprzedałam mieszkanie i przeprowadziłam się tutaj.And when Aunt Bea died, I just sold the condo and moved here.
- Hej, sprzedałam dzisiaj samochód.- Hey. I sold a car today.
- Ja ci je sprzedałam.- I sold 'em to ya.
- Kto powiedział, że sprzedałam?- Who says I sold it?
- I już mu sprzedałaś relikwię?- And you've already sold him the relic?
- Ile sprzedałaś zaklęć?How many spells have you sold?
- Sporo sprzedałaś, więc jest lżejsza.- You sold a lot, so it's lighter.
- Sądzę... że sprzedałaś bratu parę spodni.I think... you just sold a brother some slacks.
- Tak! I gdy upadł na ulicy... chory od piwa, które mu sprzedałaś...Yes, and when he fell down in the street, sick from the beer you sold him...
"Margaret Donner, autorka bestsellera "Hot Fire", sprzedała prawa do sfilmowania swojej powieści za 1,5 miliona $.Margaret Donner, author of the best seller "Hot Fire",... ..has sold the movie rights of her ordeal at sea for $1.5 million. Will wonders never cease!
"więc Ono sprzedała przez Kayamę 125 akrową farmę, należącą do ojca Kamedy."Kameda's father had left him a large ranch, which Ono sold through Kayama. "
- Ciocia sprzedała hodowane konie?Auntie sold horses growing up?
- Czego? Wszystko sprzedała!She sold everything!
- Dwa miesiące temu, nagle sprzedała dom i przeniosła się do tej nory na chwilę przed rozbiórką.Look, two months ago, out of the blue... she sold her house and moved herself into this... this complete dump... like, five minutes before it's condemned.
- Cóż, sprzedałyśmy.Well, we sold it.
Będziesz nadal starać się o pracę, jeśli powiem, że sprzedałyśmy dziś wszystkie babeczki?Hey, would you still apply for that job if I told you we sold out of the cupcakes tonight?
Karnety do Cedrowego Punktu sprzedałyśmy na aukcji.The season tickets to cedar point- We sold those on eBay.
Nie sprzedałyśmy dziś żadnego płótna.We haven't sold a yard of cloth.
Pamiętasz kiedy sprzedałyśmy lemoniadę w mniej niż dwie godziny?Remember when our lemonade stand sold out in less than two hours?
Wiesz dlaczego ostatnio sprzedałyście tylko 42 świece?You know why you only sold 42 last year?
*Moje ciało i dusza... *...sprzedały się twojej miłości.My body and soul is being.. ..sold into your love.
- Te, które się nie sprzedały.The ones who never sold out, you mean.
- W zeszłym sezonie wszystkie się sprzedały.- They sold out last season.
A potem sprzedały mnie.And then she sold me.
Chociaż zostały wytyczone wspólnotowe cele dotyczące recyklingu makulatury, ustanowione w dyrektywie Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów [13], prawo UE nie nakłada na papiernie obowiązku polegającego na zbieraniu lub odzyskiwaniu papieru, który sprzedały.Although there are Community objectives as regards recycling of waste paper imposed by Council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste [13], there is no obligation under EU law for the paper mills to collect or recycle the paper that they have sold.
Gdybym była nią, sprzedałabym dom. I wyprowadziłabym się do jakiegoś taniego i obskurnego.If I were her, I would sell it and move somewhere cheap and sleazy.
Wyglądasz na gościa, któremu sprzedałabym firmę.You look like the kind of guy I would sell a company to.
Gdyby był narkotykiem, sprzedałabyś siostrzeńca, aby kupić jego porcję.Betty, you're addicted. If he was crack, you would sell your nephew for a bag of him.
U Roberta patrzyli na wygląd. Nawet skarpetki sprzedałyby się, gdyby zrobili mu w nich zdjęcie.Robert got scrutinized on appearances, even his socks would sell out when photos of him were published.
- Ale ja sprzedałem wszystkie moje złe rzeczy.- But I sold all my evil stuff.
- Ale sprzedałem.- But I sold the lot.
- Bo niczego ci nie sprzedałem.- 'Cause I never sold you that.
- Chyba sprzedałem 50.- I think I just sold 50 of them.
- Człowieku, sprzedałem w niecały tydzień.-Hell, man, I had it sold within a week.
- I sprzedałeś mu ją?What, and you sold it to him?
- Ile ich sprzedałeś?How many have you sold? A lot.
- Ile już sprzedałeś?-How much have you sold so far?
- Ile płyt ty sprzedałeś?How many records have you sold?
- Jemu sprzedałeś.- You just sold one to him.
"Judasz sprzedał jednego człowieka. Arnold sprzedał 3 miliony"."Judas sold only one man, Arnold sold three million."
"Pan sprzedał mnie, a ja pana"."I sold you, you sold me. "
"Pan sprzedał mnie..."I sold you...
"Wystarczyłoby, żeby ten kretyn sprawdził pozwolenie na broń, zanim sprzedał tę strzelbę temu rzeźnikowi"."All the stupid bastard had to do "was run a permit check the way he was supposed to "before he sold the damn gun
, Który sprzedał Ci whyphy?Who sold you whyphy?
"Kiedy kończę piosenkę." Jeżeli sprzedaliśmy cały ten metadon, ubrać się, bylibyśmy dużo lepsi."When I finish the song." You know what .. If we sold all that methadone wear, we would be much better.
- A co z gościem, któremu go sprzedaliśmy?And the guy who sold it to?
- Chyba sprzedaliśmy całego Neila Grahama.The Grams were completely sold out, I think.
