Spożyć (to eat) conjugation

Polish
18 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
spożyję
I will eat
spożyjesz
you will eat
spożyje
he will eat
spożyjemy
we will eat
spożyjecie
you all will eat
spożyją
they will eat
Imperative
-
spożyj
you eat!
niech spożyje
let him/her/it eat
spożyjmy
let's eat
spożyjcie
you all eat
niech spożyją
let them eat
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
spożyłam
I ate
spożyłaś
you ate
spożyła
she ate
spożyłyśmy
we ate
spożyłyście
you all ate
spożyły
they ate
Future feminine tense
spożyję
I will eat
spożyjesz
you will eat
spożyje
she will eat
spożyjemy
we will eat
spożyjecie
you all will eat
spożyją
they will eat
Conditional feminine tense
spożyłabym
I would eat
spożyłabyś
you would eat
spożyłaby
she would eat
spożyłybyśmy
we would eat
spożyłybyście
you all would eat
spożyłyby
they would eat
Conditional perfective feminine tense
spożyłabym była
I would have eaten
spożyłabyś była
you would have eaten
spożyłaby była
she would have eaten
spożyłybyśmy były
we would have eaten
spożyłybyście były
you all would have eaten
spożyłyby były
they would have eaten
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
spożyłem
I ate
spożyłeś
you ate
spożył
he ate
spożyliśmy
we ate
spożyliście
you all ate
spożyli
they ate
Future masculine tense
spożyję
I will eat
spożyjesz
you will eat
spożyje
he will eat
spożyjemy
we will eat
spożyjecie
you all will eat
spożyją
they will eat
Conditional masculine tense
spożyłbym
I would eat
spożyłbyś
you would eat
spożyłby
he would eat
spożylibyśmy
we would eat
spożylibyście
you all would eat
spożyliby
they would eat
Conditional perfective masculine tense
spożyłbym był
I would have eaten
spożyłbyś był
you would have eaten
spożyłby był
he would have eaten
spożylibyśmy byli
we would have eaten
spożylibyście byli
you all would have eaten
spożyliby byli
they would have eaten
Impersonal
spożyto by
there would be eaten
spożyto by
there would be eaten

Examples of spożyć

Example in PolishTranslation in English
Mieści się w nim demoniczna energia, którą trzeba spożyć przed Wstąpieniem.It houses a demonic energy which His Honour needs to eat come A-Day.
Na Kopcu Shoguna z rozkazu cesarza Kammu spożyłam kawałek ciała trytona, który dał mi nieśmiertelność.She doesn't? Here at Shogun's Mound, on the order of Mikado Kammu late the flesh of the merman that brings immortality.
Na szczęście ilość wchłonięta przez skórę, była niższa, niż ta, którą spożyła Strauss, więc nie była śmiertelna dla Rossiego.Luckily the transdermal absorption rate was lower than her ingestion of it, so it wasn't fatal for Rossi.
Prosze powiedz sędziemu spodziewany efekt na osobie, która spożyła 1,000 mg GHB.Please tell the court the expected dose-related effect on a person who's ingested 1,000 milligrams of GHB.
Raport wskazuje, że spożyła także nieznaczną ilość nasienia.Reports indicate she has consumed a record amount of seamen.
narażenie przez skażoną żywność/wodę pitną stwierdzenie, że osoba spożyła skażoną żywność lub wodę pitną (skażenie potwierdzone laboratoryjnie) lub spożyła potencjalnie skażone produkty pochodzące od zwierzęcia, u którego laboratoryjnie potwierdzono zakażenie lub kolonizację,Exposure to contaminated food/drinking water the fact that a person has consumed food or drinking water with a laboratory confirmed contamination or has consumed potentially contaminated products from an animal with a laboratory confirmed infection/colonisation
narażenie przez skażoną żywność/wodę pitną: każda osoba, która spożyła skażoną żywność lub wodę pitną (skażenie potwierdzone laboratoryjnie), lub osoba, która spożyła potencjalnie skażone produkty pochodzące od zwierzęcia, u którego laboratoryjnie potwierdzono zakażenie/kolonizację,exposure to contaminated food/drinking water: Any person who has consumed food or drinking water with a laboratory confirmed contamination or a person who has consumed potentially contaminated products from an animal with a laboratory confirmed infection/colonisation,
jeleniowate, które spożyły paszę potencjalnie zakażoną TSE;cervids which have consumed potentially TSE-contaminated feeding stuffs;
zwierząt, które spożyły potencjalnie skażoną paszę,animals which have consumed potentially contaminated feedingstuffs,
Jeśli niczego nie zjedzono, dlaczego zawartość żołądka ofiary wskazuje, że spożył pełny posiłek?So, if nothing was consumed, how is it that the stomach contents is consistent with Kevin Carter having eaten a full meal?
Moi ludzie mogą lepiej ocenić, jak dawno temu niedźwiedź spożył ręke.My people there can give a better estimate of how long ago the bear ingested the arm.
Ten spożył truciznę, więc nie ma już dla mnie.This one ate poison so I can't even eat it.
Czy też spożyliśmy korzeń obłąkanych, zniewalający trzeźwość umysłu?Or have we eaten of the insane root that takes reason prisoner?
Jeśli jedliście okonia morskiego lub kebaby z owocami morza, spożyliście niebezpieczną toksynę.If you ate the sea bass or the seafood kebabs, you have ingested a dangerous toxin.
Kraj, który zrodził tych, którzy naruszają prawa człowieka, a także i takich, którzy zostawiają swój Iftar w Ramadan by dać obcym w czasie spotkań na ulicy, i wodę z ich Iftaru – na wypadek gdyby spożyli swojego przed pójściem do domu.A country that gave birth to some abusing other people's rights, and other people left their Iftar in Ramadan to give strangers in streets dates, and water for their Iftar - in case they may miss it before going home.
Uważam, że wszyscy są nieco podenerwowani, bo nie spożyli posiłku.I think everyone's a little cranky because they haven't eaten.
gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra:After they had eaten, Jesus said to Simon Peter.:
W ramach każdej z powyższych subpopulacji w danym państwie lub regionie, państwo może przyjąć za grupę docelową do nadzoru bydło zidentyfikowane jako przywiezione z państw lub regionów, gdzie wykryto BSE i bydło, które spożyło potencjalnie zanieczyszczoną paszę z państw lub regionów, gdzie wykryto BSE.Within each of the sub-populations above in a country or region, a country may target bovine animals identifiable as imported from countries or regions where BSE has been detected and bovine animals which have consumed potentially contaminated feedstuffs from countries or regions where BSE has been detected.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'eat':

None found.
Learning languages?