- Czy Clancy zginął z broni, którą sprzedaliśmy?Clancy was dead I sold the gun?
- Ile sprzedaliśmy już biletów?Good, good. How many tickets have we sold?
- A może sprzedaliście jeden Ericowi Cartmanowi?- Or if you sold one to an Eric Cartman?
- Ile ich dotychczas sprzedaliście?How many have been sold over the years?
/Kiedy wraz z mężem /sprzedaliście dom, czy zatrzymaliście coś dla siebie?When you and your husband sold your house, did you keep anything back for yourselves?
Chciałbym wiedzieć, czy sprzedaliście Browninga Auto-5 chłopakowi w wieku siedemnastu, może osiemnastu lat?I'd like to know if you sold a Browning Auto-5 to a boy about 17, 18 years old maybe recently.
Chłopaki, sprzedaliście mi całe komputery ... z klawiaturą i monitorem, ... a to jest płyta główna.Listen, boys. You sold me on a home computer. That's a keyboard and monitor.
"Najlepsze samochody" sprzedali tylko jednego czerwonego Mustanga, Jeffrey'owi Webbowi z El Paso, który ostatnio przeniósł się do Los Angeles.Mejores Motors only sold one vintage red Mustang in the last two years to a Jeffrey Webb of El Paso who recently relocated to Los Angeles.
- Czy Wheelerowie sprzedali?Oh! Have the Wheelers sold up?
- Jej ojcowie sprzedali dom.- Her dad just sold their house.
- Mam nadzieję, że jeszcze nie sprzedali gospodarstwa.- Well, I hope they ain't already sold it.
- Może ją sprzedali.One of them probably just sold that day.
- Nie, najpierw sprzedasz kosmetyki.- No, you will sell cosmetics first.
- Frank sprzeda ci te konie.- Frank will sell you those horses.
A sprzedadzą to za 1000.And they will sell it for a 1,000.
Bliźniaczki nie przyjechały... sprzedadzą galerię, a jedyne co cię obchodzi to oni!And the twins did not arrive. They will sell the gallery and kick me out. And you only have this family in your head!
Ciągle będą kraść naszą ropę i sprzedadzą nasz dług zagranicznym bankom, skutecznie doprowadzając Irak do bankructwa.They will continue to steal our oil, and they will sell our debt to foreign banks, effectively making Iraq bankrupt.
Dokładnie i jeśli interes będzie szedł źle sprzedadzą mi ją.And when the business gets bad enough they will sell... to me.
Drużyny sprzedadzą więcej biletów, więcej pieniędzy z gadżetów...Teams will sell more tickets, more concessions, more merchandise...
Ale gdybym był tobą, sprzedałbym, póki jest popyt.But, if I were you, I would sell while the market's still good.
Mogłabyś je sprzedać, ja sprzedałbym moje i kupilibyśmy większe dla trojga.Well, what do you think about you selling this place and I would sell my place and we'd get a bigger place for the three of us?
/Od niego, którego nigdy nie męczy /odbieranie chleba biednym, /który dewaluuje nasze monety, który sprzedaje /swoje Królestwo i sprzedałby samego Boga,From him who never tires of taking bread from the poor, who devalues our coin, who sells thy realm and would sell God Himself,
A jaki rzymski obywatel sprzedałby żonę?And what free citizen would sell his wife?
Ale każdy w tym budynku sprzedałby cnotę babci, aby otrzymać ten przywilej.But everybody in this building would sell his grandma's virtue for that privilege.
Bill Gates sprzedałby swoją matkę Apple'owi, żeby to dorwać.Bill Gates would sell his mother to Apple to get ahold of this.
Dziennikarz sprzedałby swą matkę za dobrą historię.A journalist would sell his mother for a good story.
- To prawda i gdyby zaoferowali nam więcej, a ciągle mogą do nas wrócić, sprzedalibyśmy ją.- What? - That's right. And had we been offered a little more money, and they still may come back to us, we would sell.
Aby zdobyć 5000 koron niektórzy sprzedaliby własnych rodziców.To gain 5,000 crowns, there are those who would sell their own parents.
Nie, ale sprzedaliby cię Wilkom Slobodana.No, but they would sell you out to the Slobodan Wolves.
Nie, ale sprzedaliby cię Wilkowi Slobodana.No, but they would sell you out to the Slobodan Wolf.
Twoi koledzy i koleżanki sprzedaliby własne matki dla takiej szansy jak ta, Martin.Your colleagues would sell their mothers. What's the problem?
- Miasto sprzedało budynek.- The city sold the building to developers.
- Próbka była niewielka, ale sprzedało się wszystko, co położylismy.- The sample was very small, but what we put out sold well.
40,000 owiec sprzedało mi swoje zimowe okrycie. Uwierzysz w to?40,000 sheep sold me their winter coats.
Alpa Chino Chino sprzedało ponad 5 mln par zeszłej wiosny w Gap.Hell, yeah. Alpa Chino chinos sold more than five million pairs last spring at the Gap.
Coś się sprzedało?Have you sold anything?
Mięso delfina uznaje się za towar deficytowy, i sprzedałoby się dużo lepiej, jeśli byłoby inaczej oznaczone.Dolphin meat is generally considered to be a less desirable commodity, and it would sell for far, far less if it was properly labeled.
Wielu żyjących tym szybszym życiem, sprzedałoby duszę, by je spowolnić. Ale nie ty?Most of my people would sell their souls to slow life down.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'sell':

None found.
Learning languages?